EEN PRIMA SNIJDER mPG.DE ZON Fa. J A. DIRKSE EEN PERFOREERSTER, Si.a&aM - Oph.uünin Zr. M. v. Woensel muziekhandel f/ DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 20 JANUARI 1949 3 27 21 20 16 16 13 11 11 11 Smits en Goifaerts Notaris Van Ham Notaris SCHREURS De ST. ELISABETHSVER. KANTOORJUFFROUW zo.eki beirekking KAMERS gevraagd met gebruik van keuken GEVESTIGD KAATSHEUVEL. net Dagmeisje. TE KOOP: EEN PARTIJ RIET EEN PARTIJ DROGE EIKEN MUSTERD EEN PARTIJ EIKEN SCHAARHOUT Gevraagd voor direct: A. de Ruijter Zonen St. Antoniusstraat 53 WAALWIJK A(\ IA AD EXTRA GOEDEREN ONTVANGEN VOOR DE AVONDUREN. Laat Uw DINERS of SOUPERS JO VAN HILST - Haven 5 Soliede bruikbare SCHOENEN tegen bespottelijk LAGE prijzen... Ruim gesorteerd in luxe en kameelhaar WINTER PANTOFFELS Sportief DAMESSCHOENTJE met CRÊPEZ00L HEREN RUBBERLAARZEN BERGMANS' Schoenenmagazijn GROTESTRAAT 153 - WAALWIJK - TEL. 231 MAATWERK REPARATIE ^Dirks Van Oers Meubelfabrieken VRAAGT voor direct Nette Kantoorjuffrouw ZONDER PUNTEN. 1 KINDERJURKJES 98 ct. en 1.50 JON FREDERIKS KQATSHEUVE L ODCBaardwijk GudokOns Vios GilzeSarto KorvelVlijm. Boys 4e Klasse C. RKSVA—RKDVC MaliskampN. Gedacht HVCHOSS OpijnenHeusden DVGBerghem Sport 4e Klasse D. rse Boys 15 8 4 3 20 FSV 16 7 5 4 19 Waspik 14 8 2 4 18 "VOAB 15 7 3 5 17 'RWB 15 5 6 4 16 Velocitas 15 7 1 7 15 Uno Animo 11 6 2 3 14 Raamsdonk 15 6 2 7 14 Right Oh 13 1 4 8 6 ïïèvelo 15 0 5 10 5 Right 'Oh—Veerse Boys NeveloV elocitas YQABRaamsdonk Reserve 2e klasse C. Sarto 216 13 1 RKTVV 2 15 8 5 Longa 3 15 9 2 Willem II3 14 6 4 NO AD 3 14 7 2 WSC 2 15 5 3 Taxandria 2 15 4 3 DESK 2 14 3 3 RKC 2 15 4 0 """RAG 2 15 2 2 Willem II 3—Longa 3 Sarto 2—NO AD 3 Taxandria 2DESK 2 WSC 2—RKTVV2 RAC 2—RKC 2 Uitslagen van Zondag j.l. Reserve 2e klasse C. Longa 3—WSC 2 2—5 Sarto 2RAC 2 12 RKC 2Taxandria 2 13 RKTVV 2—Willem II 3 2—2 - y- W.S.C.—S.E.T. Zondag a.s. wordt deze zeer belangrijke wedstrijd op het W. S. C. terrein gespeeld. Door de successen van W.S.C. in de laatste vier wedstrijden is de spanning voor het bezetten der onderste plaatsen zeer toegeno men. Uitgezonderd de drie bo vensten is geen enkele club in deze afdeling veilig. De wedstrijd van a.s. Zondag is dan ook èn voor W.S.C. èn voor S.E.T. van zeer groot be lang. Immers S.E.T. heeft 4 pun ten meer dan W.S.C., maar heeft ook een wedstrijd meer gespeeld. Wint W.S.C. Zondag dan is het verschil nog twee punten. Wint S.E.T. echter dan kan zich deze clufe: nagenoeg veilig achten. Hard zullen de zwarthemden ,,,noeten werken om tegen deze Avtfthousiasr spelende Tilburgers winst te behalen, maar gesteund Joorde successen der laatste we ken en aangemoedigd door het te eerwachten groot aantal suppor ters is dit zeker niet uitgesloten. Aanvang half 3. DRUNEN. R.K.D.V.C.