Verlovings Ringen KAATSHEUVEL Nylons cadeau Nylon - Kousen CADEAU Endocii hormooncrême JONGEMAN, N.V. H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen a. enige flinke jonge krachten b. Enige magazijnbedienden Kantoorbediende 7 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 19 MAART 1956 7 Waalwijk haar 2e klasser behou den. Blijf daarom regelmatig de training bezoeken om het uit houdingsvermogen wat op te voeren. Laat zien wat clubliefde is en kom a.s. dinsdag allen op de training. Overige uitslagen: Baardwijk 3RWB 3 30. Prima werk, mannen. Aanstaande zondag kampioen? Haarsteeg 2Baardwijk 4 5-1. Dit is niet zo best van de oudjes, al waren ze dan met de wagen! DHV—WSC 0- 3. Het ontbreken van Adri Kou- wenberg in de gelederen van WSC, alhoewel zeer goed vervan gen door André v. d. Anker en Bertie Kouwenberg, kwam niet ten goede aan het samenspel van de ploeg. Nu waren het te veel individu ele acties die tegen de zwak spe lende DHV-elf toch nog goede re sultaten bracht. Het was al in de eerste minuut dat een zeer snelle aanval van WSC de achterhoede van de „Hoekse" votballers zodanig in gevaar bracht, dat hun midhalf moeiliik meer iets anders kon doen dan in eigen doel trappen 01. Even komt DHV voor het WSC-doel en forceert zelfs en kele corners. De achterhoede van WSC, met Lou Pulles als doel wachter en v. Meeuwen, Mande- makers en Brok als voorposten, klaarde het. J. TAUSCH IEL. 2625 Een vrije trap, door Piet Blij- levens genomen, kletterde van de lat terug, maar een paar minuten later schoof de zeer actieve van Veldhoven de bal naar zijn linksbuiten Wim v. d. Anker, die keihard en laag inknalde, 02. Nog voor de rust drukte aan voerder Muskens de bal tegen de paal en miste Blijlevens 'n fraaie doorspeelbal, doordat de vette klei zijn snelheid had aangetast. Na de rust was het een wed strijd, die alleen maar de on macht van DHV aantoonde en ook te zien gaf dat WSC, na de derde goal te hebben gescoord door Muskens, er alleen maar zin in had om „mooi" te scoren. Bijna slaagde Piet Blijlevens er in, toen een bonk van een schot onder de lat dreigde in te slaan. De doelman echter wrikte het projectiel uit zijn baan. WSC heeft haar goede plaats normaal verdiend behouden. WSC 2—RKC 2 4—1 RKCVeerse Boys 17. RKC heeft blijkbaar zeer slecht overwinterd. Na de grote neder laag van vorige week tegen BSC werd het nu weer een debacle te gen de club uit Raamsdonksveer, wat des te meer opviel, nu ook Veerse Boys niet bepaald excel leerde. Bij de rust was de stand al 20 in het voordeel der be zoekers, en zo slecht was 't ver toonde spel dat bij voorbaat ie dereen al met een nederlaag ver zoend was. Het rammelde in alle linies en voor geen enkel onder deel van het voetbal werd vol doende gehaald. Het wordt hoog tijd voor de RKC-ers iets anders te laten zien, willen ze niet in de onderste re gionen terecht komen. Over de match, waaraan elk element van strijd en spanning ontbrak, kunnen we kort zijn. Het was een zeer eenzijdige be weging en direct vanaf het begin was het RKC-doel stormrijp. Zo als vermeld, was bij rust reeds tweemaal door de gasten gedoel punt en met de bekende regel maat van de klok werden hier aan zonder moeite nog een vijf tal goals toegevoegd, en al werd een tegenpunt gescoord, de eer kon toch niet worden gered. Het 2e elftal zag zijn