SPORTJOURNAAL DE DRIE ANKERS Voor vlijtige handen 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 23 MAART 1956 2 IN ENKELE WEKEN TIEN KARTELS OPGEHEVEN. MSI. AUTO TEGEN BOOM, CHAUFFEUR GEDOOD. sovjet-unie, Ajax 22 12 7 3 31 47-27 Eindhoven 21 10 7 4 27 35-24 NAC 21 12 3 6 27 31-25 Sparta 22 10 7 5 27 34-29 Fortuna '54 22 9 8 5 26 37-23 SC VVV '03 21 11 3 7 25 36-23 DOS 21 9 7 5 25 54-44 Stormvogels 22 8 8 6 24 42-38 Amsterdam 21 10 2 9 22 40-33 Noad 22 8 6 8 22 37-39 Excelsior 22 8 6 8 22 32-38 Limburgia 22 6 7 9 19 34-42 Roda Sport 22 6 7 9 19 41-51 ADO 21 7 4 10 18 35-34 Rigtersbl. 22 7 3 12 17 34-51 EBOH 21 2 9 10 13 26-43 HVC 22 3 7 12 13 25-48 Vitesse 21 4 3 14 11 29-46 22 22 21 22 21 21 21 22 20 22 22 22 22 22 22 22 15 3 13 5 12 6 13 2 12 3 10 5 10 4 10 4 10 2 9 4 9 2 8 3 8 3 6 6 6 6 5 4 5 2 2 4 4 33 4 31 4 30 7 28 6 27 7 25 7 24 7 24 9 22 9 22 0 20 11 19 11 19 10 18 10 18 13 14 17 8 16 8 RCH 17 11 5 1 27 39-15 AGOVV 18 11 2 5 24 48-25 VSV 17 9 4 4 22 31-22 DWS 17 9 3 5 21 39-22 NEC 19 9 3 7 21 35-32 Xerxes 17 7 6 4 20 22-14 RBC 18 6 6 6 18 38-28 Go Ahead 16 6 5 5 17 28-27 Veendam 18 7 2 9 16 34-45 PEC 18 6 2 10 14 30-51 Velocitas 17 5 3 9 13 21-31 De Valk 17 5 3 9 13 29-40 Heerenveen 17 3 3 11 9 25-42 Ensch. Boys 18 3 3 12 9 25-50 17 16 16 17 17 17 17 19 15 16 11 9 7 8 7 5 6 3 5 5 3 5 5 3 2 4 4 4 4 4 5 8 6 8 7 11 8 12 27 23 22 20 20 17 17 17 16 14 13 13 12 7 44-19 43-24 32-25 28-23 34-33 27-23 25-22 32-35 32-33 22-33 16-30 30-41 23-27 29-38 IN KFC 20 16 1 3 33 50-23 Volendam 19 11 6 2 28 50-24 Helmondia 19 12 3 4 27 62-28 Tubantia 20 10 4 6 24 43-32 Dosko 21 7 8 6 22 36-45 Wilhelmina 20 9 3 8 21 35-32 Hilversum 19 7 6 6 20 38-49 Fortuna VI. 20 6 8 6 20 42-48 Zeist 20 8 3 9 18 30-37 ZFC 20 8 3 9 19 33-40 Oldenzaal 19 7 2 10 16 35-40 UVS 20 4 8 8 16 42-42 DHC 10 5 3 11 13 34-46 TOP 19 4 4 11 12 29-41 Oosterp. 19 4 4 11 12 28-42 Zwartemeer 18 2 6 10 10 31-49 VSV 34 16 8 4 5 20 30-27 TSC 15 7 4 4 18 28-20 Vlissingen 15 6 6 3 18 34-35 Brabantia 15 7 3 5 17 29-27 Kimbria 15 7 2 6 16 37-36 Alliance 13 6 2 5 14 30-21 Roermond 15 4 6 5 14 26-23 Maurits 15 6 2 7 14 24-23 SC Emma 15 7 0 8 14 34-37 Almania 15 4 4 7 12 24-36 WH '16 13 4 3 6 11 23-24 Schijndel 15 4 2 9 10 27-37 2e klas A. Reusel Sp. 15 11 2 2 24 44-27 Heusden 16 9 3 4 21 30-26 SCB 14 7 4 3 18 27-20 Zw. VFC 15 7 3 5 17 35-24 GVV 13 6 3 4 15 33-25 St. M.-G. 15 6 3 6 15 23-30 RKDVC 15 6 2 7 14 35-36 Voab 15 4 5 6 13 33-28 Hieronymus 14 5 1 8 11 27-37 Conc. SVD 14 3 5 6 11 15-30 GSBW 15 4 2 9 10 24-37 RKTVV 14 2 3 9 7 16-34 3e klas C. 15 14 14 16 17 13 13 15 13 13 1 11 1 10 1 8 3 6 4 7 0 6 2 5 4 3 2 3 1 3 2 0 12 1 10 74-33 57-22 47-19 36-21 31-29 33-42 14 45-41 14 25-45 8 25-39 7 18-42 6 20-54 5 14-48 over het niet vervolgen van mr. Schokking. Naar de uitspraak zal de officier zich dan gedragen. Mevr. Pino is in beroep ge gaan bij de Hoge Raad. In de afgelopen wéken zijn tien prijzenkartels opgeheven. Er