I I I I I I AU BON MARCHE i WINKEL INVENTARIS £é*t swaluw maakt nog gee*i odenfce/ i s BLOK'S Kledingmagazijn j 7 TH. KLEiJNGELD "-«■»* I N L IJ S T E N Een uitneembare houten loods mm KLEDINGMAGAZIJN GRATIS RELIEF-DRUKWERKEN Wees er tijdig bij Costuums 1 en 2 rij modellen Colberts Sturka en Oxford in zeer moderne Tweeds o.a. Harris- en Hamiltontweed. Pantalons in bijpassende kleuren en zeer goede kwaliteit. Overhemden, zelfbinders, sokken enz, Jongens colberts in leuke tweeds, modellen met of 275 3" JOS VAN DE VEN BLOK's Kledingmagazijn heeft zijn voorbereidingen al getroffen. De lente kan komen, want onze nieuwe voorraad is bijna compleet. Herenregenkleding Jongens costuums Damesregenkleding U vraagt en wij zorgen dat U slaagt Hoofdstraat 60 KAATSHEUVEL Telefoon 2044 THKLEIJNGELD prima EET-AARDAPPELEN Marktbszoekers opgepast GOEDE PIANO DE EGHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 2 MAART 1956 Onze voorjaarcollectie COSTUUMS hangt voor U klaar. LAAT NU UW FOTO'S, PLATEN, DIPLOMA'S vlugvoordelig, goed MET DEZE BON 10°/o korting MEJ .M. HOLLANTS TE KOOP AANGEBODEN ABONNEMENTEN en ADVERTENTIES g Een keuze die U verrassen zal g Een keuze door 'n stadszaak benijd Ter gelegenheid van onze éénjarige vestiging in Kaatsheuvel geven wij bij aankoop van een costuum een prime overhemd cadeauBij overige confectie een aardige verrassing. Wacht niet.., maar laat mi Uw kleding chemisch reinigen TE KOOP 35 glazen knikkers CACAO, een echte drank bjj sneeuw en kou. Per pak van 100g 70 ct met 14 geldz. in elke uitvoering en kleur hij alleen reeds door zijn stem te laten horen, de Garibaldisten zo veel schrik aan te jagen, dat zij be reids op de vlucht sloegen als zij maar vermoedden dat die lange Hollandse zouaaf weer present was. Pieter volvoerde de opdrachten met de bravour, de Hollandse soldaat in de oorlog eigen, en zijn brifeven, voorbeelden van eenvoud en harte lijkheid van de Hollandse boeren jongen, spreken in dit opzicht een duidelijke taal. „SCHRIK DER GARIBALDISTEN" Had hij zich na verloop van tijd reeds de naam van „schrik der Ga ribaldisten" veroverd, zijn naam en faam dankt hij toch in grote mate aan het beroemde gevecht tegen de Garibaldisten bij Monte Libretti. De tegenstanders van de Paus wa ren nog niet zover gevorderd, dat zij een rechtstreekse aanval zouden doen op Rome, maar roverhoofdman Garibaldi verrichtte reeds „insluip- pogingen" om de sterkte van zijn tegenstanders te ondermijnen. Zo kwam hij met een leger van 1200 man bij Monte Libretti, een berg ten Noorden van Rome. Daar werd een grote veldslag geleverd. Onder leiding van luitenant Gul- lemin was er een afdeling zouaven naar Monte Libretti gedirigeerd en dat groepje bestond uit.86 man. Later zou een andere afdeling deze zouaven te hulp komen. Zo begon een ongelijke strijd van 1200 Italia nen tegen 86 man zouaven. Een vre selijk gevecht ontstond, de bajonet ten gingen op het geweer en 't ge vecht van man tegen man begon. Onversaagd stormde Pieter Jong voorop en velde met zijn bajonet verschillende tegenstanders. De overmacht was echter te groot. Veel bloed werd er vergoten. De ver moeidheid ging een woordje mee spreken, maar dapper hield men stand. Pieter draaide zijn geweer om, met de kolf zwaaide en maaide hij zijn tegenstanders omver. „HELD VAN MONTE LIBRETTI". Veertien man sneuvelden onder zijn geweldige mokerslagen, toen viel de dappere boerenzoon uit Lut jebroek zelf, zonder een verwon ding, maar zo uitgeput, dat zijn krachten het hem begaven. Nauwe lijks had deze brave vaderlandse zoon uit Lutjebroek de vijfentwin tig-jarige leeftijd bereikt, toen hij zijn leven gaf voor zijn ideaal: het dienen van de Paus. Groot was de droefheid in 't va derland en vooral in Lutjebroek, toen het bericht van de dood van Pieter Jong doorkwam. Trots waren zij echter op de dapperheid van hun dorpsgenoot, zo trots, dat men in 1917, vijftig jaar na de dood van Pieter, te zijner ere een standbeeld in Lutjebroek oprichtte, vervaar digd door de bekende kunstenaar P. J. H. Cuypers. Een aantal oud-zouaven, strijd makkers van Pieter, kwam naar Lutjebroek om deze gedenkfeesten bij te wonen en nog wordt er ge sproken over de heldendaden van Pieter Jong, de held van Monte Li bretti, die op een heldhaftige wijze zijn leven gaf voor een godsdiensti ge zaak. „Hij stierf voor de Paus, de zaak van de Paus is de zaak van God", zijn de woorden die op het monu ment van Pieter in Lutjebroek te lezen staan. Hij stierf de helden dood, maar voor vele mensen uit Lutjebroek blijft hij een voorbeeld van grote moed en onverschrokken dapperheid. k AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DE NIEUWSTE DESSINS EN MODELLEN. 