DE LM KORTE BERICHTEN VLUMEN CAPELLE 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 7 FEBRUARI 1949 2 rij laatste kwartier deelde DESK in hoofdzaak de lakens uit, al wa ren zo nu en dan de doorbraken van SET niet geheel van gevaar ontbloot, vooral als deze kwamen van de gevaarlijke rechtsbuiten Embrechts, die de linksback van DESK dan ook handenvol werk gaf. DESK opende meteen toen het startsignaal geklonken had, het offensief, dat veel beloften inhield voor deze middag. Keurig samen spelen en switchend ging het over het effectvol terrein op het SET doel af, om de sukkelende SET doelman eens te gaan testen. Deze proefneming leverde al spoedig succes op, want er waren nog geen vijf minuten gespeeld, toen de bal, opgestuwd door de half- Iinie, onze kleine linksbuiten be reikte, die meteen het geval naar het middenveld dirigeerde, waar Cor Soeterboek zich geen moment bedacht en zonder dat de bal de grond raakte, verdween hij kans loos voor de SET keeper in de Tilburgse touwen. De DESK aan vallen bleven aan houden, maar leverden verder geen resultaat op. want de SET achterhoede kon met kunst- en vliegwerk groter onheil voorkomen. Het gelukte SET even uit de omklemming van DESK los te komen en zo nu en dan kon. men even tot een aanval overgaan. Uit een van deze aanvallen dachten we de gelijkmaker op de wereld te zien komen, toen uit een prachtvoorzet van Embrechts de linksbinnen er onder door kopte. DESK nam spoedig het offensief weer over en we zagen goed werk van de gebroeders Balvers, dat echter ook geen zo den aan de dijk zette, aangezien het doeltreffende schot uitbleef. Een prachtig stukje individueel spel van Jan Balvers direct hier op bracht de bal in het Tilburgs doelgebied, maar bij gebrek aan DESK activisten werd ook nu schoon schip gemaakt door de SET backs. En deze opruiming bracht voor SET geld in 't laadje want een heel onschuldig naar binnen gespeelde bal schoot de SET centervoor tussen de backs door op de DESK veste en kee per de Nijs was geslagen, toen de bal kalm in het uiterste hoekje rolde, 1 1. Lang pleizier hadden d^ Tilburgenaren hier niet van, want van de aftrap af ging het op het SET doel of, waar een van de backs te veel zijn handen gebruikte. De toegekende straf schop werd door Sjef v. Nieuw- stadt feilloos benut, 21. SET kreeg hierna weer een kans de achterstand in te lopen, maar de rechtsbinnen van SET profiteerde niet van de geboden kans. De gebr. Balvers deden het hierna beter, want met magnifiek samenspel ging het door de SET achterhoede en Piet Balvers be sloot deze combinatie met een schot, dat te machtig was voor de reserve SET doelman, 31. Met deze stand werd de thee gedronken. De tweede speelhelft was niet van zo'n goed gehalte als de eer ste. De combinaties liepen niet meer zo vlot als de eerste drie kwartier. SET bood meer tegen stand en probeerde de achterstand nog in te lopen, maar de DESK achterhoede was in prima vorm en goed gsteund door de halflinie werd de SET aanval kort gehou den en als laatste instantie stond keeper de Nijs, om als er gevaar was handelend op te treden. Toch dachten we tegen het einde SET nog te zien doelpunten, maar de doorgebroken linksbinnen zag geen kans een triller te lossen, maar het rollertje was wel even zo venijnig, maar gelukkig ging de bal juist langs de verkeerde kant. Toon v. d. Ven zag nog kans een goal te fabriceren, maar de scheidsrechter annuleerde deze omdat hij buitenspel geconstateerd had. En hiermede scheen hij een buitenspelabonnement te hebben gekregen, want herhaaldelijk werd verder voor buitenspel gefloten. Doelpunten kwamen er niet meer, zodat de einduitslag dezelfde cij fers te zien gaf als bij halftime. DESK blijft hierdoor de tweede plaats bezetten. WAALWIJK. R.W.B.