Talen mannelijk Stikker FLEXACOL COLLODIUMDEKVERVEN SIKKENS' LAKKEN, Poststr. 22, Tilburg 't Is BLUE BAND A dat het eten kracht geeft! $5 nette Meisjes MODELLEUR mini SCHILDERS FICKINGER MIDDELGROTE SCHOENFABRIEK waagt: OVERLEERSNIJDERS OVERLEERSTANZER. TIMTUR OVERLEERSNIJDERS Agent-Incasseerder Spreekuur Burgemeester. BOEKENWEEK. MACHINE STIKSTERS THUIS STIKSTER 2 LEERLING-STRIJKSTERS (V llJIIUj 2 Werksters VOEDERBIETEN BOERDERIJ HEEFT U STOF Ivo van Haren s Schoenfabrieken N.V. Twee prima kanienschrooiers Een prima machine-monieur en een halfwas monieur VRAAGT VOOR DIRECT: Schoenfabriek )(M A R T I N O" KAATSHEUVEL EEN VERTEGENWOORDIGER BLUE BAND smaakt het best! enkele prima geoefende Bijtuigers. LEIDINGGEVEND PERSOON i Opleiding Staatspractijkdiploma voor Handel en Administratie. Jac. J. Klerx Co. 2 bekwame STRIJKSTERS COWA CONFECTIE ATELIER DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 28 FEBRUARI 1949 GEVRAAGD: WIE WIL RUILENj een nieuwe woning Middenstandswoning GEVRAAGD. EEN PARTIJ zwart bonte Kalikoe BOUW- EN WEILAND HEREN! uw Costuum maken Engelse Heren-Kleermakerij Het Bestuur van de Vereniging van Jonge Land- en Tuinbouwers van Sprang-Capelle e.o. nodigt belangstellenden uit op haar vergadering van 4 Maart 1949 's avonds half acht in Café Van Dijk, de lezing van de heer VAN DEN AKKER over „ONKRUIDBESTRIJDING IN WEILAND" bij te wonen. SCHOENFABRIEK TE WAALWIJK VRAAGT een bekwaam Brieven onder no. 2790 bureau van dit blad. WAALWIJK Aanmelding bij den personeelschef TE KAATSHEUVEL OVERLEERSNIJDERS BIJTUIGERS SCHOENSTIKSTERS PLAKSTERS OVERHALER DOORZETTERS AANKLOPPERS INBALLERS OPZOLERS KANTENSCHROOiERS AFMAKERS HOUTENHAKKENZETTER OPHALERS in de finish-afdeling. LOON VOLGENS C. A. O. Brieven onder No. 2789 Bureau van dit blad. OF VOOR NERF EN SPLITLEDER IN ALLE KLEUREN op Chroom en plantaardig gelooid leder, met speciale Grondering. GROTE LEVENS- annex VARIAVERZEKERING MAATSCHAPPIJ VRAAGT voor spoedige indiensttreding voor haar agentschap te Waalwijk. Vast salaris en provisie, zomede pensioen-regeling. Borgstelling vereist. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. 2788 Bureau van dit blad. /i*. Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan de Fa. W. VAN HAAREN, Schoen fabriek, KAATSHEUVEL, voor de vrije dag en de gezellige feestavond aangeboden aan hef personeel fer gelegenheid van hef 25-jarig bestaan der zaak. HET GEZAMEUJK PERSONEEL. heeft plaats voor en Leidinggevend persoon OUDE MIJ. VAN LEVENSVERZEKERING ANNEX VARIA VERZEKERING VRAAGT leeftijd ben. 35 j. Borgstelling ad f 500 vereist. Standplaats Kaatsheuvel of omgeving. Gegarandeerd inkomen f 40.- per week wat voor serieus werker belangrijk hoger kan worden. Brieven onder No, 2787 Bureau van dit blad. FIRMA A. EN J. DE KORT VRAAGT voor de STIKKERIJ-AFDELING GEVRAAGD: welke tevens de leiding van de snijderij op zich kan nemen voor schoenfabriek met een productie van circa 500 paar luxe damesschoenen. mm VERHINDERD IS 26 FEBRUARI-5 MAART Koop deze week fenminsfe één boek uit onze grofe boekenschat. Bij aankoop vanaf f 3 50, gratis de noveile „Twee Negerpopjes"; aan deze reclame is tevens een interessante prijsvraag verbonden. Vraag onze laatste catalogus, eventueel vorige nummers. Voor jonge mensen de speciale uitgave „De Muze en het Ambacht" fÖ35. BOEKHANDEL ADR. HEINEN - 's-HERTOGENBOSCH Centrale Verwarming AMSTERDAM (G AANMELDING VOOR CURSUS, die in Maart begint, spoedig bij de Directeur van de R.K. Middelbare Handelsavondschool. H. VAN WELL. Mr. v. Coothstr. 