SPORTSP1EGEL DUIVENSPORT I Dat doet de Bank N H N 7 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 1 MEI 1956 7 LoonopzantS UITSLAGEN VAN ZONDAG 29 APRIL 1956. BETAALD VOETBAL. Hoofdklasse A. StormvogelsEindhoven 11 ExcelsiorFortuna '54 23 ADORoda Sport 1—1 AjaxLimburgia 01 Noad—DOS 2—1 HVCAmsterdam 11 RigtersbleekVVV 12 EBOH—NAG 1—3 VitesseSparta 2—2 Hoofdklasse B. SVV—De Graafschap 11 FeijenoordSC Enschede 43 DFCAlkmaar 23 EDO—Willem II 0—1 El in kwij kEmm a 60 GVAVVolewijckers 30 Rapid JC—BW 2—1 SittardiaSHS 00 PSV—<MVV 3—0 le klas A. Xerxes-RCH 01 DWS—NEC 2—0 HeerenveenVelocitas 20 PECEnschedese Boys 53 VeendamVSV 21 Go Ahead—RBC 1—0 le klas B. WageningenRheden 00 Blauw WitZwolse Boys 20 HelmondHaarlem 00 Longa't Gooi 00 BaronieBe Quick 02 le klas C. WilhelminaZwartemeer 72 HilversumUVS 32 TOP—Helmondia '55 04 Zeist—KFC 0—1 TubantiaFortuna VI. 11 OldenzaalDosko 42 DHC—Volendam 0-3 ZFC—Oosterparkers 0—1 AMATEURVOETBAL, le klas C. AllianceRoermond 2—0 TSCAlmania 4—0 SC Emxna—Kimbria 5—2 VSV '34—Brabantia 1—2 2e klas A. VelocJVC '31 4—1 GemertBaardwijk 81 SETUmo Animo 22 2e klas B. RACDongen 3—1 Roosendaal—Rood Wit W. 32 AxelHulst 01 Goes—MOC '17 0—1 3e klas B. RKTVV—SCB 2—3 RKDVC—St. Michielsgestel 3—2 HeusdeoVoab 32 Reusel Sp,Zwaluw VFC 21 HieronyuatasCone. SVD 10 3e klas C. RWB—Hero 2—2 DHVGudok 0—1 ZierikzeeWSC 07 Veer se BoysVirtus 40 4e klas B. RKSVA—OJG 6—4 HVCH—Rhode 1—5 (Rhode kampioen) ZaltbommelRKJVV 40 4e klas E. Ons ViosOisterwijk 13 Wit Zwart—SVG 2—1 Haarsteeg—Nevelo 23 JULIANA. Supportersvereniging WSC. Voor a.s. zondag is voor WSC vastgesteld de wedstrijd BSC WSC te Roosendaal. Voor WSC kan deze wedstrijd de beslissing brengen en vanzelfsprekend zul len velen de reis naar Roosendaal willen meemaken. Welnu, voor allen die deze reis willen mee maken, is er gelegenheid hiertoe per extra bus, welke door de sup portersvereniging wordt ingelast. De prijs voor deze reis is voor leden van de supportersvereni ging 1.50 per persoon en voor niet-leden 2.50 per persoon. Men kan zich opgeven voor deze reis tot en met donderdagavond bij café De Korenbeurs. Men ge lieve er nota van te nemen dat zij die zich niet op tijd hebben opgegeven, alle gevaar lopen te leurgesteld te worden. Wij vertrouwen dat alle WSC- ers deze reis meemaken om hun favorieten aan te moedigen, en dat zij op tijd aanwezig' zullen zijn om zodoende een vlot ver loop te verkrijgen. Het vertrekuur voor spelers zowel als supporters is bepaald op kwart voor 1 vanaf café De Korenbeurs. R.W.B.—HERO, 2—2. RWB speelde voor de rust met wind mee en was voortdurend in de meerder heid: het werd al vrij spoedig 10 door ten kopbal van Meulman uit e'en corner. RWB kreeg nog verschillende kansen, doch de schoten waren niet juist gericht Hero verdedigde hardnekkig. RWB bleef in de meerderheid, wij zagen zelfs aan voerder van Beek ten aanval trekken totdat RWB even buiten het strafschop gebied' een vrije schop kon nemen, welke door Meulman keihard werd ingescho ten, 20. Na de thee is -het Hero, dat met wind mee, de lakens uitdeelt: na 10 min. is de achterstand tot 21 terugge bracht. RWB ziet het gevaar, doch is vooral numeriek in de minderheid, het wordt voor de achterhoede zwaar werk; wel doet onze voorhoede 