De Echo van het Zuiden Personeel gevraagd. WERKKRACHTEN, NETTE MEISJES eh PERSONEEL DE ZEVENDE SLUIER. ONDERWERK- AFDEELINGSCHEF LEERLING KRUIDENIERSBEDIENDE ter overname gevraagd. DEKRIET 6 M. WITTE ZIJDE GLAZEN FONTEINTJES R.K. Middenstandsvereenigirg Mdeelifg lAaaiwijk, NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING een prima mannelijke kracht een geroutineerd Steno-typiste MATH. SCHAPENDONK SCHOENFABRIEK of vergunning hiervoor WINKELBEDRIJF vraagt geschoolde en aankomende mannelijke en vrouwelijke voor winkel en magazijnwerk. RINGMACHINE. AUTOMATISCHE RINGMACHINE. WONINGNOOD FIRMA A. EN J. DE KORT vraagt GEVRAAGD zo spoedig mogelijk EEN NETTE KANTOORBEDIENDE N.V. Stoomlederfabriek „DE KROON" W A A L W IJ K. HEEFT BESLOTEN j\/|USIS SACRUIV No- 7 Donderdag 23 Januari 1947 Op Importkantoor van SCHCENFCURNll URE N te Waalwijk, wordt voor direct gevraagd: met commercieels feeling en ervaring. Bij voorkeur op de hoogte met fourniturenhandel. Liefst in het bezit van diploma 5 jr. H. B. S. of gelijkstaande opleiding. Liefst ongeveer 25 jaar. Op hetzelfde kantoor kan nog geplaatst worden met 3-jarige Mulo of H. B. S. J nI?-- Brieven onder No. 1684 bureau van dit blad. GEVRAAGD Volledig op de hoogte van zwikkerij en finish-afdeelirg in middel- groote R K. Kinderschoenfabriek in het Zuiden des lands. Ongehuwd (wegens woninggebrek.) Voor goede kracht levenspositie. Brieven onder No. 1683 bureau van dit blad. Lederwarenfabriek Grootestraat 38 c WAALWIJK Bij de Coöperatie „BROEDERHULP" te Kaatsheuvel worden gevraagd EEN PRIMA BROODBEZORGER voor wijkbediening Waalwijk en omgeving; 2 LEERLINGEN of HALFWASBAKKERS EEN AANKOMEND BEDIENDE voor magazijn en eventueel andere werk zaamheden EEN JONGEN VAN 16 TOT 18 JAAR voor wijkbediening kruidenierswaren; MEISJES VAN 14 TOT 16 JAAR voor winkelwerkraamheden. Aanmelden persoonlijk of schriftelijk HOOFDSTRAAT 203 te KAATSHEUVEL JULI AN AST RA AT 9, WAALWIJK. Ook zeer kleine komt in aanmerking. Brieven onder No. 1680 Bureau van dit blad. Sollicitaties kunnen worden ingezonden onder No. 1679 Bureau van dit blad. GEVRAAGD. Leeftijd 1 8 jaar. Goede vooruitzichten. - PERSOONLIJK AANMELDEN .- FILIAAL ALBERT HE UN - WAALWIJK SCHOENFABRIKANT vraagt te Icoop een nieuwe of een in prima staat zijnde gebruikte Aanb. onder No. 1685 Bureau van dit blad. filiaal: WAALWIJK, GKOoTEbTRAAl 291. TE KOOP J een wit gelakt KINDERLEDIKANTJE een Step op luchtbanden en een paar Heeren- en Jongensschoenen. Adres: Bureau van dit blad. 'TE KOOP: 400 bos prima bij: A. WAGEMAKERS, Nieuwevaart D 286 's-Capelle. TE KOOP: Te bevragen van 2 tot 3 uur bij: Grootestraat 138, Waalwijk. TE KOOP GEVRAAGD: en INZETPOTJES. JAN VAN RIEL, Graan-, Zaad- en Vogelhandel, Kaatsheuvel. TE RUIL: Moderne en geriefelijk ingerichte WONING TE BESOIJEN huur 4.50, wtl ruilen voor gemeentewoning of particu lier, met tuin en achterom. Brieven onder no. 1681 aan het Bureau van dit blad. Duizenden wachten op een woning. Zullen'zij deze straks, wanneer er materialen zijn, kun nen bouwen of koopen Spaar thans bij de ROHYP, Neerland's oudste en grootste bouwkas om straks een eigen huis te bezitten. Eerst financieren, dö.n bouwen is haar devies. Districts-lnspecteur: N. Ih. RUI IER, Kruisstr. 