12 GEVRAAGD Hoog loon. Heel het jaar vast werk. GEVRAAGD In plaats van kaarten. ONDERTROUWD: Aria Broeks en Maria Mandenmakars hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking D.V., zal plaatshebbenopDlnsdag8Maart a.s. Kaatsheuvel, 24 Februari 1949 Lage Zandschel 116 Rechtvaart 23 voor 3 dagen per week. Hotel „De Twee Kolommen" Qrotestraat WAALWIJK in nieuwe wijk tegen Centrum Waalwijk. Adres Bureau Echo. G. BIJNEN en Zn. Schildersbedrijf Min. Loeffstr. 29 WAALWIJK TE KOOP: bij G. KLIjN, Verl. Hoofdstr. 34 KAATSHEUVEL TE KOOP: (2de kalf) en een partij Westerwols zaaigras P. VAN LAARHOVEN, Dljkse Hoef 22 LOONOPZAND TE KOOP met 90 are basta grond. Ook geschikt voor tuinder. En gelegenheid om TE HUREN. Te bevragen aan het Bureau dezer courant. en wilt U CHIC en ELEGANT gekleed gaan, laat dan in de bekende Bosseweg B 42 ENSCHOT bij Tilburg. Wij hebben ook PRIMA STOFFEN. Schrijf briefkaart en de Coupeur komt aan huis. Nadere inlichtingen bij den Heer VERHAREN Stationsstr. 39 Kaatsheuvel. Beëdigd Tolk/Vertaler en gediplomeerd leraer Handels correspondentie. TETER.DIJK 119 - BREDA VRAGEN VOOR DIRECT BLUE BAND BEVAT DE BESTE NATUURLIJKE VETTENI Een flinke kluit Blue Band in de pan maakt het eten smakelijk en stevig tegelijk! Die lekkere verse Blue Band is met zorg samengesteld uit natuurlijke vetten. De toevoeging van de „zonneschijn"-vita- minen A en D maakt dit energie-gevende voedsel nog waardevolle!. Het kin niet anders, of Blue Band is het beste voor de gezondheid van Uw kind, van Uzelf. Vraag er daarom steeds om! WIJ VRAGEN EEN in onze kleine fabriek, wegens voorgenomen uitbreiding voor het fabriceren van LUXE PANTOFFELS en KINDER SCHOENEN. Moet prima vakman zijn, ook ontwerper en genegen zijn in het begin zelf mede te werken. Brieven met opgave van leeftijd en verlangd salaris onder No. 2761 Bureau van dit blad. GEHEIMHOUDING VERZEKERD Brieven onder No 2791 bureau van dit blad. Bfi Ui-<5144 De Burgemeester van Waalwijk maakt bekend, dat hij DINSDAG I MAART A. S. om zijn gewone spreekuur voor de ingezetenen te houden. Waalwijk, 24 Februari 1949. De Burgemeester, Mr. R. J. J. LAMBOOY. Ondergetekenden betuigen hier mede hun hartelijke dank aan de Directie van de N.V. Waalwijkse Chr.omlederfabiiek voorheen VAN DOOREN DE GREEFF, voor het gouden zakhorloge, dat zij alsnog voor hun 25-jarig dienstjubileum mochten ontvangen. A. J. VAN BAARDWIJK D. HULST W. LUGTERS M. MOUTHAAN H. RIJKEN. 26 Februari 1949. KERKSTRAAT 27 TEL. 6645. l i Oliestook Ventilatie Luchtbehandeling Sanitair Zwanenburgwal 82-84. Tel 49133 (K 2900) Aanm. Fa. DORA v. d. VEN, St. Annaplein 6 TILBURG. Voor direct GEVRAAGD een prima ook kunnende perforeren. Mgr. Völkerstr. (08 - Kaatsheuvel en Na gebleken geschiktheid hoog loon en een vaste aanstelling. Aanmelding Min. Loeffstraat 57 B - WAALWIJK. Afd. Personeelszaken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 4