zijn bovendien nog een aantal toezeg gingen gedaan voor het opheffen van andere kartels. In 1955 wer den 31 prijzenkartels afgemeld (in 1954: 16). Dit deelt minister Zijlstra (Economische Zaken) aan de Eerste Kamer mee in zijn memorie van antwoord. ^PENSIOENWET KOST 722 MILJOEN IN 1957. In 1957 zal krachtens de nieu we algemene pensioenverzeke ring 722 miljoen gulden worden uitgekeerd tegen 279 miljoen vol- Êens de huidige noodregeling. let totaal van de uitkeringen wordt dus 2V2 maal zo groot. De kring van mensen, die worden geholpen, wordt verhoudingsge wijs niet zo veel groter: 712.000 in 1957, 369.000 op 't ogenblik. Deze cijfers gaf minister Suur- hoff, bewindsman van Sociale Zaken, dinsdagavond in de Twee de Kamer om „de enorme bete kenis" aan te tonen van de ver plichte pensioenverzekering, die hij in een rede van ongeveer 3(4 uur verdedigde. De minister verklaarde zich „gaarne accoord" met het betoog van enkele afgevaardigden vori ge week, dat de nationale bete kenis van de nieuwe wet niet mag worden aangetast door po gingen van één partij om haar te annexeren. De uitdrukking „Hij trekt van Suurhoff" klinkt ook niet", vond hij. De bewindsman eiste voor zichzelf alleen de eer van de „indiening en de vormge ving", maar hij erkende ronduit, dat velen uit verschillende krin gen belangrijk werk hadden ver richt. UITBREIDING KLM-NET. Dit jaar ook naar Ankara, Khartoum, Palma, Luxemburg en Warschau. Als alle voortekenen niet be driegen, dan wordt 1956 voor de KLM een rustig jaar. De zomer dienst van deze maatschappij, die op 22 april a.s. ingaat, zal geen spectaculaire uitbreiding te zien geven. In het luchtnet zullen worden opgenomen met ingang van de zomerdienst Ankara in Turkije, Khartoum in de Soedan, Paima op Mallorca, Luxemburg en Warschau. Dit heeft de president-directeur der KLM, de heer I. A. Aler, op een persconferentie in 't hoofd kantoor van zijn maatschappij te 's-Gravenhage medegedeeld. De maatschappij heeft in 1955 rond 725.000 passagiers en twin tig miljoen kg. vracht vervoerd. Voor het jaar 1961 verwacht men dat dit getal passagiers zal zijn verdubbeld en deze hoeveelheid vracht zal zijn verdrievoudigd. ECHTPAAR OMGEKOMEN BIJ BRAND IN DE HOOFDSTAD. Zondagnacht heeft in de Twee de Nassaustraat in Amsterdam- West een felle brand gewoed, waarbij een echtpaar om 't leven is gekomen. Tien personen wer den dakloos. Omstreeks vier uur ontdekte een voorbijganger rook en vlam men achter de ramen van de eer ste verdieping van het perceel. Hij maakte onmiddellijk alarm, zodat de vijf in het huis wonen de gezinnen, de meesten nog in nachtgewaad, het brandende per ceel net op tijd konden verlaten. Dit moest via een brandtrap ge« schieden, omdat de normale weg door de gang reeds door 't vuur was versperd. De vlammen gre pen met enorme snelheid om zich heen en weinig minuten la ter stond het gehele pand, dat drie etages en een zolderverdie ping heeft, in