-nieuws. De ontmoeting RKDVC 1 Nooit Gedacht 1 eindigde Zon dag in een draw (11). Het was een faire strijd tussen twee sportieve ploegen, onder goede leiding van scheids rechter Verburg. Spannen kon de strijd niet genoemd wor den. RKDVC was in het veld gedurende IV2 uur overtui gend in de meerderheid, doch voor doel wist de'voorhoede. niet goed wat ze met de bal doen moest. Er werd hard ge werkt, maar het spel was vaak te kort en aan de afwer king van de aanvallen ontr brak het totaal. Ook was Vrouwe Fortuna wel met de Geffen-doelman. De rust ging in met 00. Vijf minuten na de hervat ting wist Nooit Gedacht van een stuntelig wegwerken in ^de DVC-achterhoede te pro fiteren en de leiding te nemen. Hierna pakte DVC nog harder aan en 10 minuten later wist de rechtsbuiten de gelijkma ker te scoren. Met deze stand kwam het einde. De uitslagen van de overige elftallen: RKOSC 2—RKDVC 2 1—3 RKOSC 3—RKDVC 3 0—8 WSC b—RKDVC a 1—4 RWB b—RKDVC b 2—1 VLIJMEN. Korvel 1—Vlijmen 1 Zondag speelt Vlijmen tegen Korvel uit Tilburg. Waar Vlij men nog niet geheel veilig staat zal er Zondag flink aangepakt moeten worden om de puntjes mee naar huis te nemen. Thuis werd met flinke cijfers gewonnen maar omreden Korvel de puntjes ook goed kan gebruiken, zal het Zondag aan spanning niet ont breken. Boys zorgt voor een ver. rassing. SPRANG. S.D.O.-Nieuws. Zaterdagmiddag speelde S.D.O. een uitwedstrijd tegen een elftal van de Red Band-fabrieken in Roosendaal. Op een sportveld, dat op zichzelf reeds bewondering af dwingt, werd een zeer sportieve en uitstekende wedstrijd gespeeld. De S.D.O.-ers konden met een 53-overwinning huiswaarts ke ren. A.s. Zaterdag speelt S.D.O. thuis tegen P.C.P. uit Breda. Ge zien de laatste wedstrijd van P. C. P. in Vrijhoeve, zal het er aan spanning niet ontbreken. Dus al len naar het S.D.O.-terrein. Aan vang kwart over drie. N. E. O. Voor a.s. Zaterdag staat voor N.E.O. een der zwaarste uitwed strijden op 't programma, n.l. naar Seolto te Zevenbergen. Seolto, dat nog een zeer goede kans heeft om kampioen te wor den, zal alles in het werk stellen om NE0 met lege handen naar huis te sturen. Het zal NEO dan ook niet meevallen om in Zeven bergen te winnen, vooral niet als NEO speelt zoals het de laatste wedstrijden gespeeld heeft. Voor al de halflinie zal heel wat beter moeten, spelen en de voorhoede met verre passes aan 't werk moe ten zetten en de buitenspelers niet moeten verwaarlozen, zoals de laatste tijd het geval was. Er zal dan ook in Zevenbergen van het begin tot het einde flink aangepak en zeer hard gewerkt aangepakt en zeer hard gewerkt ces boeken. Wij verwachten van de NEO- lui dat zij dit zullen doen en dat zij de vele supporters die de reis meemaken, niet teleur zujjen stel len. Vertrektijd: kwart vóór twee. Het 3e elftal van N.E.O. ont vangt J.R.S. I uit Tilburg, en wij verwachten ook van hen, dat zij hun huid zo duur mogelijk zullen verkopen. Alle spelers een good-luck. WASPIK. Voetbal. Waspik speelde Zondag tegen Nevelo en won deze wedstrijd met 4—1. Al direct na de aanvang on dernam Waspik enkele aanvallen op het Nevelo-doel. Het beslis sende schot ging echter telkens juist over en naast de goal. Het opzetten van een tegenaanval der Oisterwijkers werd onderbroken door de Waspikse spil, welke de bal hoog in de doelmond plaat ste. Kerst ving hier de bal op en kopte hem door naar van Etten, die met een prachtige schuiver het eerste doelpunt -maakte, 1 —0. Hierna probeerde Nevelo het ook weer eens. Hun