—R.K.F.S.V. 2—1. Het was in deze ontmoeting duidelijk merkbaar dat deze niet veel meer te betekenen had. Bei de elftallen misten het nodige vuur, met het gevolg dat men een genoeglijk partijtje voetbal te aan schouwen kreeg, dat niet veel te betekenen had. De thuisclub was ook in deze ontmoeting weer het meest in de aanval, doch de voor hoede wist van de geboden kan sen niet te profiteren. Het was rechtshalf Snels die uit 'n hoek schop onhoudbaar inschoot, 10. Na dit doelpunt komen ook de bezoekers wat meer in de aanval, doch hun spel is te doorzichtig, zodat de RWB-verdediging steeds kan ingrijpen. Rust 10. De tweede helft was een ge trouwe copie van de eerste, twee machteloze voorhoedes. Een mis verstand in de 'RWB-verdediging weten de bezoekers echter met een doelpunt af te straffen, 1 1. Als ieder denkt dat dit het eind resultaat zal zijn, krijgt de RWB- linksbinnen de Valk enkele se conden voor het einde een onver wachte kans en maakt een fraai doelpunt, waarmede hij zijn club aan de beide punten hielp. Er werd niet meer afgetrapt. VLIJMEN. Vlijm. Boys 1—Haarsteeg 2—1. Zondag speelden de Vlijm. Boys een thuiswedstrijd tegen Haarsteeg. Voor Vlijmen was de ze wedstrijd van groot belang voor de onderste plaats; indien werd gewonnen, stelde Vlijmen zich veilig. De wedstrijden tegen Haarsteeg, welke steeds in beste verstandhouding verlopen, werd hedenmiddag onder een record aantal bezoekers gespeeld. Vanaf de aftrap ontwikkelt zich een vlug op en neer gaand spel; beide doelen worden onder vuur genomen en Haarsteeg heeft spoedig succes, wanneer een ach- ;erspeler van Vlijmen niets anders kan doen dan in eigen doel trap pen, 01. Vlijmen pakt hierna flink aan en spoedig moet H. v. Dverdijk uitvallen wegens 'n oude Hessure. Het elftal ondergaat een Heine wijziging en vol spanning gaat de strijd verder. Haarsteeg speelde alsof het kampioenschap er van af hing en probeerde het loei van Vlijmen te doorboren, .vlaar doelman v. Esdonk was .liet te verschalken en werkte ;nkele moeilijke ballen fraai weg. Dan komt Vlijmen flink opzetten, jefent een zware druk uit op het doel van Haarsteeg, maar door aard werken worden de kansen :eniet gedaan. Ook de doelman van Haarsteeg treedt enkele.ma len op de voorgrond. Wanneer van beide zijden wordt gepro- aeerd te doelpunten, wat door de hard werkende verdedigingen wordt voorkomen fluit de scheids- echter voor r,ust. Na de rust stelt Vlijmen zich gewijzigd op en een invaller komt het elftal versterken, want inval- er Berkelmans doet soms heel iardig werk en steunde de voor- aoede, waar zelfs de midvoor Dekkers van profiteerde om spoe- lig na de hervatting de stand ge- ijk te maken, 1 1. Nu bereikt de trijd zijn hoogtepunt. Wie maakt Je winnende goal? Na gelijkwaar- lige kansen is het Vlijmen die ïaar overwicht beloond ziet na iet nemen van een corner, goed jenomen door rechtsbuiten Sjef v. d. Wiel en door midvoor Dek tere fraai ingeschoten, 21. Vlijmen blijft in de aanval. Haarsteeg brengt nu en dan zelfs jevaar in de verdediging van Vlijmen, maar steeds staat er een leen in de weg. Onder grote span ning verstrijkt de tijd, 't publiek Hijft op 't terrein, 'n bewijs dat el ke second? door een van beide partijen gedoelpunt kan worden. Onder oorverdovend gejuich duit de scheidsrechter, die goed /oldeed, het einde van deze har- Je, doch sportieve wedstrijd. Een dankwoord voor de sportiviteit van Haarsteeg is zeker op z'n plaats. Een doelpunt, door Haar- ;teeg in de tweede helft gescoord werd terecht geannuleerd. -OON-OP-ZAND. Uno AnimoWaspik 10. Onder ideale weersomstandig heden vond Zondag op het Uno Animo terrein de grote strijd Uno AnimoWaspik plaats, die van groot belang was voor de bezet- :ing van de bovenste plaats. De oelangstelling van het publiek was dan ook bijzonder