'enige aanval len, doch er zit geen kracht genoeg ach- voor mij "Ik laat haar ook mijn verzekeringen behandelen' Daar ik cliënt ben bij de N.H.M. kan haar Assurantiebedrijf mij helpen met levens- en brandverzekering, transport- en variaverzekeringen. Op assurantiegebied beschikt de N.H.M. over deskundigen, die ook over fiscale aspecten kunnen adviseren. Vraagt het plaatselijke kantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij inlichtingen omtrent elke gewenste vorm van persoonlijke of collectieve verzekering Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. AGENTSCHAP WAALWIJK N H M H H CAPELLE. WIT ZWART-NIEUWS. Het le elftal speelde j.l. zon dag tegen SVG uit Tilburg en wist deze wedstrijd verdiend te winnen. Doorlopend was Wit Zwart het meest in de aanval, doch het waren de gasten die het eerst de leiding wisten te nemen door hun rechtsbinnen. Vijf mi nuten later bracht W. de Jong de stand op gelijke voet. Hierna kreeg de thuisclub nog enkele mooie kansen om de lei ding te nemen, doch deze werden niet benut en met gelijke stand ging de rust in. Na de hervatting hetzelfde spelbeeld met de thuisclub het meest in de aanval doch de scho ten gaan net naasf of over. Pas 5 minuten voor het einde wist W. de Jong met een harde schuiver de overwinning veilig te stellen. Jongens, proficiat, want door deze overwinning is het vierde klasserschap behouden. Het 3e elftal speelde j.l. zater dag tegen Sprang 3. Voor deze wedstrijd was er nogal «?rote be langstelling, temeer daar het hier ging om de bovenste plaats. Bij een eventuele overwinning van Sprang was Wit Zwart zo goed als uitgeschakeld, doch nu zal Sprang de laatste twee wed strijden nog moeten winnen om gelijk te komen met Wit Zwart. Vermoedelijk zal het wel op een beslissingswedstrijd uitdraaien. In deze wedstrijd heeft Wit Zwart zijn laatste kans voor de bovenste plaats niet onbenut ge laten. Het was een sportieve wed strijd en beide elftallen gaven el kaar weinig toe. In de eerste helft wist Joop le Sage met twee goede doelpunten Wit Zwart een 20 voorsprong te geven. In de tweede helft was de thuisclub wel iets sterker, maar het verde- digingsbioc Rozenbrand, le Sage, Schapendonk was weer in prima vorm en wist iedere aanval keu rig af te slaan. De wedstrijd ein digde dan ook in een verdiende 20 overwinning. Jongens, proficiat. WASPIK. WaspikTeteringse Boys 41. Waspik behaalde zondagmid dag op het terrein van Victoria te Raamsdonk een gemakkelijke 4—1 overwinning op Teteringse Boys. Men hoefde er deze keer niet voor te zwoegen. Niet dat bij Waspik alles zo gesmeerd liep deze middag en dat er sprake was van een fris combinatiespel, maar de oorzaak van de gemak kelijke overwinning lag in de re latieve kracht van de tegenpartij. Waarom zou men zich druk ma gen, als men zich veilig voelt? Een klein half uur na de aftrap leek het echter even of men de zaak iets te slap had aangeoakt. Toen wisten de Boys van Tete- ringen de partij n.l. op gelijke voet te brengen, nadat 10 minu ten daarvoor Cor Schellekens Waspik de leiding had gegeven. Een kwartier later liet Rijken echter weer een goal voor Was pik aantekenen, 21. Meer doel punten werden er voor de rust niet gemaakt, hoewel er ver schillende doeirijpe kansen