SPORTSPIEGEL BIUARTEN PIETER JONG, DE HELD VAN LUTJEBROEK. DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 2 MAART 1956 6 Ajax 20 10 7 3 27 43-26 NAC 20 12 3 5 27 31-24 Fortuna 21 9 8 4 26 37-20 Eindhoven 19 9 7 3 25 33-23 Sparta 20 9 6 5 24 39-26 VVV 20 10 3 7 23 35-23 DOS 19 8 6 5 22 50-42 Stormvogels 20 7 7 6 21 37-34 j Noad 21 7 6 8 20 34-38 Limburgia 20 6 7 7 19 32-37 Excelsior 20 7 5 8 19 29-36 Amsterdam 19 8 2 9 18 33-32 ADO 20 7 4 9 18 34-32 Roda Sport 20 6 6 8 18 38-45 1 Rigtersbleek 20 6 3 11 15 32-48 EBOH 19 2 9 8 13 24-38 HVC 20 3 6 11 12 22-44 Vitesse 20 4 3 13 11 29-44 9 8 7 7 8 a 1 4 5 4 5 5 3 5 3 3 6 5 1 3 1 23 20 20 18 6 17 3 16 16 13 13 13 9 13 6 12 8 11 1 7 38-17 31-24 31-24 26-23 20 14 3 3 31 50-19 20 12 4 4 28 61-36 19 12 2 5 26 46-26 20 10 6 4 26 44-27 19 10 3 6 23 45-33 20 9 5 6 23 29-29 20 9 4 7 22 45-37 20 9 4 7 22 40-34 19 9 2 8 20 35-25 20 9 2 9 20 47-39 20 8 4 8 20 43-46 20 8 3 9 19 40-31 21 6 6 9 18 31-43 20 7 3 10 17 33-45 20 5 6 9 16 36-53 19 16 0 3 32 49-22 18 10 6 2 26 47-24 18 11 3 4 25 59-28 19 10 3 6 23 40-29 18 9 3 6 21 30-26 19 6 8 5 20 42-44 18 7 5 6 19 38-47 19 6 7 6 19 33-43 19 7 3 9 17 27-34 18 7 2 8 16 26-34 17 6 2 9 14 30-36 18 3 7 8 13 37-41 18 4 4 10 12 28-39 17 4 3 10 11 29-40 16 2 6 8 10 27-43 17 3 4 10 10 25-37 Vlissingen 13 6 5 2 17 32-28 TSC 14 7 3 4 17 27-19 VSV '34 15 7 3 5 17 26-25 Kimbria 13 7 1 5 15 34-31 Brahantia 14 6 3 5 15 24-27 Alliance 11 6 1 4 13 28-17 SC Emma 13 6 0 7 12 29-34 Maurits 14 5 2 7 12 21-22 WH '16 13 4 3 6 11 23-24 Roermond 13 3 5 5 11 20-22 Almania 13 3 4 6 10 22-30 Schijndel 14 4 2 8 10 25-32 2e klas A. De Spechten 15 11 3 1 25 46-16 Gemert 15 11 2 2 24 44-27 Taxandria 13 7 3 3 17 33-24 Veloc 13 7 2 4 16 30-21 ODC 15 7 2 6 16 35-36 Sarto 13 6 3 4 15 23-18 Boxtel 14 6 2 6 14 35-23 Uno Animo 14 3 4 7 10 21-26 JVC 15 3 4 8 10 22-37 OSS 13 3 3 7 9 20-30 Baardwijk 15 2 4 9 8 15-33 SET 13 2 0 11 4 11-44 2e klas B. 13 13 15 13 17 15 12 13 12 12 14 11 11 7 8 6 7 4 3 4 3 3 2 o 1 23 1 19 5 18 3 16 6 15 6 13 4 11 6 11 5 10 5 10 9 7 8 5 41-16 34-21 31-27 Ons Vios 14 9 3 2 21 52-23 Nevelo 14 9 2 3 20 47-29 Hilvaria 13 8 2 3 18 31-19 Zigo 15 7 3 5 17 35-25 TAC 14 6 4 4 16 27-21 Oisterwijk 13 5 5 3 15 29-19 Nieuwkuijk 14 3 9 2 15 33-27 SVG 14 2 5 7 9 21-35 Were Di 14 4 1 9 9 24-47 Wit Zwart 15 2 4 9 8 24-35 Haarsteeg 12 1 2 9 4 10-47 b) het wegwerken van hen die het niet met het regiem eens zijn en die niet om de een of andere reden van belang zijn of op de „zwarte lijst" staan. c) het binnenbrengen in west Duitsland van spionnen. Er be vindt zich momenteel een groot aantal sovjet-spionnen in de Bondsrepubliek. d) het scheppen van chaos, waardoor een vruchtbare voe dingsbodem ontstaat. Al deze vluchtelingen worden vervangen door jonge overtuig de communisten. In 1954 en 1955 werden in Midden-Duitsland al leen al 300.000 Chinezen geïm porteerd. En als ge dan zegt dat hinnen een niet eens zo heel lange tijd een jong, biologisch sterk Azië tegen West-Europa aangedrukt zal staan, dan slaat ge de spijker precies op z'n kop. Én wie zal west-Europa verde digen als deze horden toeslaan? Ge moet uw atlas