Handel, Industrie en Gemeentebelangen aan DOOR ERVARJMti KLOOSTERBALSEM 50e JAARGANG. WOENSDAG 26 OCTOBER 1927, NUMMER 84. UITGAVE; WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr,AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD °£"To<t AKKER'. Prfls der Advertentlën 20 cent per regel; minimum 1,50. By contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bexit zijn. Eenige broeder! Ik heb zóó het land. Nog altijd is liet drukkend warm. „Hij" is hier of moet hier komen. Je kunt begrijpen, Sofie is uitgela ten vroolijk. Ik erger me altijd als men- schen een slechten smaak toonen. Ik wilde, dat ik met oom of tante was meegegaan of met jou, nu is het te warm tot het nemen van eenig initiatief. Dag oudste, ik ben t> landerig om veel te schrijven. Vrij bewerkt naar den roman van Louise B. B. (Wordt vervolg#)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1