t Nette Kantoorjuffrouw MANNEN en JONGENS at ate vavelszomrptt KASTEEtrMAmm a zórgt DE VOCHT's WONINGINRICHTING HOOFDBOEKHOUDER RELIEF-DRUKWERKEN Exclusieve stoffen o.a. Ploegstoffen Aspirant-Schrijvers Hulpschrijvers Veiling Percelen Hooi'and M F. M. van Gurp P. H. F. Huenges DIENSTBODE prima „Jaarsma" haard Spaar Brandstof 1001 artikelen BADHANDDOEKEN JËLamb&tt oan (Du?hcug2cn FIRMA ALFONS ROXS - WAALWIJK P. H. Vloemans, Schoenfabriek N.V. de Gruyter en Zoon N.V. te 's-Hertogenbosch FENIKS LEDERWAREN een aankomende jongen een plakster voor de fabriek en thuisstiksters. SNIJ-STIKMEESTER Hunter Sportkledingbedrijven een bekwaam chauffeur 5 Slagroomsoezen voor fl.OO. VLEESPRIJZEN TE VERHOGEN WINKELJUFFROUW Nette Meisjes en Jongens COWA CONFECTIEATELIER 8 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 17 FEBRUARI 1956 8 Gevraagd ZELFSTANDIGE M. Cm Smit en Zn. vanaf f 1.25 Fa Pefrui de Jonq-de Jager Wij zijn gespecialiseerd in Geboortekaartjes Visitekaartjes Verlovinqskaartjes Ondertrouwbrieven KOOPJE VAN DE WEEK Alleen geldig 17 en 18 februari Gekookte Procureur, iets fijns, 100 gram Gecondenseerde melk, zonder suiker, groot blik Gedroogde pruimen, uit het zonnige Bosnië, 250 gram Vegoletta's, de zo gewilde grote koek, 250 gram Zachte mocca caramels naar Engels recept, 200 gram Uit eigen bakkerijs Cake, altijd welkom, 300 gram VROOM A DREESUIANN Makelaar in Onroerende Goederen Lid N.B.M. Beëdigde bemiddeling bij koop en verkoop Beheer onroerende goederen - huurincasso taxaties - hypotheken enz. Verzekeringen op elk gebied (Lid N.V.A.) >f- Corresp. Reisbureau Lissone-Lindeman N.V. Grotestraat 194 WAALWIJK Telefoon 2315 Administratief personeel by de belastingdienst kunnen geplaatst worden GEVRAAGD met diploma S.P.D. Waal wij kse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN. GEVRAAGD in het bezit van diploma Mulo en Typen Liefst met enige praktijkervaring, Eigenhandig geschreven brieven ie richten aan: Peperstraat 12 te Kaatsheuvel. Het personeel van de Fa. H. H. de Kort-Wingels te Waalwijk betuigt hiermede zijn hartelijke dank voer de mooie gratificatie welke zij bij gelegen heid van het 40-jarig Huwelijksfeest van de Heer en Mevrouw de Kort Wingels mocht ontvangen. VRAAGT voor haar fabrieken voor opleiding tot o.a. maehinedryver forktruckchauffeur trailerchauffeur (in bezit van rijbewijs) diverse functies in de afdelingen: bakkery, suikerwerken, choco lade, koffie en thee enz. VRAAGT BIEDT ZICH AAN: Firma A. Verhulst Waahvyk voor direct gevraagd Onze reclame van deze week ADEMA's brood- en banketbakkerij Stationsstraat 6 WAALWIJK leveren w|j U in elke uitvoering en kleur Prima verzorgd werk en billijke prijg Vraag ons bij gelegenheid eens prijs WAALWIJKSE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN - WAALWIJK bij elke 2 pakken Bakwerkkoekjes Croquant-bonbons Chocolade repen Pinda's, grOOt a a a e Erwten met gesneden Wortelen literblik Hele Siamrijst500 9ram Cocosbrood150 9ram Snij worst46 I Gekookte ham 100 gram 49 Gemarineerde haring pot 4 «tuks 48 Augurken, zoetiuur flacon 55 Zachte zeep gram 35 De slagers van Waalwijk zijn