mac DE VOCHT's WONINGINRICHTING DE ECHO VM HET ZUIDEN Exclusieve stoffen o.a. Ploegstoffen LANDBOUW Hun beste vriend! V:-':M 8 gevulde koeken voor één gulden Winkelhuis met tuin Nu 1.75 Fa. H. SPEET De Oliespecialist NOVANA DAMESONDERGOED I SCHOLTEN's TEXTIEL ONDERTROUWBRIEVEN -KAARTEN VERLOVINGSKAARTJES VISITEKAARTJES GEBOORTEKAARTJES werkster A. van Drongelen, Victoriestraat 31 JUBILEUM AANBIEDING JUBILEUM AANBIEDING ZIET ONZE ETALAGE. Grotestraat 270 WAALWIJK Telefoon 2291 TREKKING TE KOOP OF TE HUUR Antoniusplein 73 Waalwijk H. KRUYSSEN TILBURG. in elke prijsklasse. GROTESTRAAT 175 WAALWIJK KOUSEN REPARATIE Wij zijn gespecialiseerd in: vermoeidheid stof in Uw huis ergernis slijtage *- Flinke nette GEVRAAGD DB ECHO VAN HET ZUIDEN VAK VRIJDAG 2 MAART 1956 Waalwijkse en Langstraatse Courant Vertegenwoordiger voor Waalwyk: Ook voor Televisie I PERFECTION'S SPAARBRANDER Olieverbruik (a.Ylz ct. p. uur Alleen in de nieuwe MODEL EUROPA OLIEHAARD op vortoon van bon Overhemd vaste boord, prima kwaliteit. Wit - groen - grijs blauw en beige f 4.25 op vortoon van bon 1 blouse in div. kleuren 1 rok, vlot model samen voor 12.50 VRIJDAGAVOND RECLAME Bananen 98 ets kilo Zoute snijbonen 90 ets kilo Gr.bl. Dopererwten 68 ct. H. Kleijn-Tummers Stationsstr. 16, Tel. 2635 WAALWIJK OSS WA/VLWI IK EGHÉL Brj 1 fles Sunsilk Shampoo ontvangt U GRATIS zolang voorradig 1 stukje VINOLIA ZEEP in plastic doosje. Drogisterij „De Pelikaan" Stationsstraat 63 Telefoon 3184 Koopje van de week SAUSKOM flinke maat MARKT 3 - WAALWIJK Deze week ADEMA's Brood- en Banketbakkerij Tel. 2483 Kwaliteit is onze reclame Loterg St. Jan Kaatsheuvel 4206 rijwielverder [582, 2365, 2527, 3001, 4906, 5103, 5415, 5793, 6072; 6484, 8953, 9030, 9885. Prijzen kunnen worden afge haald 's avonds tussen 7 en 8 u Anjerstraat 6 Kaatsheuvel Zomerstr. 47 Bredaseweg 4 Tel. 25582 Natuurlijk bij Mevrouw, waarom moet U juist Uw stofzuiger kopen bij „RAKONA"? De voordelen springen direct in het oog als U weet, dat U door het gebruiken van onze stofzuigers in Uw woning bereikt: hygiëne gemak tijd voor ontspanning MINDER Een STOFZUIGER kopen is een zaak van vertrouwen en het dient met overleg te geschieden. RAKONA en „zaak van vertrouwen" zijn synoniem. Bovendien vindt U bij ons een collectie, zo volledig gesorteerd in de beste merken als U nergens anders aantreft. Een STOFZUIGER is een apparaat, waarmee U moet kunnen omgaan. RAKONA 's personeel is deskundig geschoold, weet alles af van stofzuigers en kan U voorlichten welke machine voor Uw tapijten het meest geschikt is. Een STOFZUIGER kopen moet U op Uw gemak kunnen doen. RAKONA biedt U die gelegenheid in zo'n prettige sfeer en geeft daarbij zoveel service, dat U Uw keus volledig naar Uw eigen smaak kunt bepalen. Gaarne ook zullen wij voor U demonstreren. Een STOFZUIGER aanschaffen is een kostbare aankoop. RAKONA 's betalingscondities zijn zeer aantrekkelijk. U betaalt, terwijl U reeds het gemak van de machine hebt; bijna ongemerkt wordt U eigenaar van een prachtige stofzuiger. Bovendien kunt U Uw oude machine bij ons inruilen. Aarzel niet langer. De schoonmaak staat voor de deur. Nu is het de geschikste tijd een nieuwe stofzuiger aan te schaffen. NU zal het U ook duidelijk zijn, dat U het allerbeste slaagt, als U bij „RAKONA" Uw STOFZUIGER koopt. Doe als zovelen voor U, koop bij een vertrouwd adres. Levering door de gehele provincie Ginnekenstraat 61 