31. Den Bosch, fel 8427 VOOR DE STIKKERIJ VOOR DIVERSE AFDEELINGEN. MANNELIJK OF VROUWELIJK, eenigszins met kantoorwerkzaamheden op de hoogte. De R.K. MIDDENSTANDSVEREENIGING Afdeeling Waalwijk ingaande heden een regeling voor CONTANTE BETALING in te voeren. Dientengevolge zijn hare leden verplicht: H Indien het een nering (winkel) betreft, alle verkopen tegen directe be.taling te doen plaats vinden. Indien het een ambacht betreft, de betalingsvoorwaarden in acht te nemen, zoals die in de vakorganisatie zijn vastgesteld. Het publiek wordt dringend verzocht mede te werken de uit voering van bovenstaande morele ver plichting vcor de aangesloten leden te vergemakke lijken. Als kenteken hiervoor geldt een gele aanduidingskaart welke in de zaak of winkel is aangebracht. Liüenciar j N B H BOERS WAALWIJK TEJL. 9 24 - 25 - 26 - 27 Jan. presenteeren wij U Toegang 14 jaar. P-laatsbcspr-dagelijks il - tuur SPORT. STAND ENLIJSTEN. Eerste klasse. Afd. IV Willem II 14 10 1 76—16 NOAD 14 9 3 2 21 33—18 BW 12 9 1 2 19 27—10 LONGA 14 5 5 4 15 28—18 NAC 12 6 2 4 14 36—20 VVV 13 6 1 6 13 26—27 Vlissingen 14 4 4 C 12 21—37 Ba ronie 12 3 2 7 8 16—35 Helmondia 13 3 2 8 8 16—27 Helmond 13 3 2 8 8 19—34 RKTVV 13 2 1 10 5 17—33 Eerste klasse. Afd. VI Sit-t. Boys 14 11 1 2 27 43—24 MVV 13 7 4 2 18 32—12 PSV 12 7 2 3 16 21—17 Limburgia 12 7 1 4 15 33—25 Eindhoven 12 4 4 4 12 20—17 Sp. Emina 13 5 2 6 12 27—32 Juliana 13 4 4 5 12 23—35 Maurits 12 3 3 6 9 25—22 Spechten 12 4 1 7 9 25—38 Bleijerhoidc 14 4 1 1 9 21—34 Brabantia 13 1 3 9 5 18—32 Tweede klasse B. De Valk RAC Srhi.indel DESK Co"c. SVD TOP Wilhelmina Zwaluw Gcolbr. Mulo Woensel Tivoli ODC SCB Taxandria Vlijm. Boys Znltbnmmel Best Vooruit Mich. Gestel Haarsteeg ODI Boxtel 13 9 2 2 20 34—16 14 8 4 2 20 35—16 14 9 2 3 20 29—16 13 7 2 4 16 28—26 13 5 4 4 14 25—18 13 3 6 4 12 22—25 13 2 6 5 10 22—33 12 2 5 5 9 17—27 13 3 3 7 9 18—31 12 4 1 7 9 25—27 13 2 5 6 9 23—29 13 2 4 7 8 15—27 Derde klasse 15 10 2 14 10 1 13 5 5 15 7 1 14 6 2 12 5 3 13 3 7 14 3 4 13 3 2 13 0 5 B. 3 22 3 21 3 15 7 15 6 14 4 13 3 13 7 10 8 8 8 5 Sarto WSG WVO SCO Hieronymus Oisterwijk Dongen Ju'iana RWB Nevelo Derde klasse C. 13 10 1 2 21 13 9 7 7 7 5 3 4 2 1 12 13 13 12 15 12 14 13 1 3 2 1 1 5 1 3 19 2 17 4 16 5 15 6 11 7 11 7 9 .7 9 7 2 10 4 RKC SET Boosendaal Bood Wit Bredania Jterimeer PCP Gudok BSC Dérde klasse 12 8 3 14 12 11 12 14 6 12 4 14 5 14 Kaaische Boys 14 3 3 Groen Wit 11 1 1 D. 1 19 5 17 4 15 2 15 4 15 6 14 4 12 8 11 8 10 8 9 9 3 47—27 36—19 32—24 34—28 36—36 17—27 23—22 32—49 22—32 17—35 34—10 47—23 35—16 34—26 39—29 31—41 27—35 30—39 22—54 16—39 40—21 2522 28—15 28—16 3627 38—35 33—32 40—41 38—43 19—34 18—48 SPORT. Programma voor a.s. Zondag Eerste, klasse. Afd. IV. RKTVVDe Baronie Willem TTHelmond Helmon^iiRVV NA C—LONG A Vlissingen—NO AD RKTVV dat Zondag de Baronie ontvangt li"pf* me' deren weHstriid één van haar Ina'ste kansen om niet voorgoed on de on''r»s'e plan's te b'.üven zitten. Er zal dan o->k wonnen moeten worden. Willem TT zal haar overwinn!n"en?