NIEUWE CONFECTIEZAAK I i Assistent-Boekhouder 2e ASSISTENTEN Süniur i STANDAARDVLAGGEN ISporthuis FIDES VOETBALSPORT WERKSTER WERKSTER Winkelhuizen te huur VAN LEENT EN VERMEER VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDEN NET DAGMEISJE KHMER zonder pension. net Burgerpension. lichtgrijze KINDERWAGEN. Garage van Alphen H. STASSAR 2 winkef woningen NET PENSION VERMIST 2 HOKKEUG VAARZEN BIGGEN TE KOOP Staat ter dekking Dwergpincher. MACHINESTIKSTERS LANDIS GYR N.V. bediende voor expeditie- en magazijnwerk HANDWERKSTERS JONGENS KLEERMAKERS. Accountantskantoor Joh. van Beek een ervaren AANKLOPPER enkele aankomende „TWEE STUIVERS HOOP" Tel. 2817 WAALWIJK 8 "*aiUX T3H WAV 0H03 3a DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 23 APRIL 1956 of WERKSTER GEVRAAGD. AANGEBODEN DE ECHO UW BLAD OPENBARE AANBESTEDING ||j Verkoop begint vrijdagmorgen 10 uur. G. v. d. Broek, JOS. ROMBOUTS In ons atelier te Waalwjjk is plaats voor Middelgrote schoenfabriek te Kaatsheuvel vraagt en voor opleiding in de Stikkery en TH AS N.V., - Ie Zeine 92-94 te TILBURG. Boerhaaveplein 3 vraagt enkele N.V. ALB. JOH. WENNEKES vraagt voor spoedige indiensttreding VRAAGT: FILMAVOND dajé „djbe djalqenwul Voor de a.s. Nationale Feestdagen, Onze vlaggen zijn gegarandeerd U heeft er een vlag aan voor jaren. VOETBALUITSLAGEN. Hoofdklasse A StormvogelsFortuna '54 15 EindhovenRoda Sport 03 ExcelsiorLimburgia 01 ADO—DOS 5—3 AjaxAmsterdam 1—1 NOAD—VVV 0—6 HVCNAC 4—1 RigterbleekSparta 03 EBOH—Vitesse uitgesteld Hoofdklasse B SWSpel. Enschede 23 De GraafschapAlkmaar 01 FeijenoordWillem II 01 DFC—Emma 1—2 o.p.v. DFC EDODe Volewijckers 12 Elinkwij kBW 1—1 GVAVSHS 3—0 Rapid JC-MW 2—2 SittardiaPSV 22 Eerste klasse A RBC—RCH 2—0 DWSAGOVV 2—0 HeerenveenEnsch. Boys uitgest. Go AheadPSV PEC—De Valk XerxesVelocitas VeendamNEC 3—0 8—0 0—0 2—2 ó.p.v. Veendam Eerste klasse B - i n RhedenZwolse Boys HeraclesLON GA Blauw-WitLeeuwarden Helmond't Gooi ONAWageningen Eerste klasse C WilhelminaUVS ZwartemeerHelmondia '55 HilversumKFC TOPOosterparkers ZeistFortuna VI. ZFC—DOSKO Tubantia—V olendam OldenzaalDHC AMATEUR-VOETBAL Eerste klasse C 5—0 1—2 3—1 4—0 4—2 3—2 1—3 1—1 0—3 3—2 2—0 2—1 1—3 VSV '34—WH '16 2—0 KimbriaAlmania 3—0 SC EmmaRoermond 1—0 SchijndelAlliance 0—1 gestaakt MauritsVlissingen 2—0 Tweede klasse A Sarto—ODC 1—1 SET—JVC '31 1—2 GemertTaxandria 1—3 Boxtel—OSS '20 0—1 VelocDe Spechten 0—2 Tweede klasse B HulstGoes 0—3 MOC '17Middelburg 3—2 RACRood-Wit 0—0 InternosDongen 1—1 WV ORoosendaal 1—1 Derde klasse B Zwaluw-VFCMich. Gestel 31 Concordia-SVDGW 2—3 Reusel SportHieronymus 5—2 HeusdenSCB 0—1 RKDVC—RKTVV 1—1 Derde klasse C GudokRKC 1—2 ZierikzeeVirtus 6—2 DHVVES '35 1—1 De SchuttersBSC 1—5 WSCRWB 6—0 Vierde klasse B BMC—RKSVA 0—2 RKJW—OJC 0—1 MargrietVlijm. Boys 3—0 HVCH—Blauw-Geel '38 6—2 RhodeZaltbommel 2—1 Vierde klasse E OisterwijkTAC 2—1 Were DiHilvaria 0—3 Nieuwkuij kHaarsteeg 5—1 CAPELLE. VV HNC. HNC 1 speelde zaterdag j.l. te gen SSC 2 en wist deze wedstrijd te winnen met 30. HNC 2 ging naar 's Graven moer om daar haar laatste wed strijd te spelen tegen ONI 2. Ook deze wedstrijd werd door de kam pioenen omgezet in een overwin ning, n.l. 31. Uit de 14 te spe len wedstrijden heeft het 2e nu dus het