mooie voorsprong tegen de reserves van WSC in een slecht gespeelde wed strijd teloor gaan. Het heeft er lange tijd naar uitgezien dat dit elftal zonder slag of stoot het kampioenschap zou behalen, maar door 4 punten te verliezen in 2 wedstrijden, zijn er weer an dere kanshebbers aan bod geko men en zullen onze jongens spoedig iets anders moeten laten zien om nog aan bod te komen. Hero—RWB 5—0. Aanstonds na de aftrap was RWB in de meerderheid, de Hero achterhoede kwam onder zware druk te staan en moest niet min der dan zes corners weggeven om de zaak te redden. Doelpunten konden niet uitblijven. Eindelijk uit een van de vele aanvallen van links kopte Meulman zuiver in 01, doch tot grote teleurstel ling van RWB gaf de scheids rechter op advies van de Hero grensrechter achterbal, hoewel de scheidsrechter eerst resoluut naar het midden wees. RWB was hierdoor zeer gedeprimeerd. He ro maakte hierop uit twee snelle aanvallen 20; wegens aanmer king op de leiding moest de linksachter van RWB naar de kleedkamer. De overige 10 RWB- ers hebben zo goed mogelijk nog stand gehouden, doch de nume rieke minderheid kon niet over brugd worden, waardoor RWB tenslotte met 50 haar ongesla gen record bij Hero verloor. In niets heeft Hero bewezen de meerdere te zijn. RWB 2 deed uitstekend werk. In een zeer goede wedstrijd wer den de leiders van deze afdeling Boxtel 2 met liefst 6-0 geslagen. Baardwijk 3—RWB 3 3—0. RWB 4Dongen 3 04. Deze week en vervolgens elke 5—0 weer weer training op donder dag. Jeugdcompetitie: RWB—WSC 2—1. HeusdenRWB 11. De voetbadpool is ongetwij feld voor velen een mooie gele genheid geweest een kansje te wagen. Er was voor de eerste maal reeds flinke deelname, zo dat na meer algemene bekend heid meerdere liefhebbers wel 'n gokje zullen wagen. Vanaf donderdag kunnen aan de bekende adressen de formu lieren worden afgehaald. Voor de interlandwedstrijd NederlandIerland op 10 mei in Rotterdam kunnen tot 27 maart bij het secretariaat kaarten aan gevraagd worden. KAATSHEUVEL. DESK—Axel 0—1. Niettegenstaande 't weer zon dag een nieuwe lente scheen aan te kondigen, mochten wij de ver gelijking niet doortrekken voor datgene waarvoor wij eigenlijk naar de Efteling gekomen waren. Het spel van DESK had nog weinig van 'n lente-idylleTrou wens dal van de tegenstander was ook erg conservatief. Hard als een „hakselvloer" hebben zij gesjouwd en geploeterd ander half uur aan een stuk en wij moeten beamen dat het aan hun uithoudingsvermogen niet ha pert, want het was werkelijk een staaltje van Zeeuwse krachtpat serij Niet dat wij hen willen be tichten van unfair spel. Helemaal niet, dat ligt niet op de weg van de Zeeuwen, maar qua kracht moesten wij hen toch een stuk hoger honoreren dan qua spel. De simpelste bewijzen hiervoor waren toch de drie gemiste kan sen, waarbij een doelpunt toch wel opgelegd pandoer was. En typisch was wel dat het drie ver schillende spelers waren, n.l. Janen, Dey en Stokman, die de roos misten na een geforceerde doorbraak. Men kan dit wel be stempelen met pech, maar dan zijn we er naast, dit is doodnucli- ter gebrek aan capaciteiten Maar ja, laten we onze tegen standers niet te veel bekritiseren en ons deemoedig op de borst, kloppen met een overtuigd „mea culpa"! Het was werkelijk niet van hoog gehalte, Dessers. We zaten heus weer in het