rechtsbuiten plaatste scherp voor het Was pikse doel, waar keeper Rok- snoer de bal nog juist voor het toestormende binnentrio kon op vangen. De doelschop van de keeper werd opgevangen door 'n Waspikse halfspeler en doorge speeld naar van Etten, welke de bal in buitenspelpositie achter de keeper plaatste. De scheidsrechter kende dit doelpunt desniettemin toe en de stand was dus 20. Hiermee ging de rust in. In de tweede helft werd Waspik door de sterke wind gesteund en ble ven zij voortdurend in de aanval. Nadat er ongeveer een kwartier gespeeld was, kreeg van Etten in een mooie schietpositie de bal toegespeeld en bracht de stand met een hard schot op 3—0. Vooral de Waspikse verdediging nam het hierna te licht op, waar van Nevelo gebruik maakte om de eer te redden, 31. Waspik kwam hierna weer sterk -opzetten en het was de Klijn. die na schit terend solo-werk hard inschoot. De bal kwam onder tegen de lat en sprong in het .veld terug. C. v. Etten was er echter weer bij en kopte de bal langs de keeper in het doel, 41. Met deze stand kwam het einde van deze matig gespeelde wedstrijd, waarin in valler Rekkers slecht debuteerde. Zijn snelheid, zo hij die in deze wedstrijd ontplooide, weegt niet op tegen de techniek en tactiek welke de Hond bezit. White BoijsVeerse Boys 3 4-1 In een zeer aantrekkelijk ge speelde wedstrijd hebben onze „withemden" Zondag j.l. weer kans gezien 2 punten in de wacht te slepen, om daarmede hun po sitie aan de kop van de ranglijst aanmerkelijk te verstevigen. Reeds direct na de aanvang kon Brouwers uit een strafschop het eerste doelpunt scorenkort hierna maakte v. Etten er uit een voorzet 20 van. De doelman van Veerse Boys verliet wegens een blessure het veld, doch zijn vervanger bleek ook de kust van het „keepen" wel te verstaan, ofschoon ook hem een schot van Donks te machtig bleek. 3—0. Onze midhalf die wegens een hinderlijke knie tijdens de rust te kennen gaf niet verder mee te spelen, werd vervangen. Veerse Boys kwam hoe lan ger hoe meer in de aanval en het was de linksbinnen die met een mooi schot de bal achter onze keeper, die ook een zeer goede wedstrijd speelde, in het net het verdwijnen, 31. Het spel golf de op en neer. Even nadat links buiten Verhoofstad het op z'n heupen kreeg en de stand op 4-1 wist te brengen, blies de scheids rechter het einde van deze spor tieve wedstrijd. Zondag a.s, komt Right Oh 3 op bezoek. Jongens, verdedig op een sportieve wijze je bovenste plaats en probeer haar niet meer kwijt te raken. White Boys 2 krijgt Berndijk 3 op bezoek en ook zij zullen pro beren beide puntjes in eigen huis te houden. RAAMSDONKSVEER. Veerse BoysNoab 21. Zondag kregen de Boys op eigen terrein Noab uit Rijen op bezoek en zij wisten de gasten met 2 1 naar huis te sturen. Te half 3 werd de bal afge trapt. Noab forceerde een door braak en reeds na 5 minuten was de stand 01. Dat dit niet met de wens der Boys ging be wees wel het spel, dat zij daarna te zien gaven. Maar geluk hoort er ook bij. Het was A. de Wit die zijn kans kreeg en deze be nutte om hem om te zetten in de gelijkmaker, 1 1. Verschillende aanvallen werden door de