Zaterdag 12 en Zondag 13 December 1925. DE TYRAN VAN ROME. Jcdereett gaat zien de vervolging der christenen tijdens de regeering van Nero. Zaterdag nar. Zondag 6 co 8'fe nor. Loge f 1.00 Isle Rang 015, 2e Rang 0.50, 3e Rang 0.25. I.C. MORTIER Gevonden. Rijwielhandel t. Klerks Het nieuwe Veevoeder Be grootste besparing in voederkoslen. «7/2 enkele minuten Ik: dl Uw gelüjgaénaderl. Groote Waalwijksche Verloting prijs per lot slechts een gulden. Totaal 900 prachtige prijzen. Waalwijksche Mrikerij M Mn. garandeert dezelfde melk- opbrengst bij Uwe koeien als duur lijnmeel. VEEL GOEDKOOPER. Vraagt het onverwijld Uwen handelaar. If" Voor de a.s. Feestdagen. Woensdag 16 December 1925, r Smakelijke toespijs Geldersche Credietvereeniging Mr. Dr. A. G. Helneken. H. van Straaten. PHILIPS Nog slechts DRIE DAGEN Ziet tijdig Uwen voorraad na. Grootste verscheidenheid in soort, letter en prf)s. Hoofdnummer PRACHTIG BIJPROGRAMMA. Explicatie: de Heer H. VAN ENGELEN. Houtsnijwerk. Figuurzaagwerk. Platen. Gereedschappen. In RIJWIELEN In Kinderwagens Prachtige Pruimen, Fijne Abrikozen en gedroogde Appeltjes. ZELFRIJZEND BAKMEEL Prima Rozijnen voor Boerenjongens. Fa. ORIE-DUMOULIN Waalwijks Symphonie-Gezelschap IlOGPMANSWeöOEKWEITEGORT. BETER LICHT VOOR MIMDER GELD MSER. EINDHOVEN Drama uit het antieke Rome in 9 deelen. In de hoofdrollen de bekende Fransche acteurs JACQUES GRÉTILLAS NERO PAULETTE DUVAL POPPEA. Deze Superfilm werd opgenomen in het oude Rome en de daartoe speciaal gebouwde ateliers bij de Porta del Popoio evenals in het Romeinsche Stadion. De historie van Nero's grootheid en val speelt zich voor een groot gedeelte af in het Domus Aurea (Het Gouden Huis.) Dit Paleis van Nero, gelegen op de Palatine heuvels evenals Nero's vertrekken zijn in getrouwe navolging der antieke voorbeelden opgetrokken. Prijzen der plaatsen Maakt gebruik van de voorverkoop van kaarten en plaatsbespreking bij de Fa. TH. C. PULLRS, Sigarenmagazijn. Ijzerhandel 35600 WAALWIJK. Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEELIO ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering. vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 R IJ W I E L E N aan voordeelige prijzen GROOTESTRAAT 45. D R U N E N. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. om Cakes en fijne gebakken zelf te maken. PORT. ADVOCAAT. BISSCHOPSWIJN. SAMOS. Prima kwaliteiten. Billijke prijzen. Beleefd aanbevelend, MARKT WAALWIJK. Telefoon 123. 35716 Depot „Nutrlcia Directeur de heer A. A. GROOT, met welwillende medewerking van MeJ. T. KLERKX, V1 o o 1 - s o 11 s t e. Aan de piano MeJ. A. GRAGTMANS, op des avonds 8 uur precies in MUSIS SACRUM. Toegang lste Rang 11.-, 2e Rang 50 cl. p. rechten. Plaatsbespreking tot Woensdagavond bij den Heer JOS. DE FOLTER. Zie programma. 35694 L een. 1 zranL -=- J Maandelijksche Staat per ultimo NOV. 1925. Volgestort kapitaal Statutair reservefonds Deposito's Crediteuren Debiteuren Kas, munten, coupons, enz. Schatkistpapier, bankaccepten, enz. Herdisconto's f 14.000.000.— 2.000.000.- 7.112.461.42 16.919.046.15 39.089.265 33 2.075.230.01 1.793.000.13 35710 DE HOOFDDIRECTIE fbescbermT de ooger» v&n Uw Kinderen huiswerk rnoet grootendeeb by Kunst I icht gemöAkt worden Slecbt.schel licht it de oorzaak daf de oogen veel re vroeg achtarujEgaan. 1 PHILIPS ARGENTA LAMPEN rner melkwitter) ballon geven moofzóchf lifhr dat goed en oangenaom voorde oogen fo 9000 NEÖERLANDSdtev ARBEIDERS.. en dan trekt reeds de ten bate van de Zuigellngenkliniek te Waalwijk. Kon. goedgek. bij besl. van 19 Oct. 1925 No. 21 b 18000 LOTEN. lste prijs 6 2de 1 3de 1 4de B 1 5de 1 6de 1 7de l 8ste 1 9de w 1 10de 1 II tot 20ste 21 30ste 40ste 50ste 60ste 80ste 31 41 51 61 beste koeien ter waarde van Fl. 1200.00 Rijtuig met paard of 1 piano 600.00 Licht gewicht motorrijwiel B 350 00 Eiken Slaapkamer ameublement 200.00 Compl. Radlo-installatie 200 00 Luxe Naaimachine 150.00 Zilveren Toiletgarnituur 125 00 Luxe Damesrijwiel (fabr. ADEK) 105.00 Luxe Heerenrijwiel 100.00 Electrische Stofzuigmachine (fabr. FEMI) 100 00 prijs10 Rijwielen. 10 Geëmailleerde keukenfornuizen. 10 Gouden Heeren armbandhorloges 10 n Damesarmbandhorloges. 10 Zilveren Niclé Heerenhorloges. 20Zilveren Dames armbandhorloges 20 Geëmailleerde gaskooktoestellen. 81 100ste Iedereen steone ons sociaal werk door het koopen van een of meerdere loten. Wie weet ot U thans niet even zoo geluk kig zult zijn als de winner der 6 koelen van eene vorige Waalwijksche verloting. jSCX* Verloting zal plaats hebben onder politie toezicht 16 December in den Gildenbond. Aanvang des morgens 8 uur. Zij die loten wenschen te verkoopen gelieven zich aan te melden bij het Secretariaat Parallelweg 13, Waalwijk, waaraan tevens alle correspondentie te richten. 35539 De Voorzitter, De Secretaresse, C. W1TLOX Mej W. KREYMA. P.S. Winkeliers van WAALWIJK die in aanmerking wen schen te komen voor leverantie van prijzen gelieven SCHRIF TELIJKE offerte (andere worden niet aangenomen) te doen uitsluitend aan het Bureau PARALLELWEG No. 13. I „NERO J L S G 0". u lste Winlerconcert (tr '^-*7 SstL

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3