THEE RECLAME 25 ct GOEDKOPER Meisjes en Jongens aankomend Typiste MEISJES t&OTOHT Moderne Middenstandswoning. HET TWEEDE PAKJE voor stikkerij en snijderij. QExclusitbe meubelen Beiden op Theater „MUSIS SACRUM" „HONGAARSE RHAPSODIE" „Mannen zonder mededogen" Firma H. H. de Kort-Wingels PRIMA KRACHTEN NETTE MEISJES Vrouwelijke kracht. een 1ste Monteur een halfwas Monteur een leerling Monteur. Stahl Chemische Industrieën N.V. P. DE GRUYTER ZOON N.V. TfcHDP&ST* COSTU UM HYPHOTHEEKGELDEN BESCHIKBAAR „W I D E L 0 V A D 0" 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 23 MAART 1956 4 ikoop van een l HERENGOSTUUM I DAMESMANTEL t MANTELCOSTUUM STOFFENil VOOR DIRECT GEVRAAGD St. Antoniusstraat 38 WAALWIJK. Schoenfabriek MARIAM ZWIKKEBIJ en VEEPOETS Garagebedrijf J. HAMERS Erasstraat 1 KAATSHEUVEL. Tel. 2053 Zomerdijkweg 10 WAALWIJK VRAAGT met Mulo-opleiding. Zo soepel als Uw eigen huid 17.95 2.95 te 's HERTOGENBOSCH VRAAGT VOOR HAAR PAKAFDELINGEN Zeer hoog loon. Goede sociale voor zieningen. Reisgeldvergoeding. voor parelwitte tanden en een frisse adem! HENRI VRINTEN Wenst U voor PASEN recht van de fabriek GEBR. KUIJS P. v. d. Wiel DIEPVRIES NASI Stencilwerk Lichtdrukken Fotocopleën WSum, Waalwijk "De TE KOOP GEVRAAGD TE WAALWIJK (voor zelfbewoning) Moet in de loop van 1956 betrokken kannen worden. vanaf f 3.000. op woonhuizen, woon-winkeihuizen en boerderijen. N.V. „BOHAN", Brigittenstraat 17, UTRECHT ABONNEMENTEN en ADVERTENTIES Het voordeligs Zwitserse kwaliteitshorlo^e Horlogerie J. OVERSBERG GEDISTILLEERD, WIJN en LIKEUR Besopensestraat 62 a WAALWIJK Telefoon 2274 (soort naar keuze) Geldig van 21 t/m 27 maart 1956 STATIONSSTRAAT 28 WAALW'JK-TEl:2909 V KIJBLIJ VEND ZICHPZENDING. Normale tuba 44 d presenteert VRIJDAG en ZATERDAG om 8 uur ZONDAG om 6 en 8.30 uur Colette Marchand, Rul Hubschmid, Michel Simon. Willy Fritsch, In: Muziek, dans en laaiende hartstocht in een grandioos romantisch filmschouwspel. Toegang 18 jaar. MAANDAG en WOENSDAG om 8 uur Frank Sinatra, Sterling Hayden en Nancy Gates in: Een meedogenloze gangster terroriseerde vijf mensen om vanuit hun huis de president der Verenigde Staten te doden. Toegang 18 jaar. Roestenbergstraat 59 Kaatsheuvel vraagt voor de afdelingen voor het atelier. N V. CHROOMLEDERFABRIEK „DE AMSTEL" v/h. L. S. Gompen TE WAALWIJK vraagt voor h «ar kantoor Kennis der moderne talen en machineschrijven ge wenst. Bij voorkeur met kantoorervanng. Sollicitaties worden schriftelijk ingewacht. VOOR DIRECT GEVRAAGD Indiensttreding uiterlijk 1 Mei 1956. 1133 Deze Wala gaine is bijzonder knap ont worpen. Niet alleen de zijpanden, maar ook het satijnen voor- en rugpand zijn elastisch. Deze Wala gaine geeft U een slank en rank figuur. Kom U zelf over tuigen van de kwaliteiten van dit model. Gaine vanaf Beha vanaf Pat eerst. koop dan Uw oude corset knappen wij keurig voor U op. Aanmelden dagelijks van 9—11 uur, alsmede 's Maan dags en 's Woensdagsavonds van 7—8 uur bil de Personeelsafdeling, Visstraat te 's Hertogenbosch. (Nieuwe asbestcement) GOLFPLATEN 108 cm breed en 153-183-213-244-274-305 cm lang prijs resp F 5.38-6.43-7.48- 8.57-10.86-11.53. HARDBOARD (zolang de voorraad strekt) 122 cm breed 305 - 336 - 366 - 396 cm. lang F 1.95 per M2. Wij maken alle HOENDERHOKKEN en andere houten GEBOUWTJES op maat tegen ongekend lage prijs. Verder leveren wij zowel nieuwe als gebruikte balken, planken, deuren, ramen, latten, spijkers, sloten, klinken, schroeven, gaas, draad, gereedschappen, enz. enz. Aanbevelend. Gasthuisstraat 91 KAATSHEUVEL. Tel. 2584 nog een wendt U dan tot Vlotte bediening en gemakke lijke betalingscondities Wlelstr. 4 A 't HOEKJE en Sprangse Vaart 6 K'HEUVEL VOOR vette jonge hanen, electrische kunstmoeders, snavel-afbrand-apparaten, alle soorten kuikens en jonge hennen naar Eindstraat 23 DRUNEN Tel. 221 COSTUUMS, regenkleding, de mi's, sportcombinaties, man- telcostuums, mantels, f 10.- maandelijks. Schrijf aan Super Standing: Jac.Cremerstr. 44c ARNHEM Kleur en maat vermelden. 3 porties 600 gram f 1.85 WED. J. R. KOOL ZN. Tel. 2725 WAALWIJK het enige Rijksgediplomeerde bedrijf in de Langstraat. ta.giind. 89 - 91Tel. K 4160 nr. 3118 "HET PERZISCH TAPUTHUIS' JOS DONDERS tZOON ZOMERSTRAAT 26 lUBURG t/a'i 7a<aèr\' Brieven, bevattende opgave van ligging, indeling, prijs etci onder nr. 7541 bur. v. d. blad te Waalwijk of Kaatsheuvel. Voor nieuwbouw, tot 80°/0 van de netto stichtingskosten, aanbieding op tekening. Rente vanaf 3,/2°/oi Gunstige aflossingsvoorwaarden. Telefoon 03400—19727. Medewerkers J. VAN NISPEN, St. Antoniusstraat 41, Waalwijk, W. v. d. HAMMEN, Burg. v. d. Klokkenlaan 47, Waalwijk. Tel. 2285. ons bijkantoor te KAATSHEUVEL en onze agenten In alle plaatsen van de Langstraat nemen steeds gaarne ADVERTENTIES en ABONNEMENTEN aan Pres. Steijnstr. 19 WAALWIJK Wilt gfl voor de voile 100 procent verzekerd zijn van prettige PAAS DAGEN laat ons dan Uw leveran cier zijn van het beste adres op dit gebied. Het merk bij uitnemendheid. Telefoon 2776

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8