1 rij - 2 rij en 3 delig. Prflzen vanaf f 65.- f 83.50 f 92.50 f 99.95 f 108.- f 114.- f 118.- f 128.- f 134.- U SLAAGT DOOR DE GEWELDIGE KEUZE ZEKER BIJ Grotestraat 178 Waalwijk Het huis voor goede kleding t/o de Kerk doet het Even profiteren Wegens opheffing depot JAMIN TEK OVERNAME AANGEBODEN een complete, zeer goede Hujjgenstraat 4 Kaatsheuvel lengte 26 mtr. breed 5.25 mtr. bedekt met golfplaten en pannen, compleet met goten en afvoerbuizen. Voor alle doeleinden geschikt. Te bezichtigen tot 6 Maart Burg. Verwielstr. 1 te Waalwijk ons bijkantoor te KAATSHEUVEL en onze agenten In alle plaatsen van de Langstraat nemen steeds gserne ADVERTENTIES en ABONNEMENTEN aan nieuwe Italiaanse dessins. Enorme keus in wollen gabardine en katoenen popline. a met korte broek 0 met plusfour a met 2 pantalons zonder ticketzakje, bijpassende lange pantalons in diverse moderne kleuren. Overhemdjes, zelfbinders, strikjes, kousen enz. Zojuist ontvangen Corduroy-, popline-, Ottoman-, wollen garbardine mantels in zeer modernekleuren ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I - Dr. van Beurdenstr. 34 Kaatsheuvel Telefoon 2256 Hierdoor delen wij U mede, dat a,s. vrijdag 2 maart, om 3 uur onze geheel gemoder niseerde en naar de eisen des tijds ingerichte zaak zal worden heropend. Wij nodigen U allen hierbij uit, en heten U gaarne welkom. Wij brengen de grootste sortering in Herencostuums, 100 °/0 Wollen- en Ka toenen Gabardine Regenjassen, Tweed jassen, Sportcolberts, Pantalons enz. enz. HERENMODES Pracht sortering Overhemden, Zelfbinders, Sokken, enz. Alles op het gebied van de mode. Iedere koper ontvangt èen verrassing Voor betere kleding en herenmodes X tot Pasen ol Pinksteren re a 10 ct. per kg. bij: L. PULLENS Min. Loeffstraat 2 WAALWIJK ROKKEN PANTALONS 75 JAPONNEN COLBERTS MANTELS COSTUUMS WINTERJASSEN (inel. waterdicht) 90 Agentschap voor WAALWIJK Fa. L. v. Adelberg Stationsstraat 69 - Tel. 3113 COSTUUMS, regenkleding, de mi's, sportcombinaties, man- telcostuums, mantels, f 10.- maandelijks. Schrijf aan Super Standing, Jac.Cremerstr. 44c ARNHEM Kleur en maat vermelden. VRIJDAG lachende prijzen, bekroond in 1932 met Vlees, 1933 met Kaas alleen bij de KAASKEIZER de zaak van de huisvrouw, TE KOOP GEVRAAGD Brieven onder nr. 7519, aan 't bureau van dit blad. - - r- „voor zulke knikkers mag moeder me tien maal wassen!" bii aankoop van 3 stukken VéGé-toilet- zeep a 32 ct per stuk,samen in plastic knik kerzak met bovendien 18 geldzegels. - Stevige winterpot en warme dranken! U kiest natuurlijk VéGé-artikelen met 10°/o korting in geldzegels. HAVERMOUT Geef Uw man en de kinde ren ~'s morgens een stevig bord, dan kun nen ze er tegen. Per karton van 500 g 57 ct met 11 geldz. Per pak van 500 g 53 ct met li geldz. LEVERTRAAN, bron van gezondheid voor Uw kinderen. De bekende „Eskimo" fles: 110 ct met 22 geldzegels. KRULVERMICELLI voor een ouderwets „stevig" bord soep. Per pak: 27 ct met 5 geldzegels. Natuurlijk met SOEP BALLETJES. P. blik: 90 ct met 18 geldz. BAK-EN BRAADVET voor een malse stamp? pot. Per tablet44 ct met 9 geldzegels. BOUILLONBLOKJES Neem een kop hete bouillon als U thuis komt. 12 Krachtige bouillonblokjes in een mooi plastic doosje, (waar U honderd en één andere dingen in leunt opbergen!). 36 ct met 7 geldzeg. mijn kruidenier leveren wij U Prima verzorgd werk en billijke prijs Vraag ons bij gelegenheid eens prijs WAALWIJKSE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN - WAALWIJK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7