zijn geweest. Ook na de rust bleef Waspik de zaak meester en maakte nog twee doelpunten. Een kopballetje van Rijken huppelde kalm langs de binnenkant van het Tetering se doel, toen er ongeveer 30 mi nuten van de tweede helft waren gespeeld. Vijf minuten later kwam keeper Fijneman naar vo ren om de voorsprong van zijn ploeg nog meer te vergroten. Een achterspeler van Teteringse Boys had n.l. hands gemaakt, toen hij nog gauw even een bal moest wegwerken, die de keeper van zijn team reeds was gepasseerd. Vanaf de 11-meter stip loste Fij neman feilloos zijn voltreffer en met de stand 41 kwam 't einde. DRUNEN. RKDVCSt. Michielsgestel 32. Eindelijk een DVC overwin ning en een verdiende op St. Mi chielsgestel. In de eerste helft had RKDVC, dat met de wind in de rug speelde, een duidelijk overwicht, dat zich met de rust in een 21 stand demonstreerde. Na 10 minuten spelen namen de gasten de leiding, maar in de 20ste minuut maakte de midvoor van DVC met een prachtige goal gelijk. Tien minuten voor rust maakte de rechtsbuiten uit een corner 21. Na de rust ging het spel gelijk op met gevaarlijke aanvallen van DVC. Direct na de aanvang maakte de midvoor 31. Na een half uur kopte de rechtshalf der gasten de bal in het net en maak te 32, met welke stand het ein de kwam van een fraaie en spor tieve strijd. HAARSTEEG. HaarsteegNevelo 23. Het doelpunt dat midvoor Ne- lissen van Nevelo na het verstrij ken van de officiële speeltijd scoorde, wat de oorzaak dat Haarsteeg deze wedstrijd nog verloor, in welke wedstrijd zij met inzet van alle krachten nog getracht heeft enkele punten te veroveren, om zodoende aan het degradatiegevaar te ontkomen. Van alle kanten werd geprotes teerd, maar de arbiter handhaaf de zijn beslissing en Nevelo kon met een gelukkig gevoel het ter rein verlaten. De Oisterwijkers konden van meet af aan hun draai niet vin den, zij speelden zeer nerveus en de zenuwen speelden blijkbaar 'n grote rol. Haarsteeg daarentegen dat niets meer te verliezen, maar alles te winnen had, trok fel van leer en omdat de sasien somtijds maar raar stonden te schutteren kwamen er verschillende sco ringskansen. De wedstrijd was nog maar amper drie minuten oud of Haarsteeg wist de leiding tc nemen; het was midvoor Wim Walk die een hem toegespeelde bal via de paal inschoot. Aange moedigd door dit onverwachte succes werd enthousiast verder gestreden. Nevelo kon tot dan toe geen vat krijgen op het spel can Haarsteeg, dat nog steeds de toon aangaf. Na een kwartier te hebben gespeeld, had de thuis club andermaal succes; nu was het rechtsbinnen Siegers die vrij voor doel kwam te staan en on houdbaar inschoot; 20. Dit vonden de gasten toch wel wat te erg; zij hervonden hun evenwicht en in de daaropvol gende periode kreeg de achter hoede van Haarsteeg het zwaar te verduren; meermalen kroop ze door het bekende oog van de naald, maar de stand bleef tot de rust gehandhaafd. De thee bleek de gasten goed te hebben gedaan; er lag meer zelfvertrouwen in hun ploeg en dit resulteerde al spoedig in een doelpunt. Het was midvoor Ne- lissen die met een felle kopstoot de achterstand wist te verklei nen. Dit doelpunt bracht een gro- tete ommekeer teweeg, Haar steeg voelde dat de zege in ge vaar kwam en trok zich