MtODtHT MEISJES VROUWEN WETEN WEL DAT SENGERS H. SENGERS PULMO Douwe Egberts pr'*iïC°e "Zo'n moeder" ZONDER VERHOGING. CHEMISCH REINIGEN I nnnBHnnann extra „HET LIEFDELEVEN VAN LUCRETIA BORGIA" „STAATSVIJAND Nr. 1" P. DE GRUYTER ZOON N.V. ONDERVINDT 'T WINT 'T! TILBURG. DE WAARDEPUNTEN OP DOUWE EGBERTS KOFFIE en THEE BLIJVEN GELDIG Koffie en Thee Alléén om de kwaliteit! VETTE J0N6E HANEN EENDAGSKUIKf NS 6-weekse JONGE HENNEN P.v. d.Wiel j Eindstr. 23 De Oliespecialist 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 17 FEBRUARI 1956 l Theater „MUSIS SACRUM" WAALWIJK Telefoon 2274 MAANDAG en WOENSDAG om 8 uur FERNANDEL in: ZEER GROTE TUBE TANDPASTA voor parelwitte tanden en een frisse ademl \üi Coöp. Boerenleenbank ,,'s-GREVELDUIN - CAPELLE" te 's HEBTOGENBOSCH VRAAGT VOOR HAAR PAKAFDELINGEN Zeer hoog loon. Goede sociale voor zieningen. Reisgeldvergoeding. WEDEROM NYLON HEREN FANTASIE ANKLETS Honderden klanten vroegen er naar ;_L He keus 98 Ct. 1.19 PRIMA HEREN SAJET SOKKEN 2de keus iedere klanfslechts 2 paar voor 1.96 ONGEBLEEKTE SLOPEN echte Twentse katoen 98 ct. elke klant 2 stuks voor 1.70 STANDAARD NYLONS 1.69 elke klant 2 paar voor 3. THEEKLEEDJES gebloemd en geruit 98 ct. TAFELLAKEN bloem dessin 2.98 SPORTKOUSEN eflen 70 80 90 |1._ 1.10 1.20 1.30 ONDERJURKEN met kant en volant, chaimeuse schouderband en ronde hals, geplatteeid en interlock alle maten2.50 Bij aankoop van f 10. 1 BADDOEK voor iL Cl* Heuvelstraat 97 Prof. Lorentzstraat 14 U dacht misschien, dat slijt wel geneest de hoest werkt opwekkend HAAL NOG VANDAAG UW FLES PULMO IN HUIS .,DE GOUDEN VIJZEL" WIM MUSTERS Goed nieuws voor gebruikers van Douwt Egberts kwaliteitsproducten de Gebr. KUIJS HYPOTHEKEN. GELDEN HOENDERHOKKEN of andere houten gebouwtjes tegen ongekend lage prjjzen. G O L FPL A TEH, HENRI VRINTEN pai\ta\ofls gokken. r" «76. jonnen, O*""* 3» gegenWe<iff>9 ^cl.v^d,6h Stencil werk Lichtdrukken Fotocopleën WSum, Waalwijk zeggen de kinderen. M Die ketaaIt van de sPar- H. KRUYSSEN TILBURG. Tel 2558? Garag* Tan Oyen En nu deze Spar-verrassingen met ook nog 10% korting (geldig van 16 t/m 22 Febr.) Knabbelkoeken, Spar, p. busvan 55 voor 49 ct Hoestmelange, 200 gramvoor slechts 45 ct Haring in Tomatensaus, Spar, blik 425 gr. van 75 voor 69 ct Zachte zeep, Sparp. potvan 49 voor 45 ct Boerenmetworst, 10O gramvan 50 voor 45 ct Tracteer NU op een kop chocolade met een beschuit Bij 1 pak Cacao (Spar) 100 gr. 1 70 ct met 10% korting in Sparzegels. 2 rollen Beschuit (Spar) van 58 voor 44 ct met ook nog 10% korting in Sparzegels Houdt U van ZOET? Houdt U van HARTIG? Kopen bij DE SPAR is sparen bij de koop presenteert VRIJDAG en ZATERDAG om 8 uur ZONDAG om 6 en 8.30 uur MARTINS CAROL en PEDRO ARMENDARIZ in Een monumentale film, boeiend en vol schoonheid. Een wilde, wreede tjjd, waarin woeste gevechten afwisselden met ongelooflijke uitspattingen. 18 jaar. Humor van de bovenste plank, in deze film wordt op een bijzondere wijze de draak gestoken met het Amerikaanse gangsterdom. 14 jaar. Normal* tuba 44 d De jaarlijkse contróle van lopende rekeningboekjes en paar bank boekjes zal worden gehouden op de navolgende data en uren en in alphabetische volgorde van familie namen als hieronder vermeld MAANDAG 27 FEBRUARI van 25 en van 78^3 uur de letters A tot en met H DINSDAG 28 FEBRUARI van 2-—4y, en van 7S'/2 uur de letters I tot en met N WOENSDAG 29 FEBRUARI van 10—12 en van l'/a—4 uur de letters O tot en met R DONDERDAG 1 MAART van 25 en van 78'/a uur de letters S tot en met U VRIJDAG 2 MAART van 1012 en van 78'/a uur dt lettere V tot en met Z. De houders van boekjes, die verhinderd zfln op bover genoemde