VéGs-ka.idijkoek Noorse Renschaatsen met en zonder schoentn, oa de Noorse truien SOKKEN EN WANTEN. Sporthuis FID ES" - Waalwijk MELTON m Koning Winter regeert! BLOK's Kledingmagazijn GROTESTRAAT 128 a ZEILBOOT PULMO VéGé t, jor de halve prijs Kinderschaatsen vanaf Fl. 3.75 tot Fl. 5.95 Dames-, Meisjes- en Kinderpantalons Schaatstruien en overige Schaatskl. dirg Schaatsen slijpen MONTEUR gevraagd heerlijk warme Winterkleding Warme STURKA en HAZEWIND JACKS U slaagt beter bij BLOK EEN FINISHMEESTER Bovenverdieping 5 CHOCOLADEBOLLEN „De Overloper" Theater „MUSIS SACRUM" „A C en de Mummie" f6.75 en f7.25 HET LEERHUIS HET LEERHUIS Boerenleenbank nette Werkster HET LEERHUIS HET LEERHUIS NETTE JONGEN Houtkoop Pessaert. Notaris Schreurs FEEST-POTPOURRI JOHNNY JORDAAN H. J. G. M. PETERS TE WAALWIJK H. A. KLEUN SCHOLTEN's TEXTIEL voor F 1 8 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 3 FEBRUARI 1956 8 KOOPJE VAN DE WEEK VROOM A DREESMANN 61i 30 ct met 6 geldzegels, bij aankoop van elke 250 gr VéGé-koffift mi)n kruidenier! Kunstschaatsen van naam èn o^der garantie, o.a. ..GLORIA", OP SPECIALE MACHINE Brengt Uw sch latsen vooral tijdig s.v.p. De zaak met de grootste sortering in IJSSPORT-ARTIKELEN Grotestr. 241, Waalwijk BAARDWIJK. Di pvries 1 uir beren HYPOTHEKEN. GELDEN TOMADO ARTIKELEN JOS. BAKERS, WAUWIIK Grotestr. 241, Waalwijk het beste van het beste. Grotestr. 241, Waalwijk LEDEREN KLEDING. VéGé Le «ensmiddelenbed ijt vraagt als pachter van het Waspikse Veer en nieuw te bouwen Veerhuis met aanhorigheden. voor het verkopen, plaatsen en onderhoud van comforen, geijsers e.d. Gemeente Drunen- NIEUWE CRESCENDO DOCH MAAKT U GEEN ZORGEN, zolang zo'n grote sortering heeft van die Demi's, Ulsters, Paletots, Jekkers, Bromfietsjacks met teddy gevoerd Voor Uw kinderen echte duffel met peau de pêche voering Verder: WOLLEN VESTEN, TRUIEN, PULLOVERS, SHAWLS, HANDSCHOENEN, enz. Hoofdstraat 60, KAATSHEUVEL. Tel. 2044 RECTIFICATIE. STAHL CHEMISCHE INDUSTRIEËN N.V. vraagt voor spoedige indiensttreding: voor kleurensamenstelling, pluchen en spuiten. TE KOOP: Het begint met een kuchje geneest de hoest werkt opwekkend HAAL NOG VANDAAG UW FLES PULMO IN HUIS TE HUUR voormalige Tekenschool GROTESTRAAT 175 Wegens groot succes van vorige week geven wjj deze week nogmaals ADEMA's Brood- en Banketbakkerij i WAALWIJK Telefqgn 2274 presenteert VRIJDAG en ZATERDAG om 8 uur ZONDAG om 6 en 8.30 uur Bud Abbot en Lou Costello in Uit de diepte van een Egyptische graftombe, komen ge inden, die U doen schuddfn van het lachen. t Is knal, knettergek en kolosale kolder in 't kwadraat"14 jaar. MAANDAG en WOENSDAG om 8 uur Dana Andrews en Piper Laurie in X- Het enorme boeiende verhaal van vier wanhopige mensen wier leven afhmg van de m»n, die zrj ver rader g noemd hadden. 14 Alleen geldig 3 en 4 februari Gekookte Ham echte Gelderse 100 gram Gedroogde Pruimen Californische 250 gram Blokjes Ananas op sap per blikje Mocca glacé, geglaceerd koekje, 250 gram Lichte chocolaadjes echte chocolade, 100 gram Uit eigen bakkerij: 4 stuks Banketbroodjes, een echte tractatie, DEN BOSCH EINDHOVEN Zo lekker als 't huisje van Hans en Grietje! vol zoete knoppende kandij - NIEUW VéGé'Xindertueel licht verteerbaar, ge heel oplossend - een door en door gezond voedsel voor baby en kleuter! - Per pak 43 cent m' geld zegels. VéGé-Pt iel voor een luc..„.g bros korstje om Uw bak sels! Per pak 33 ct met 7 geldzegels. Onroi|tKoek voor een flinke plak tussen de maaltijden. Uw kinderen vinden het heerlijk en het is zo gezond50 ct met 10 geldzegels. ClaarkofTie voor vlug een kopje koffie, per bus 245 ct met 49 geldzegels. U heelt keuze uit 3 koffiesoorten Dessert een feilloze melange van aromatische edel- koffies, 238 cent met 48 geldzegels. Goudmerk een pittige kop koffie voor elk uur van de dag, 208 ct met 42 geldzegels. Blauwmerk de beste melange ln deze prysklasse,172 ct met 34 geldzegels. Koffiemelk verhoogt de smaak, per fles 38 ct met 7 geldzegels. Per grote fles 56 ct met 11 geldzegels. originele -BALANGRUDS". ..POLAR", „HUDORA", „NOOIT GEDAGT", etc. etc.' I Voor lekkere warme pa ritalons 146 br. g vrov/t/ssr» WIJ HEBBEN voor ruwe, gesprongen en schrale handen GLICA ZALF F 1.25 per pot. Drogisterij Van Amelsvoort Op de Merkt lel. ??86. KAAlSHEUVEL WIJ HEBBEN een mooie sortering* WARM WATER ZAKKEN Alle met garantie. Drogisterij Van Amalsvoort Op de Merkt lel 2784. «AUSHflIVft Grotestr. 