Boys opgebouwd, doch de Noab ach terhoede plus keeper grepen doel matig in en wisten het gevaar te bezweren. Weer volgde het of fensief, waarin de Boys iets van hun voetbalkunnen ten beste ga ven. Zwets kreeg de bal te pak ken en liet hem niet meer los, alvorens hij met een prachtschbt de Boys de leiding had gegeven met 2—1. De wind speelde de voetballers ook parten en veel mooie ballen verloren daardoor hun trefkans. Enkele corners werden genomen, doch de wind hielp de gasten mee, waardoor de bal in het zijnet terecht kwam. Even later kwam de rust. Het groot aantal supporters dat bij deze belangrijke wedstrijd aanwezig was, dachten nu het spel nog beter te zien worden. Het tegenovergestelde .was echter waar. De Boys hadden nu de wind in de rug, maar zij zowel als Noab gaven zeer slecht spel te zien. Zo nu en dan leefde het spel weer op, aangemoedigd door de mannen achter het lijntje, maar dan zakte het plotseling weer in een, De gasten veroorzaakten enige gevaarlijke aanvallen, maar dank zij het goede backstel en keeper Fens kon erger worden voorkomen, Doelpunten werden er niet meer gemaakt. Dat de Boys zouden winnen was te voorzien, doch we had den gehoopt op beter spel. In elk geval, ze hebben hun best ge daan. De volgende keer beter, Boys, het zij nu nog een paar wedstrijden waar het op aan komt. Zie dat je bovenaan blijft. Good Luck. Kou en griep hcerreht allerwegen!.. Mijnhardt Poeders zijn een zegen! Schot had het echter niet naar zijn zin en is vertrokken zodra de termijn van drie maanden verstreken was. De vraag, op welke wijze in de thans ontstane vacature voor zien moet worden, zal binnenkort door het bestuur van de KNVB in beschouwing worden genomen, waarbij men er zich tevens over zal beraden of het wellicht aan beveling verdient het thans eens met een Nederlandse oefenmees- ter te proberen. NEDERLAND—FRANKRIJK. Het bestuur van de K.N.V.B. heeft besloten, de wedstrijd Ne derland-Frankrijk op Zaterdag 23 April 1949, in het Feijenoord- stadion te Rotterdam te doen spelen. HOCKEY. Zondag 23 Januari 1949 Heren: WaalwijkWere Di (Tilburg) Om 12 uur wordt op het hockeyveld aehter de R.K. Speeltuin de wedstrijd ge speeld Waalwijk 1Were Di uit Tilburg, die sinds kort tot de Kon, Ned. Hockeybond is toegetreden. Were Di heeft 'n sterk elftal en het zal Waal wijk niet makkelijk vallen om de beide puntjes hier te houden. De stand is: Heren: Warande 6 5 1 0 11 Waalwijk 6 4 0 2 8 's-Bosch 3 6 3 1 2 7 Zwart Wit 6 3 12 7 M.E.P. 6 14 15 M.O.P. 4 7 115 3 D.E.S. 5 0 0 5 0 Were Di 0 0 0 0 0 Dames: Waalwijk 1 Pelikaan 2 H.O.C.O. 2 Warande Waalwijk 2 Were Di 4 5 4 4 5 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 3 4 0 0 0 0 0 BERNDIJK. R.K.V.V. Berndijk. J.l. Zondag kwamen de club elftallen in 't veld. Het derde elf tal won van R.W.B. met 23. 