BREDA Telefoon 9683 SPOEDIG 40 km. PER UUR VOOR BROMFIETSEN. Een voorstel tot wijziging van het Wegenverkeers-reglement, waarin als voornaamste punt 'n maximum snelheid van 40 kilometer per uur voor bromfietsen wordt voorge steld, is practisch gereed. Het heeft ter verdere administratieve afdoe ning door andere departementen 't ministerie van Verkeer en Water staat verlaten. Op betrekkelijk kor te termijn dus kan deze wijziging nu bij algemene maatregel van bestuur worden ingesteld. HELFT BOUWPLANNEN NIET GOEDGEKEURD. Tussen 1 juni 1954 en 31 december 1955 is rijksgoedkeuring geweigerd aan bouwwerken (van honderddui- zend gulden en meer), die bij rea lisering in totaal 377 miljoen gulden zouden hebben gekost. In dezelfde periode werden plannen voor 362 miljoen gulden goedgekeurd. Dit deelt minister Witte (Wederopbouw en Volkshuisvesting) mee m een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Geen rijksgoedkeuring werd ver leend voor de bouw van 201 scholen, 79 „bijzondere gebouwen" (schouw burgen, jeugdhuizen, raadhuizen en dergelijke), 70 overheidsgebouwen, 70 gebouwen voor „gezondheidszorg en hygiëne" (ziekenhuizzen en der gelijke) en 145 gebouwen in de han dels- en verkeerssector. KALKBEMESTING. J)e zware sneeuwval en de vorst zullen waarschijnlijk tot gevolg hebben, dat met de voorjaarswerkzaamheden op het land'pas laat kan worden begon nen. Daarom is het nodig, dat de landbouwers nu hun plannen maken en alle mogelijke voorbe reidingen treffen om straks zo snel en doelmatig mogelijk te kunnen werken. Bij 'n laat voor jaar gebeurt het maar al te vaak dat men b.v. geen kans meer ziet om alle gewenste bemestings maatregelen nog tijdig uit te voe ren. Vooral de kalkbemesting schiet er dan nogal eens bij in, hetgeen onnodige opbrengstder ving betekent. Bij het opmaken van bemes tingsplannen is het grondonder zoek een veilige gids gebleken. Heeft men in het afgelopen jaar dit onderzoek laten toepassen, dan moet men zeker de analyse resultaten en bemestingsadviezen nog eens bestuderen. Het is merkwaardig hoe dikwijls men dan zal ervaren, dat niet alle ad viezen werden opgevolgd. Voor al voor de kalkbemesting bleek dit bij een enquête zeer duidelijk. Straks heeft men de kans de te korten aan te vullen, maar men zal daarbij snel en toch goed werk moeten leveren. Allereerst zal men moeten wachten tot de grond voldoende droog is geworden. Bij te natte grond verkrijgt men geen goede menging van de kalk door de grond. Voorts moet de kalk zeer gelijkmatig worden gestrooid, bij voorkeur met een kunstmest strooier, zodat de grond er egaal „besneeuwd" uitziet. Daarna moet men echter niet afwachten of deze kalk soms evenals de sneeuw vanzelf wil wegdooien. De kalk gaat dan klonteren, voor al na een regenbui, en verliest een deel van haar werkzaamheid. Daarom is direct onderwerken van de kalk noodzakelijk. Is het door tijdgebrek straks .misschien werkelijk onmogelijk alle percelen de benodigde hoe veelheid kalk te geven, dan ver dient het aanbeveling zich te be perken tot die percelen, waarop „kalkminnende" gewassen ko men. Suikerbieten, voederbieten, klavers, lucerne, zomertarwe, gerst, erwten, bonen, koolsoor ten en kunstweide hebben beslist een goede kalktoestand nodig om optimale opbrengsten te kunnen geven. Een tekort aan kalk is dikwijls reeds in het begin van de groei te zien door een slechte en onregelmatige opkomst. Op die percelen, waar