Waalwijk Leeuwen-Fruda m Voor Kerstmis en Nieuwjaar. J.OLEKAN Firn F MtakirchM tanzblokken. icfioenrekken JOS DE FOLTER Bierlaagh-V. d. Heijden, OPRUIMING 't „W o o n h u i s", Mobiloil Vraagt steeds bovenstaande OLIE voor Uw waden ol motor. r- P De Erven Trip. Utrecht. Dijckerhoff Portlandcement te Waalwijk Telefoon 52 Telefoon 52. Waalwijk. Weinachtstollen - Kerstkransen. Worstenbrood en Appelbollen. DIVERSE KOEKJES. Dagelijks versch. Telefoon 52. Telefoon 52. fl. Bonis, Besoijeri Het Is in Uw eigen belang om te koopen bij Damestasschen. De nieuwste partij Caces Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM WAALWIJK De meest uitgebreide keuze in Schaatsen, Sleden, Gereedschappen Bierlaagh-v. d. Heijden, CORN. P. VAN ZELST Waalwijk SPAARHUIS" EUBELMAGAZIJNEN Meest bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. Peltend om onze groote sorteering prima afwerking en 30206 DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie Meubelmagazijners ,'T WOON HUI 5 'sH E R T O G E N B O SC H. Te.ef. Waalwijk Telef. No. 102. Importeur van Kluitkalk, Dakleien, Wand- en Vloertegels en andere Bouwmaterialen. s HERTOGENBOSCH. Prijzen beneden alle concurrentie Aanbevelend 35407 KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR Hatsnstbaat 5 [nabij 't Station) 's-Hbbtogmnbosch. Adviezen en bijstand met be trekking tot proce» ten, straf zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, cnrateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Reóhtszaker*, soowel b$ Rechtbank als bfl Kantongerecht, innen van Schuldvorderingen, regeling aaken van debiteur*® met hnnne schnldeischers, maken van contracten, reqveiten enz. Degelijke en prompte afwerking. Billijke conditiën. ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. Optioiën, 31822 35 Vuchterstraat 35, VHERTOGENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 173. MARKT WAALWIJK. Ruime sorteering, prima kwaliteit en lage prijzen. Portemonnaies. Portefeuilles. Sigarenkokers. Toilets. Koffers. Reisnecessaires. Acte-mappen. Auto-dekens. Beleefd aanbevelend. 35760 Uitbreiding dienst Geertruldenberg-Rotterdam. Speciaal-Schoenvoerlngs, Garen, Band, Sajet en Gros 34938 STEEDS VOORRADIG; Gebleekte en Ongebleekte dubbeldraads Witte en Zwarte 3 0 a n s, Gekleurde en Zwarte 2)rils, flanel, Bever, Molton (voor tusschenvoering) Gekleurde en Zwarte 'foppeline en .Satinet. fngelsche Stof (voor pantoffels), ftozetten, Strikken, pompons Veel ongeregelde Partijen beneden fabrieksprijzen Vertrek van Maan dag. Dins dag. Woens dag. Donder dag. Vrijdag. Zater dag. Waalwijk vm. 3.— vm. 3 vm. 6. vm 6.— vm. 6. Rotterdam nm 12.-- nm. 1.— nm. 1 - nm 12.- nm. 12.-- Geertruidenberg vm 4.— nm. 2.— vm, 4.— nm. 2.— nm. 2.— vm. 7.— nm. 2.— vm. 7.— nm. 2.— vm. 7.— nm. 2.— Rotterdam vm. 7 nm. 1.— vm. 7.— nm, 1.— vm. 7.— vm. 7. nm. 1.— vm. 7. nm. 1.— vm. 7.— nm. 1.— a,/d. Markt, WAALWIJK. voor huishoudelijk gebruik: Amateurs en Vaklieden Huishoudelijke Artikelen, practisch cadeau is een mooi H0Qrenza^me5* Gilette Scheerapparaat t,nieuw model) Gerowe e n Rlpaca Lepels en Vorken, Hinder 0ouverts, Ontbijtstelletjes, Geëm. Serviesjes, kolenbakken, Yulemmers- Jteclame )(eukenstel f T.5Ö. Lepelrek m- lepels wit f3.30. 35657 Beleefd aanbevelend, Passagierstarief le Klasse 75 cl. 2e Klasse 50 et. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's Bosch 3.30 v.m. Woensdag van 'b-BOSCH naar Geertruidenberg 12.— n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhuizen te Rotterdam en brengt deze aan den loBwal in de haven te Waalwijk. Agenten: Waahoijk-Besoijcn: G. MILLENAAR, Grooteatr. A 287. (Telefoon No. 111). Dordrecht: H. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam: (Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederlj ARIE SMIT SS. Thor, Slikkerveer, Telefoon No 201 WEGENS OPHEFF1NQ DER ZAAK van alle voorradige HEEREM-MODEHRUKELEU Extra koopjes inDASSEN EN ZELFB1NDERS, STRIKJES, OVERHEMDEN, BRETELS Enz. Enz. 35576 Grootestraat 216, bij de Markt. II met 4°/0 samengestelde rente garantie, plas winstaandeelen 10—15 of 20 jarige kassen HET RISICO VAN DE GELD. BELEGGING NIET VOOR REKENING VAN DE - SPAARDERS. - HOOGSTE U1TKEERING Jaarbas 1913—1923 1726.27. 1914-1924 1 67 8 02. 1915-1925 1 778.38. Per aaadeel van f500.-- bij storting van f 5O-— per jaar. 34196 VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Geregeld zeer grooten voorraad in Sa-on-, Huis en Slaapkamer Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen Spiegels Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz. Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vracht auto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. BNGROS Firma G. Vennix Hendriks. ENDETAll VUCHTERSTRAAT 46 en 48 Alle soorten OLIËN EN VETTEN van bovengenoemd fabrikaat steeds voorradig. 35537 Aanbevelend, Voor Noord-Brabant levering uitsluitend aan den handel. KANTOORUREN VAN 9—12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9-11 UUR 35188 GESTIKTE EN Electr. Luie Bakkerij Goulière 35711 FaBRISK VAN KUNffTLXDnMATSN, Bibtjk- «n Buikbandun, RsCHTHOUDM», PlATTOSTICOIJBN etc Spreekdag alle Dinsdagen. y ff' N.V. VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HAARLEM. Gorget, bfl Kon. Besluit van 27 Nov. 1912. COMMISSARISSEN: J. H. VAN DEN WALL BAKE, te Heem stede Voorzitter. J. R. VAN OSSELEN, Directeur der Hol- landsche Scheepsverband-MaatachapptJ ta Amsterdam. P. L. FESCHOTTE te Amsterdam, Secretaris. OHR. VAN AMSTEL, Architect en Expert., Amsterdam. Mr. J. L. NIBRSTRASZ R.Hun., Directeur der Levene-Versekering-Mty, „De Hoop", te 'e-Gravenhage. Mr. CH. M. J. WITLOX, Advocaat-Procureur en Candldaat-Notarls te 'e-Hertogenboech R. K. J. BERTLING te Santpoort, Directeur van het BQkantoor „Haarlem" van „Noord-Hollandech Landbouw-Oredlet". DIRECTIE: C. H. HOOR KNS VAN HBIJNINGHN. GEDEPONCERD HANDELSMERK Raadpleeg onze aanbevelingsfw

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 4