Albert Heijn H. de Roy Zn. MEISJES Olivetti schrijfma BOFFIE-KOFFIE FLINKE BEZORGER. Gruyt HULPMODELEUR OPRUIMINGSPRIJZENÜ LAGE OPRUIMINGSPRIJZEN ADVERTEERT IN DIT BLAD EEN NET PERSOON nog steals niet in prijs ccrhoogd. FLINKE AANKOMENDE JONGEN Spooriaan 62Tilbury (vlakbij station) Er gaat niets boven het kopje bij moeder Jimm thuis! maakt U het leven goedkoper Theater „MUSIS SACRUM" „Canaris de man die alles wist" j,De man tussen twee vrouwen" P. DE GRUYTER EN ZOON N.V. ambitieuze JONGEDAME machinale HOUTBEWERKERS, SPUITERS en AFWERKERS, AAN FANTASTISCH LAGE HUIS-, ZIT- EN SLAAPKAMERS BOEKHOUDER EEN NET MEISJE Kinderverzorgster. P. DE GRUYTER ZOON N.V. RUYS' HANDELSVEREENIGING Als kapitein ter koopvaardij, n fp met meer jaren op de lange Ll- deining dan ik me soms be lief te herinneren, heb ik in alle windstreken koffie gedronken. Koffie zus en koffie zo. Maar niets haalt bij de koffie die ik krijg, als ik bij moeder thuis het anker uitgooi: moeder vaart voor koffie al jarenlang een vaste koers: Albert Heijn's Boffie-Koffie De krachtigste en de geurigste die ik ken. „En de zuinigste", zegt moeder. „AH-Boffie- koffie is beter en 10 lager in prijs dan elk ander kwaliteitsmerk". Spaar ongemerkt voor uw winstgevende AH-klanten- obligatie dank zij de lage AH prijzen. Zie bijvoorbeeld nevenstaande prijslijst. TB WAALWIJK BONBONS "tDe/ice verkrijgbaar bij ANTOON v. d. WATER, Min. Loeffstraat 57, WAALWIJK. IMPORT/GROOTHANDEL zoekt ca. 17 jaar, bij voorkeur in het bezit van MULO diploma en typen. Fa. C, POT - - Grotestraat 137 WAALWIJK. 4DB echo VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 JANUARI 1956 FEDRA SCHOENFABRIEK vraagt prima overlederschalmer personeel snijderij en jongens voor diverse afdelingen JAN HUTTEN, Meubelfabriek, KAATSHEUVEL vraagt REISKOSTEN WORDEN VERGOED. GEVRAAGD op FlexibleKinderschoenenfabriek in het centrum van Brabant. HUISKAMERS, geheel compleet, nu vanaf f 225.- SLAAPKAMERS, geheel massief eiken, thans f 365.- BANKSTELLEN, bestaande uit 3-zits bank en 2 clubs f 345.- 4 GOTH. CLUBS, massief eiken, met prima bekleding (onder volledige garantie) bijzonder goedkoop f 295.- HAARDFAUTEUILS f 19.50 f 22.50 etc. Boekenkasten f67.50, Kloostertafels vanaf f 26.50 LIGSTOEL met verende kussens (15 j. gar.) f 57.50 Enorme sortering DRESSOIRS (in iedere prijs). THEEMEUBELS f39.50, 42.50, 43.50, 59.-, 67.- etc. DIVANS, BUREAUX, KARPETTEN. UITTREKTAFELS, BEDSTELLEN extra goedkoop. 4 STOELEN en 2 FAUTEUILSf 125.- aan onbegrijpelijk Dankbetuiging. inrichten van Uw ad ministratie. GEVRAAGD voor dag of dag en nacht. Doperwten f 1.25 Wed. J. R. KOOL ZN. de Gebr. KUIJS te 's HERTOGENBOSCH VRAAGT VOOR HAAR PAKAFDELINGEN Zeer hoog loon. Goede sociale voor zieningen. Reisgeldvergoeding. WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN VRAAGT: W' AMSTERDAM ROTTERDAM •S-GRAVENHAGE UTRECHT GRONINGEN ARNHEM EINDHOVEN BOFFIE KOFFIE Dessert kwaliteit Oranjemerk pak 250 gram Eerste kwaliteit Groenmerk pak 250 gram Bruinmerk pak 250 gram WAALWIJK T.lelop, 2274 presenteert VRIJDAG en ZATERDAG om 8 uur ZONDAG om 6 en 8.80 uur O. E. Hasse, Adrian Hoven, Barbara Rutting e.a. in Een dramatisch leven tussen triomf en tragiek. Canaris, de grote chef der contra-spionnage met zijn 38.000 agenten, zijn eigen telefoonleidingen, eigen radio en zendstations. Een document van een stuk wereldgeschiedenis. 