eens nemen en de wereldkaart bekijken. Als ge goed kijkt vindt ge Nederland èn een paar streepjes verder ligt Berlijn. En alles wat daarachter ligt bevindt zich achter het IJzeren Gordijn en onder com munistische invloedssfeer. Het is een eindeloos sovjet-gebied en het kleine stipje aan de Noord zee is onze veiligheid, maar ge begrijpt dat deze veiligheid wan- keler is dan een riethalm in de storm. Strooi u zelf dan zand in de ogen met het praatje: het is ver van onze deur. Het ligt vlak voor onze deur. Deze har de, ontstellende feiten zijn er niet om angst te verwekken, maar wel om bezinning te eisen. En daarom mag uw verslaggever zich er gerust over verbazen dat driekwart van Waalwük zich niet de moeite genomen heeft deze avonden van Oostpriester- hulp te bezoeken. VLUCHTELINGEN. Sinds het IJzeren Gordijn werd neergelaten is er een onaf gebroken stroom vluchtelingen naar west-Duitsland gevloeid. Mensen met een handvol bezit tingen, voortgedreven door wan hoop en angst, verbitterd tot in het diepst van hun hart, hunke rend naar vrijheid. Het zijn men sen die de laatste kans gewaagd hebben, omdat ze niet langer konden leven onder een terreur die het land verpauperde en in de verstikkende sfeer van een verraad waarbij de kinderen hun ouders niet ontzien. Ze be zitten niets meer dan het naakte leven en zelfs dat kunnen ze nog slechts met moeite behouden, want ellende en nameloos ver driet zijn dag en nacht hun deel. 12.000.000 vluchtelingen telt west-Duitsland op het ogenblik, dat is *1/5 van de totale bevol king. En dagelijks komen er honderden bij. Waar moet men met deze mensen heen? De over bevolking neemt ontzaglijke vor men aan. Alle concentratiekam pen die Hitier eens gebruikte, zijn thans in gebruik als tijde lijke woonkampen (3500 stuks). En dat zijn dan nog de geluk kigen. De meesten leven in een met carton afgeschermd hoekje van een kelder of leegstaand gebouw, een ruimte van' enkele vierkante meters voor een heel gezin. Per vliegtuig worden de ze vluchtelingen dagelijks over gebracht vanuit west-Berlijn. Ze gaan van Lager tot Lager, de eeuwige zwervers, de meest ver guisde en vertrapte mensen van deze tijd. En men moet toch iets doen voor deze rampzaligen. Als men de kinderen onder hen niet behoorlijk opvangt, zullen ze op groeien tot wanhopige despera do's die een gevaar vormen voor het maatschappelijk leven, en daar is het de sovjets juist om te doen de ontwrichting van elke gevestigde orde. Maar er is meer. Zes miljoen, de helft dus, van deze vluchte lingen zijn katholiek. Daarvan zitten er vier miljoen verspreid over de diaspora-gebieden van noord-Duitsland. Niet alleen ma terieel, maar ook geestelijk lo pen deze mensen gevaar te ver pauperen. Maar wat kan een handjevol rugzak-priesters doen? Dag en nacht in de weer zijn tot ze er hij neervallen Maar daar mee is de nood niet opgelost. Elke „nederzetting" begroet een priester met vreugde, het is een feestdag, maar als hij weg is, zullen ze weer maanden moeten wachten op een H. Mis, op Com munie, Biecht, Doopsel en Hu welijk. En in die tijd groeit de nood. In Königstein ligt het centrum van