crisis bootje, dat verbandloos ronddob berde op de geelgroene grasmat! Het mangelde in alle linies! We kwamen tempo, techniek en fee ling te kort, om er maar een paar op te noemen. Vooral het tempo! Dat werd meer afgeremd dan op gevoerd. Dat stoppen en doorspe len vraagt nog veel te veel tijd. Men haalt hiermee de vaart uit het spel en de factor verrassing. Het wordt daarbij te doorzichtig voor de tegenpartij en men wil met de kop door de muur, maar ïSte--» TH. VAN OEN HOUT KAMPIOEN VAN NEDERLAND 3e klas Libre. Loonopzand lukken doet dat toch niet en ze ker niet als er een achterhoede bij de tegenpartij staat, die van wanten weet, zoals het nu bij Axel was. Axel was de baas door hun stugheid en hun enige goed ge richte treffer via middenvoor Jansen was een verdiende belo ning voor hun geheel de wed strijd ten toon gespreid enthou siasme. Wat dat betreft heeft DESK nog niets van de Zeeuwen kunnen opsteken. LOONOPZAND. Uno AnimoOSS. Blijkbaar heeft Uno de winter- rust goed doorgebracht, de uit slag van deze wedstrijd doet dit tenminste vermoeden. Met een gewiizigd elftal verscheen Uno binnen de lijnen. Linksback Meij er was naar de voorhoede ver huisd en rechtsbuiten v. d. Vel den stond nu als rechtsback op gesteld. Door deze veranderingen is er nu een speler in de voor hoede gekomen die waarschijn lijk de grote schotloosheid van voor de winter doet vergeten. Uno won de toss en Oss mocht aftrappen. Direct bleek dat Uno zich deze wedstrijd tpt het uiter ste zou inspannen om,beide pun ten in Loon te houden. Na-enkele aardig omgezette aanvallen dach ten de Uno-supporters reeds te kunnen juichen, maar het ge scoorde doelpunt werd door de goed leidende scheidsrechter te recht wegens hands afgekeurd. Uno bleef echter aanvallen, maar door zeer slecht nlaatsen en ook slecht schieten bleven doelpun ten uit. Toch zou men niet gaan rusten met dubbelblanke stand, want middenvoor v. Noiie wist te profiteren van een blunder van de Osse achterhoede en zodoende club de leiding te geven. Ruststand 10. Na de rust een veel sterker Uno, maar door het slechte plaat sen kon de Osse achterhoede ge regeld op tijd ingrijpen. Na pl.m. 15 minuten spelen werd de Uno- druk Oss toch te machtig: met een mooi hard schot plaatste de linksbinnen Meijer de bal voor de tweede maal achter de Osse keeper, 20. De tegenstand van Oss verslapte en weer drukte Uno door. Met een beheerst schot vergrootte Wartenberg de Uno- voörsprong tot 30. Toch pro beerde Oss nog de eer te redden, maar de achterhoede van Uno hield goed stand. Uit een der Uno-aanvallen wist linksbinnen Meijer hard in te schieten, maar een der Osse achterhoedespelers voorkwam het doelpunt door de bal met zijn handen mooi uit het doel te slaan. De toegekende strafschop werd door spil Meijer beheerst ingeschoten en zo werd de eindstand 40 bereikt. Uit deze hoge score blijkt wel dat Uno het doelpunten maken nog niet helemaal verleerd is en wanneer het plaatsen nog beter verzorgd wordt, zal Uno nog een zeer behoorlijke plaats op de ranglijst kunnen innemen. HAARSTEEG. HaarsteegWit Zwart 22. Het doelpunt, dat linkshalf Boelen na ongeveer een half uur spelen aan de gasten cadeau deed, door zo slecht op zijn doel man terug te spelen, dat de bal een gemakkelijke prooi was voor de snel toeschietende midvoor van Wit Zwart, bleek achteraf