lichterlaaie. SIGARET GEROOKT TN BED, MAN GESTIKT. De 29-jarige lasser K. Lernmen uit Brunssum is in de nacht van zondag op maandag in z'n slaap kamer door verstikking om het leven gekomen. Het echtpaar waarbij hij inwoonde, was des morgens tegen zes uur wakker geworden en rook brandlucht, die uit de kamer van Lemmen kwam. Vermoedelijk heeft de man in bed gerookt. Het bedde- goed was_ geschroeid en 'n dichte rook vulde het hele vertrek. Een in allerijl gewaarschuwde dokter paste nog geruime tijd kunstma tige ademhaling toe, doch zonder resultaat. NEDERLANDER DOOR DUITSE VROUW VERGIFTIGD. Te Hamburg heeft een 42-jari- ge Duitse vrouw tegenover de rechter-commissaris bekend, dat zij een 40-jarige Nederlander uit jaloezie met rattenkruid vergif tigd en gedood heeft. SLACHTOFFERS VAN HET IJS Te Ommen zijn twee kinderen uit één gezin, een jongen van zes en zijn zusje van vier jaar, door "t ijs gezakt en verdronken. De 22-jarige ongehuwde Th. Stuart uit Amsterdam, werkzaam bij de Nederlandse Heidemaat schappij, is maandagavond om 't leven gekomen, toen hij met zijn auto op de Zuiderzeestraatweg onder Oostendorp, gem. Doorn spijk, tegen een boom reed. De heer Stuart was op slag dood. JONGE VROUW VERGIFTIGD. De officier van Justitie in Den Bosch, mr. Baron van Imhoff, heeft een onderzoek gelast naar de geheimzinnige dood van de 20- jarige mevr. O. uit de Peellandt- straat in Veghel. Haar stoffelijk overschot, dat Dinsdagmiddag in haar woning werd gevonden, ver toonde vergiftigingsverschijnse len. Mevrouw O. is uit Indonesië afkomstig. HEERLIJK DM TE ROKEN VOORNAAM OM TE PRESENTEREN ONGEREGELDHEDEN IN DE Behalve in Georgië zijn ook demonstraties tegen het Kremlin gehouden in Erivan, Armenië en Bagoe, Azerbeidsjan. Volgens on bevestigde berichten hebben ook hier studenten portretten van Stalin en spandoeken door de straten gedragen, maar de onge regeldheden zouden minder om vangrijk zijn geweest dan in Ti- flis. In sommige delen van de Sovjet-Unie is een controle inge steld op het reizigersverkeer.. Het luchtverkeer naar Tiflis in Georgië, Erivan in Armenië, Ba goe in Azerbeidsjan en Sotsji, 'n befaamd vacantie-oord aan de Zwarte Zee, is tot nader order geschorst. Al deze gebieden zijn sinds 8 maart voor vreemdelin gen gesloten. Sovjet-burgers mo gen er slechts heen reizen met 'n speciale vergunning. BIJNA VIJF MILJARD AMERI KAANSE HULP AAN HET BUITENLAND. President Eisenhower heeft 't Amerikaanse congres in een spe ciale boodschap betreffende mi litaire en economische hulpver lening aan het buitenland ver zocht hiervoor een bedrag van bijna 4.700.000.000 dollar uit te trekken. Er bestaat nog steeds ernstig gevaar voor een aanval in het midden-Oosten en in Azië. De Sovjet-uitbreiding van invloeds sferen geschiedt thans in enigs zins gewijzigde vorm, doch haar uiteindelijke doel, namelijk het ontwrichten van vrije landen, om deze tenslotte te kunnen beheer sen, blijft hetzelfde. Opstelling