groot. Het is een pittige, doch spor tieve wedstrijd geworden, welke door Uno alleszins verdiend met i0 werd gewonnen. Direct na de aftrap onderneemt Uno reeds gevaarlijke aanvallen, waarbij het Waspik-doel ternau wernood aan doorboring ontkomt. Waspik zit echter ook niet stil, maar weet door onze goed wer kende achterhoede het doel niet te vinden. Na 20 min. spelen geeft een Uno-speler Waspik een penalty cadeau wegens hands. Waspik maakte echter van de geboden kans geen gebruik en schiet de bal naast. Hierop trekt Uno verwoed ten aanval en weet na 32 min. het eerste doelpunt te scoren, als van Veldhoven een voorzet van links opvangt en de bal in het doel laat verdwijnen. Na nog enige wederzijdse aanval len breekt de rust aan. Na de hervatting is wederom Uno het meest in de aanval. Het spel speelt zich dan ook voornamelijk op de Waspik-helft af. Talrijke corners worden op het Waspik- doel genomen. Schitterend komen zij voor het doel, maar succes le veren zij niet op. Bijna zagen wij Waspik op het laatst nog gelijk maken, maar door een meester lijke uitval van de Uno-keeper, vliegt de bal corner. Na nog en kele vergeefse Uno-aanvallen blaast scheidsrechter Landzaad uit Rotterdam, die deze moeilijke wedstrijd op voortreffelijke wijze wist te leiden, het einde. Door deze overwinning ligt het kampioenschap voor Uno Animo zeer nabij. Slechts 5 punten uit 4. wedstrijden zijn voldoende om de ze zo vurig begeerde wens te ver wezenlijken. A.s. Zondag ligt echter weer 'n moeilijke opgaaf voor de boeg. Er staat dan een uitwedstrijd naar Geertruidenberg op het program, die slechts gewonnen kan worden wanneer er flink wordt aange pakt. RAAMSDONKSVEER. Veerse Boys—Velocitas 2—0. Met mooi weer werd de wed strijd gespeeld tegen Velocitas. De hele match door werd er een grote activiteit ontplooid door de beide partijen, die elkaar weinig kansen gaven. Voor de rust wa ren het vooral de Boys, in wier handen hef offensief was. De Ve locitas achterhoede was echter telkens paraat, de keeper kreeg niet veel kans zijn kunnen te de monstreren. v. Hulst kreeg een vrije trap te nemen en met een beetje geluk had deze in het net kunnen komen, maar de bal ket ste juist tegen de lat. Meerdere aanvallen volgden, doch zij stuit ten af op de hechte verdediging van de gasten. De rust ging in met dubbelblanke stand. In het tweede gedeelte bleef de krachtsverhouding ongeveer ge lijk. Enkele goed opgebouwde aanvallen kreeg de doelman der bezoekers te verwerken. De echtsbuiten v. Hulst speelde een hem toegespeelde bal over naar de linksbinnen, doch deze kon de bal niet erg best onder controle krijgen en zodoende gebeurde dit zo maar in het wilde weg. De aanval werd vervolgd met uit hetzelfde vaatje te tappen, nu met meer succes. Van v. Hulst ging de bal hoog over naaf v. Strien, Jie keihard inschoot, 1—0. Slechts enkele minuten later volgde num mer twee op dezelfde manier, waarvoor ook v. Strien zorg droeg, 20. Hierdoor werd de wedstrijd in een vlotter tempo afgewerkt en een mooi open spel werd vertoond. Het scoren was echter van de baan. Met deze wedstrijd te winnen hebben de VeerseBoys weer eni ge puntjes in de wacht gesleept. Zij wisten dat het de hoogste tijd was, want het einde der compe titie is reeds in zicht. Is 't kampi oenschap in 't verschiet? Het is coorlopig nog een vraag. Thans .est nog de wedstrijd tegen Right-Oh. Mannen, doe je best, dan kan aet nog goed komen. GEERTRUIDENBERG. Right-OhRaamsdonk 23. Het terrein was slecht en Right. Dh leed een onverdiende ne.der- -aag. Het spel van Right-Oh was te kort en zij had veel pech voor het Raamsdonk doel. Right-Oh nad overwicht, doch kon dit niet in punten tot uitdrukking bren gen. Verder verslag volgt. De „Kruideniers-Vakcentra- Ie werd gisteren opgericht