Telef. 52. Telel. 52. onze Sint Nicolaas-Etalage Telef. 52.1 Telef. 52. MEUBELMAGAZIJNEN 't „W o o n h u i s", Mobiloil Vraagt steeds bovenstaande OLIE voor Ow waden ol motor. K.V. Hor- to NijwiiaÉI i.h. Mrs. SCHOEP in al onze artikelen en reparation I0S. DE FOLTER, Markt, Waalwijk. JIC. COIN, kMLWIJC Mr. m Cilblraal 16. Mij. vh. De Erven Trip. Utrecht. Dijckerhoff Portlandcement Het is in Uw belang De Rooij-Bourgonjen, DAMES rij B. A. v. d. Berg-Massar munt dit jaar bijzonder uit door hare groote verscheidenheid. LUXE OOOZEN. - BORSTPLAAT DOOZEN. - CHOCOLADE FIGUREN. mm- SURPRISE ARTIKELEN EN CHOCOLADE LETTERS, im Onze diverse Marsepain Artikelen uitsluitend eigen fabrikaat. DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie Meubelmagazijnen ,,'T WO OM HU 15' Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM WAALWIJK. Waalwijk - Telef. No. 102. .SPAARHUIS" 34197 Importeur van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. Brood en Beschuit Winkeliers van Waalwijk en Omstreken „DE HOOP", Krentenbrood cadeau HET ADRES sHERTOGENBOSCH te geraken en schout en scheDenen I 35587 VUCHTERSTRAAT 46 en 48 bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 Oeregeld zeer grooten voorraad in Salon-, Huis- en Slaapkamer Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz. Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENdROS Firma G Vennix Hendriks. ENDETAIL VUCHTERSTRAAT 46 en 48 'sHERTOGENBOSCH. relet, Uitbreiding dienst Geertruidenberg-Rotterdam. Alle soorten OLIËN EN VETTEN van bovengenoemd fabrikaat steeds voorradig. 35537 Aanbevelend, Prima 2-pers. SPRINGMATRASSEN vanaf f 21 50. SPIRAALMATRASSEN 2 persvanaf f 10 00. STROOMATRASSEN MET PELUW slechts f 6 00. Ziet onze étalage en vergelijk prijzen en kwaliteit. Een, twee en drie deelige KAPOKBEDSTELLEN aan uiterst concurreerende prijzen. 35401 Beleefd aanbevelend, Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag, Donder dag. Vrijdag Zater dag. Waalwijk vm. 3.— vm. 3 vm. 6. vm 6 vm. 6. Rotterdam nm 12." nm. 1.— nm. 1 nm 12.-- nm. 12.-- Geertruidenberg 1 1 c-i e c 1 1 e e c nm. 2.— vm. 7.— nm. 2.— l_ E E c vm. 7.— nm. 2.— Rotterdam vm, 7. nm. 1.— vm. 7.— nm, 1. vm. 7.— vm. 7. nm. 1.— vm. 7.— nm. 1.- vm. 7. nm. 1.— Passagierstarief ie Klasse 75 et, 2e Klasse 50 ct. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 'a Bosch 8.30 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Geer truidenb erg 12.n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhnisen te Rotterdam en brengt deze aan den loswal in de haven te Waalwijk. Agenten: Waalioijk-BcsoijenG. MILLENAAR, Grootestr. A287. (Telefoon No. 111). Dordrecht: H. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam: (Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederlj ARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer, Telefoon No 201 D met 4°/o samengestelde rente garantie, pias wiostaandeelen. 10—15 of 20 jarige kassen HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. - HOOGSTE U1TKEERING Jaarkas 1913—1923 1726.27 1914-1924 1678 02. 1915-1925 1778.38, Per aandeel van fs00.-- bij storting van f s0.~- per jaar. 34196 Speciadl-Schoenvoerlngs, Garen, Band, Sajet en Gros 34938 STEEDS VOORRADIG: Gebleekte en Ongebleekte dubbeldraads Witte en Zwarte Jeans, Gekleurde en Zwarte 2>rils, flanel. Bever, Molton (voor tusschenvoering) Gekleurde en Zwarte ^oppeline en Satinet. Engelsche Stof (voor pantoffels). Rozetten, Strikken, fompons Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen. Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handel v. De beste kwaliteit tegen concurreerenden prijs, levert U de om uwe inkoopen van Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie en Thee te doen bij 33302 GROSSIER, WAALWIJK. VRAAGT MONSTER, PRljS EN CONDITIËN. 33724 CAPELLE (N.Br.) Na afname van 25 brooden een best Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN, DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 Oudste en meest moderne Inrichting. TILBURGTelefoon No. 146. voor goede behandeling der wasch, boorden en Overhemden 35475 Helder goed en nette afwerking. Oepöt gevestigd te Kaatsheuvel bij D. ROMBOUTS—HOLLANDS, Hoofdstraat. Natte wasschen binnen 2 x 24 uur thuis. STOOM-, WASCH- EN ELECTR. STRIJKINRICHTING. GROOTESTRAAT 365, W A A L W IJ K. CEDEPONCERD HANDELSMERK Raadpleeg onze aanbeoeUngslw' Groole prijsverlaging cm cm' 99 N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Goedgek. btJ Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- landscbe Scheeps verband-Maatschappij te Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. CHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert, Amsterdam. Mr. J. L. NIERSTRASZ R.Hzn., Directeur der Levens-Ver zekering-Mij, „Ds Hoop", te 's-Gravenhage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Oandidaat-Notaris te 's-Hertogenboach M. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het Bijkantoor „Haarlem" van ,N oord-Hollandsch Landbouw-Credlet". DIRECTIE G. E. HOORENS VAN HHIJNINGHN. M

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4