van een programma tot wederzijdse hulpverlening is dringend noodzakelijk. De nieuwe ontwikkeling in de Sovjet-Russische politiek vormen een duidelijke aanwijzing van 't succes, dat wij boekten, aldus Ei senhower. De Sovjet-Unie schijnt geweld dadige agressie,1 althans tijdelijk, terzijde te hebben gesteld. Zij tracht thans haar doel onder meer via handelstransacties te bereiken, waarbij wapens, kapi taal sgoederen en technische hulp verlening worden aangeboden. in schoonmaakgetij: Hamea-Geiei UITSLAGEN VAN ZONDAG 18 MAART 1956. K. N. V. B. Res. 2e klas B. BSC 2Internos 2 RKTVV 2Longa 3 DESK 2—Willem II 3 Noad 3—NAC 3 2—4 2—2 5—1 2—3 Res. 3e klas B. OSS 2—RKDVC 2 4—1 Willem II 4Concordia 2 32 WSC 2—RKC 2 4—1 GW 2St. Michielsgestel 2 afg. KNVB Afdeling Noord-Brabant. Ie klas 103. WaspikWhite Boys 11 TPO—Tet. Boys 7—2 Be ReadyAdvendo 30 Baronie 3Terheijden 28 le klas 104. RWB 2Boxtel 2 60 Wilhelmina 3-Uno Animo 2 25 Concordia 3RKDVC 3 41 Vlijm. Boys 2Noad 4 23 le klas 105. AudaciaRKSSS 20 GloriaBroekhoven 31 VelocitasKorvel 40 Jong BrabantRiel 02 Oirschot V.Berkdijk 31 2e klas 206. Veerse Boys 2—Right 'Oh 4—0 SCO 2Raamsdonk 2 61 2e klas 212. Baardwijk 3RWB 3 30 Haarsteeg 2Baardwijk 4 51 RKC 4—WSC 4 4—0 WSC 3—RKC 3 5—1 3e klas 305. Right 'Oh 2White Boys 2 00 gest. Tet. Boys 2Waspik 2 04 Raamsdonk 3Duss. Boys 16 3e klas 311. RWB 4Dongen 3 04 Waspik 3—WSC 5 0—3 DESK 4Berkdijk 3 n. gesp. Zaterdagmiddagcompetitie. Uitslagen Zaterdag 17 Maart. le klas B. HNC—DEB 3—0 Good Luck 2Sprang 2 31 PTT—SSC 2 1—5 2e klas B. Zwal. B. 2PTT (T.) uitgest. SSC 3ONI 2 uitgest. 2e klas C. Sprang 3-Zwal. Boys 3 uitgest. The Gunners 3SSC 4 30 WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG 25 MAART. K. N. V. B. BETAALD VOETBAL. Hoofdklasse A. LimburgiaRoda Sport DOSFortuna '54 AmsterdamEindhoven VVVExcelsior NAC—ADO SpartaAjax VitesseNoad EBOH—HVC RigtersbleekStormvogels Hoofdklasse B. Willem IIAlkmaar EmmaSportcl. Enschede De VolewijckersDe Graafschap B V V—Feij enoord Schev. Holl. SportDFC MVV—EDO PSVEünkwijk Sittardia—GVAV Rapid JC—SVV Elinkwijk 22 Sc Enschede 22 Rapid JC BW Willem II Alkmaar Feijenoord DFC PSV GVAV MVV SVV Sch. H. Sp. Graafschap Sittardia EDO Volewijck. Emma 54-21 64-37 49-28 50-31 49-34 32-31 51-38 42-35 50-40 44-49 36-27 40-34 39-52 32-46 39-57 23-47 28-71 20-64 le klas A. VelocitasEnsch. Boys AGOVVRCH VSVXerxes De Valk—DWS VeendamGo Ahead PECHeerenveen le klas B. Be QuickZwolse Boys HaarlemRheden Hermes DVSBaronie 't GooiBlauw Wit LongaON A HelmondWageningen Herm. DVS 18 Haarlem 18 Leeuwarden 19 Wageningen 16 Baronie Longa Helmond Blauw Wit Rheden 't Gooi Zwolse B. Heracles Be Quick ONA FEUILLETON van „De Echo van het Zuiden" door: PIKE NORTON WILL'S 42). De man, die deze woorden gespro ken had, zou door Peter onmiddel lijk herkend zijn als Dufresque. „Le patron", tot wie hij zijn toespraak had gehouden, friemelde zenuwach tig met zijn handen. Hij scheen