door de Ned. Chr., de Algem. Neder landse en de Ned. R.K. Kruide- niersbond. Millioenen ratten vreten aan ons voedsel. Helpt mee het over al in ons land ingezette offensief te doen slagen Het dorp Een in Drente is een' uitvinder rijk. Daar heeft kapper van Rooijden een haar groeimiddel uitgevonden, dat uit stekend blijkt te werken. Hij kan niet eens zijn post „verwerken", laat staan zijn klanten. Cochan, het Amerikaanse lid der Commissie van Goede Diensten in Indonesië, is naar Europa vertrokken om besprekin gen te voeren in Brussel met opaak en in Den Haag met de ministers Drees, Stikker en Sas sen. Wij zullen waarschijnlijk voorlopig minder tabak krijgen door de stakingen op de sigaret- tenfabrieken te Amsterdam. EEN HERHAALD VERZOEK. Wij mogen onze corresponden- ;en en verslaggevers van wedstrij den en vergaderingen nogmaals dringend verzoeken zich wat te beperken in de uitgebreidheid hun ner pennevruchten. Op deze ma nier komen we, ondanks de aan zienlijke ruimte die we hebben bijgekregen, nog steeds plaats te kort en moeten vele andere be langrijke zaken voortdurend ach terwege blijven. Red. Ruwe^ huid. Schrale lippen, PUROL verzacht en geneest 1 Generaal Markos, het rebel- lenhoofd in Griekenland, is door z'n mannen ontslagen. Volgens welingelichte krin gen te Moskou, meldt Reuter, zou Stalin bereid zijn deel te nemen aan een viermogendhedenconfe- ,-entie met president Truman, Att- ee, de Engelse premier en Queille Je Franse eerste minister. Moskou heeft Noorwe gen een niet-aanvalspact aan geboden. De drie Scandinavische landen zullen zich opnieuw oeraden over een afzonderlijk defensieplan voor deze drie landen. Bij ongeluk in de mist in ie omgeving van Den Haag zijn elf personen gedood. Bij een busramp in Ra- dolfszell (D.) zijn 19 perso nen gedood en 20 gewond. Prins Bernhard is Zon dag met Beatrix en Irene naar Sankt Anton gevlogen. De Koningin vertrekt over enkele dagen. In Davos werd de Noor Farstand eerste en onze land genoot Broekman vierde in 't algemeen klassement wereld kampioenschap op de schaats. EEs Raadsvergadering. Openbare vergadering van de raad der gemeente Vlijmen op Woensdag 9 Febr. 1949 des nam. 7 uur ten raadhuize der gemeente. Te behandelen onderwerpen 1Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Voorstel van B. en W. om aan het bestuur van de R.K. Middelbare Handelsavondschool te Waalwijk beschikbaar te stel len een bedrag van 20.per leerling uit deze gemeente, die deze school bezoekt. 5. Voorstel van B. en W. om, met intrekking van het raadsbe sluit van 8 Oct. 1948, aan de di aconie der Ned. Herv. Gem. al hier in eigendom over te dragen enige percelen land, gelegen in de Dorpsbissers. 6. Voorstel van B. en W. om: a. van het Rijk in eigendom en voorts in beheer en exploitatie over te nemen een drietal nood woningen, plaatselijk gemerkt wijk B nrs. 59 en 59a en wijk C nr. 52; b. beschikbaar te stellen onder voorbehoud, dat de van het Rijk te vragen geldelijke steun wordt verkregen het bedrag, benodigd voor de aankoop van de sub a bedoelde woningen c. aan te vragen en te aan vaarden uit 's Rijks kas een gelijk bedrag, als sub b bedoeld, aan voorschot ter financiering van de aldaar genoemde kosten, alsmede een jaarlijkse bijdrage in het te kort op de exploitatie tot een maximum van 90% van dat te kort. 7. Voorstel van B. en W. tot het aangaan a. van een vaste lening groot 37.000.voor woningbouw; b. van een kasgeldlening groot 43.000.ter tijdige financie ring. 8. Voorstel van B. en W. tot het aanvragen, het aanvaarden en het beschikbaar stellen van de nodige credieten ter verbetering van een 14-tal woningen. 9. Voorstel van B. en W. tot oprichting en instandhouding van een landbouwhuishoudcursus en omtrent de noodzaak van oprich ting en instandhouding van een landbouwhuishoudschool in deze gemeente. 