maximum aantal punten behaald. Bravo, jongens. HNC 4 speelde in Waspik te gen White Boys en behaalde een gelijk spel. De gastheren konden in de laatste minuut nog gelijk maken. Uitslag 1—1. Heusden 5 moest het onderspit delven tegen HNC 5 met 4—2. WASPIK. AdvendoWaspik 52. De uitwedstrijd die Waspik Zondag tegen Advendo had te spelen, heeft haar twee kostbare puntjes gekost. Nog erger voor haar is dit, nu White Boys in Terheijden een 40 overwinning op genoemde ploeg behaalde. Het zat Waspik in deze wed strijd niet erg mee. Reeds na 5 minuten kreeg Advendo een pe nalty toegekend, toen een van de achterspelers van Waspik hands maakte. Dit ongeluk werd met 'n doelpunt afgestraft. Een half uur hierna maakte Advendo 20 en met deze stand kwam de rust. In de eerste helft had Waspik niet meer verdiend, maar in de tweede helft kon men toch niet van een overwicht van Advendo spreken. Vervoort maakte 5 mi nuten na de rust 21. In de 20e minuut zag Waspik haar achter stand weer vergroot. En wat men ook speelde, het ging eenvoudig niet meer. Tien minuten later maakte Advendo haar vierde doelpunt. Hier kon Waspik nog slechts één goal tegenover zetten. Dit doelpunt werd gemaakt door C. Schellekens in de 55e minuut. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd is het weer Ad vendo dat weet te scoren en met deze 52 stand komt 't einde. In plaats van kaarten. A.s. maandag 30 april '56 hopen wfl met onze kinderen ons 25-jarig Huwelijksfeest te vieren J. A. van Oversteeg en Chr. van Oversteeg-Snjjders Dat zfj nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hunne kinderen. DIKKIE en PIET AD en COR PIET WOUTER. Vrijh.-Capelle, april 1956 Raadhuisstraat 154 Gelegenheid tot feliciteren op woensdag 2 mei van 8 tot 10 uur n.m. in de Chr. Volks bond te Sprang. GEVRAAGD voor enige dagen per week. AdresHoofdstraat 56 KAATSHEUVEL. GEVRAAGD voor enkele halve (of hele) dagen per week. Baardwijksestr. 4 Waalwijk AdresHoekeinde 6 WAALWIJK R.K. HEER vraagt Brieven onder No. 7586 aan het bureau van dit blad. HEER vraagt Brieven met prijsopgave en bijzonderheden als Zit- en/of Slaapkamer, enz. onder no. 7585 aan het bureau v.d. blad. TE KOOP: een in prima staat zjjnde Adres te bevragen bureau van dit blad. Volkswagen de Luxe 1950 Opel Olympla 1950 Peugeot 1948 Telef. 2510 Burg. v. d. Klokkenlaan 25-27 WAALWIJK. Meer mans met een bril van Stationsstr.88 Waalwijk Leverancier van alle ziekenfondsen. Namens zijn opdrachtgever de Weled. Heer H. Mostert, Broeksestraat 29, Babyloniënbroek (gem. Eethen) zal on dergetekende in het openbaar trachten aan te besteden overeenkomstig het Aanbestedingsreglement W.B. Het bouwen van een woonhuis annex fruitbewaarplaats te Babyloniënbroek. Bestek en voorwaarden met tekening zijn vanaf heden ver krijgbaar tegen betaling ven f 15.- per stel: a. ten kantore van de architect Burg. de van der Schueren- straat 3 Waalwijk b. aan bovenvermeld adres bij de opdrachtgever. Restitutie bij ongeschonden inlevering direct na de beste dingf 10.