Oostpriesterhulp, gesticht door Mgr. Kindermann. Vandaar uit gaan de priesters rond om te doen wat zij kunnen. Zij trek ken uit met hun kapej^vagens om tijdelijke en geestelijke nood te lenigen waar zij kunnen, maar zonder de hulp van de katholie ke wereld zullen zij falen, omdat de ellende te groot is. En daarom was deze week Pa ter Stoffels s.j., de leider van Oostpriesterhulp, met zijn ka pelwagen hier. Hij trekt door stad en land om te kloppen aan het hart van allen, die christe lijk leven en denken. De oplei ding van 1300 priesters op het vluchtelingen-seminarie in Kö nigstein kost geld, de kapelwa gens kosten geld, en de nood van 12.000.000 vluchtelingen kost nog meer geld. De kapelwagen, die reed om naastenliefde", is weg. Misschien hebt ge niets gegeven, omdat ge de nood niet zo hoog wist of om dat het einde van de maand al tijd enigszins moeilijke situaties schept. Maar het is nog niet te laat. Ge kunt uw gaven in geld of goed nog kwijt bij het Ned. R.K. Huisvestingscomité, Hekel laan 6 in Den Bosch, giro 34348. Ieder van ons kan er toe bij dragen dat het St. Ienatiuscollege in west-Berlijn niet de laatste katholieke school blijft tussen Berlijn en Tokio. En tenslotte is, alle IJzeren Gordijnen ten spijt, deze zeker heid aan onze zijde: et portae inferi non praevalebunt earn". De poorten der hel zullen Haar niet overweldigen. WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG 4 MAART 1956. K. N. V. B. BETAALD VOETBAL. Hoofdklasse A. DOSLimburgia AmsterdamRoda Sport NACEindhoven SpartaExcelsior VitesseADO EBOHAjax H V CStormvogels EDO 20 5 4 11 14 21-41 Emma 20 2 4 14 8 19-57 Volew. 20 2 1 17 5 25-69 le klas A. j AGOVVVelocitas I Enschedese BoysNEC VSVRCH I VeendamDWS j PECHeerenveen Go RheadRBC le klas B. LeeuwardenBe Quick HaarlemZwolse Bovs 't GooiRheden LongaBaronie HelmondONA Herm. DVS 16 Haarlem 16 Leeuwarden 17 Wageningen 15 Blauw Wit 15 Longa 14 Baronie 15 Helmond 14 Rheden 14 't Gooi 15 Heracles 17 Zw. Boys 15 Be Quick 14 ONA 15 0 4 6 4 3 6 5 6 32-31 26-21 29-31 21-21 26-27 20-29 27-35 16-28 22-26 29-37 Hoofdklasse B. De Volewijckers—Alkmaar BWSpel. Énschede M V VF eij enoord PSVDFC SittardiaEDO Rapid JCElinkwijk GVAV—SVV Elinkwijk Spel. Ensch. BW Rapid Willem II Alkmaar Feijenoord DFC MVV PSV GVAV SW Graafschap HolJ. Sp. Sittardia le klas C. DoskoUVS VolendamZwart emeer DHCHilversum OldenzaalTOP ZFCWilhelmina KFC Volendam Helmondia Tubantia Wilhelmina Fortuna VI. Hilversum Dosko Zeist ZFC Oldenzaal UVS Oosterp. DHC Zwartemeer TOP AMATEURVOETBAL. le klas C. SchijndelAlmania Roermond—WH '16 AllianceTSC VlissingenVSV7 '34 MauritsKimbria Spel. EmmaBrahantia TaxandriaODC OSS '20—Baardwijk Uno AnimoJVC '31 Veloc—SET GemertBoxtel DESKMiddelburg BVOMOC '39 AxelRAC InternosGoes RoosendaalRood Wit W. MOC RAC Internos Middelburg DESK Rood Wit WVO Hulst Goes Axel Dongen Roosendaal 32-16 30-40 26-27 23-22 30-45 51-43 20-30 23-45 20-32 14 10 2 2 22 34-26 14 7 4 3 18 27-20 14 8 2 4 18 26-23 15 7 3 5 17 35-24 14 6 3 5 15 21-25 13 6 2 5 14 32-31 12 5 3 4 13 29-24 15 4 5 6 13 33-28 12 3 4 5 10 12-18 14 4 2 8 10 29-29 12 3 1 8 7 19-33 14 9 3 9 7 16-34 3e klas B. H i er o ny m u sG V V SCB-St. Michielsgestel HeusdenVoab GSBWConcordia SVD RKDVCReusel Sport Reusel Sp. SCB Heusden Zw. VFC St. M.