10. Voorstel van B. en W. tot wijziging van de verordening op de heffing van de vermakelijk- 1 heidsbelasting. 11Voorstel van B. en W. tot het doen samenstellen van een welvaartsplan betreffende de ge. meente Vlijmen door het Econo misch Technologisch Instituut voor Noordbrabant. 12. Voorstel van B. en W. tot benoeming van een 7-tal perso nen tot lid van de commissie tot wering van schoolvei'zuim. 13. Voorstel van B. en W. a. tot vasttelling van een ver ordening, regelende de samenstel ling en de werkkring van 'n vaste commissie van bijstand voor het woningbedrijf b. tot benoeming van de leden voor de sub a genoemde com missie. 14. Voorstel van B. en W. tot beschikbaarstelling van de nodi ge gelden voor aankoop van schoolbanken en van een ver goeding voor huur, verlichting, enz. van een lokaal ten behoeve van de bijz. lagere jongensschool B 20 Vlijmen. R.K. Middenstand. Op Dinsdag 15 Februari a.s. zal door de R.K. Middenstands vereniging een grote algemene vergadering worden gehouden. Deze vergadering is bedoeld om allen die in Vlijmen een zaak, winkel of nering of ambacht uit oefenen, in nauwer contact te brengen met de R.K. Midden standsvereniging en tevens om de actie ledenwerving en kernvor ming in Vlijmen toe te passen. Door het Comité van Actie zal getracht worden deze vergadering tevens te benutten voor haar ten toonstellingsplannen in het voor jaar. De R.K. Middenstandsvereni ging heeft haar tijd en taak be grepen en daarom zal een bezoek aan deze vergadering voor U en voor het bestuur van de R.K. Middenstandsver. voor groot be lang zijn. Wij komen hierop nog maals terug in ons volgend num mer. WAALWIJK. EEN BRANDJE. Hedenmiddag brak een begin van brand uit in de schoenfabriek der Fa. Gebrs. v. Oers. Met snel. blussers deed men de eerste po gingen om de brand te blussen en ook de brandweer die spoedig ter plaatse was, deed het hare, zodat dit brandje weldra geblust werd. Er is nog al wat schoenwerk en leer beschadigd en veel water schade. Door de rookontwikke ling liet het zich in het begin nog al ernstig aanzien. Visclub De Hut. Zondag 13 Febr. zal bovenge noemde vereniging haar maand vergadering houden in café Vis malen. Aanvang 7 uur. In ver band met de komende carnaval is opkomst gewenst. Verder staan belangrijke punten op de agenda, dus allen present. Vlijmense Carnaval. Op Zondag 27 Febr., Maandag 28 Febr. en Dinsdag 1 Maart, vi^rt Vlijmen de Carnavalsfeesten. Zondag wordt Prins Carnaval af gehaald bij Café Polderzicht van A. van Vugt door de Burgemees ter. Daarna officiële ontvangst door de Edelachtb. heer Burge meester van Hout, waarna een korte vergadering door de Raad van Elf en het Comité ten ge meentehuize. Om 3 uur grote gecostumeerde voetbalwedstrijd, waar alle aan dacht wordt besteedt om het pro gramma zo gezellig mogelijk ie maken. Maandag en Dinsdag groepswedstrijden, waaraan ver bonden een groot aantal prijzen, beide avonden eerste prijs 75 gul den. Op een en ander komen we nog nader terug. Nieuwe Autospuit. Naar we vernemen zal op Don derdag 10 Februari a.s. de nieu we autospuit door de fabrikant, de firma Kronenburg te Culem- borg aan de gemeente Vlijmen worden geleverd. Omstreeks half twee zal het Ge meentebestuur de autospuit offi cieel in ontvangst nemen en over dragen aan de brandweer. Hierna zal een demonstratie worden ge houden. Na afloop zal een rondrit wor den gemaakt door Vlijmen, Nieuwkuik en Haarsteeg. Ongeval. Toen Zaterdagmorgen de be drijfsleider van de leerlooierij W. B. F. de heer J. Broeders, op de Zolder werkzaamheden verrichtte, liep hij over een plank, die weg gleed, met het gevolg dat hij kwam te vallen en zijn schouder uit elkaar viel. Medische hulp moest worden