gezien de oorzaak te zijn dat de overwinning Haarsteeg is ont gaan. Want het zag er op dat moment voor de thuisclub heus niet zo rooskleurig uit; voordien had de linksbinnen van Wit Zwart met een feilloos schot doelman Kuis weten te passeren, en zo kon het gebeuren dat Haar steeg al tegen een 20 achter stand moest aankijken. De gas ten zaten toen nog, gesteund door een matige wind, midden in een offensief. De achterhoede van de zebra's moest alle zeilen bijzet ten om nog erger te voorkomen. Zo overrompelend en fel reageer den de gasten dat er voor de gastheren groot gevaar dreigde. Maar met inspannig van alle krachten kon het onheil worden afgewend en naarmate de tijd van de eerste speelhelft vér streek, wisten ook de zebra's het vijandelijke doel wel eens onder vuur te nemen, maar zonder re sultaat. Hadden de beide backs van Wit Zwart niet veel moeite om de vrij zwakke Haarsteeg- aanvallen te onderscheppen, in laatste instantie toonde de doel wachter wel over zoveel goede eigenschappen te beschikken, dat er zeer goed en zuiver dienden te worden geschoten om succes te hebben. De tweede helft was geheel voor de thuisclub. Van meet af aan nam ze het spel in handen en rolde de ene aanval na de an dere naar het Wit Zwart doel, doch ook nu was het weer haar uitstekende doelman die vele lastige schoten wist te keren. Toch was het te zien dat doel punten niet konden uitblijven. In de 16e minuut keerde hét getij; het was midhalf Boelen die ge heel naar voren was gekomen'en uit een scrimmage de bal in het net deed belanden. Uit 'n vrije trap, die zeer goed door Jo van Dal werd "enomen, was 't links binnen Kivits die buiten bereik van de doelman de bal in 't net plaatste, 2—2. Toen leek het er nog op dat Haarsteeg een over winning zou gaan behalen, maar de jongens uit Capelle niet meer toe en met deze 22 gel"ke stand eindigde deze voor de bezetting van de laatste plaats zo belangrijke wedstrijd. VRAAGT voor spoedige indiensttreding N.V. H. M0MMERSTEEG Wolput 72 Vlijmen Ned. Stalen Veren-Industrie VAN GENT Co. - WAALWIJK vraagt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding: om opgeleid te worden in de afdeling planning en na-calculatie. Prettige afwisselende werkkring. Aanmelding schriftelijk of mondeling aan de fa briek, Zomerdijkweg 2, Waalwijk. ALLEEN DEZE WEEK ontvangt elke k I a n t bij aankoop boven II. 10.— 1 paar Grotestraat 192 Waalwijk N.V. Centraal Automobielbedrijf DE GRAAFF&Co. WAALWIJK V erenigingsdrukwerk Familiedrukwerk Handelsdrukwerk in het BETERE GENRE Waalwijkse Stoomdrukkerij An toon Tillen - Waalwijk «tm Ontsluier de schoonheid van Uw huid Reeds na 3 weken resultaten door hormoonwerkinp Drogisterij van Amelsvoort Alle maten. Alle pryzen. Zonder inlevering. GROTESTRAAT 231 VOETBALUITSLAGEN. Hoofdklasse A StormvogelsLimburgia Roda SportDOS Fortuna '54Amsterdam Eindhoven—VVV ExcelsiorNAC ADOSparta H V CRigtersbleek EBOHAjax Hoofdklasse B SVV—Willem II AlkmaarEmma Spel. EnschedeVolewijckers De GraafschapBW Feij enoor dSHS EDO—PSV Elinkwij k—Sittardia GVAV—Rapid JC Eerste klasse A RBCVelocitas NEC—AGOVV RCHEnschedese Boys XerxesDe Valk Heer en veenV eendam Go Ahead—PEC Eerste klasse B RhedenHeracles Zwolse BoysLeeuwarden Baronie't Gooi Blau w-W itHermes-D V S HelmondONA LONGA—Haarlem Eerste klasse C Wilhelmina—KFC UVS—Fortuna (VI.) ZwartemeerDosko HilversumV olendam TOP—DHC ZeistOldenzaal ZFCTubantia AMATEURVOETBAL Eerste klassè C BrabantiaAlmania TSCRoermond VSV '34Alliance KimbriaVlissingen Spel. EmmaSchijndel Tweede klasse A Baardwijk—Taxandria SETDe Spechten Uno AinmoOSS '20 BoxtelSarto Gemert—CVC Tweede klasse B MOCRoosendaal GoesRood-Wit MiddelburgInternos Hulst—WVO DESK—Axel Derde klasse B St Mich. GestelHieronymus Reusel Sport—GSBW HeusdenRKDVC GWConcordia-SVD Derde klasse C Virtus—VES '34 RKCVeerse Boys ZierikzeeBSC HeroRWB DHV—WSC Vierde klasse B ZaltbommelRKSVA OJC—BMC Vlijmense BoysRKJW Blauw-geel '38Margriet RhodeNooit Gedacht Vierde klasse E Oisterwij kNieuwkuij k HilvariaTAC Ons ViosZigo Nevelo—SVG HaarsteegWit-Zwart 3—2 2—2 0—3 0—1 1—0 1—2 1—2 1—2 0—2 2—0 1—1 1—3 6—1 1—3 3—0 0—3 4—1 0—4 6—2 3—1 2—3 2—2 3—2 0—0 3—1 0—2 1—0 0—0 1—2 4—0 1—2 0—3 3—2 3—2 3—3 5—0 1—1 1—1 2—2 5—2 1—5 3—0 3—6 5—0 6—1 2—2 5—1 0—3 0—1 2—5 8—1 2—1 4—1 2—1 1—7 1—9 0—3 1—4 3—2 4—0 3—1 2—1 1—4 2—0 4—3 2—2 2—2 MARIA-AVOND UITGESTELD. t Was wel een teleurstelling voor de K.Ï.M.V. die reeds op een avond van veel belangstelling kon rekenen, om vrij dagavond het bericht te ontvangen, dat Pater Henry de Greeve ziek geworden was, dus, de Maria-avond, die door hem zou gegeven worden met het solo-spel van zijn modern Maria-spel „Commissie voor Objectief onderzoek" niet kon doorgaan. Reeds meer dan 200 kaarten waren vrijdagavond verkocht en een uitverkocht Apollo-theater was beslist te wachten geweest. In nader contact is overeen gekomen, dat pater de Greeve op donderdag 19 april deze Mariaavond zal geven. Natuurlijk blijven de kaarten voor die datum geldig. Het K.J.M.V.-bestuur, dames en heren, heeft inplaats van de Maria-avond voor maandag 19 maart 'n passie-avond inge last, doch deze is bedoeld voor de eigen leden. Het lijden van Christus zal be sproken worden aan d e hand van een serie lichtbeelden. GUNNINGEN. Onder architectuur van de heer Hub. Prins alhier is gegund aan de aannemers firma S. J. Pepping en Zn. alhier het bouwen van een schoenfabriek voor re kening van de firma Wim Aussems-Rou- maat te bouwen op het industrie-terrein onder Sprang-Capelle en het bouwen van een woonhuis voor J. Damen aan de Marktstraat aan de aannemersfirma L. van Geel te Kaatsheuvel. De uitbreiding van winkel en maga zijn van het VéGé bedrijf Kees v. d. Ven te Loon op Zand is gegund aan de aan nemersfirma de Kort te Kaatsheuvel. JAARVERGADERING BEL CANTO. Donderdag 22 maart a.s. houdt de Zangvereniging Bel Canto na afloop van de repetitie zijn jaarvergadering. De agenda luidt 1. Opening: 2 Notulen jaarvergadering 1955; 3. Jaarverslag; 4 Verslag penning meester: 5. Bestuursverkiezing aftre dend L. Nieuwenhuijsen en N. Meijers: 6. Mededelingen, 7. Rondvraag en slui ting. De vergadering vangt aan om half tien. DE EFTELING OP DE FILM. In Augustus 1955 werd „De Efteling" opgenomen in de Verkeersfilm van de Bond voor Veilig Verkeer. Zaterdag draaide in Rotterdam de première van deze film voor de politie voor de po litie van Rotterdam, die voor deze opna me zijn volledige medewerking verleen de Door de directie van „De Efteling" is deze première medegemaakt, die als een groot succes mag worden beschouwd. Zo juist kregen wij telefonisch be richt, dat de heer Th. v. d. Hout van de biljartvereniging H.K.S., gevestigd bij