?ftootwt Administratieve kracht, f 8 PI TH MA genee8t de hoest J. C. VAN VLIET Dzn. IJSSELSTEEN „De Ondergang van Metaluna". „De wraak van het monster". flinke vrouwelijke JONGENS en Meisjes P. DE GRUYTER ZOON N.V Ie of 2e klas DRUKKER Ie of 2e klas ZETTER 2e klas DRUKKERIJ-BINDER MEISJES voor de binderij T/ j.^uutèr Theater „MUSIS SACRUM" DE ECHO VAN HBT ZUMM3N VAN VRIJDAG 2 MAART 1956 GEUR - SMAAK AROMA JEFF MORROW FAÏTH^DOMEBGUE REX REASON in BEHANG VERF JOS BAKKERS, WAALWIJK Stencilwerk Lichtdrukken Fotocopleën WStim, Waalwijk de Gebr. KUIJS VOOR DIRECT GEVRAAGD enige kantoorervaring gewenst. „ANITA" Schoenfabrieken fa. J. H. Vesters Eerste Zeine Oost Waalwijk. %Jr Cinderella verkoop bij gevraagd voor opleiding in de Lederwarenindustrie Aanmelden mei, Eindstr. 23 DRUNEN. Tel. 221 St. Crispgnstraat 88, te 's HERTOGENBOSCH VRAAGT VOOR HAAR PAKAFDELINGEN WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANT00N TIELEN WAALWIJK vraagt voor spoedige indiensttreding Beloning boven C.A.O. is mogelijk. Zeer hoog loon, zieningen, Goede sociale voor Reisgeldvergoeding. Bij elke aankoop van 2 (a 100 gram) Roodmerk Cacao U dacht misschien dat slijt wel lr UiUlVjiVU/ werkt opwekkend HAAL NOG VANDAAG UW FLES PULMO IN HUIS IJsselsteenfabriek - Gouderak (Hollands* IJssel) WEIT ig van 29 februari t/m 6 maart 1956 WAALWIJK Telefoon 2274 presenteert a.s. VRIJDAG en ZATERDAG om 8 uur ZONDAG om 6 en 8.30 uur Een even verbazingwekkend als opwindend, specta culair avontuur. Een fantastisch schouwspel, vol verbazingwekkende opnamen van dingen, die geen mensenoog ooit zag. 14 jaar. MAANDAG en WOENSDAG om 8 uur Een monster vol haat en menselijke instincten bracht doodsangst en schrik onder de mensen. Een super-griezelfiim. 14 jaar. Antoniusstr. 40 Tel. 2497 het enige Rijksgedlplomeerde bedrijf in de Langstraat. Laageind. 89 91. T.l, K 4160 nr. 3118 Op gemakkelijke betalings condities leveren Let op het gaedkeurmgsmerk van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen prima H.- en D.-REGENJASSEN, COSTUUMS, BEDDEN, TEXTIEL en MEUBELEN onder garantie en coulante prijzen. -• -"-r WIELSTRAAT 4a ('t Hoekje) en SPRANGSE VAART 6 KAATSHEUVEL PRODUCT 'H CINDERELLA TAFELLAKENS WASHANDJES SERVETTEN - VINGERDOEKJ v.a. f 9.95-1.95-0.90 f2.50 p. kg, levend gew. a f2.57 p. at. Kuikens en Hennen worden onder garantie verkocht, doch alleen op bestelling. Aanmelden dagelijks van 9—11 uur, alsmede 's Maan dags en 's Woensdagsavonds van 7—8 uur bfl de Personeelsafdeling, Visstraat te 's Hertogenbosch. maar hoesten is vaak gevaarlijker dan U denkt. Wees er tijdig bij en voorkom erger. Een fles PULMO helpt U snel en doeltreffend. Ar de meest verkochte hoestdrank ter wereld met de dubbele werking „DE GOUDEN VIJZEL" Apotheker-assistent Gedipl. opticien WIM MUSTERS HOOFDSTRAAT 87 KAATSHEUVEL form. 4'/, X 7W, X 1 7'/, en (waaldikte) 51/, X 7V»X 1 71/, dat de IJSSELSTEEN van de HOLLANDSE IJSSEL zeer grote DRAAGKRACHT heeft. Correip. adrea: VOORBURG, Zwart tloas 9 Tel. 728613 Tel. Steenfabriek Moordrecht E 1827-380

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 4