niet bijzonder op zijn gemak. Dufresque zag dat. En in de blik, die hij op de man wierp, lag diens veroordeling. Een minachtend glimlachje plooide dan zijn lippen. „Wat doen we?" vroeg hij spottend. „Ik dacht dat jij wel een goed plan zou hebben". „Le patron" bevochtigde zijn lippen met het puntje van zijn tong. „Als we eens iemand op hem afsturen, waarvoor hij geen argwaan koes tert, en die hem uit laten horen?" opperde hij. „Wie zou dat moeten doen?" „Een van de meisjes hier". Dufresque knipte met zijn vingers. Dan haalde hij zijn schouders op. „Veel zal het niet uithalen, maar 't is te proberen. Ik weet zo gauw ook niets beters. Heb je iemand, die daar bijzonder voor geschikt is? Het is geen geringe opdracht". „We kun nen Marion er eens op afsturen. Zij is zeer handig en kan zich voordoen als een onschuldig kamermeisje". „Goed", besliste Dufresque. „Laat haar het proberen. Instrueer haar goed en dan moeten we maar af wachten of hij er in trapt". „Kunnen we hem niet laten ver dwijnen?" vroeg de hotelier. Du fresque scheen het hierover met zichzelf nog niet eens te zijn. Meer malen vertrok hij zijn gezicht in 'n nijdige grimas. Met angst in zijn ogen zag „le patron" toe. Dan schudde Dufresque het hoofd. „We kunnen het nog niet riskeren", zei hij. „Ik weet niets van hem. Ik weet niet in hoeverre hij anderen in zijn kennis gedeeld heeft, of hij van de politie komt en zo ja, wat zijn op dracht is. Ik ben zeer voorzichtig geworden na die gebeurtenissen in Amsterdam". „Le patron" knikte. Hij liet alles aan Dufresque over. Had het aan hem zelf gelegen, dan had hij de zaak al opgegeven. Het was te heet geworden. Maar de figuur van Du fresque weerhield hem daarvan. Hij wist dat de man een vlucht als ver raad zou beschouwen en hij wist ook wat Dufresque met verraders deed. „Ik zal Marion haar instruc ties geven", zei hij. Hij verdween naar achteren en vroeg aan een der kellners: „Is Ma rion hier?" „Ze is boven", antwoordde de man. „Le patron" haastte zich de trap pen op en klopte op de deur. „Ma rion, ik moet je onmiddellijk spre ken". Bijna onmiddellijk werd de deur op een kier geopend. „O, bent u het. Kom er in!" Ze verdween in de kamer. „U wilt me spreken?" vroeg ze, tegen de tafel leunend en haar slanke benen verveeld over elkaar slaand. „Le patron" begon haastig en fluisterend te spreken. Het meisje luisterde ongeïnteresseerd toe. Zij knikte af en toe. „Het is te probe ren", zei ze, toen hij uitgespro ken was. „Veel hoop heb ik er niet op. Als hij zo brutaal is om hier te komen, zal hij wel niet in dit val letje trappen". „Doe wat je gezegd is", beet „le patron" haar toe. „En laat de rest aan ons over". Marion trok haar schouders op in een geraffineerd-onverschillig ge baar en liep naar beneden. Vijf minuten later kwam een ka mermeisje de trap weer oplopen en alleen een scherp-oplettende toe schouwer zou uit dat kamermeisje Marion gehaald hebben. Ze oogstte een goedkeurend