-e"Rs wd we'en voort fe zetten: alhoewel flelmondia steeds een lastige te*r>n stander bliifr. Heim^ndteRvy is een niet cermkkeliike uifw-dsfriid ▼oor de Bosschenaren: ho-wel we net op een overwinnintr voo- .RVV nomten. NAGLon«n zal wT voor de thuisclub worden. NO AD staat eveneens voor een InsUge uï'wed_ strnd tegen Vlissingenmaar hef enthousiasme van de Ti'hurgenaren zal den doorslag wel geven! Eerste klasse. Afd. VL Rrahan'ia—Sn. Emma F'n^PnvenP^V RtejjerheidoVVV Man-its—De Spechten Limburgia—Sift. Boys Brabantia ontvangt Sp. Emma en heeft daardoor kans een weinig van haar achterstand in te loopen. In Eindhoven VH^n we weer een derbv; nU e«h'er fuss-hen Eind hoven en PSV. Het zal hier wel n et ver van een dr-w af ziin B e.perheide ontvangt MVV en zai ïfnurritshUDe ^"onen. nloluén S-rchNui zijn twee Sn* ne ftlkanr gewaagd li»?' 2. l '!,Ub "°vcn W(> "-b'T Jets meer kans. Sit-t. R0vs één van haar las'teste ni'wed^rij den en wel tegen Limburgia War," neer de Boys het tot een overwin ning kunnen brengen, hehhen zë da at" van" '^"i^ioenscandi. «aat van zich afgeschud. Tweede klasse B. Wilhelmina Tivoü SchijndelDESK Cone. SVDGeelbr. Mulo Zwaluw VFO—Dé Valk WoenselTOP RACKolping SDW Wilhelmina ontvang Tivoli dat nu onderaan staal; maar zal er geen gemakkelijke tegenstander aan heb ben en het zal ons niet verwonde ren als Tivoli als overwinnaar voor den dag komt. Scliijndel—DESK is dc belangrijkste ontmoeting in deze afdeeling; gezien de successen van DESK in de laatste wedstrijden, houden we het op een overwinning der Dessers. Concordia SVDGeel bruin Mulo zal wel in liet voordeel van de thuisclub eindigen. Zwaluw krijgt de leiders van deze afdee ling op bezoc'n en zal in de roof vogels wel haar meedere moeten erkennen. WoenselTop zal waar schijnlijk wel een gelijk spel wor den en RAC zal zich wel de meer dere toonen over Kolping. 3e Klasse B. ODCZaltbommel Vlijm. BoysHaarsteeg St. Mich. Gestel—ODI TaxandriaBoxtel ODC zal Zondag wel op haar tel len passen en zich niet laten ver rassen door Zaltbommel. Vlijmen! sche BoysHaarsteeg zal wel een overwinning voor de Boys worden. St. Mich. Gestel—ODI en Taxandria Boxtel zullen wel overwinningen worden voor de thuisclubs. Derde klasse C. SCOBaardwijk WVONevelo WSGOisterwijk RWBHieronymus Baarwijk gaat op bezoek bij SCO en we vertrouwen dat de Overlaters minstens een puntje mee naar huis zullen brengen. WVO ontvangt Ne fn i:nI WfiI ffen miss'np doen. WSC krijgt bezoek van Oisterwijk en zal natuurlijk weer probeoren de kostbare puntjes jn Waalwijk tc houden, evenals RWB dat Hierony mus ontvangt; dat zal trachten 'te doen. 3e Klasse D. RoosendaalR-eimcer SET—Rood Wit BredaniaPCP Gudr.'itRKC Kaaische Boys—Groen Wit Roosendaal zal in den wedstrijd tegen Ro-imeer de pimttes wel weten thuis Ie houden. SET krijgt bezo-k van Rood-Wit en zal 'de meerdere wel moeten erkennen in de casten. Gudok komt tegen RKC in het veld; hetgeen ni»t vel sro-ds beteek-"f voor de Ti'hurgenaren' daar RKC wel de volle bui' mee naar Waalwijk zal rengen. Rveda_ r"nPrP en de Kaaische Rots Groen_\Vit zullen we' overwinnin gen worden voor de thuisclubs. DES_NIEUWS. De groote w-dstrijd voor DES wordt in Sehijndpl cesneeld. Door de succesvolle wedstrijden van den I-a'sten lijd: heeft DES zich tot knmp'oenseandidaat opgewerkt. De ceheele Langstraat en omgeving zie4 den wedstrijd van Zondag n.s. met spanning tegemoet. Als DES wint staan de kansen goed en b'rift zij in de running voor de boven- ste plaats. Jongens van het eerste elf*alwerp je met é.'an in den strijd en geef je beste krachten tot het ei"de van deze belangrijke ont moeting. Honderden supnorters zul len je vergezellen om je in dezen belangrijen kamn aan te moedi gen. S'elt hen niet teleur: maar speelt voor wat je waard bent. De laatste 7 wedstrijden is er niet meer verloren; traeht dit record te handhaven en geheel Kaatsheu vel zal Zondag juichen als de twee puntjes mee naar onze plaats ko men. DES 2 ontvangt RWR 2. Onze re serve's mop'en hiervan kunnen win nen. Zorct er voor dat de ceheele bul' in de wacht wordt gectee->t. PRS 3 sneelf teg"" fny-indria 9. DES 4 ontvangt RKFSV .3. We wensclien al'e Dessc's veel succes en verwachten dat alle sne_ lers hun beste krachten zullen geven. DVC 1— HEUSDEN 1 2—3. Een snannende wedstrijd: vooral lief laatste half uur. Een ""f!at-teer_ (ten uitslag, daar een gelijk snel de vorhonding beter had weergegeven. Dr"nen was in liaar voo-hoede teeh"rirh heter den Hensden: ge_ vaarlüker in baar aanvallen: maar zeer zwak in de verdediging 'n ovpr het geheel veel te t-nag. Heusden h "eff een enMionriaste ploeg die flink on d«n hal z!t; m°' "pti ster ke ver''p'ligi"g. De scheidsrechter was zwak. ITet verloon van den we-'striid was in 't 'mri? als ■wnirrt; Na 8 m'"nfen geef' de ree,htshin_ n"n van HensUpn z>in club lei ding. In de 16e m'mmt wordt een tweede coal van Heusden wegens b"i4ensnel geanniileerri_ Tn dp 32e minnnt ver"root HensHon haar ven-cnw? Hoor ban- li"'.-sh"''en. V'"'' voar de »*"st maak* de buiten van DVC; na een prachtige aanvalde eerste goal voor Dru_ nen 12. 9 **inn+"n na de nut verdroot H""sden Hoor haar linksbuiten in zuiver buitensnel-nositie den voor. sprong. De rechtsbinnen van DVC maakt er in de 30e minuut 23 van. Vanaf dit oogenblik verdedigt Ilcusden niet 8 man haar doel en forceert zoo de overwinning. WASPIK 1—KORVEL 1 2—1. Deze belangrijke wedstrijd; waar naar de supporters zoowel met be langstelling als niet spanning had den uitgezien en door weersomstan digheden ineei'dcre malen werd uit gesteld, is thans in een verdiende overwinning voor Waspik geëin digd. Begrijpelijkerwijze heeft het in dezen wedstrijd niet aan span ning ontbroken. Direct na den aftrap was te zien dat heide partijen hun huid zoo duur niogeLijk zouden verkoopen. Na ongeveer 25 minuten spelen gaf P. de Kleijn met een fraaien kop bal Waspik de leiding. Nu kwam Korvel weer in den aanval en wist doelman Smits te verschalken; 1—1. Met. dezen stand brak rust aan. Direct na de hervatting was het te zien dat Waspik alles op alles zette om dezen wedstrijd te winnen. Vrijwel gedurende de hcele tweede helft waren de aanvallen op het KorvcI_doel. Het was J. Smits die voor de eerste maal in de tweede helft met een hard schot het net deed trillen; doch de Waspik- speler stond in buitenspel-positie; waardoor dit doelpunt niet werd löegekend.In een hierna volgende aanval werd C. Kamp dusdanig van den hal gewerkt, dat de scheids rechter een strafschop toekende. Deze werd met een keihard schot in een doelpunt omgezet; 21. Hierna kwam Korvel nog enkele malen gevaarlijk opzetten, doch zonder resultaat; zoodat Waspik de zoo kostbare puntjes thuis heeft kunnen houden. VEERSCHE BOYS—VELOCITAS '31. Eerst om half drie kon de scheidsrechter het sein laten hoo ien voor den aftrnn, daar onze aanvoerder M. van Hulst nog niet op liet veld verschenen was. I-Iet weer werkte in dezen wed strijd goed mee; want van wind was zoo goed als geen sprake en het milde zonnetje liet zijn zaclire stralen over het veld schijnen. Het bleek al aanstonds dat heide ploegen