-Gestel RKDVC GW Voab Conc. SVD GSBW Hieronymus RKTVV 3e klas C. Veerse BoysVirtus BSC—RKC RWBZierikzee WSC—Hero De SchuttersDHV BSC WSC Veerse B. Schutters Hero VES RKC RWB Virtus DHV Zierikzee Gudok BMC—RKSVA RKJVV—OJC Margriet—Vlijmense Boys HVCH—Blauw Geel '38 Rhode—Zaltbommel 14 11 1 2 23 56-22 13 10 1 2 21 53-22 12 8 1 3 17 36-16 16 6 4 4 16 30-29 13 6 3 4 15 28-19 14 6 2 6 14 42-35 15 5 4 6 14 24-30 12 4 2 6 10 30-26 12 5 0 7 10 28-39 11 3 1 7 7 17-45 11 2 1 8 5 10-40 14 8 0 12 4 15-56 4e klas B Rhode Vlijm. Boys RKSVA RKJVV Margriet Blauw Geel N. Gedacht OJC Zaltbommel HVCH BMC 13 14 13 14 15 13 14 14 11 14 14 0 2 9 1 9 0 8 2 1 22 4 19 4 18 4 18 8 13 12 11 11 10 9 7 31-13 38-23 32-26 36-31 36-35 20-25 27-30 20-31 25-25 26-38 30-38 4e klas E. TAC—Nieuwkuijk ZigoHilvaria SVGWere Di Wit ZwartNevelo HaarsteegOisterwijk Res. 2e klas B. Longa 3—Alliance 2 Willem II 3—RKTW 2 NAC 3—DESK 2 BW 3—Noad 3 Res. 3e klas B- Concordia SVD 2—OSS '20 2 RKC 2—Willem II 4 OJC 2—WSC. 2 BW 4GW 2 KNVB Afdeling Noord-Brabant. le klas 104. Uno Animo 2RWB RKDVC 3—Baardwijk 2 DESK 3Wilhelmina 3 Boxtel 2Concordia 3 le klas 105. AudaciaOirschot V. GloriaBerkdij k RielBroekhoven RKSSSKorvel le klas 106. Gilze 2Broekhoven 2 Taxandria 3Dongen 2 Noad 5Voab 2 Willem II 5TAC 2 2e klas 206. Veerse Boys 2Madese Boys 3 Be Ready 2—WVO 2 Right 'Oh—SCO 2 2e klas 212. RWB 2—Heusden 2 RKC 3Haarsteeg 2 Baardwijk 4^RKC 4 WSC 4—Vlijm. Boys 3 3e klas 305. SCO 3—Right 'Oh 2 Waspik 2-Raamsdonk 3 Dussense BoysWVO 3 3e klas 311. DESK 4—RWB 4 Dongen 3—WSC 5 Waspik 3Berkdijk 2 Berkdijk 3Uno Animo 3 3e klas 317. Nieuwkuijk 2RKDVC 5 Heusden 3Tico Sportver. '32 2Wilhelmina 5 RKDVC 4Herptse Boys ZATE.RDAGVOETBAL. Programma Zaterdag 3 Maart. WEST II. 4e klas I). WijkZuidland SprangIFC DinteloordDe Zwerver Zwaluwse BoysWoudrichem BolnesAalburg. Zaterdagmiddagcompetitie. Programma Zaterdag 4 Maart. le klas B. Good Luck 2PTT SSC 2HNC Sprang 2The Gunners 2e klas B. PTT (T.)— SSC 3 ONI 2—PTT 2 2e klas C. HNC 3Zwal. Boys 3 Wit Zwart 3The Gunners 3 ER MOET GEVOETBALD WORDEN. Velden dienen sneeuwvrij gemaakt. De grondtechnische dienst van de KNVB heeft aan de clubs, uit komende in de afdeling betaald voetbal, een schrijven gericht, waarin wordt gezegd dat. zodra de dooi definitief is ingetreden, de speelvelden op korte termijn sneeuwvrij moeten worden ge maakt, aangezien het zich uit de sneeuw vormende water, tenge volge van het in de grond aan wezige hal niet kan wegzakken en derhalve en beletsel vormt voor het snel ontdooien van hel hal. Van de zonnewarmte en de daarmede gepaard gaande tempe- ratuursstijging moet worden ge profiteerd om dit hal, dat tot een diepte van ongeveer 50 cm. in de grond aanwezig is, zo snel moge lijk te doen ontdooien. Het bondsbestuur rekent in deze op de medewerking van de clubs, opdat de competitie over de gehele linie zo spoedig moge lijk kan worden hervat. KEES DE RUIJTER NU NAAR BARCELONA. De beëindiging van de schor sing betekent dat de Ruijter even tueel zal kunnen