14 jaar. MAANDAG en WOENSDAG om 8 uur Curd Jürgens, Antje Weisgerber, Isa Günther en Jutta Günther Een flinke degelijke vrouw, die haar gescheiden man van een lichtzinnige vrouw terug wint om weer met hem te trouwer). jg jaar. VRAAGTwegens opkomst in militaire dienst van de tegenwoordige een Voor bezorging in bestaand rayon, Waalwijk e.o. Leeftijd 3 8 jaar of ouder. Jaarsalaris voor 18 jarige f2300.—, opklimmend tot ten minste f3250.voor 24 jarige. Aanmelding kan geschieden op Zaterdag 28 Jan. en Maandag 30 Jan. a.s. telkens van 4-6 uur n m. in ons filiaal Grotestraat Waalwijk, Eventuele schriftelijke sollicitaties aan hetzelfde adres. Telefoon 2985 Brieven onder no. 7471 aan het Bureau van dit blad. GEVRAAGD voor directe indiensttreding voor Expeditie- en verhuisbedrijf. Telefoon 2484 Aanmelden: KANTOOR LOUIS VAN DRUNEN Grotestraat 8 Drunen. zowel VOLWAS als HALFWAS tevens of die hiervoor wensen opgeleid te worden. Aanmelden aan de fabriek Hoofdstr. 201 tussen 8 en 12 uur en 13 tot 17.30 uur, ofwel 's avonds na 19 uur Juliana- straat 11, Kaatsheuvel. I Brieven onder No. 7466 aan het Bureau v. d. blad. MEUBELEN I Zeldzame Gothische e.a. BEZOEKT HET VANOUDS BEKENDE ADRES Ondergetekende betuigt hier mede haar welgemeende dank aan H.H. Eerw. Geestelijken, Dr. Langemeijer, Zusters St. Nicolaas-Ziekenhuis, Directie en personeel „Timtur", Vissers ver. ..Visscherslust", Reisver. „O. V." alsmede aan familie, vrienden, bekenden en buurt genoten voor de hulp en het medeleven haar tijdens de ziekte en het overlijden van haar echtgenoot, Johannes Hendrikus van Es, bewezen. Wed. H. van Es-Herman Waalwijk, 27 januari 1956 Dr. Ringerstraat 27. heeft nog enige dagen per week vrij voor het Brieven onder No. 7469 aan het Bureau van dit blad. HOOG LOON. Huiselijk verkeer. Brieven onder No. 7470 aan het Bureau van dit blad. In een R.K. KINDERTEHUIS zijn nog enkele plaatsen be schikbaar voor MEISJES die opgeleid wensen te worden tot Extern. Leeftijd 18 jaar. Br. onder No. 7467 aan het Bureau van dit blad. 2 GROTE blikken Tel. 2725 WAALWIJK Op gemakkelijke betalings condities leveren prima H.- en D.-REGENJASSEN, COSTUUMS, BEDDEN, TEXTIEL en MEUBELEN onder garantie en coulante prijzen. WIELSTRAAT 4a ('t Hoekje) en SPRANGSE VAART 6 KAATSHEUVEL i Aanmelden dagelijks van 9—11 uur, alsmede 's Maan dags en 's Woensdagsavonds van 78 uur bij de Personeelsafdeling, Visstraat te 's Hertogenbosch. WAALWIJK voor advertentie-acquisitie, drukwerkverkoop, tevens genegen licht administratief en journalistiek werk te verrichten. j Brieven aan het bureau van dit blad. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦a BD

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 4