- per stel. De aanbesteding* vindt plaats op woensdag 2 mei 1956 op een op de nota van inlichtingen nader te vermelden plaats en tijd. De architect H. C. M. van der Meijs *rV A.s. donderdag 26 april, nam. 3 uur openen wij, naast onze van ouds gerenommeerde maatkleermakerjj, een Te huur aangeboden: in de St. Antoniusparochie Voorlopige huurprijs f 26.50 per week. Schriftelijk aan te melden bij burgemeester en wethouders van Waalwijk, vóór 4 mei 1956. Niet in aanmerking komen de volgende branches: bakkerij, kapperssalon, groenten handel, textielhandel horlogerie, kruidenierswaren en schoenen. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk Waalwijk, 19 april 1956 COMBINATIE-COSTUUMS REGENKLEDING JONGENSBROEKEN OVERHEMDEN ZELFB1NDERS, enz. in ruime sortering, exclusieve dessins en nieuwste kleuren In regenkleding brengen wjj zowel COATS als andere modellen, in gabardine en popeline, voor dames en heren. Ook in MAATKLEDING blijven wij aan de spits ONS DEVIES Het beste, het nieuwste enniet duur Laageinde 113 WAALWIJK Tel. 2236 WIJ HEBBEN PLASTIC LAKVERF per bus f4.50 PLASTIC GRONDVERF PLASTIC KALK (f0.95) PLASTIC KASTPAPIER (45 en 90 ct. per rol) Droeisterü VAN AMELSVOORT op de Markt, Tel. 2286, Kaatsheuvel. HEER zoekt met Zit-Slaapkamer In Waalwijk. Brieven onder no. 7587 aan het bureau van dit blad. ROODBONT vermoedelijk één drachtig. Zij, die aanwijzingen of inlich tingen kunnen verstrekken, tegen beloning, ons adres Winterdijk 41 WAALWIJK. bij Antoniusstraat 7 KAATSHEUVEL WIJ HEBBEN POLY COLOR kleuren shampe Het make-up voor Uw haar in alle tinten. Voor 2 behandelingen 1.95 Dro*isterü VAN AMELSVOORT op de Markt, Tel. 2286, Kaatsheuvel. le klas Prima bloedvoering en afstamming. AdresGrotestraat 42 WAALWIJK f Voor alle voorkomende^ I SCHOEN REPARATIES naar IA. v. WANROOIJ Gad. SchoenherstelL l Lao Xlll-itr. 72 KAATSHEUVEL TIES IEUVEL J COSTUUMS, regenkleding, de mi's, sportcombinaties, man- telcostuums, mantels, f 10.- maandelflks. Schrijf aan Super Standing: Jac.Cremerstr. 44c ARNHEM Kleur en maat vermelden. Fabriek van Electrlsche apparaten. Vredesplein 4 - Waalwijk vraagt leeftijd tot 25 jaar Aan werknemers, die buiten Waalwijk wonen, worden de reiskosten geheel vergoed. Aanmelding dagelijks, almede Vrijdagsavonds van 7-8 uur. Voor deze funktle worden vereist Mulo en Praktijk diploma Boekhouden. Leeftijd ca. 21 jaar. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan Accountantskantoor van Beek, Boerhaaveplein 3, Tilburg PRETTIGE WERKKRING HOOG LOON Zij, die reeds ervaring hebben, genieten de voorkeur. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen aan bovengenoemd adres. Uitstekende voorwaarden liefst met enige kantoorervarinng. Donderdag 8.15 uur in Musis Sacrum (Duo soldi di speranza) In het voorprogramma „Inke" het leven v.e. binnenschipper „Vincent van Gogh" Entrée f 1.25 - f 1.f 0.75 Toegang 18 jaar Plaatsbespreken woensdag 5-6 uur. De heer A. Steenbergen-Kroot brengt langs deze weg ter kennis van het publiek, dat met ingang van zaterdag 28 april a.s. de exploitatie van zijn café bedrijf wordt overgenomen door de heer VAN DIJCK-VAN HAM Hij betuigt hiermede zjjn dank voor het door hem genoten vertrouwen en beveelt gaarne de nieuwe exploitant bij U aan. met stok en stokhouder vanaf f 7*50 compleet STOKHOUDERS - BEUGELS - STOKKEN MASTEN en VLAGGEN, ook los verkrijgbaar in elk formaat. Speciale maten, s.v.p. vooral direkt bestellen!

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8