6° 16.50 7° Adverteert in dit blad Kerst-artikelen CUNEN MAISON LIBELLE Filiaal te Waalwijk, Grotestraat 291. «tm, Met Kerstmis... een bontmantel van Frits van cleR Ven KERSTTAARTEN Fa. Pulles-Aarts Met de Kerstdagen. Woxste.n&.\o.acL van JAC.SARS Groot Assortiment Lameta-Klokken HET WAS WEER BEST! BELANGRIJK Vh£ Goed brood op tafel prima KALKOENEN ALLÉÉN: MARKT 25 Tel. 8217 's HERTOGENBOSCH JONGEN voor de snijderij tevens voor de schiftmachine Een net persoon Taarten te kust en te keurl Schapendonk's Brood- en Banketbakkerij DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 19 DECEMBER 1949 i J I/OH Bijzonde mooie heren sport- molière in fijn kalfs leder. Leuk hiel bandje i'n diverse kleuren vanaf Net Dagmeisje Wagenwieg Kinderwagen en Box Onze prijzen zijn aangepast aan deze tijd Voor direct gevraagd: Fa. M. BERGMANS EN ZONEN LUXYSchoenfabriek LEVENSPOSITIE Gevraagd als agent-incasseerder bij een grote Levens- en Volksverz. Mij voor Waalwijk en omgeving. Niet boven 35 jaar. Vast salaris provisie, rijwielvergoeding enz. Borgsrelling vereist. HET LOOPT STORM om onze speciale U kunt ze zien in onze etalages 1 Ook ruime keuze ln LUXE DOZEN en andere Kerstgeschenken: Kerstkransen, Kerstbrood Italiaanse cake, Weihnachtstollen, Sau cijsjes, luxe brood en GOED worsten brood kost ÉÉN KWARTJE 1 Stationsstr. 6 WAALWIJK Telei. 135 verhoogi de feestvreugde Wij hebben 'n Worstenbrood-reputatie hoog te houden 1 Kerstkransen - Weihnachtstolle - Tulbanden Rozijnenbrood(jes) - Krentenbrcod(jes) Succadebrood(jes) KERSTBALLEN in doos 1.75 - 1,90 - 2,25 PIEKEN 55 - 75 - 89 - 98 - 1,25 SLINGERS 12 - 16 - 19 KAARSJES in doos 55 - 80 KERSTLOPERS 18 KERSTTAFELKLEDEN 35 - 39 - 49 KERSTSERVETTEN 25 stuks 25 KAARSENHOUDERS 5 - 8 GOTISCHE KAARSEN - CRÊPE PAPIER W A A L WIJ K Kruim, structuur, kleurkorst en dan Diet te vergeten de droge stof, daarvoor ontvingen wij in 1949 de hoogste cijfers op onze rapporten van het station voor Bakkerijen en Malerijen te Wageningen, onder welks contróle wij ons sinds lange tijd stelden. is een zeer voornaam punt I Wij besteden de uiterste zorg aan Uw dagelijks brood. Probeert U het eens 1 Grotestraat 38, WAALWIJK. Telefoon 421 TOT 1 JANUARI 1950 Sterk verminderde DAMESHOEDEN! prijzen van onze Reeds voor f 4.75 kunt U bij ons slagen. Daarom voor de komende feestdagen even naar Wilhelminaplein 6 Om teleurstelling te voorkomen, gelieve de te veran deren hoeden in het begin van de week te bezorgen ii 1 'V- -1 1 1 ■1 l N a l 1 ii t i i l|3 a i .1 3 e c r S Enige kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, voor zien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze dierbare Vader, Behuwd- en Grootvader de Heer JOHANNUS HENRICUS JOSEPHUS VAN IERSEL Weduwnaar van Mevrouw Maria Thaodora Josephina Holtus in de ouderdom van 85 jaren. Waalwijk E. van Iersel M. Timmermans-van Iersel J. Timmermans en kinderen Amsterdam C. de Vlnk-van Iersel Dr. L. da Vink en kinderen Waalwijk Lvan Iersel van Iersel-KIrschner en kinderen Oss: Drs. R. van Iersel De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenin deparochle- kerk van St Jan op 22 December om 10 30 uur. Geen bezoek. Waalwijk 19 December 1949 f f Heden overleed, gesterkt f door de H H. Sacramenten der Stervenden ons hooggeacht mede-bestuurslid de Heer Johannus H- J. van tarsal in den ouderdom van 85 jaren. Zijn nagedachtenis zal bij ons in hoge ere blijven. Waalwijk. 