ingeroepen. Biljartwedstrijd. Zaterdagavond werd in café B. Oremans een wedstrijd gehouden tussen Poedelvrees I, Vlijmen en een zestal uit Drunen, café v. Son. Vlijmen toonde zich de meer dere en won met een flinke voor sprong. De spannende strijd tus sen beide kasteleins eindigde met een overwinning van 1 punt ver schil voor Drunen. Het zoontje van B. Oremans deed beter werk en won met groot verschil een serie van 25 car. en een totaal gemiddelde van 4. Ga zo voort. De regeling en het noteren van de punten was in goede handen. Op een nader te bepalen dag volgt de returnmatch. Postduivenver. De Zwaluw. Zaterdag hield bovengenoemde vereniging haar maand-vergade- ring in café B. Oremans. Om 7 uur opende de voorzitter de ta melijk bezochte vergadering en heette allen welkom. Na het in nen der contributie en het voor lezen der notulen van de vorige vergadering kwam aan de orde: regeling samenvliegen Drunen, waar de eerstvolgende vergade ring het een en ander over bekend zal worden gemaakt. Daar nie mand aanmerkingen had, consta teerde de voorzitter dat de rege ling het afgelopen jaar goed was en werd dit voorstel in handen der commissie gegeven ter rege ling met Drunen. Punt 2 was stemming over twee nieuwe leden en twee donateurs die met algemene stemmen wer den aangenomen. Daarna werden de kampioens-diploma's 1948 uit gereikt met 'n toepasselijk woord van de voorzitter. Verder werd bekend gemaakt de nieuwe hok- lijsten in te leveren voor de ko mende vergadering. Daarna volg de de rondvraag, die weinig nieuws bracht en na het uitrei ken van ringen, werd deze vlotte vergadering met een dankwoord voor de opkomst door de voor zitter gesloten. Jaarvergadering. Op Dinsdag 15 Febr. zal de fa- brieksarbeidersbond haar jaarver gadering houden in café P. van Eggelen. Uitvoering Kajotters. Op Zaterdag 12 Febr. a.s. zal door de Kajotters in het Patro naat een ouderavond worden ge geven; aanvang half acht. Opge voerd zal worden een blijspel in drie bedrijven: Van een held die 't niet was. Ouders, toont dit maal eens Uw belangstelling. De zaal moet te klein zijn. Het blij spel dat onder goede leiding staat zal zeker een bezoek waard zijn. Uitvoering Toneelvereniging De Volharding. Op Zaterdag 19 Febr. zal bo vengenoemde vereniging in café B. Oremans opvoeren een blijspel in drie bedrijven: Het was in Mei, door J. Bus, Hollandse vertaling C. J. Pieters. Aanvang 8 uur, voor donateurs en verdere belang stellenden. Medewerking zal wor den verleend door het alom be kende orkest de Rigo Boys uit Waalwijk. Deze uitvoering die door ziekte van spelers was uit gesteld is nu op Zaterdag 19 Fe bruari gesteld, daar de Zonda gen allen bezet zijn. Jammer dat mensen uit eigen plaats voor vreemde gezelschappen de Zon dag moeten missen. Volgende keer beter. Burgerlijke Stand Januari 1949. Geboren Godefridus W M zv M v d Water-v Veghel Rudolf H M zv A J A v Wagenberg-de Beer Johannes F zv L J v d Pluijm- v d Dungen Adriana M G dv W Puilens-Verhoeven Johafi nes M zv A N v d Heijden-van Bijnen Martinus L J A zv C M v d Woüw-Graafmans Ma ria W dv M C de Gouw-Mees ters Johanna W dv G van Wijk-v Eggelen Johannes G M zv J P v Mierlo-v Kuijk - Maria A dv M v Helvoort-Kivits Godefridus H H zv H J de Bonth-v d Lee Lambertus W zv L W H v Oijen-Ydo Jo anna H M dv J P Stupers-de Wijs Overleden: Anna M van de Wiel 73 j Catharina E v, Engelen 5 mnd dv B J v Engelen-Kuijs Adrianus M Zeeuwen 3 mnd zv H P Zeeu wen-Knapp Petrus Evers echtg v A Musch 77 j Wou- trina v Engelen wed v J Pelders 81 j Cornelis de Laat wedn van J Meesters 75 j Martina Nooten 51 j Johanna v Over dijk wed v P Meesters 84 j - Johannes A v d Bosch echtg van P M v Bokhoven 71 j Elisa beth Kooien wed v P Kuis 79 j Dorothea M de Veer 75 j - Gerardus J C M Brouwers 25 j. Petrus J