goed aan elkaar gewaagd waren. Zoo nn en dan kwamen er critickc momenten voor de goals, maar werden meestal door de doel_ verdediges afgewend; die beiden opperbest waren en goed werk presteerden. Na 20 minuien spelen onlstond er een hachel.ijk moment voor do onzen; (oen de gasten sterk kwa men opzetten en als gevolg daar van een doelpunt scoorden. Hier na trad even later de rust aan. Nadat de doel verdedigers van doelen gewisseld haddenhervatte zich .wederom een fair en open spel. Verschillende corners werden genomen: doch zonder resul'aat. M. van Huist liet zi"n wat hij in zijn mars had en wis' den keener te verschalken, 1—1. Het was wer kelijk een pracht van oen goal; aan d"n binnenkant van de doel paal. Nu kwam de beurt weer aan Velocitas en wist eveneens te doel_ pun'en, maar dit doelpunt werd wegens buitenspel geannuleerd. Op nieuw gingen het de bezoekers pro_ boeren; wat hen dan ook lukte. De s'and werd 1—2. Daar de onz-n het verliezen van een wedstrijd on eigen terrein niet bepaald pre_ fercerden, ze'ten ze alle z -i'en hij. Twee minuten voor het einde wis_ •en de R"'-s de gelijkmaker fe sco ren; ontstaan uit een corner, die genomen werd door aanvoerder M. van Hulst. Nada4 de bal oeriigc malen van voet verande-d was, kreeg C. van Hulst het leder on z'n schoen: wist enkele snelers te pnsseeren en den bal veilig in het doel te plaatsen. Deze zeer snortief en goed ge leide wedstrijd eindigde zoodoende in een 22 gel.ïjk spel. UNO ANIMO—WIT ZWART 3—0. Na een rustperiode van 4 weken bond Uno Animo Zondag j.l. den striid aan tegen Wit Zwart uit Ca_ re'le en wist d zen strijd om te zetten in een 3—0 overwinning; terwijl 20 minu+en voor liet einde de wedstrijd moest worden gestaakt. Wit Zwart trant af m»t d°n wind in den rug en beid" ploegen speten e"ti zeer zware partijwat een aan leiding kan ziin geweest van 'de te lange rustperiode: want het is een op en n»er gaand snelwaar van heide ziiden we'nlg fu» in zit. Lang zamerhand komt er eeli'er verband in de ploeg en verschillende aan vallen worden door Uno op het W-Zwart doel onHernnm"n: ter wijl ook de tegenstanders enkele aanvallen we4en te onde-rumen welke echter minder eevaa'-'h'k -vin. Na ao minuten speten heeft Uno eindelijk succes en weet nog voor d» rust den stand op te voeren tot 2—0. Na de hervatting komt er Wif_ Zwart niet meer aan te "as en sehiint n't"esu"niH te ziin: do"h als een der Uno_snelers den s'and weet on te voeren tot 30, kan zij dit niet verdragen en gna4 haar toe_ vlnehf zoek"n in ruw snel. Sehe;^q_ rechter v. d. Oudenhoven: welke de teugels s*r°v in handen hield moest versch'ltende malen waar schuwingen hitdeelen: maar o"k dit i-ïn'r» nie*. Toen '*e T'-Hrshatf van Wit_Zwart een ove-treding herring door na fe trapnenmaakte d« scheidsrechter Tan zijn bevoegdheid gebruik cn verwees den speler naar dc kleedkamer; waarmee echter de linksback geen genoegen nam en den scheidsrechter bedreigde, zoo_ dat ook deze speler moest verdwijn nen; doch geen van beiden vol deden aan het lien ten laste ge legde. V.ijf minuten hierna werd als gevolg hiervan de strijd ge staakt en zal Wit_Zwart de reis naar Loonopzand nog eens voor 20 minuten moeten aanvaarden. Uno Animo 2 behaalde met haar 2 invallers een verdiende overwin ning op Ons Vios 3 en wist met 43 te winnenterwijl Uno 3 een verdiende nederlaag kreeg