MEISJES Sensatie prijzen!! f Wij hebben het beste nodig.. r H. SENGESS VAN HIERLO EN ZOON N.V. extra 275 375 390 J Wegens geweldig succes nog 'n week TILBURG. (Exclufliebe meubelen I Theater „MUSIS SACRUM" „OP DE REEPERBAAN 's NACHTS OM HALF EEN" „KONINKLIJKE HOOGHEID" P. DE GRUYTER ZOON N.V. vraagt BEDRIJFSLEIDER EEN FILIAALHOUDER(STER) Piet van Woense! KLEDINGVERHUUR 4 DB ECHO TAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 24 JANUARI 1956 4 Wacht niet... ma^ laat RU Uw kleding chemisch reinigen te 's HERTOGENBOSCH VRAAGT VOOR HAAR PAKAFDELINGEN Zeer hoog loon. Goede sociale voor zieningen. Reisgeldvergoeding. In een Kruideniersbedrfjf kan geplaatst worden moet in het bezit zjjn der vereiste diploma's en volledig met het vak bekend zyn. Gunstige arbeidsvoorwaarden. Hoog salaris. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIES 1.19 1.96 98 ct. PRIMA SAJET SOKKEN 2de keus iedere klant 2 paar voor ONGEBLEEKTE TWENTSE KATOENEN SLOPEN Voor iedere klant slechts 2 stuks EEN PARTIJ GEPLATEERDE DAMES ONDERJURKEN Prima, prima 2de keus, alle maten Nog kleine voorraad JAEGER HERENHEMDEN en PANTALONS DAMESSLIPS 40 t/m 46 (Hoe bestaat 't) TRAININGSBROEKEN, zware kwaliteit 1.70 1 98 1.98 69 ct NYLONS 9—9'/2 2.98 op bon 1.98 En bij aankoop van f 10. *fl 1 BADDOEK voor A Cte Heuvelstraat 97 Prof. Lorentzstraat 14 WAS-CENTRIFUGES SPEELGOEDEREN J0S BAKKERS, WAALWIJK Internationale handel eist voorzichtigheid ^De <=Bank voor ^Brabant BREDA (meeuwis VOOR DAMES EN HEREN Voor elke gelegenheid en elke figuur de passende kleding. Prospectus op aanvrage. By meerdere costumes worden reis kosten vergoed. DEN BOSCH Hinthamerstraat 137 en zij krijgen het beste, dank zij dubbel voordeel bij DE SPAR. fesas Alleen deze week Custard, Spar, per pak25 voor 23 ct Custard, Spar, groot pakvan 60 voor 54 ct Puddingsaus, Spar, per flesjevan 34 voor 28 ct Leverkaas, per 100 gramvan 44 voor 39 ct Spinazie, per groot blikvan 75 voor 88 ct Zwarte ballen, per 150 gramvoor slechts 25 ct OOK NOG GRATIS BONTE AVONDEN Kopen bij DE SPAR is sparen bij de koop WAALWIJK Telefoon 2274 presenteert VRIJDAG en ZATERDAG om 8 uur ZONDAG om 6 en 8.30 uur HANS ALBERS en HEINZ RüHMANN in In een opwindende handeling- geraken twee zeelui in de meest komische situaties en ingewikkelde con flicten. Een filmgebeurtenis van de eerste rang. 18 jaar. MAANDAG en WOENSDAG om 8 uur Dieter Borsche Ruth Leuwerik Lil Dagover in De film gemaakt naar de gelijknamige roman van Thomas Mann. Alle leeftijden. tot Pasen of Pinksteren ROKKEN PANTALONS 75 JAPONNEN COLBERTS MANTELS COSTUUMS WINTERJASSEN REGENKLEDING find, waterdicht) Agentschap voor WAALWIJK ^a- L. v. Adelberg Stationsstraat 69 - Tel. 3113 Aanmelden dagelijks van 911 uur, alsmede 's Maan dags en 's Woensdagsavonds van 78 uur bjj de Personeelsafdeling, Visstraat te 's Hertogenbosch. BEKENDE FABRIEK van betere Damesschoenen tegenover groot salaris met aandeel in de resultaten moet «taan: ervaring, vakkundigheid, zelfstandigheid, tact, bekendheid met moderne bedrijfs organisatie. LEVENSPOSITIE. Prettige, vaste werkkring. Soil, met bijzonderheden en referenties onder No. 7509 bureau van dit blad. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan het bureau van dit blad onder No. 7510. ons bijkantoor ta KAATSHEUVEL on enz* agenten In alle plaatsen van da Langstraat nemen steeds gaarne ADVERTENTIES en ABONNEMENTEN aan 50 55 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 1.25 1.50 1.70 2.20 2.40 2.60 2.80 3.20 3.50 3.98 3.98 3.98 BON Grotestraat 325 WAALWIJK Aatoolusstr. 40 Tel. 2497 "HET PERZISCH TAPUTHUIS" JOSDONDERS ZOON ZOMERSTRAAT 26 mw TILBURG- 2grootste Spegi<xa(zaa\ San Zuioten. De omvang van de handel over de gehele wereld neemt van jaar tot jaar toe. Ook het handelsverkeer van Nederland met het buitenland vertoond gelukkig een gestadige stijging. Internationale transacties kunnen wel aantrekkelijk zijn, maar zij vereisen grote zorg en vakkundig beleid. De ervaring heeft geleerd, dat een te groot vertrouwen in „het buitenland" dikwijls gelijk staat met roekeloosheid. Bij betaling van goederen moet men de zekerheid van levering hebben en bij verzending van goederen zo groot mogelijke zekerheid van betaling. Veelal geschiedt dit thans door documentaire incassi, terwijl ook docu mentaire credieten bij het internationale handels- en betalingsverkeer nog een rol spelen. Laat U over de juiste wijze van het afwikkelen der internationale betalingen en de goede behandeling van de documenten deskundig voorlichten. Deze transacties eisen grote vakkennis en zijn slechts veilig in handen van experts. Bergen op Zoom - 's-Hertogenbosch URh Eindhoven - Roosendaal - Tilburg i' mMaa. Belegen 10°/o korting-100% kwaliteit (23 Febr. - 1 Maart) met 10%) korting: Bij 3 pakjes Margarine (Spar) met 10% korting 1 pak Speculaas (Spar) van 100 voor 92 ct met ook nog 10% korting Bij 2 pakjes LUXE PUDDING (Spar) voor 60 ct en 150 gr. BOTERHAMWORST voor 44 ct samen 1 04 ct 10% korting en GRATIS Bonte Avond Bon no. 8 \*.y> DE SPAR ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 4