deelnemen aan het Europees kamjiioenschaj) li- bre, dat van 58 April te Barce lona wordt gehouden. Het is usance dat de houder van de na tionale titel naar een Europees kampioenschap wordt afgevaar digd. En aangezien de Ruijter kampioen Iibre is, schijnt het voor de hand te liggen dat hij naar Barcelona zal gaan, aldus de Msb. KON. NED. BILJART BOND. Gewestelijke kampioenschappen. De gewestelijke kampioenschap pen voor Brabant en Zeeland van de Kon. Ned. Biljart Bond le klas libre, worden op Vrijdag 2, Zaterdag 3 en Zondag 4 Maart in het lokaal der biljartvereni ging „Abattoir" aan de Enschot- sestraat te Tilburg verspeeld. Op twee geheel vernieuwde ta fels zal dan worden gespeeld volgens het Ave-systeem. De par tijen hebben een lengte van 200 caramboles. De deelnemers zijn: P. Toirkens, Eindhoven; Louis van Geloven, Tilburg; H. Gerrit sen, Oosterhout; G. Snoeren uit Kaatsheuvel; C. Merk, Middel burg; F. Berkelmans, Vught; M. de Ruijter, Waalwijk; P. Vijver berg, Öuwerkerk. Tot de reserves behoren: F. Martens, Cuyck; A. v. Eijck Helmond; W. v. Schaik, Breda; A. Rijven, Bergenopzoom. Vrijdagavond, de eerste avond der kampioenschappen, wordt o. a. gespeeld: P. ToirkensP. Vij verberg; H. GerritsenF. Ber kelmans; L. van GelovenM. de Ruijter; G. SnoerenC. Merk. Heeft NKS geen bezwaar tegen sport op Zondag, wanneer er een vijfdaagse werkweek komt Voor het sportforum van Don derdag 8 Maart te Tilburg in de zaal der Nieuwe Kon. Harmonie zijn, zoals de heer F. Beliën, de voorzitter van het forum mede deelde, zeer interessante vragen gesteld. Naar het schijnt zijn de 250 beschikbare plaatsen tien tallen malen „weg", zo groot is de animo voor dit forum. Een greep uit de vragen: 1. Verhouding van de overheid tot de sportbeweging. 2. Heeft ons land voor het be taalde voetbal levensvatbaar heid? Is principiële sportbeoefening noodzakelijk? 4. Verleent de overheid wel voldoende steun voor de sport. Waarom wordt b.v. in België en andere landen voor opleiding van sport- en spelleiders meer gedaan dan in ons land? 5. Kan niet tot honorering van jeugdsportleiders na paeda- gogische en technische opleiding worden overgegaan? Een vooruitziende blik heeft de Nederlandse Katholieke Sport bond ook, aldus de heer Beliën. Zo is in de hoogste regions van de NKS de vraag geopperd, wat de NKS zal doen wanneer 'n vijf daagse werkweek in ons land in gevoerd wordt, iets wat zeker niet uit kan blijven. Moet dan de sport in plaats van op Zondag op Zaterdag plaatsvinden. Het schijnt de mening van de NKS te zijn dat de sportbeoefing zeker niet op Zaterdag gehouden moet worden; de Zondag is de meest gunstige dag, deze zal daarom aangehouden moeten worden, daar sport op Zondag geschikter is voor de vrije tijdsbesteding dan op Zaterdag. Een uitspraak welke straks bij de regeringsvertegenwoordigers wel sensatie zou kunnen veroor zaken. RINGTENNIS een nieuwe sport, welke in ons land gepropageerd zal worden. htafciJ -.'"