tegen Anlonius 2; 32. NED. HERV. KERK. Zondag 26 Jan. des morgens 10 uur: lJs. W. C. van burgeier. Voor de Hervormde gemeente van "Waalwijk was het zondag 19 Januari een bijzondere dag, daar zij weer een eigen herder en leeraar ontving in Ds. W. C. van Burgeler. Des morgens werd hij door Ds. Nijdam tot zijn dienst werk ingeleid, terwijl hij des mid dags zijn intrede deed met een predikatie over Handelingen der Apcsulen, hoofdstuk 6 de verzen 1 7. Na de prediking sprak hij eerst den consulent Ds. Nijdam toe. Daarna richtte hij het woord tot Ds. Mühlnickel, den kerkeraad, de kerkvoogdij, koster en organist. Vervolgens sprak hij burgemees ter Lambooy toe, hem dank bren gend voor zijn aanwezigheid. Ook richtte hij het woord tot een aan tal inwoners uit zijn vroegere standplaats in Zeeland, die per autobus naar Waalwijk waren ge komen. Na deze toespraken werd tot Ds. van Burgeier gesproken door ouderling Scholt, pres.-kerk voogd notaris Schaap, Ds. v. d. Smit uit Waspik en Ds. Mühl nickel. Ten slotte sprak burge meester Lambooy den nieuwen predikant toe. Het was een ware feestdag voor de Hervormde ge meente van Waalwijk, hetwelk ook duidelijk bleek uit de aanwe zigheid van een zeer groote scha re in het kerkgebouw. (Doordat wij van deze instal latie, zeer zeker een belangrijke gebeurtenis voor de Ned. Herv. gemeente, geen enkel bericht of uitnoodiging ontvingen, konden wij daarvan tot onze spijt geen verslag geven. Wij moeten dus met bovenstaand bericht vol staan.) K. J. M. V. Dinsdagavond was de K.J.M.V. bijeen in het K.J.V.-huis aan de Grootestraat. De voorzitter, Lambert van Bladel, opende met een kort wel komstwoord in het bijzonder tot drs. de Vries, die dezen avond kwam spreken over „De Lang straat". In zijn interessante causerie be handelde drs. de Vries de dialec ten der streek en het ontstaan van den naam Langstraat. Het bleek dat aan het woord Lang(e)straat nogal veel beteekenissen gehecht kunnen worden. Ook het bevol kingsvraagstuk werd even nader belicht en het bleek, dat Waal wijk de beste plaats was op be- volkingsgebied. De bevolking van Waspik en Raamsdonksveer liep in de jaren van 1936 tot 1940 sterk achteruit. Tenslotte behandelde drs. de Vries, hoe het kwam, dat hier in de Langstraat zoo'n groote con centratie van leder- en schoen industrie was, een en ander toe gelicht met zeer duidelijke kaar ten. Drs. de Vries behandelde ook nog even de schoonheid van onze eigen streek en hoopte, dat allen er toe mee zouden willen werken om te voorkomen, dat het schoo- ne wat er nog is, ook nog ver nietigd wordt. Lambert van Bla del dankte in enkele hartelijke woorden den spreker van dezen avond voor de zeer interessante causerie die door allen met de grootste belangstelling gevolgd was. Door den voorzitter werd me- dedeeling gedaan, dat van 21—24 Febr. in het retraitehuis Loyola te Vught een retraite gehouden wordt. Leden, die hieraan deel wenschen te nemen kunnen zich nog opgeven bij Lambert v. Bla del. Het retraitefonds vergoedt 'n deel der onkosten. Ook deelde de voorzitter mede, dat deze vergaderkamer in het K.J.V.