voor JQL^ êtengen ome stad m het Beste koopje oan Alios voor de Baby - voordelen regenen! i i i i 1 1 1 1 Het is geen misdaad om goedkoop te verkopen. BERNDIJK Jos van do Ven r H. SENGERS Emaille emmer Fa. H. SPEET Overhemd vast boord Restanten Coupons Sporthuis „FIDES" mét GRATIS. Nog enkele dagen een werkster net meisje bekwaam M0DELEUR. Huiskamer-Ameublement PRIMA SNIJDER EEN SCHIFTEN SENSATIE-PRIJZEN 1001 artikelen P. de iong-de Jager A. W. F. WOONING AFWEZIG SCHOLTEN's TEXTIEL Alle records worden verbroken 11 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 JANUARI 1956 11 GELE POETSDOEKEN 2 stuksjr elk van deze artikelen f EN NOG VEEL HEER M J k Zié onze etalages Verjong Uw figuur met Koopje van de week flinke maat 2.25 voor HALVE PRIJS Wintersport- textiel „DE DROGIST"-scheermesjes Drogisterij „De Pelikaan" GASSLANG LOS 3 MENSEN DOOD. dus van Luiermand tot Kinderwagen vindt U een ruime sortering bij U ontvangt een mooie ver rassing of bij geboorte van een tweeling de 2e uitzet Vraagt inlichtingen op de BABY-AFDELING le ETAGE. GEVRAAGD Café BAIJENS GEVRAAGD P. WILLEMSE BIEDT ZICH AAN Johan van Engelen Schoenfabriek DE HORIZON KAATSHEUVEL vraagt voor direct die voor de snijderg wordt opgeleid* HBBSt U M m m om te profiteren van de tijdens onze AMERIKAANSE VERKOOP b v. Jassen die 20 Januari verprjjst waren voor f 75.-, kosten nu slechts f 45.- Ziet onze etalages en doet Uw voordeel Op al de andere artikelen niet in de Oprui ming ontvangt U in de maand Januari een Waardebon van f 1.25 voor elke f 10.- besteed Grotestraat 178 - WAALWIJK HET HUIS VOOR GOEOE KLEDING De laatste RESTANTEN ;.n de succesvolle OPRUIMING vliegen er uit bjj de zaak van Markstr. 2 Kaatsheuvel Telefoon 2512 TANDARTS KAATSHEUVEL van 28 jan. tot 23 febr. 9.95 17.50 30% korting WAALWIJK moderne kinderwagen Grotestraat 222-224 Voor BERENDS JONGENSBLOUSES, BRETELBROEKJES en ONDERGOED GROTESTRAAT 175 Als extra reclame 5 HERENZAKDOEKEN voor f 1.— EEN BADDOEK voor 1 ct. Heuvelstraat 97 TILBURG Prof. Lorentzstr 14 PUDD1NGSAUS PICCAULLY z flacon» grote pot 43 EDAH-AZIJN, blank of geel 2 «essen 43 MOSTERD, .A rdennaise" P®r TOMATENPUREE, Italiaanse 3 blikjes SOEPGROENTEN 3 p.k,« HARING P°' s,uk' 43 \/et cp«K 250 gram 4J ONTBIJTSPEK ^0 gram 43 SIAM RUST, droogkokend 500 gram 43 EDAH MAÏZENA 2.pakken 43 GOUDGELE ROZIJNEN 250 gram 43 EDAH FROU-FROU Per P®k 43 KUSSENTJES, pepermunt of kaneel 300 gram 43 SNOEP-MELANGE,verpakt 150 gram 43 CROQUANTJES, 'n heerlijk Chocolaadje 100 gram 43 BAKWERK-KOEKJES 250 gram 43 EDAH-BLEEKWATER 2 flessen 43 SCHEERMESJES 2 pakj.i. 0stuks 43 2 stuks voor 43 mm diverse kleuren, zolang de voorraad strekt 2.88 Onze HELE VOORRAAD wordt TEGEN VERLAAGDE PRIJZEN GERUIMD. passend op elk scheerappa- raat. Dun - dik en holgeslepen Nog steeds het beste en goed koopste mesje. Stationsstraat 63 Telefoon 3184 MARKT 3 - WAALWIJK WAALWIJK Geslaagd bal van de Voetbal vereniging „Berkdijk". J.l. Zaterdag hield de voetbalver eniging „Berkdijk" zijn jaarlijks bal voor leden en donateurs en verdere belangstellender., die in groten getale waren opgekomen. Berkdijks voorzitter, de heer A. Snoeren, opende het bal en heette als van ouds allen van harte wel kom, zeker de Janssens uit Dongen. Hij stelde er grote prijs op dat de zaal weer zo propvol was en hoopte dat allen aan deze avond wilden