enigs zins terug. Dit had tot gevolg dat de Oisterwijkers meer aandacht aan de aanvallen konden gaan besteden en het duurde dan ook niet lang of midvoor Nelissen wist voor de tweede maal doel man Achten te passeren en de stand gelijk te maken. Zoals bo ven omschreven, verrichtte de zelfde speler na speeltijd de hat trick en kon Nevelo met de zege huiswaarts keren. WAALWIJK. P.V. DE POSTDUIF. Maandag hield bovengenoemde vereniging een wedvlucht vanuit St. Ghislain, 167 km. Los 9 uur met N.W. wind. M. Verhulst 1 11a 21 24 75; Kleijssen 2 100; S Boot 3 9 64; A. Leijten 4 25 90; B. van Riel 5 6 55 110; Th. de Ronde 7 88; J. Verwiel 8 81 96 118; Fr. Schoe- mans 10; A. van Eeten 11 17 38 56; L. v. a. Bogaard 12 54 58 89 93; C. Bouman 13 105; H. Velt- meijer 14 39 42 77; Jos v. Bladei 15 27 36 46 61 66 87; v. Ark 16 78; Andr. Bakkers 18 121; H. v. Boxtel 19; v. d. Linden 20; H. v. Heesbeen 22 67 69; H. Lombarts 23; Schilders 26 41; Groeneveld 28 111 117; A. van Spijk 29; A. van Huiten 30 31' 91 114; Joh. Verhagen 32 50; Schoemans Sr. 33 97; L. de Kloe 35; D. Blok 37; C. de Man 39 52; A. de Kloe 40; H. Pulles 42; P. van Es 43 80; H. Knippels 45 84 101 104 106; J. v. Bokhoven 47; J. v. d. Pennen 48; P. L. Pulles 49; C. Schuwer 53; Jos v. Schaik 57; W. v. d. Gouw 59 98; J. Didden 60; Was- selewski 62 115 122; Strijk 63 79; G J Schoemans 65 109; A. van Hilst 68; C. van Gelder 70; Jo de Bruin 71 103; Kramer 72 74 116; P. Timmermans 73 112; W. Her man 96 108; Jos Hensen 82; Th. Verhulst 83; Adr. Verhoeven 85; D. v. d. Boomgaard 86; Jan Hen sen 92; J. Timmermans 94; An dr. Verhoeven 95; Mar. van den Heuvel 99 107; Couwenberg 101; Jos van Loon 113; Jan Hensen 119; L. van Dongen 120. KAATSHEUVEL. De KPV vloog eerst maandag om 9 uur vanuit St. Ghislain met 780 duiven. De eerste duif werd om 11.17.35 uur v.m. geconsta teerd. De eerste prijswinnaars waren: 1 23 32 34 66 J. v. Hees- wijk; 2 6 73 77 78 100 M. Brokx; 3 C. Moreval; 4 21 75 M. v. Wan- rooij5 L. de Bondt; 6 60 81 94 C. de Bondt; 8 43 65 70 82 Chr. van Heeswijk; 9 A Couwenberg; 10 13 Fr. v. d. Assem; 11 14 19 47 92 96 J. van Riel; 12 A. de Bie; 15 C. van Boxtel; 16 22 A. Molen schot; 17 82 C. van Boxtel 18 J. Kemmeren; 20 25 Th. Netten; 24 42 C. v. d. Ven; 26 28 C. M. Damen; 27 98 Wim Hamers; 29 A. van Boxtel: 30 P. v. d. Vel den; 31 44 46 56 M. Ververs; 33 W. Ommes; 35 P. Adriaansen; 38 84 M. van Boxtel; 39 L. Ha mers; 40 J. van Dongen; 41 Fr. Damen; 45 L. van Geel; 48 85 P. Stokkermans; 49 86 J. Muize- laar; 50 H. Hendriks; 51 D. Ma- eijsen; 52 H. van Helvoirt; 53 J. Vesters; 54 99 P. Ligtvoet; 55 Th. van Gooi; 57 64 67 H. Hes- selmans; 58 J. Evers; 59 L, van Ree; 61 H. Snoeren; 62 72 L. Mosselveld; 63 G. van der Lin den; 68 A. de Bie; 69 78 Jac. Vloemans; 71 W. van Heijst; 74 Th. Zeebrechts; 76 A. v. d. Ho ven; 79 H. Schoenmakers; 80 H. Klis; 87 M. van dr Velden; 89 Jos van Dongen; 90 A. Pijnen burg; 91 G. Smit; 93 L. Ververs; 95 A. Dirksen; 97 Fr. v. d. Lin den. Vlijm ss JAARVERGADERING MIDDENSTAND. „DE ECHO" geeft U voor Waalwijk, Kaatsheuvel en de Lang straat Dl BESTE RECLAME en kennis bot viert, behoeven wij niet te vertellen, „Henk" is weer in zijn „sas". Ondanks gemis aan stoom, zal de stoomfluit weer sjssen en gillen, doe