19 December 1949. Het Kerkbestuur van St. Jan Baptist J. RAS, Pastoor, Voorz Dr. H G LANGEMEIJER GERARD VAN LOON Drs G. DE VRIES, Secr. f f Heden overleed, gesterkt f door de H H. Sacramenten der Stervenden onze hoogge achte Voorzitter de Heer Johannus H. J. van larsal In den ouderdom van 85 jaren. Zijne nagedachtenis zal bij ons In hoge ere blijven. Waalwijk, 19 December 1949 Namens het Plaatselijk Bestuur der R K. H. B. S. en M. M. S. JAN TIEL.EN, Waarn.-Voorzltter N. PESSERS, Secretaris Drs. G. DE VRIES, Directeur P. STEVENS, Moderator De Heer en Mevrouw J. DE KORT-VLOEMANS geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun zoon J OS. Bij het H. Doopsel ontving hij de namen van Adrianus. Cornall», Antonius, Maria. Waalwijk, 17 December 1949. Wilhelminastraat 4. ONDERTROUWD: J. C. SPIJKERMAN en P. M. J. CHAZAL Huwelijksinzegening 7 Jan. 1950 te 10 uur in de Parochiekerk van de H. Joannes Baptist te Waalwijk Parijs, Avenue Pierre I de Serble 8 Montferrand, Rue Jules Guesde 36 Gelegenheid tot ge'ukwensen van 1—2 uur Mr. van Coothstraat 20 Waalwijk. Toekomstig adres 37 Avenue de Paris VERSAILLES Soldaat P. j. OPHORST Legerno. 290812101 PALEMBANG wordt door zijn ouders, broers zuster en verdere familie een Gazegend Kerstfeest en een Zalig Nlauwjaar tocgawenscht J. C. OPHORST-VERDUIN Voor da overgrote blijken van belangstelling, bloemen en ca- deaux, aangeboden bij mijn terug keer uit Indonesië, betuig ik mede namens mijn familie, aan allen en bijtonder aan da buurtbe woner s mijn hartelijke dank. Sold. G. GROENENDAAL Baan 9 KAATSHEUVEL Voor de overgrote blijken van belangstelling ontvangen bij mijn terugkeer uit Indonesië, zeg ik namens mija Ouders, Broers en Zuster hartelijk dank aan het Kath. Thuisfront, vrienden en ken nissen, ook voor de vele bloemen en versiering, maar bijzonder aan familie en buurtbewoners voor het prachtige cadeau. Dpi. Sold. M. G. DAMEN Hilsestraat 73 KAATSHEUVEL Warm^ dameslaar» met echt vacht gegarneerd. Geheel wol gevoerd. Prachtige heren sport- molière met stormrand, bijzonder ge makkelijke leest. H/£T ft £V£/M#£M m Zeer sportieve suède moliè-Ss-^-;- re. Leuke gar nering. In diverse kleuren. Fraai zwart chroom kapschoentje (ook in bruin en zwart suède) v.a. DANKBETUIGING Langs deze weg betuig ik mede namens mijn Ouders, Broer en Zus ters mijn optecl t.*n dank aan H.H. Geeste ijken, Katholiek Thuisfront, Familie, Vrienden en Kennissen voor hun cadeaux en bloemen, en vooral aan mijn buurtbewoners voor hun pracht geschenk, een nieuw Rijwiel, en de belangstelling ondervonden bij mijn terugkeer uit Indonesië Sold. W. F. Beekmans Kaatshe .vel, Gasthuisstraat 83. DANKBETUIGING Langs deze weg betuigen wij onze oprechte dank voor het medeleven betoond bij de ziekte en het over lijden van onze geliefde Zoon, Broer, Zwager en Oom Hubertus Gerardus Klijndljk In het bijzonder onze oprechte dank aan de Heren Geestelijken Dokto ren Famllte vrienden en buurtbe woners. Uit aller naam Familie J. Klijndijk-Damen Kaatsheuvel, December 1949. Kruisstraat 19. DANKBETUIGING Voor de vele bewijzen van mede leven In onderschelden vorm en aard en de overgrote belangstelling bij gelegenheid van ons 25 jarig Huwelijksfeest betuigen wij, mede namens onze kinderen onze harte lijke dank. G. A. Stam S. J. Stam-Kersl Capelle-Nieuwe vaart, December 1949. GEVRAAGD:| Mevr. VAN WIJCK-DEKKERS Grotestraat 160 WAALWIJK TE KOOP AANGEBODEN: in goede staat zijnde VAN DEN BERG Baardwljksestraat 119 TE KOOP: 2e ZEINE 23 Brieven onder No. 3137 bureau van dit blad.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 8