de heer C. van Wanrooij in de Mgr. Völkerstraat, in de wedstrijden om het landskampioenschap van de Kon. Ned. Biljartbond, de kampioenstitel behaalde te Heerlen in Café Restaurant Schiffers. De officiële huldiging van de kam pioen vindt maandagavond in Café van Wanrooij om 9 uur plaats. Verslag hiervan en verdere gegevens in ons volgend nummer. AGENDA. Maandag 8 uur nam. repetitie Harmo nie Apollo. Maandag 8 uur nam. Passiebespreking met lichtbeelden voor de KJMV in hotel Smit. Maandag 9 uur nam. huldiging Kam pioen KNBB in Café C. v. Wanrooij. Maandag 8 uur nam. Contact-avond R.K. Levensschool voor jonge arbeiders. Dinsdag 7.30 uur nam. repetitie R.K. Par. Zangkoor St. Jan. Dinsdag 8.30 uur nam. repetitie Man nenkoor Semper Vivens. Dinsdag 8 uur nam. Apollo Theater: De Witte Non. Toegang 18 jaar. Woensdag 8 uur nam. repetitie Harm. Kon. Muz. Gez. Euphonia. Woensdag 8 uur nam. Apollo Theater: De Witte Non. Donderdag 7.45 uur nam. repetitie Da meskoor Bel Canto. i 1 Donderdag 8.30 uur nam. repetitie ge mengd koor Bel Canto. Donderdag 9.30 uur nam. Jaarverga dering Bel Canto. R.K. MIDDENSTAND. Vergadering R.K. Middenstand op woensdag 14 maart in de zaal van dhr. Wijtvliet. In een overigens slechts ma tig bezochte vergadering van de R.K. Middenstand ter plaatse, hield de heer P. van Beers alhier een lezing over Heem kunde in: verband met plaatselijke ge schiedenis. In zijn slotwoord betreurde het de voorzitter, dat niet meer mid denstanders met deze interessante lezing hun nut deden, mede met het oog op het steeds toenemende vreemdelingen verkeer. PROPAGANDABIJEENKOMST. Donderdagavond 19 maar 's avonds te 8 uur zal de plaatselijke afdeling van de K.V.P. een propagandabijeenkomst houden in de zaal van de heer B. Wijt- v'iet.Onder meer zal deze avond een in teressante film worden vertoond over de schoolstrijd in België. BOSWACHTER PIJNENBURG ONDERSCHEIDEN. i Zaterdagmiddag werd in het Concert- gebouw te Amsterdam een plechtige her denkingsbijeenkomst gehouden bij gele genheid van het 50-jarig bestaan van De Vereniging tot behoud van Natuurmo numenten. Onder de 7 boswachters ten opzichters die wegens 25-jarig dienstbe toon aan de Vereniging werden onder scheiden, bevond zich ook de heer Pij nenburg, boswachter te Loon op Zand. Zonder te voren daarvan op de hoog te gesteld te zijn, werd hem en zijn 6 collega's door Minister Cals de zilveren medaille van de Vereniging uitgereikt, waarna het zevental aan H. M. de Ko ningin, die ook de bijeenkomst bijwoon de, werd voorgesteld. Dat de heer Pijnenburg door deze on verwachte onderscheiding zeer verrast was behoeft ge'en betoog. Ook onze hartelijke gelukwensen. voor het ^verrichten van landbouwwerkzaamheden en speciaal veldwerk Verlangd wordt enige jaren praktijkervaring in land- of tuinbouw. Personen die hiervoor in aanmerking wensen te komen dienen te beschikken over een goede werklust, grote nauwkeurigheid en belangstelling voor het bedienen van machines. Brieven met volledige inlichtingen, waarin duidelijk is aan gegeven voor welke functie men solliciteert te richten aan het adres ter waarde van (I. 2.98 GEVRAAGD (vr. of mnl.) Telefoon 2561 van Organon-Oss, per voordelige tube f 2.90 Voor huidverjongende Endocii naar: Op de Markt Tel. 2286 Kaatsheuvel

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3