v d Sanden 5 d zv G W v d Sanden-v Bladel Lambertus J v d Griendt 14 mnd zv L v d Griendt-v d Wiel. Huwelijken: Johannes C J Ligtenberg 27 j en Johanna A M v Nieuwkuijk 23 jaar. Huwelijksaangiften: Adriaan J Rommen 24 j en Adriana J v Engelen 27 j An- tonius J J v d Geld 32 j en Maria J v Iersel 28 j Petrus v Ge- mert 34 j en Johanna J Pulles 26 i Martinus J v Bijnen 29 j en Johanna C v d Wiel 28 j Jo hannes C Kuijs 32 j en Maria J v Opzeelen 28 j. Bedankt. Ds. J. W. de Bruijn, Ned. Herv. predikant alhier, heeft voor het op Z.E. uitgebrachte beroep door de Ned. Herv. Kerk te Meerkerk bedankt. Geslaagd. Voor het te Tilburg gehouden examen Machineschrijven slaagde mej. Ko Braspenning alhier. Ge slaagde genoot haar opleiding bij de Eerw. Zusters te Besoijen. GEMEENTERAAD. Spoedeisende vergadering van de raad dezer gemeente op Dins dag 8 Febr. 1949 des namiddags te 7 uur. Agenda 1Opening. 2. Vaststelling van de notulen der vergadering van 21 Jan. 1949. 3. Benoeming onderwijzeres a. d. openbare lagere school. Prae-advies De in de vergadering van 21 Jn. j.l. benoemde onderwijzeres heeft voor deze benoeming be dankt. Deswege is een nieuwe benoeming noodzakelijk, waar voor de volgende voordracht wordt aangeboden: 1. Mej. A. C. Oldekamp te Poortvliet. 2. Mej. J. P. Oerlemans te Heesselt (gem. Varik). 4. Aankoop grond, gelegen langs de Molensteeg te Capelle, van J. Boezer en Mej. de Wed. H. Mouthaan-de Lint tegen een prijs van 0.80 per vierk. meter. Prae-advies Het voorstel van B. en V/. zal door de voorzitter ter vergadering nader worden toe gelicht. 5. Aankoop grond, gelegen langs de Heistraat, van A. van de Werken en M. Verhagen, te gen een prijs van 50.per strekkende meter bij een diepte van 30 meter. Prae-advies: Het aan te kopen perceel heeft een lengte van 19 strekkende meters. Een nadere toelichting zal door de voorzitter ter vergadering worden gegeven. 6. Beschikbaarstelling van het voorschot op de gemeentelijke vergoeding, als bedoeld bij arti kel 101 der Lager Onderwijswet 1920 ten behoeve van de in de gemeente gevestigde bijzondere scholen voor gewoon lager on derwijs, voor het jaar 1949. Prae-advies Het bedrag per leerling voor het openbaar ge woon lager onderwijs werd bij raadsbesluit van 26 Nov. 1948 voor het jaar 1949 vastgesteld oo 16.30. De bijzondere scholen te Sprang en in de Heistraat telden over 1948 respectievelijk 202 en 167i/3 leerlingen. Derhalve bedraagt het toe te kennen voorschot over 1949 voor: de bijzondere school te Sprang 202 x 16.30 3292.60; de bijzondere school aan de Heistr. 167'/3 x 16.30 2727.53. 7. Mededelingen. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. Bedankt voor benoeming. Mej. B. Eising te Amersfoort heeft voor de benoeming tot on derwijzeres aan de Koningin J.uli- anaschool in de Kom bedankt. Spreekbeurt. Op uitnodiging van de Ned. Herv. Jeugdverenigingen zal op Woensdag 9 Feb. a.s. des avonds half acht in de Ned. Herv. Kerk te dezer plaatse als spreker op treden Ds. J. Th. Doornenbal, Ned. Herv. predikant te Oene. Hondenbelasting. Volgens bekendmaking van B. en W. der gemeente Sprang-Ca- pelle is dezer dagen overeenkom stig de verordening op de heffing van 'n hondenbelasting, aan alle bekende houders van honden in deze gemeente een aangiftebiljet toegezonden, welke biljetten vol gens verordening vóór 15 Febr. e.k. ten kantore van de gemeente ontvanger, die daartoe elke Dins dag 's morgens tussen 9 en 12 uur ten gemeentehuize zitting houdt, moeten worden ingeleverd met gelijktijdige voldoeninjg van de yerschuldigde belasting. In de bekendmaking wordt er met de meeste nadruk op gewezen dat zij, die geep aangiftebiljet hebben ontvangen en toch hou der zijn van één of meerdere hon den, eveneens verplicht zijn vóór 15 Febr. a.s. aangifte bij de ge meenteontvanger te doen. Zij die hieraan niet voldoen, zal een ver drievoudigde aanslag worden op gelegd. Tenslotte wijzen B. 