Buitengewoon Programma. ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII verdient men, indien men no winterailikelen Koopt. Alle jassen nog in fijne kwaliteiten spotgoedkoop te krijgen Mag. Loois c. Adelberg r. Lieshout, - Waalwijk, is ann LEZING Oplak van kalveren He WelEd. Heer A. Th. Ariëns, i. R.H. Vrouwenbond Lezing Mim. Heer UAH BEUL, firn P Odenkirchen Do Firma DE ROOIHjuunuunjuiv \m en zestig duizenil mém tilt en neplig Del aangewezen aires HnweüjbsMen en - Brieven, B. A.v.d.Berg-Massar Firma F. I van Liempl, Waalwijk Twee Hoofdnummers: Een sensationeele avonturen-roman. Een kluchtige geschiedenis in 4 acten met Wallace Reid in den hoofdrol. Mansjassen vanaf 13.00. Mansjekkers vanaf 15.00. Jongensjassen vanaf 12.50. Hinderhoeden vanaf 10.50. Meisjeshoeden vanaf fl.00. Dameshoeden vanaf 11.50. m gösgs: - ei:;okoven Slagernota's Grossier, Waalwijk, Kerstmis. Nieuwjaar. Wijnen, Likeuren, Cognac en Gedistilleerd ZONDAG 13 DECEMBER '25, 6 en 8% UUR WERELDNIEUWS. Bonten, Moffen, Sjaals. Handschoenen, enz. enz. tegen zeer lage prijzen. Gabardine- en Gummi-jassen. Truien, Waan dag 14 Dee. GEEIM DOKTER Molenaar s Kindermeel rond en mollig tvïdPrmlP f,ink en sterk maakt. lillik SEMI EMAIIE FOTO'S Woensdag 16 Deo., met lichtbeelden EEN VOLONTAIR HET ADRES 6 A c t c n. In de Hoofdrollen: DOROTHY DALTON. - MITCHELL LEV01S. JAC. HOLT. De zee opname alsmede de spanning gedurende de geheele film zijn in alle opzichten eersteklas. Wij hebben voor Zondag dus een programma waar ieder bioscoop bezoeker naar toe moet gaan. 35724 »->• KOOPT NU EN MEN VERDIENT QELD. over voor de leden van denBoerenbond en Jongen Boerenstand, op* in het Patronaatsgebouw te BAARDWIJK 35732 Aanvang 7 uur. SPREKER: Rijksveeteeltconsulent, Ginneken VRIJ TOEGANG Het Bestuur Jongen Boerenstand. %*e*aL in Nederland die niet gaarne 35106 aanraadt. De dokters weten wel dat Molenaar's Kindermeel de kinderen niet alleen A-f doch ook -• 8 Vraag gratis brochure aan P. MOLENAAR Co., Westzaan. in Ringen, Broches. Z a k s pl egels, Sigaretten etui's, e.d. bli)ven altijd mooi. 35728 .„i Telefoon 134. WAALWIJK. 's avonds te 7 uur door den Kapelaan St. Clemens, in cte groote zaal van de R.K. Werkliedenvereeniging. Onderwerp: Het Geheim der Geboorte onzes Heeren met toepasselijken zang. Uitsluitend toegankelijk voor de leden. 35729- Algemeene Exce-itie-0 de neming v. GEN D& LOOS, H.COLIGNON &Cie WAALWIJK. ban worden geplaatst. Niet jonger dan 18 jaar. Aanmelden op werkdagen tus- schen 12—1 uur. 35730 Opticien, 31822 25 Vuchterstraat 25, '«-HERTOGEN BOSCH. Telefoon Intercommunaal 178. Men behoeft zijn niet buiten de gemeente te maakt bekend dat het juiste aantal sigaren door haar verkocht vanaf 1 Nov. tot en met 6 Dec. 1925 is (62495) Alhoewel er ruïm 7000 bonnen zijn binnen gekomen heeft niemand het juiste aantal geraden, 35722 Woensdag a.s. worden de 200 namen der prijswin naars in .DE ECHO VAN HET ZUIDEN" gepubliceerd bestellen Wij leveren ze zeer billijk Vraagt prijsopgave. Waalwijktche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Waalwijksch e Stcimdnkkerij Antoon Helen voor goede behandeling der wasch, boorden en Overhemden 35475 Helder goed en nette afwerking Depot gevestigd te Kaatsheuvel bij D. ROMBOUTS—HOLLANDS, Hoofdstraat. Natte wasschen binnen 2 x 24 uur thuis. STOOM-, WASCH- EN ELECTR. STRIJKINR1CHT1NG. GROOTESTRAAT 365, W A A L W IJ K. Anno 1882. Voor de a.s. Feestdagen van de 35570 Telefoon No. 173. Flora-Bioscoop, Waalwijk. DE GROENE BLIKSEM. DE BUWELUKSLOTERIJ. OPRUIMING Deze dameshoed, van prima fluweel, 4 (f>f) kost thans I«UU Deze dameshoed met lint garneering, T Cfl kost thansI.OU Deze dameshoed, in Dluche en vilt. kost 2 00 HOEDEN. De nieuwe Gouden Tientjes 35723 j A Wv De;o bonthoed, in seal en biberette, kost O fHfl thans VU DAMESHOEDEN, in fluweel, vilt, velours enz., kteuze uit 200 diverse modellen, die 3 90, 2.75, 2 40 n pa gekost hebben, thans voor 75, U.3U 0 DAMESHOEDEN, chique gegar neerd, de nieuwste modellen en in alle modekleuren, waarde 4 aa 5 90. 4 90. thans voor 1 50, l»Uu DAMESHOEDEN, keuze uit meer dan 300 diverse modellen, in alle modetinten, met speld, lint en kant garneering waarde7 90 6.90 0 1)0 6.25, thans echter voor 2 50. A«UU DAMESHOEDEN, pracht sortee ring gekleede hoeden, chique ge garneerd. mooie kwaliteit pluche, in alle modellen en 20 diverse tinten, waarde IC 50 8 90. 7.90, n thans voor...-3 50 OaUIP KINDERHOEDEN, in fluweel en peau de suède met astrakan, die 1.15, 95 gekost hebben wor- n rjr den nu aangeboden voor.... U»AÜ KINDERHOEDEN, voor jongens en meisjes, prima kwaliteit astrakan en pluche met koord garreering werkelijke waarde 2.90, 2 40, n 1 95 thans75. U.3Ö KINDERHOEDEN. pracht sortee ring, bestaande uit meer dan 20Ö diverse modellen me' lint garneering, werkelijke waarde 3 90, 3.40 s 2 90. thans1 50 l.UU Deze hinderhoed, In prima vilt, kost U 7E thans U./O Deze kinderhoed, •valiteit -flu weel, kost than fijne kwaliteit-flu- 1.00 Deze kinderhoed, in zwartfluweel,kost 4 Cf| thans S*3U 'Deze meisjeshoed, in pracht vilt, kost n Cfl Ihnns —SSS FABRIEK TAN KUNSTLEDEMATEN, Breuk- en Buikbanden, Rechthouders, Plattobtzolbn etc Rvreekdag o,lle- Dinsdagen. IS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8