ÜilitiM® „Ring-tennis ook wel Deck- tennis genaamd, afgeleid van het Engels, wordt aan de „wal" nog niet in ons land beoefend. Jan Sport's instituut te Til burg, hetwelk binnenkort in Bre da ook een ultra-moderne school hoopt te openen, wil deze sport in ons land bekendheid geven om te komen tot verenigings en een reigonale of landelijke competi- tie. Vooral in te kleine zalen, waar andere sporten haast niet moge lijk zijn, kan ring-tennis beoe fend worden, dus zowel binnen als in de openlucht. Ring-tennis eist een snelle reactie niet een veelzijdige lichaamsbeweging. Het kan gespeeld worden in enkel- en dubbelspelen. Lengte van het speelveld pi.in. 6.50 m., breedte 3.50 m. De twee speelhelften worden gescheiden door een neutrale zo ne met een net (zoals bij volley) Benodigd is een spons-rubber ring. De telling is als bij lawn- tennis; het wedstrijdverloop idein. Sjielregels: gewijzigde (aangepaste) lawntennisregels. Lichaamsbeweging allround. Typering: vaardigheid in het j vangen en werpen van de ring in alle mogelijke situaties en hou dingen. Waardering: wordt door jeugd en volwassenen met vuur gespeeld. Voor het jiubliek: erg spectaculair. Op grote schepen, troepenver voer-, emigrantenschepen etc. wordt Deck-tennis (ring-tennis) veel beoefend. Op de jeugdsportdag (op 14 April) te Tilburg, hoopt de heer Jan van Himbergen met Jaap Boogerd, sportinstructeur vlieg basis Gilze-Rijen, dit spel te de monstreren. Zwaaiend met zijn geweerkolf doodde hij veertien vijanden. In de kop van de provincie Noor^t-Holland ligt een klein dorp. Zo rond het midden der negentiende eeuw bezat dit dorp geen enkele bekendheid en als men de mensen vroeg waar Lutjebroek lag, zul len velen ontkennend het hoofd hebben geschud en gezegd hebben: „Nooit van gehoord". Lutjebroek ligt tussen Hoorn enEnkihuizen. Eén van de zonen van dit kleine dorpje heeft er voor gezorgd dat de naam aan de verge telheid werd ontrukt en praat men tegenwoordig over Lutjebroek, dan weten velen zich te herinneren dat dit het dorpje is waar eens een beroemd vaderlander heeft gewoond, die het Hollandse zoua- ven-korps een welbekende roep heeft gegeven over de gehele we reld, door zijn eerlijke vechterskracht in dienst te stellen van Paus - Pius IX. DE JONGSTE VAN HET GEZIN. Op 24 Februari 1942 werd in een eenvoudig boerengezin in Lutje broek, het gezin van Jan Jong en Trijntje Bakker, het zevende kind geboren, een flinke knaap van een jongen. Terwijl vader bij wijze van spreken dag en nacht werkte om de kost voor zijn kinderen te verdie nen, groeide Pieter voorspoedig op, ging naar de lagere school en haal de evenals andere jongens veel kat- tekwaad uit. Hij was van nature een echte vechtersbaas, maar geenszins kwaad van inborst. De aard van zijn karakter was er de oorzaak van dat hij vele vrienden had. Zijn moeder, een diep godsdien stige vrouw, hield haar Pieter op 't rechte pad, maar hoewel zij klein van stuk was, werd zij gevreesd door iedereen als zij ook maar ver moedde dat er enige ongerechtig- teid geschiedde. Zij vertroetelde haar jongste niet, want reeds op vroege leeftijd moest Pieter mee werken op het land, omdat zijn va der stierf, en de inkomsten voor 't gezin moesten doorgaan. In die dagen werd er veel gespro ken onder de godsdienstige boeren over het onrecht, dat de toenmalige Paus Pius IX