paarden s tijgeren en de gondels vliegen. Het weer kermis zijn voor de oudjes voor wie vroeger de stöomcarrousel hèt -kermisvermaak bete kende, voor de lentebelevendie jeugd, die zal ondervinden, dat deze oude pret, toch ook zijn voldoening schonk in de tijd, die schaars was aan ontspanningen, waar van nu het jonge levenspad bezaaid is. We zijn er zeker van, dat het storm gaat lopen in dit Eftelingyevenemient. En daarom is het goed gezien van het Stich tingsbesuur om zich eens te beraden, hoe deze machtige stroom van liefhegbers te ordenen. Alleen de Kaatsheuvels® jeugd, nu juist niet weinig eisend, ziet wel kans alleen dit amusement te bevolken, doch daarmede zijn de andere bezoekers niet geholpen en ook niet gediend. En lag het dan oorspronkelijk in de bedoeling, om ook dit amusement geheel gratis open te stellen, bij nadere overwe ging 'heeft men moeten besluiten, om tot een klein enree zijn toevlucht te moeten nemen, alleen om daardoor te voorko men, dat het „gratis-jeugd-publiekper manent op het gedoe beslag, zou leggen. Dat daarnaast mogelijk nog een maat regel va® „geen toegang, voor kinderen onder de ...jaar" getroffen moet wordën, zal de naaste toekomst uitmaken. Met dat al, de Ëfteling, zo rijk aan amuse ment, mag er trots op zijn door deze aanvulling zijn grote naam, weer op nieuw klank gegevfcn te hebben, tot ver over de grenzen. 1HOOLTONEEL. Ha twee overbezette Gildenbondsza len van schoolkinderen, speelden de jon gens van Broeder Romedius zaterdag, in eeu matig be zette Gildenbondszaal met veel succes „Het Toverboek van de Ro de Heks'' voor de ouders der schoolkin- ceren. Er werd weer echt genoten van het vlotte en ongedwongen spel van de jeugdige artisten, die zich weer gav'c-n, zoals ze zijn, vrij, ongedwongen en spontaan. iEen mooie avond, waarvan volop genoten is. Agenda. Dinsdag 7.30 uur n.m.: repetitie R.K. Zangkoor St. Jan; 8.30 uur n.m.: repetitie Mannen koor Semper Vivens. Woensdag 8 uur n.m.: repetitie har monie Kon. Muz. Gez. Euphonia; 8 uur n.m.: Apollo-Theater „Het zwaard der Seracenen", toegang 14 jaar; 8 uur n.m.: Ouders'avond Levens school groep V. Donderdag 7.45 uur n.m.: repetitie Dameskoor Bel Canto; 8.30 uur n.m.repetitie Gem. Koor Bel Canto; 8 uur n.m.: Oudersavond Levens school groep VI. NATIONALE RESERVE OEFENDE IN LOON-OP-ZAND. Zaterdag is te 'Loon op Zand een ge slaagde oefening gehouden door leden van de Nationale Reserve uit Loon op Zand; Kaatsheuvel, Waspuik, Oisterwijk en Tilburg. i De oefening werd geleid 'door adj. Blom erxlt. Antonijs. Tijdens die hierna gegeven koffiemaaltijd hield mr. J. Ra-aymakers, provinciaal voorzitter van de SWG, een toespraak, waarin hij zeer waarde rende woorden sprak aan het adres van de Nationale Reserve. Hij meende dat deze oefeningen niet alleen een grotere weerbaarheid tot resultaat hebben, maar dat zij tevens de vriendschap aankwe ken. Ttot slot verklaarde 'hij dat de Na tionale Reserve er over he geheel zeer goed voorstaat. De zondag gespeelde wedstrijd in Ge mert heeft voor onze geel-zwarfcen wel een heel onfortuinlijk resultaat gehad. Na het begin zette Gemert er dadelijk alles op en kwamen hierdoor in de meerderheid wat na 10 minuten een doel punt opleverde; eVen laten wisten zij de