knikje van „le pa tron", die met een blik haar mon sterde en dan het nummer van de bewuste kamer noemde. Het meisje klopte aan bij Peter. „Entrez" hoorde ze iemand roe pen. Ze trad binnen en vroeg met een zacht en bedeesd stemmetje „Heeft mijnheer nog iets nodig, of is allés in orde?" Peter bekeek haar met opgetrok ken wenkbrauwen. „Wat bedoel je", vroeg hij nors. „Wat zou ik nog no dig moeten hebben?" Het meisje schrok van de on vriendelijke toon. „Ik bedoel", zei ze nog zachter en haast nog bedees der „of u uw handdoek al hebt en of uw bed al in orde is?" „O, kijk zelf maar even", gromde Peter. Het meisje controleerde alles zwij gend en met vlugge, handige ge baartjes. „Zal ik even voor u uit pakken?" vroeg ze dan. Peter keek haar aan. „Daar staat mijn koffer", wees hij. „Maar maak er niet teveel werk van. Dat is de moeite niet waard". Hij verzonk weer in zijn gepeins, maar dan bedacht hij opeens, dat hier de kans lag om iets te weten te komen. Het meisje behoorde tot het personeel en zou misschien iets le klas C. KFCHelmondia OosterparkersUVS Fortuna VI.Zwartemeer DoskoHilversum VolendamTOP DHCZeist OldenzaalZFC TubantiaWilhelmina AMATEURVOETBAL. le klas C. AllianceKimbria MauritsSportclub Emma SchijndelBrabantia VlissingenTSC JVC—ODC OSS—SET VelocGemert T axandriaSarto BoxtelUno Animo Spechten Gemert Taxandria Boxtel Sarto Veloc ODC Uno Animo JVC OSS Baardwijk SET 16 12 16 12 15 16 15 14 16 15 16 14 16 15 1 27 2 26 3 21 6 18 5 17 16 16 12 10 9 8 4 51-15 51-26 40-27 42-23 27-25 28-24 35-38 25-26 22-42 20-34 19-39 13-53 2e klas B. Rood WitMiddelburg DongenMOC AxelInternos RoosendaalDESK WVO—RAC MOC 14 12 1 RAC 14 8 5 Middelburg 15 8 4 Internos 17 8 2 Rood Wit 17 5 6 DESK 16 7 1 WVO 14 4 6 Axel 14 4 5 Hulst 15 4 4 Goes 14 3 5 Dongen 14 2 3 Roosendaal 13 2 2 1 25 1 21 3 20 7 18 6 16 8 15 4 14 12 12 11 7 6 47-17 36-21 43-18 33-34 30-30 31-33 27-33 23-32 31-49 54-51 23-45 23-40 3e klas B. GVVSt. Michielsgestel HieronymusVoab SCBZwaluw VFC RKTVVConcordia SVD GSBWHeusden VES—RKC Veerse BoysZierikzee .BSCHero IRWBDHV De SchuttersGudok BSC 16 WSC 14 Veerse Boys 14 Hero Schutters Virtus VES RKC RWB DHV Gudok Zierikzee 4e klas B. BMCVlijmense Boys RKJVV—Blauw Geel '38 HVCHRhode ZaltbommelNooit Gedacht Rhode Vlijm. Boys RKSVA RKJVV Margriet Blauw Geel OJC Nooit Ged. Zaltbommel HVCH BMC 15 16 15 16 17 15 15 16 12 15 15 11 2 11 1 11 0 8 2 7 5 5 5 4 2 2 2 24 4 23 4 22 6 18 9 15 6 14 7 13 8 13 6 10 8 9 10 7 33-17 45-25 37-27 38-44 40-38 23-27 23-33 37-34 26-29 28-41 32-41 4e klas E. NieuwkuijkHilvaria TACOns Vios ZigoWere Di SVGHaarsteeg OisterwijkWit Zwart Nevelo Ons Vios Hilvaria Zigo Nieuwkuiik TAC Oisterwijk Were Di SVG Wit Zwart Haarsteeg 16 10 16 10 15 10 17 15 15 15 15 16 16 14 3 23 3 23 3 22 6 19 2 17 5 16 4 16 9 10 8 10 9 9 10 5 57-32 57-34 38-20 42-30 37-28 27-23 26-25 26-19 24-42 26-37 13-53 Res,. 