'en W. er de houders van honden op dat het uitgereikte kenteken, de z.g. hondenpenning, duidelijk zichtbaar aan de halsband door de honden moet worden gedragen. Op naleving van dit voorschrift zhl streng worden toegezien. Gem. Zangvereniging Goed geslaagde uitvoering ,,'t Rozeknopje." In het Stationskoffiehuis van de heer Pruijssers gaf de gemengde zangvereniging ,,'t Rozeknopje" j.l. Dinsdagavond voor haar donateurs met in- troducé's en honoraire leden, wonende ten N. van het Af wateringskanaal en Woens dagavond d.a.v. voor die ten Z. van dit kanaaltje wonende, haar jaarlijkse uitvoering, welke in alle opzichten goed geslaagd is. Beide avonden was de zaal tot op de laatste plaats bezet en de tweede avond moesten verscheidenen zich een staanplaats getroos ten. Nadat de beide avonden de voorzitter, de heer Adr. M. Verheijden, een kort wel komstwoord had gesproken, waarbij hij zich de tweede avond speciaal richtte tot de Edelachtb. heer Burgemeester Smit en de Beschermvrouwe, Mevr. Gerlach, werd onder leiding van de heer L. Sars en met accompagnement van Mevr. Poldervaart-Collee het oorspronkelijk zangspel in 4 acten van Mr. M. ter Haar Bzn., muziek van J. Coldeweij, „Marijke van Scheveningen" voor het voetlicht gebracht. Deze operette, waarvan de eerste twee bedrijven, alsme de het slotbedrijf, zich afspe len in de Scheveningse Bosjes bij de woning van Klaes Pie- terse, en het derde bedrijf in het atelier van de kunstschil der Frans Verliugeji li gjche- veningen, werd op te roemen wijze opgevoerd. Van het be gin tot het einde leefde het publiek mee en na ieder be drijf hadden solisten en koor dan ook een welverdiend ap plaus in ontvangst te nemen. De grime, verzorgd door de heer de Goeij uit Waalwijk, was af, evenals de aankleding van het toneel. Met het meeste genoegen kunnen bestuur, directeur en werkende leden van de ge mengde zanvereniging op een schitterend geslaagde uitvoe ring terugzien. Nieuwe woningen. Naar we vernemen heeft 't gemeentebestuur van Sprang- Capelle de toezegging gekre gen, dat dit jaar nog een 12- tal nieuwe woningen in de gemeente gebouwd zullen worden. Damvereniging D.G.V. kampioen Eindelijk is het de Damvereni ging D.G.V. uit Raam'sdonksveer gelukt kampioen te worden. Een lang verwachte hoop is in vervul ling gegaan. Om 8 uur werd een aanvang gemaakt met de belang rijke kampioenswedstrijd D.G.V. uit Raamsdonksveer en G.D.V. uit Ginneken. De grondslag van de overwinning werd om pl.m. 10 uur gelegd door een prachtige overwinning van ons oudste lid M. D. Barel tegen M. Dommisse. Even later deed J. Boezer het- elfde tegen A. v. Oosterhcmt. Zwets, die daarna uit was, had zich keurig hersteld van een ver loren stand en maakte nog remise tegen Vermeeren. C. van Strien en voorzitter J. Steigenga lieten zicli ook niet onbetuigd en won nen respectievelijk van W. Naber en A. van Liempt. Onze favoriet P. Blom maakte een ëinde aan al le spanning en zorgde voor bet kampioenschap door een prach tige overwinning op A. Dirven, odat de stand op 11 1 kwam. G. v. Beek speelde remise tegen Stofmeel. Bord 1 H. Blom deed hetzelfde tegen A. Jansen. Onze vice-voorzitter G. v. Erk bleef ook niet achter en won van A. Storimans. Als laatste speler kwam onze secretaris J. C. Schott die ook nog voor een puntje zorgde: hij speelde remise tegen G. Buuren. De totale uitslag is dus 164. Een prachtig resultaat. Vanzelfsprekend werd het een gezellige avond in 't druk bezoch te café van de heer H. Boelaars. D.GV.V.-ers, van harte profi ciat en zet je beste beentje voor voor de komende promotiewed strijden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 2