meewerken om deze te doen slagen. Spreker zeide, dat er in dit jaar ont zettend veel werk verzet moest wor den, waaraan vele uitgaven verbon den waren. Hij noemde o.a. het 10- jarig bestaan en - een beetje pessi mistisch gesproken - het kampioen schap, dat zo na aan de voeten lag. Uw bijdrage van deze avond door de aankoop van vele loten, zal ons zeker in de goede richting brenfen. Spreker was er dan toch wel van overtuigd dat hier een vlot gebruik van zou worden gemaakt. Vervolgens dankte hij degenen die een prijs beschikbaar hadden ge steld, en ook de Wed. v. Dinteren voor haar actieve steun. Toen zetten The Melodie Stars met de bekende Jordaan-walsen de avond in, die tot laat in de avond voortduurden. Het was weer een ge zellig en zeer druk bezocht bal, dat ten volle slaagde. Bij het sluitingsuur sprak de voorzitter een dankwoord en ieder keerde daarna in de beste stemming huiswaarts. Statiedag Biljartvereniging „De Dreef". A.s. Zaterdag en Zondag wordt in café „De Dreef" amusementsmuziek gegevendit heeft de bilj artvereni- ging „De Dreef" doen besluiten om op Zaterdag 4 Februari haar eerste Statiedag te houden. Het bestuur heeft dan op vlotte manier, in on derlinge samenwerking met hun le den, een aardig inkomen mogen in casseren, waarvoor ook nu iets Ge presenteerd zal worden. De dames worden ontvangen met gebak, waar na vervolgens voor allen, pl.m. 36 personen, een koffietafel zal wor den aangeboden. Ook zal er voor de dames barakken zijn, waarmee ze prijzen kunnen verdienen. Het sa menzijn zal worden opgeluisterd door de bekende accordeonist dhr. J. Mook uit Oosterhout. Een heel bijzondere attractie: iedereen zal die avond per auto naar huis ge bracht worden. Dat deze eerste teer- avond iets gezelligs gaat worden, staat reeds vast. Agenda. Vrijdag 27 Januari 7 uur n.m.: Ontspanningsavond voor de toneel vereniging Maria Gorettie; 8.30 uur n.m. renetitie Zangkoor St CsBcilis Zondag 29 Januari 11.30—12.30 u. Leesbibliotheek. Maandag 30 Januari 8 uur n.m. repetitie voor de Kon. Erk. Harmo nie St. Jan. Handbalvereniging DESK, Wedstru-^rogramma voor Zondag 29 Januari 1956. Dames-afdeling: DESA 1KSB 1 aanvang 12.15 uur; scheidsrechter is de heer C. v. Bragt. Heren-afdeling: DESK 2DOSL aanvang 2 uur. DESK 1Woenselse Boys, aan vang 3 uur. Ook voor deze beide wedstrijden fungeert als scheidsrechter de heer C. v. Bragt. Dat worden dus drie thuiswed strijden voor onze handballers van DESK. Succes. Standenlijst Dames Kring Tilburg. KSB 1 5 5 0 0 10 Taxandria 6 3 SVG 5 2 DESK 5 1 KSB 2 5 0 Oisterwijk 0 0 Het losraken van een gasslang heeft in een woning aan de Wester- weg te Heilo aan drie mensen het leven gekost. Omgekomen zijn de bewoner van het huis, de 71-jarige P. Dekker en zijn zwager en schoon zuster, het echtpaar J. Wilderom, 65 en 61 jaar, uit Krommenie. De familieleden waren bij Dekker thuis, omdat zijn vrouw voor een operatie in het ziekenhuis te Alk maar was opgenomen. Een buur, die naar de toestand van mevrouw Dekker wilde informeren, kreeg geen gehoor. Uit de gang kwom een gaslucht. Bij onderzoek bleken alle drie de slachtoffers in de keuken te liggen. Een arts heeft zonder gevolg gepoogd door toediening van zuur stof de levensgeesten op te wekken. Gewatteerde dekens prima vulling in groen, goud en terra slechts 2-pers. 21-'® 1-pers. 17-25 Extra zware molton deken 