voorsprong te vergroten. Ook de Juïiana- voorhoede trok ten aanval, maar het zat voor doel niet mede, daar op het laatste moment nog kon warden wegge werkt. Bij een volgende Gemert-aanva! kwam de Juliana-aduterspeler H. Maas in aanraking met een Gemert-speler en door zijn val brak deze 2ijn sleutelbeen. Dat dit ongeval ook zijn uitwerking had op de andere spelers is te begrijpen en Gemert kon de stand voor rust opvoe ren tot 6-0. I Na rust werd toch weer beter partij gegeven, maar enkele zeker schijntende doelpunten belandden nog tegen paal en lat. Gemert wist nog 2 maal te doelpun ten, waartegen Juliana 1 dtoelpunt wist te mlaken, met welke stand het einde kwam. Juliana 4 beëindigde de competitie met een 33 gelijk spel tegen RKC 4, ZIERIKZEE—W.S.C., 0—7. Nog 2 minuten waren er voor de rust le speten toen Wim v. d. Anker een van zijn uitstekende corners met de „verkeer de'" voet voor het doel draaide. Toen sprong «le WSC-middenvoor hoog, op en plaatste met een zuivere kopstoot de bal ui de bovenhoek. Daarmee was het 0-4 geworden en kon WSC de 2e helft tegen wind in rustig tegemoet gaan. Tevoren had Jac. Muskens, die zijn mannen weer keurig dirigeerde, na een afgekeurd doelpunt, e'en mooie kopbal van Blijlevens afgerond tot een geldige goal, 0—1. i Vlak daarop had Piet Büjlevens een through-pass van Muskens in volle ren ingeknald, 02, en even later een vloei ende combinatie tussen van Iersel, Mus kens, van Veldhoven en weer Muskens, weer met een kopstoot benut, 03. Toen dezelfde speler voor de rust W 3 C aan een 04 voorsprong bracht, was de wedstrijd getekend, nadat Piet de bal nog eenmaal „net neffe" knalde. Na de thee kon van Iersel niet direct op schot komen en alhoewel hij kansen kreeg, was zijn vizier slecht gericht. Blijlevens kwam 2 maal oog in oog met de doelman, doch deze bleef de si tuatie meester. Wim v. d. Anker echter, attent als steeds was bij een voorzet van v. Iersel toegelopen, nadat Muskens onder de bal door kopte. Zijn droge knal was als een knock out, 05. Een fantastisch spelende v. Veldho ven was ongrijpbaar voor 4 verdedigers, keeper incluis en scoorde op onnavolg bare manier het 6e doelpunt, terwijl Jan van Iersel toch nog zijn linkse voet op de juiste wijze tegen de bal kon plaatsen om dë einstand op 07 te brengen. WSC kan met een gerust hart zondag a s. dë koplopers opzoeken. ALLE BANKZAKEN OVER DE GEHELE WERELD Grotestraat 180. Telefoon 2941 en 2942 Zitdag te Sprang-Capelle Van der Duinstraat 7,4- Telefoon 2160 ter. Hero zet 'alles op alles om althans nog gelijk te maken, wat hun door de prima spelende Brumeester uit een ge harrewar voor het RWB-doel dan ook gelukt. Einde 22, wat ook wel de juis te verhouding weergeeft. NOAD 4—RWB II 4—1'. RWB 4Berkdijk 3 50. Jeugd RWB—Baardwijk 21. BaardwijkRWB 12. LOON-OP-ZAND SET—UNO ANIMO. Met de straffe wind in de rug startte f Uno in deze wedstrijd tegen 'de Tilburg- se tweede klasser Set. Reeds direct in deze strijd bleek, dat lino niet in grote vorm verkeerde om de degradatie-ka-n- ciid'aat van 'haar afdeling ernstig te kun nen verontrusten. Het grote veldover- wicht dat Uno gedurende de gehele eerste helft 'had werd door slordig schie ten en slecht plaatsen met geen enkel doelpunt tot uitdrukking