-huis in het vervolg als eigen K.J.M.V. tehuis beschouwd mocht worden, waardoor men niet meer behoefde te zoeken en trek ken om te kunnen vergaderen. De avond werd verder gezellig doorgebracht met nuttige denk sport en tal van vragen werden door de leden gesteld en beant woord. MARIAKAPEL. Naar aanleiding van het bericht in ons vorig nummer betreffende de Maria-JS.apel en de voor dit doel georganiseerde verloting, deelt men ons mede om misver stand te voorkomen, dat het hier uitsluitend geldt de Maria-Kapel der St. Antonius-parochie. De Waalwijksche Maria-Kapel die de parochies van St. Jan, St. Clemens en Unbevl. üntv. tesa- men stichten en waarvoor direct na de bevrijding reeds plannen bestonden, is in verre staat van voorbereiding; weldra zullen hier omtrent nadere mededeelingen ge schieden en een krachtige actie voor deze Maria-Kapel worden ingezet. AFSCHEIDSFEEST R. K. THUISFRONT. Op Zondag 2b januari a.s. worut aan ae vertreKKenae mili tairen een otiicieel arscneid aan- geooden. s morgens zal de Hoogmis om 10 uur ie nunner intencie worden opgedragen. s iviiuaags om 2.30 uur Thé- dansant, in motel „De Twee Ko lommen". s i-ivonds om 6 uur Filmavond met de pracnctiim „De Zevende Sluier".. iot dit afscheid worden uitge- noodigd alle militairen uit de pa- rocnie St. jan, weiKe zich nog in Nederland bevinden. tJovenuien hun ouders, verlooiden (of vrou wen) GOUDEN BRUILOFTEN. Zaterdag j.l. kwamen de. bewo ners van isce Zeiiie-U., teascoor Kuipersscraac en riurg. Smeelelaan in L^até Jac. teassier bijeen voor bespretciiig van de viering der leescelijKneden ter gelegenheid van de DU-jarige echcvereenigiug van de echtparen W. Bossers, fastoor Kuipersscraat en J. van Dalen; le Zeine. .ms dagelijksch bestuur werden gekozen: Jr\ Brouwer, voorz., W. DeKkers, secr. en G. Gedella, pen ningmeester. Door huisbzoek zul len de bewoners van bovengemel de buurt opgewekt worden tot deelname. Zondagmiddag 26 Jan. a.s. zal er een vergadering in Café Pas sier worden belegd, waarbij alle bewoners boven den leeftijd van 15 jaar worden verwacht. LIEFDADIGHEIDSCONCERT. In het kleine 'zaaltje van Hotel „De Twee Kolommen werd Dins dagavond j.l. het eerste lieldadig- heidsconcert gegeven ten bate van den blinden musicus P. Mulders. In een kort openingswoord ver welkomde Mevr. Lijda Verhoe ven-van Gent de aanwezigen, wier aantal' bevredigend was, en gaf zij ons een beknopte schets van Piets muzikale loopbaan. Nog geen drie jaren geleden besloot Piet ernstig muziek te gaan studeeren en ondanks alle opwerpingen en bedenkingen, dat het hem niet mee zou vallen, etc., zette hij energiek door en is thans zoover, dat hij in Juli practisch examen voor het Staatsexamen piano hoopt te doen. Maar wat kan een musicus doen zonder een vleugel, laat staan een piano. Zijn piano-die toch al niet te best was, was na verloop van tijd onbe speelbaar. Belangeloos werd hem toen een vleugel geleend, maar dit kan niet blijven duren. Daarom werd op initiatief van de Kunstkring een liefdadigheids concert gegeven om Piet in de ge legenheid te stellen zich een goede piano of zoo mogelijk een vleu gel aan te schaffen. Natuurlijk had ook Piet Mul ders een werkzaam aandeel in dit concert met zijn jongenskoortje en als pianist en solo-zanger. Het jongenskoor beschikt over goed stemmenmateriaal en een mooie pittige voordracht en wanneer er nog een beetje geschaafd wordt aan het stemgebruik en de uit spraak is succes verzekerd. Wat Piet betreft meenen wij dat de zenuwen hem dezen avond ernstig parten gespeeld hebben; de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3