't Tweede speelde gelijk tegen Desk, Uitslag 3—3. Deze spannende en sportievè wedstrijd, waarin Berndijk on danks enkele invallers, zich op alle fronten de sterkste toonde, eindigde in gelijk spel. Dit was ook hoognodig om kampioens- candidate te blijven. Berndijk I speelde tegen Ois- terwijk II. Het was 'n zeer span nende wedstrijd, waarin vooral 't spel der beide Berndijk-kanthalfs opviel; ook de beide backs wa ren zeer safe. Een misverstand bracht enkele minuten voor de rust de stand op 1 1 Na rust was Berndijk ondanks tegenwind, overwegend sterker en wist de stand successievelijk op te voeren. Hierin hadden vooral de binnenspelers een werkzaam aandeel. Als Berndijk zo voort gaat kan het kampioenschap haar niet ontlopen. JUNIORENKRING LANGSTRAAT. Uitslagen van 15 Januari. Afdeling A 1 WSC 1-Berkdijk 1, 3-2 White Boys 1 Wit-Zwart 1 1-1 Afdeling B 1. Sprang 1Sor. boys 1 80 Desk 3White Boys 2 150 Wit-Èwart 2—Waspik 1 1-4 Afdeling B III Heusden 1-R.K.C. 4 11-0 R.W.B. 2- RKDVC 2 2- l Haarsteeg 1 Nieuwkuik 2 15-0 Afdeling A II WSC 2-RKDVC 1 1-4 Baardwijk 1 —Nieuwkuik 1 2-2 RKC 2—RWB 1 0-9 Afdeling B II Desk 4RWB 3 6—1 Baardwijk 2—Heusden 2 1—0 RKC 3-WSC 3 1-1 RKC 5—Baardwijk 3 43 NEDERLANDS ELFTAL ZONDER TRAINER. Tommy Sneddon onverwachts vertrokken. Enkele dagen geleden is Tom my Sneddon, de oefenmeester van het Nederlands elftal, onver wachts naar Engeland terugge keerd. De KNVB deelt hieromtrent mede, dat het weliswaar bekend was, dat de kosten van het le vensonderhoud in Nederland Sneddon niet waren meegeval len hij hield staande dat hij in zijn eigen land veel goedkoper onder dak kon komen maar men rekende er toch op dat hij, na het beëindigen van de proef tijd van drie maanden, voor een definitieve benoeming in aan merking zou willen komen. De KORTE BERICHTEN. Er is weer een Brits vlieg tuig met 19 personen aan boord vermist. De strijd tegen de Kerk in Polen is met nieuwe kracht ontbrand; per maand worden een 25-tal priesters in de ge vangenis geworpen. Einde Januari komt een extra rantsoen van een half pond voedingsvet en tot Maart komen 5 bonnen voor sinaas appelen. - Tegen Schïeider werd te Leeuwarden 15 jaar gevange nisstraf geëist. RECTIFICATIE. In óns artikel, gewijd aan Mgr. Dekkeys bij z'n 80e ver jaardag, spraken we van „de kille sfeer van 't rectoraat; hier is naturulijk bedoeld de stille sfeer. RED. Hierdoor betuig ik mede namens mijn outers hartelijk dank aan de Z. E. H. H. Geestelijken, Familie, vrienden, kennissen, Kath. Thuis front, K. A. J., Muziekkorps uit de Marktstraat voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bi] mijn thuiskomst uit Indië. Speciaal dank ik de Buurtbewo ners voor het mooie cadeau, en spreek met de volle overtuiging: U leeft mee met de jongens over zee COR HAMERS Mgr. Völkerstraat 61 KAATSHEUVEL Dpi. sold. ANDRIES SNIJDERS Stb. No 260503076 wordt langs deze weg van harte gefeliciteerd door zijn vrouw en zoontje André, benevens weder zijdse ouders, broers en zusters, met zijn bevordering tot Sergeant. TE KOOP AANGEBODEN: 1 2 prima Postduiven 1 Phototoestel 1 Gramophoon met 1 5 platen, alles in goede conditie. Adres te bevragen bij het Bureau van dit blad. NOTARISSEN te Tilburg en te Kaatsheuvel zullen op Dinsdag25 Januari 1949, nam. 7 uur in Caté NORDEN a. d Finantie te Loonopzand, krachtens art. 1223 B. W„ in het OPENBAAR finaal verkoopen: Het ruime, nieuw gebouwde LANDBOUWERSHUIS met stal, erf, boomgaard, bouwland en heide a d. Udenhoutseweg 37 A te Loon opzand, grout 1 hectare 34 aren 50 ca, verpacht voor f 26.per m and, als bij billetten breder om schreven, Ingezet op 5000, Betaling uiterlijk 8 Maart 1949 Aanvaarding in genot pacht bij bet. Bezichtiging iedere werkdag. Inl. bi] genoemde Notarissen. TE DRUNEN zal op Donderdag 27 Januari 4949 des voorm. 