gebracht. Seeds probeerde Uno e'en doelpunt te forceren, maar de resoluut ingrijpende Set-achter- rcede kon steeds de Uno-aanvallers de voet dwars zetten. De Set-voorhoede ook niet veel kans gevaarlijk te worden en met dubbel blaoke stand ging de rust in. Na de hervatting hetzelfde spelbeeld, maar nu Set meer in de aanval. Toch duurde het nog ongeveer 30 min. voor dat het eerste doelpunt gemaakt werd. Een snelle uitval van de Set-rechtervleu gel kon door de Uno achterhoede .niet gestuit worden en Uno stond, geheel "te gen de verhouding en verwachting in, tegen een 10 achterstand te kijken. Mocht nu verwacht worden dat Uno wakker geschud was, de Uno-aanhang werd nauwelijks 2 minuten later op e'en tweede Set-treffer getracteerd. Door over een schijnbaar ongevaarlijke ingeschoten bal te trappen, nam Set een veiligere voorsprong van 20. Met nog nauwe lijks 15 min. te spelen moest Uno nog veel goed maken. Spil Meijer trok mee ten aanval en na enkele minuten kon Uno juichen. Schuivend over het veld kon middenvoor v. Noije zijn elftal aan een doelpun helpen, 21. Nu begon Uno pas te voetballen. He spel werd nu open gegooid en de Set-achterhoede moest herhaaldelijk de buienspelval opzetten. Met nog 5 minuten te spelen probeerde Uno alles om de gelijkmaker te scoren en met succes. Uit een op links genomen corner wist Meijer in te koppen, de bal werd door de Set-keeper weggeslagen naar de vrijstaande v. Noije en met eten prachtig ihafd schot werd de Set-keeper voor de tweede maal gepasseerd, 22. Uno probeerde nu nog de overwin ning uit het vuur te slepen en dit lukte rechtsbuiten Meijer bijna in de laase minuut, maar zijn schot werd door de Set-keeper goed gekeerd. OPROEP. Op 30 april 1956 omstreeks 22.15 uur vond op de Provincialeweg Waalwijk Tilburg onder de gemeente Sprang-Ca pelle een aanrijding plaats tussen een personenauto en een motorrijwiel. Be stuurder motorrijwiel overleed ter plaat se. Duo-passagiere bekwam ernstig let sel. Eventuele getuigen van dit ongeval worden verzocht zich in verbinding te j stellen met de Groepscommandant der Rijkspolitie te Sprang-Capelle, tel. K 4168—300, of de Postcommandant der Rijkspolitie te Sprang-Capelle, tel. K 41672345, dan wel zich te vervoegen bij de politie van de plaats hunner in woning onder mededeling van dit be richt. 1 I j r, I NEDERLAND VIERDE GROOTS NATIONAAL FEEST ONDANKS GUUR WEER. Ondanks het gure weer is Konin ginnedag over het gehele land een waarlijk nationaal feest geworden. Op de eerste plaats in het hart van het land het paleis Soestdijk waar het jaarlijkse défilé en de zanghulde van 7000 schoolkinderen weer getuigden van trouw en aan hankelijkheid aan onze vorstin, die zelf een prachtig bewijs van mede leven gaf door aan het echtpaar De Vries-Boonstra te Drachten ter ge legenheid van hun 65-jarige brui loft een schriftelijke gelukwens en een fruitmand stuurde. Feest ook in Amsterdam, waar de Dam in de avond weer was herschapen in een vrolijke markt en waar 's avonds 'n grandioos vuurwerk werd ontstoken bij 't Oosterdok. Verder defilé's en parades in Utrecht, Den Helder, Ede en Enschede. En natuurlijk de ge bruikelijke optochten en vele ande re uitingen van feestvreugde. En zelfs een klein beetje feest in Djakarta, waar de