uren te verschijnen kunnen bjj uitzondering op do andere zittingsuren hun boekje ter contróle aanbieden HET BESTUUR. Aanmelden dagelijks van 9—11 uur, alsmede 's Maan dags en 's Woensdagsavonds van 7—8 uur bij de Personeelsafdeling, Visstraat te 's Hertogenbosch. hun mannen en zonen graag goed gekleed gaan, maar dat de aanschaffing van goede kleding niet altijd met de beurs overeenkomt. Dooi ons speciaal financieringssysteem, bent U nu in staat, om meteen Iets goeds te kopen zonder U al te zwaar te belasten en met de volgende voordelen: Wij hebben geen speciale afbetalingszaak,zodatUtegen normale winkelprijzen koopt, Geen vooruitbetaling of verdere kosten. Wij leveren U in oostuums, demi's, sportcombinaties, regenkleding en leren jassen uitsluitend de beste merkartikelen. Betaling kan geschieden in 0 of 12-maandelijkse termijnen. Deze speciale financieringsservice geldt alleen voor clien tèle met een vaste betrekking. Op Uw verzoek geven wij gaarne alle gewenste inlich tingen, zonder enige verplichting. Brieven onder nr. 7502 Bureau van dit blad. 2 3 4 5 6 7 8 maar hoesten is vaak gevaarlijker dan dan U denkt. Wees er tijdig bij en voorkom erger. Een fles PULMO helpt U snel en doeltreffend. de meest verkochte hoestdrank ter wereld met de dubbele werking Apotheker-assistent Gedipl. optieiën HOOFDSTRAAT 87 KAATSHEUVEL De wet tot beperking van het ca deaustelsel treedt 1 Maart a.s. in werking en is bedoeld om onge wenste uitwassen van dit stelsel tegen te gaan. Douwe Egberts baseert zich bij de verkoop van haar producten steeds op het kwaliteitsprincipe, waardoor de bij koffie en thee aangepaste toegiften geen hoofdzaak, maar een prettige attractie vormen voor ieder, die kwaliteit weet te waarderen Het spaarsysteem van Douwe Eg berts wordt door de nieuwe wet dus niet veranderd. Voor onze toe giftartikelen kunt U de waarde- punten blijven sparen; ze behou den hun geldigheid. Echter zullen, ingevolge de wettelijke voorschrif ten, vanaf 1 Maart de toegiften voor zien zijn van een firmakenmerk, dat op smaakvolle wijze is aangepast. Op gemakkelijke betalings condities leveren prima H.- en D.-REGENJASSEN, COSTUUMS, BEDDEN, TEXTIEL en MEUBELEN onder garantie en coulante prijzen. WIELSTRAAT 4a ('t Hoekje) en SPRANGSE VAART 6 KAATSHEUVEL Grote FIN. INSTELLING teeft beschikbaar als 1ste HYPO THEEK. Billijke voorwaarden Brieven onder No. 7503 aan het Bureau van dit blad. COSTUUMS, regenjassen, re genmantels, demi's, winter mantels, mantelcostuums f 10.- maandelijks. Schrjjf aan Super Standing, S atenlaan 41, ARNHEM. Kleur en maat vermelden. maken wjj op bestelling Verder leveren wij zowel gebruikte als nieuwe balken, planken, deuren, ramen, latten, hardboard, spijkers, hangsloten, klinken, schroeven, gaas, draad, gereedschap enz, enz. Aanbevelend. Gasthuisstraat 89 KAATSHEUVEL. Tel. 2584 het enige Rijksgediplomeerde bedrijf in de Langstraat. kaagtisd. 89 91. Tel. K 4160 nr. 3118 f2.50 p. kg. levend gew a f 1.05 p. st f2.57 p. st. Kuikens en Hennen worden onder garantie verkocht, doch alleen op bestelling. DRUNEN. Tel. 221 PERFECTION'S SPAARBRANDER OliPverbriiiW ra 1 d p uur Alleen in de nieuwe Altijd het heerlijkste eten en... o zo veel extraatjes! 4 zegels. Daardoor spaart zij tientallen guldens. MODEL EUROPA OMEHAARD Zomerstr. 47 Bredase weg 4 AUTO VERHUUR 11 cent per K.M. Grot* Kerk 1 3 Tol. 393 K 41 08 VLIJMEN Proef dan de heerlijk-geurige ONTBIJTKOEK van De Spar. Een tractatie bij de koffie en op de boterham. Neem dan eens een pot ZURE HARING ofROLMOPS van De Spar. De vangat van dit jaar ii extra-lekker. 1 DESPARI ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 4