125 x 180 3-75 speciaal grote maten 160 x 210 5-95 Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien v. h. H. Oliesel, onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder JOHANNA BRAAT Weduwe van HENRICUS SCHOUTEN eerder Weduwe van Johannes Martinus van Loon in de ouderdom van 83 jaar. Chicago Joh. van Loon M. van Loon-v. d. Ven Chicago Jos van Loon Chicago Nic. van Loon A. van Loon-Peeters Waalwijk G. C. v. d. Ven-v. Loon M. C; v. d. Ven Chicago Wed. L. van Loon- v. d. Vloedt Martin van Loon A. van Loon-v. d. Ven Waalwijk Jac. van Loon E. v. Loon-Schrauwers Chicago P. van Loon G. van Loon van Heeswijk Kinderen en Kleinkinderen Waalwijk, 25 Jan. 1956 Grotestraat 99. De plechtige Uitvaart len begrafenis zal plaats hebben a.s. Maandag 30 Jan. om 9,30 uur in de parochiekerk Maria önbevl. Ontv. te Besoijen. Het Rozenkransgebed: Vrij dag, Zaterdag en Zondag, om 7 uur in de parochiekerk, waarbij U beleefd wordt uit genodigd. voor 2 dagen in de week Grotestraat 89, Waalwijk voor hele of halve dagen Zondags vrij Stat ions s tr. 49 Waalwijk Brieven onder No. 7473 aan het bureau van dit blad. ZONDER BETALEN VOLOP EIEREN MET PASEN. Vraagt folder bij Levensmiddelenbedrijf Mgr. Zwljssnstr. hork Andr.ai Zljlmanlltr. WAALWIJK TE KOOP AANGEBODEN: in goede staat zijnd bestaande uit: old finish met wortelnoot dressoir, lengte 2 m., tafel, oppervl. 1 x 1.40 m. m. 2 inlegbladen, 2 armstoelen en 4 gewone stoelen. Te bevragen: Hoofdstraat44 KAATSHEUVEL Hoofdstraat 158 en r Hiermede kunt U GRATIS KOPEN voor spoedgevallen nemen collega's uit Waalwijk waar Moderne overgordijnstof handweef p. mtr. 2-^5 gebloemde cretonne p. mtr. 1-75 Wollen Slaapkamerkleedjes leuke dessins normale prijs 13.50 nu slechts Zware wollen, deken effen pasteltinten zalm, rose of bleu 1-pers. 12-95 2-pers. gebloemd 18-95 Glasgordijnen marquisette pracht kwaliteit 90 breed 60 et. 110 breed 1.45 130 breed 2-60 Chenille-spreien hoog modern en uiterst practisch kreukherstellend kleurecht 2-pers. vanaf Smyrna tafelkleden voor 40-59 en 31-59 bijpassende dressoirlopers leverbaar Cocos-loper 100 cm. breed ijzersterk p. mtr. 3-99 Ruige deurmat onverwoestbaar 2-'9 Geborduurde zijden spreien 2-pers. 18-59 NU gewatteerde spreien van 37.95 voor 28-59 Nog enkele KINDERWAGENS Alle bekende merken HAAST U enkele coupons Jabo, Lopers, Vitrage en Overgordijnstof Koopavond- attractie Op Vrijdag-avond ontvangt iedere koper een cadeau. PIETKLERKX TE KOOP: moet weg wegens plaatsgebrek Adres te bevragen: Bureau Echo Kaatsheuvel HEMDJES BROEKJES vanaf vanaf 0.72 0.81 Natuurlijk bij WITTE TAFELLAKENS 145/114 van 3.98 voor 2.98 Zuiver wollen Damespantalons van 15.90 voor 8.90 TRAININGSPANTALONS met omslag 1. 45 1. 50 1. 55 1. 60 1. 65 1. 70 1. 75 1. 85 1. 90 1. 95 van 2.40 2.60 2.90 3.20 3.60 3.98 4.40 4.80 5.20 5.60 voor 1.20 1.40 1.65 1.85 2.05 2.25 2.50 2.75 2.85 2.98 THEEKLEEDJES, gebloemd en geruit van 1.49 voor 0.98 LAKENS, prima graslinnen 150 4.98 160 5.50 met 10 jaar garantie glad 180 6.40 Channeuse ONDERJURKEN Sch. b. - R.H. alle maten 2.50 DAMESSLIPS, prima kwaliteit alle maten van 1.49 voor 98 et. Jaeger PANTALONS en HEMDEN van 2.98 voor 1.98 Goede kwaliteit HERENSLIPS van 1.49 voor 98 et. NYLONS Standaard 1.69 elke klant slechts 5 stuks EN BIJ AANKOOP VAN 10.—

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 11