officiële receptie voor de Indonesische autoriteiten en het corps diplomatique niet door ging, maar tenminste voor de Ne derlandse gemeenschap een ont vangst werd gehouden in de ambts woning van de waarnemend Hoge Commissaris. De Zwaluw. Maandag 30 april hield de Post duivenvereniging De Zwaluw een wedvlucht vanuit Christian; afstand 170 km.; los 9 uur; wind noord-west. Eerste prijsduif te Engelen; af stand 175 km., 11.36.17- De uitslag is als volgt: H. de Vaan 1, 33; C. Diepstraten 14; De Laat - Parijs 3; J. Ooster waal 4; H. Mommersteeg 5; J. Ki- viets 6, 16, 38;. N. v. Esdonk 7, 34; M. Nicols 8; M. Libregts 9, 37; L. Aloserij 10, 20; K. Kivit 11, 19; R. Esdonk 12, 36; H. Peleders 13; J. d. Dungen 15, 27, 35; L. v. Esch 17; J. Verschuuren 18, 28; C. v. Hei voort 21, 23; Th. v. Esdonk 22, 24, 31; Jan Kuys 25; H. v. Beijnen 26; W. v. Vugt 28; B. Parijs 30; Jos Kuijs 32. WIELRENNEN. De Vlijmense renners -namen zondag aeel aan de Ronde van de IJzeren Man te Eindhoven, maar hadden weinig suc ces. Bij de Nieuwelingen was het van Weert die 14e werd geklasseerd: v. En gelen had geheel de wedstrijd in de kop groep gezeten, maar miste de beslissende sJag. Bij de Amateurs reed van de Ven, maar plaatste zich juist 'buiten de prijzen. Sibregts reed in België 120 km en werd 16e 'en was van de Nederlandse renners de eerste. AANKOMST RONDE VAN BRA BANT TE VLIJMEN. Het actieve bestuur van de Wielerclub De 'Zwaluw heeft het aangedurfd de eerste aankomst in Vlij-men te organi seren. Dit wordt 21 juli voor Vlijmen weer een groot sportevenement. Alle Vlijmense amateurs nemen er aan deel en daardoor is de aankomst nog aan trekkelijker. Zaterdag 21 juli vertrek te Etten, aan komst te Vlijmen, waar vooraf een wed strijd voor Nieuwelingen zal plaats vin den, waarvoor de beste nieuwelingen zijn aangezocht. Het bestuur van de Zwaluw rekent ditmaal weer op de me dewerking van de Vlijmense bevolking voor de ontvangst en verzorging van de renners. Zondags wordt te Vlijmen weer het vertreksein gegeven, waaraan de wielerclub de Zwaluw een extra tintje zal -geven. De' Vlijmense -Middenstandsvereniging hield haar jaarvergadering in café H. Boom. De voorzitter de heer W. Daal- mans sprak een kort welkomstwoord, waarna de aftredende bestuursleden van Zuijl'en en Fr. v. d. Loo met algemene stemmen werden herkozen. De secretaris-penningmeester de heer J. v. -d. IH-agien zorgde voor een keurig verslag. De kas sluit met een batig sal do. Het is de bedoeling van de mididlen- stand van Groot Vlijmen om in de ma-and juli een tentoonstelling te houden op het plein. In de eerstvolgende vergadering zal hierover definitief worden beslist. Met een dankwoord sloot de voorzitter deze goed bezochte vergadering. DE SIRENE LOEIDE. Maandagmiddag brak e'en brand uit op de beide. Terstond rukte de brandweer uit, die het vuur gelukkig spoedig mees ter was. Op 7 Mei a.s. hopen onze geliefde ouders ADR. KROL-FITTERS de dag te herdenken dat zfl vóór 25 jaren in het huwelijk werden verbonden. Gelegenheid tot feliciteren op 12 Mei 's nam. van 2—3 uur Hogesteenweg Loonopzand. Hun dankbare kinderen FRANS en Verloofde ANNIE en Verloofde FRIE en Verloofde RIA JAN COR Willy Joke.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7