vanaf heden vanwege de hoge rundvee- prijzen genoodzaakt de GEVRAAGD: H. VAN AMELSVOORT Sparwinkel Kaatsheuvel Wagens uitbreiding kunnen wy op alle afdelingen plaatsen, voor machine en handwerk, voor de coupe en perserij. Zawil bekwame krachten als leerlingen kunnen bij ons tewerk gesteld worden. Prettige werkkring, beschaafd milieu, hoog loon en prima sociale voorzieningen. Aanmelden Min. Loeffstraat 57b WAALWIJK ZIET ONZE ETALAGE. Grotestraat 270 -- WAALWIJK Telefoon 2291 gelegen te Baardwijk, Gemeente Waalwijk. DE NOTARISSEN te Waalwijk en te Udenhout z|jn voornemens ten verzoeke van hun opdrachtgevers en krachtens bevel van de Ar- rondissements-Rechtbank te Breda b|j in/.et op Vr|jdag 24 Februari 1956 en by toeslag op Vr|jdag 2 Maart 1956, telkens des avonds om 8 uur in het café ,,'t Vosje", Laageinde 52 te Waalw|jk in het openbaar te verkopen Koop 1. Perceel Hooiland te Baardwijk, Gem. Waalwijk aan de Tweede Brug, 24' dam, kadastraal bekend Gemeente Baardwijk Sec tie B nummer 160, groot 78 are. Koop 2. Perceel hooiland, al daar aan de derde Brug, 13' dam, kadastraal be kend Gameente Baardwijk Sectie B nummers 107 en 108, samen groot 74 are 26 centiare. Koop 3. Perceel hooiland, al daar aan de derde Brug, 27'dam, kadastaal bekend Gemeente Baardwijk Sec tie B nummers 79 en 80, samen groot 76 are 10 centiare. De percelen z|jn vr|j van pacht. Betaling kooppenningen uiter lijk op 13 April 1956. Nadere inlichtingen te verkrij gen b|j genoemde Notarissen. Flink loonhuiselijk verkeer Mevrouw de Kort-de Graaff Kloosterweg 12, Waalw|jk TE KOOP: Parklaan 13 KAATSHEUVEL WIJ HEBBEN prima ANTISLIP LINOLEUMWAS F 1.05 per doos. Dr»si«t«r(j VAN AMELSVOORT •p de Markt, Tel. 2286, Kaatshenvel. j door uw ramen en deuren her metisch af te sluiten met TOGHTBAMO, TOGHTLAPPEN of ZELFKLEVENDE TOCMTSTR/Pm WONINGINRICHTING a. d. Markt KAATSHEUVEL Tel. 2181 In de zaak van vindt U een grote collectie Mirktstr. 2 Kaatsheuvel Telefoon 2512 WIJ HEBBEN WARMWATERZAKKEN vanaf F 2.98. Dre*ietary VAN AMELSVOORT ep de Markt, Tal. 2286, Kaatsheuvel. DEN BOSCH EINDHOVEN Op de Inspecties der belastingen en op da ontvang kantoren der directe belastingen, (enz.) (leeftijd beneden 25 jaar) (leeftijd boven 45 jaar) Aanmeldingen b|j de inspecteurs of Ontvangers, die gegadigden desgewenst nadere inlichtingen zullen verstrekken. Zjj, die geschikt bl|jken voor opleiding kr|jgen een zeer goed aanv&ngsloon. Gratis bedrijfskleding. Reievergoeding. AanmeldenDagelijks van 9—12 uur en Maandag- en Woensdagavond van 7—8 uur by de Afdeling Arbeid, Visstraat te 's-Hertogenbosch. Bernhardstraat 18 WAALWIJK en tn schoenindustrie, met Jarenlange ervaring, aewel ia da mes- als herenwerk. Kan wegens bijzondere omstandigheden op zeer korte termijn in dienst treden. Brieven onder no. 7505 Uur. v.d.bl. Waalwijk of Kaatsheuvel Aanmelden: Kantoor Grotestraat 850a na 6 uur Gcotestoaat 228 Wij hebben ook de RECL AMB-BONBONS van Delice tl F 0.75 per 100 gram. KWALITEIT IS ONZE RECLAME TELEFOON 2483 ÉN 8 WAARDETORENS TOEI 250 gram 150 gram 5 voor 250 gram EDAH

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8