241, Waalwijk THAS Lederen kleding is kwaliteit en pasvorm Nergens slaagt U beter dan in het centrum van de Lederindustrie. DE SPECIAALZAAK in LEDEREN KLEDING voor Dames en Heren. Nergens slaagt U beter dan in bet centrum van de Lederindustrie. De houders van Spaarbank boekjes worden vriendelijk verzocht deze boekjes bij de kassier te komen afhalen. 450 gram v.a. f 3.75 Wed. J. R. KOOL ZN. Tel. 2725 WAALWIJK Zo de Here wil en zti leven hopen op maandag 13 februari a.s. onze geliefde ouders JAC. DE BKUYN en E. 0E BRUYN-v. HERWYNEN de dag te herdenken, dat zij voor 25 jaar in de echt werden verbonden. Dat zij nog lang gespaard mogen olijven is de wens van hun dankbare kinderen. ANNIE JAN Sprang-Capelle, jan. 1956 Raadhuisstr. 30 Gelegenheid tot feliciteren maandagavond 13 februari van 79 uur. GEVRAAGD: voor 1 dag per week. Brieven onder opgaaf van verlangd salaris onder n0.7483 aan het bureau van dit blad. Grote FIN. INSTELLING heeft beschikbaar als 1ste HYPO THEEK. Billijke voorwaarden Brieven onder No. 7481 aan het Bureau van dit blad. Antoniusstr. 40 Tel. 2497 kleedt U tegen weer en wind met Nergens slaagt U beter dan in het centrum van de Lederindustrie. heefteen prachtcollectie Nergens betere keus. Nergens slaagt U beter dan in het centrum van de Lederindustrie. KEES VAN DE VEN Loon op Zand 16 jaar. Het Dag. Bestuur van het Waterschap „HET ZUIDER AFWATERINGSKANAAL" te Waspik, ROEPT GEGADIGDEN OP Men kan zich hiertoe vervoegen hetzii persoonlijk of schriftelijk ten kantore van het Waterschap, Raadhuis straat 15a te Waspik, vóór 12 februari 1956. Het Dagelijks Bestuur voornoemd De Voorzitter, J. WAVERIJN De Secretaris, M. VAN DONGEN. Gegadigden moeten beslist zelfstandig kunnen werken en aan de volgende eisen voldoen goed voorkomen welbespraakt, vakman (liefst Gawalo diploma) rijbewijs- Uitvoerige sollicitaties onder nr. 7482 bureau van dit blad. te Drunen, zal ten verzoeke van de Gemeente Drunen, op donderdag 9 februari 1956 v.m. om 10 uur precies publiek verkopen 124 kopen gekapte sparren, w.o. opleggers, schoor- bomen, brandhout enz 44 kopen staken en latten. 11 kopen takken. 10 kopen knuisten. Alles gelegen in het Ge- meentebos op Pessaert en in het bos afk. van de Heren van Heesbeen. Inlichtingen geeft de Ge meente-Opzichter, de Heer Th van Son. VAN verkrijgbaar bij WAALWIJK Wij gun door met onze belangrijke kortingen op ons Wintergoed, o.a.: Het kantoor van notaris OVERGEPLAATST van Grotestraat 211 naar Telefoon K 4160-3152 (b g g K 4250-23394) Zich persoonlijk te melden: ZOMERDIJKWEG 10 WAALWIJK De grote B.M. Hurricane", vele prijzen. In prima staat, mahoniehout Brieven onder nummer 7485 bureau van dit blad en het eindigt veelal in een blafhoest, die gevaarlijk kan zijn Maak daar snel een eind aan. Tref Uw afweermaat- regel door het gebruik van een fles PULMO de meest verkochte hoestdrank ter ■k wereld met de dubbele werking „DE GOUDEN VIJZEL" Apotheker-assistent Gedipl. opticien WIM MUSTERS HOOFDSTRAAT 87 KAATSHEUVEL Zeer geschikt voor kantoren of magazijn of iets dergelijks. Te bevragen: STATIONSSTRAAT 18 WAALWIJK TEL. 2635 De Winter ia nog niet weg Nog steeds STRENGE VORSTi Wij hebben nog TRAININGSBROÏ KEN half en heel wollen. KINDERPULLOVERS en VESTEN. Scherp concurrerende prijzen. Natuurlijk b(j KWALITEIT IS ONZE RECLAME. Stationsstraat 6 Tel. 2483 WAALWIJK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8