deze gewassen moeten worden geteeld, mag men de kalkbemesting dan ook be slist niet overslaan. In verband met de vergelijking tussen kalk en sneeuw moet nog worden opgemerkt, dat de oude opvatting inderdaad dikwijls was dat kalk wit moet zijn. Dit stand punt is echter al lang achter haald. Er zijn verschillende grij ze en crèmekleurige kalkmest- stoffen in de handel van uitste kende kwaliteit. Hun kleur is dikwijls te danken aan kleine hoeveelheden volkomen onschul dige en soms zelfs nuttige bij mengsels. Tenslotte de raad om te zorgen dat niet alleen het bemestings plan is opgemaakt, maar ook de machines klaar staan en de grondstoffen gereed liggen om straks in korte tijd veel werk te kunnen verzetten. VOOR DE VROUW. OP EN BIJ DE BOTERHAM. Jn de winter valt een warm hapje bij de broodmaaltijd zeker in de smaak, of 't een kop dampende soep is dan wel een schoteltje of een warme brood belegging. Bij het boodschappen doen voor de warme maaltijd zoudt U daar rekening mee kunnen hou den door wat meer vlees, vis, eie ren of groenten te nemen dan voor het middageten nodig is. U zorgt dus opzettelijk voor een restje. Recepten voor warme broodbeleggingen. Hartige flensjes (ongeveer 8 stuks). 2 eieren, 1/4 liter melk, 75 g. (een half kopje) bloem, aroma, peper, zout, boter of margarine. De bloem met een weinig zout in een kom doen. De eieren er in breken en het geheel met een weinig melk tot een gladde mas sa roeren. Deze verdunnen met de rest van de melk. Wat aroma en een weinig peper er door men gen. Van het beslag in hete bo ter of margarine flensjes bakken en deze bij voorkeur warm op dienen. Hebt u een restje tomatenpu ree, maak dan eens een Tom atenvleessaus 100 g. gehakt, een eetlepel bloem, een eetlepel water of melk of jus, boter of margarine, to matenpuree, zout, nootmuskaat of gemengdke vleeskruiden, lau rierblad. Het gehakt aanmaken met een eetlepel bloem en een lepel wa ter, melk of jus. In de koekepan boter of margarine heet laten worden. Het vlees er in uitsprei den, aan weerszijden licht bak ken en in stukjes verdelen met een vork. De tomatenpuree, een stukje laurierblad en iets noot muskaat of vleeskruiden en zo veel water toevoegen dat de mas sa smeuig is en het geheel enkele minuten zachtjes stoven. De saus op smaak afmaken en warm op dienen. Vishapje. Een flinke ui, ongeveer 150 g. gekookte vis (250 g. rauwe vis), zo mogelijk een paar koude ge kookte aardappelen, boter, mar garine of vet, zout. De ui schoonmaken en zeer fijn snijden of hakken. De vis in kleine stukjes verdelen, de aard appelen fijn drukken met een vork of grof raspen of malen. In de koekepan de ui lichtbruin bakken in hete boter, margarine of vet. De vis en de aardappelen toevoegen en onder af en toe omscheppen bruin bakken. Desgewenst een weinig vis- kooknat of melk toevoegen. Het geheel op smaak afmaken en warm opdienen. voor elke morgen van 8-12 uur Mevr. P.Mombers-van Roomen Grotestraat 128 Waalwijk ar tal M om Hom woonplaats gebeurt, welk. nieuws er uk de buurt is, dat alles lezen ze in het plaatselijk nieuwsblad, hun beste vrkodl Hij weet precies, waar zij belang in stellen. Daarom stellen rij belang In hém, in alles, wat er in staat, óók in de advertenties I De at Uw aaoederi mat dent belangstelling 1 Benut het plaaltaljfk WAALWIJKSE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN - WAALWIJK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 11