2e klas B Internos 2Alliance 2 Longa 3—DESK 2 Willem II 3Noad 3 BSC 2—BVV 3 Res. 3e klas B. RKDVC 2—Willem II 4 Concordia SVD 2WSC 2 OJC 2—GVV 2 BVV 4St. Michielsgestel 2 ZATERDAGVOETBAL. WEST II. 4e klas D. WijkSprang RijsoordDinteloord ZuidlandZwaluwse Boys IFC—Bolnes De ZwerverAalburg KNVB Afdeling Noord-Brabant. le klas 103. T erheij den-TPO AdvendoRaamsdonk WaspikBe Ready VCW—NAC 5 le klas 104. Uno Animo 2RWB 2 Baardwijk 2—Vlijm. Boys 2 Noad 4—-Wilhelmina 3 Concordia 3—DESK 3 2e klas 206. Right 'Oh—WVO 2 Be Ready 2—Madese Boys 3 TSC 3Raamsdonk 2 Veerse Boys 3SCO 2 2e klas 212. RWB 3Vlijm. Boys 3 RKC 3Baardwijk 3 Heusden 2Baardwijk 4 3e klas 305. Duss. BoysRight 'Oh 2 SCO 3Tet. Boys 2 Waspik 2White Boys 2 3e klas 311. WSC 5Berkdijk 3 Uno Animo 3—DVVC 2 Dongen 3Berkdijk 2 los laten als hij haar goed aanpak te. „Ik hoor aan je uitspraak dat je niet uit het Zuiden komt. Is dat juist, of vergis ik mij?" De veran dering in zijn toon was het meisje niet ontgaan. „Nee mijnheer, ik kom uit Normandië". „Normandië" zei Peter half-luid. peinzend. „Dat is een mooie streek. Ik ben er eens geweest". „O ja", zei het meisje ineens le vendig. „Het is er prachtig. Nergens zo mooi als bij ons Ze zweeg plotseling verward. Pe ter keek haar geamuseerd aan. „Ben je al lang hier?" vroeg hij. „Twee maanden, mijnheer. Mijn oom kende „le patron" goed en de ze hielp me uit de brand". „Uit de brand? Hoe zo?" „Mijn vader werd tijdens de oor log gedood. Vermoord door de Duit sers. Een half jaar geleden stierf ook mijn moeder. Toen hielp mijn oom me hier aan deze betrekking". Het meisje had dit verteld met zach te stem en Peter meende een traan te zien glinsteren in haar oog. „Dat is niet zo prettig, zei hij, vol meegevoel. „Maar je hebt hier toch wel een goede betrekking?" „O ja", zei ze ineens weer enthou siast. „Het is hier geweldig. Zo'n grote stad en zoveel mensen. Het is hier zeker wel veel drukker dan in Parijs", zei ze er naïef bij. Peter glimlachte. Het was wel duidelijk dat ze uit de provincie kwam. „Parijs is nog veel mooier en veel drukker", zei hij dan. „Bent u in Parijs geweest?" vroeg 't meisje. „O ja natuurlijk, u bent buitenlander en die zijn altijd rijk. Kunnen dus ook naar Parijs gaan", zei ze wijs. Peter schoot in een lui de lach. Kostelijke opmerking! Het meisje bloosde verlegen. „U lacht mij uit", zei ze ver wijtend. „O' nee", zei Peter nog nahikkend. „Vertel verder". „Ik heb verder niets te vertellen", zei het meisje mokkend. „U lacht me toch maar uit". „Ik zal niet meer lachen", beloof de Peter. „Ik ben inderdaad in Pa rijs geweest, maar ik ben toch heus niet rijk. Ik was in Parijs corres pondent van een Nederlandse krant. Daar heb ik zo goed Frans ge leerd". „O", zei het meisje nadenkend. „Correspondent? Wat is dat?" „Dat is iemand die in een vreem de stad gaat wonen, daar allerlei nieuws verzamelt en doorstuurt naar zijn krant", verklaarde Peter. „Ik heb dat drie jaar gedaan". (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6