10 uur precies publiek verkopen: A. Voor de Gemeente Drunen. 83 kopen SCHAARHOUT en STA KEN in het Kllnkerbos en in de Maayen. B. Voor de Heer Adr. Pelders te Drnnen. 3 kopen SCHAARHOUT nabij de Hoge Schijf. Breder bij biljetten omschreven. Par. St. Jan Waalwijk vraagt dringend baby-kleurtjes, lakentjes en sloopjes. Adres: MR. v. COOTHSTRAAT 41 WAALWIJK. 3 jaar kantoorervaring en diploma typen. Brieven onder No. 2733 Bureau van dit blad. BIEDT ZICH AAN een bekwaam Vakman voor thuiswerk voor houten hakken afwerken of het maken van compleet nieuwe schoenen. Adres bevr. aan het bureau v. d. blad of agentsch.Echo Kaatsheuvel door M. A. v. d. Hop, B 107 Zeeland N.-Br. Brieven te richten adres: H. ELSHOUT, Julianastraat 51 KAATSHEUVEL VANAF 1 APRIL A.S. voor Kaatsheuvel en Omgeving j Particulier Verpleegster Verlengde Hoofdstr. 1 3 HEREN! Zegt het voort, Laat tijdig Uw Costuum maken om langer wachten te voorkomen in de bekende ENGELSE HEREN-, DAMES KLEERMAKERIJ Bosscheweg B 42 ENSCHOT. Levertijd 3 5 4 weken. Prima werk en prima fournituren voor fl 62 50. Voor terstond gevraagd N. GRAGTMANS, Grotestraat 134 WAALWIJK. zeer ges.hikt voor erwtenrijs. W. VERSCHUREN, Schoorstraat A 137 UDENHOUT. Het Fabrieks- en Kantoorpersoneel, van de K Fa. F. WAN WEES ZN. betuigt hiermede zijn hartelijke dank, voor de schitterende FEESTAVOND, welke hen bij de in gebruikneming van de nieuwe fabriek, door de hear J. van Wees is aangeboden. IN OP 24 JANUARI 1949 herdenken wij het 40 jarig bestaan onzer zaak Wij hebben hiervoor van onze leveranciers De verkoop hiervan begint op 25 Januari Wij nodigen U beleefd uit tot 'n bezoek aan onze toonzalen, welke U vrij kunt bezoeken MEUBEL- EN BEDDENMAGAZIJN Hoge Ham 149 DONGEN Telefoon 100 24 Januari is onze zaak GESLOTEN GEVRAAGD door Dames-Schoenfabriek te Kaatsheuvel Adres te bevr.Agentschap Echo, Kaatsheuvel. van Uw Bruiloften en Jubileumfeesten bereiden door een ERVAREN Kokin Beleefd aanbevelend, I p C.van IERSELj STAT|ONSSTpAAT 1 WAALWIJK* Ontvangen de nieuwste GRAMOFOONPLATEN Columbia, Odeon enz. Verder PIC UP, NAALDEN enz. Tel 457. CRESCENDO. AMERIKAANSCHE HERENSCHOENEN 5 f6 50 AARDIGE DAMESSCHOENTJES f7 50 KINDER HAKBANDJES a f 3.50 STEVIGE JONGENSBOTTINES 5 f 9 50 f goed op de hoogte met loonadministratie accuraat werkster. Sollicitaties met referenties uitsl. schriftelijk Wij zetten onze OPRUIMING voort met steeds grotere climaxen. VRIJDAG en ZATERDAG a.s. zullen wij 75 HEREN COSTUUMS en 90 HEREN PANTALONS in de verkoop brengen Ook alle DAMESMANTELS en JAPONNEN alle MEISJESMANTELS en JURKEN worden ZONDER PUNTEN verkocht. Zie onze bizondere koopjes etalage's. 'WiiwmniiUJiHJ uiwran XT 11 *"*■'- -* •:-» Niet alleen zonder punten maar tevens ongekend laoe priizpn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 3