werd aangedaan. Met alle mogelijke middelen probeerde men hem zijn kerkelijke staat af handig te maken en onder mooie leuzen van „Naar één groot, mach tig en gelukkig Italië" werd de be volking tegen de Paus opgehitst. Victor Emmanuel, de koning van Savoye en Piëmont, was hiervan de grote aanstichter. ,IK GA NAAR ROME". De Paus riep de jonge mannen van de gehele wereld op om hem bij te staan om zijn kerkelijke staat tegenover de indringers te verdedi gen. Velen meldden zich (ook uit onze plaats en omgeving) en de dapperheid van de zouaven werd tot een algemene bekendheid. Nog echter waren er te weinig en op een Decemberavond in 1865 maakte Pie ter Jong zich zo kwaad over de mis daden die door de aanvallers van de Paus werden bedreven, dat hij woe dend opsprong. Zijn moeder keek hem bevreemd aan en verklaarde, dat de Paus daar weinig aan zou hebben. Zij was een dapnere vrouw en liet blijken dat zij er trots op zou gaan als één van haar zonen ook dienst zou nemen bij de zouaven. Toen besloot Pieter onmiddellijk; hij ging naar de pastoor, werd dooi de dokter goedgekeurd en verkreeg zijn pas van de burgemeester. Toen toog hij op reis: met de post wagen van Enkhuizen naar Hoorn, met de postwagen van Hoorn naar Pui-merend, vandaar met de boot naar Amsterdam, dan per spoor door België en Frankrijk naar Marseille, vandaar met de boot naar Civita Vecchia, een zeehaven in de kerke lijke staat en dan per spoor naar Rome. Precies tien dagen heeft de reis geduurd en dan treedt Pieter als recruut in dienst van de Pause lijke garde. Pieter had een flink postuur en werd dra onder zijn ka meraden „de reus" genoemd; de reus, die zou worden „de schrik van de Garibaldisten". Zo groot was hij, dat de zouavenkleermaker hem een pak moest aanmeten en dikwijls ook werd de eenvoudige boerenzoon uit Lutjebroek met zjjn lange ge stalte door zijn dienstmakkers ge plaagd. HAANTJE DE VOORSTE. Zijn gehele leven was Pieter haan tje de voorste geweest als er ergens iets te vechten viel. Zijn robuuste gestalte was daar geheel en al op ingesteld en zodoende bleek hij in zijn recrutentijd altijd haantje de voorste als er oefeningen gehouden werden: lange afstandsmarsen, wa penoefeningen, bajonetvechten. Trots atepen pauw stapte hij rond in zijn zouayenpakje, maar spoedig zou het plezier voorbij zijn, want nog maar nauwelijks was zijn re crutentijd geëindigd, of het voorspel tot de grote gevechten tegen de vij anden van de Paus begon. In die dagen waren roverijen aan de orde van de dag in de kerkelijke staat. Kleine groepjes Garibaldis'ten drongen het gebied van de Paus bin nen en sloegen hun slag op de meest onverwachte momenten. De bevol king werd van have en goed be roofd en meetal arriveerden de bo den, die de Paus om bescherming kwam vragen, te laat om nog enig succes te hebben. Dikwijls echter slaagden kleine afdelingen zouaven er in de rovers te achterhalen en werden zij gevangen genomen of op de vlucht gejaagd. Reeds spoedig begon de naam van Pieter Jong enige bekendheid te krijgen. Onverschrokken trad hij de vijanden tegemoet en soms wist

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6