BWUJH l I gekleed in een sportcom bi natie (KOöMjScvu k goed Schollen 's Textiel Kinderfilm voorstelling nette vrouw ophaler voor de finish-afdeling N.V. Stoomschoenenfabriek NET MEISJE J. TAUSCH zoekt KNECHT, Natuurpark „DE EFTELING" a. EEN JONGEMAN b. EEN HULPTIMMERMAN 1 prima ophaler 1 magazijnbediende enkele jongens NIEUWSTE LUXE TOURINGCAR. Bloembollenvelden en Keukenhof APARTE en VLOTTE MODELLEN ZOMER JA f JNNEN. SOPHIA VERENIGING tot bescherming van dieren Gemeentelijk Zwembad „HET HOEFSVEN", Waalwijk zwemabonnementen, seizoen 1956 8 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 1 MEI 1956 8 OPROEPING. HOTEL VERWIEL KAATSHEUVEL VRAAGT voor directe indiensttreding SCHOENFABRIEK TE WAALWIJK ZOEKT GEVRAAGD voor direct A. H, van Schijndel - Waalwijk Daarom RECLAME-REIS naar voor F 2.50 REISBUREAU MUSA EXPRESS f Stationsstraat 95 WAALWIJK Telef. 2051 1 BEKENDMAKING Firma van Brunschot brengt U grote collectie Grotestraat 175 WAALWIJK geeft op woensdag 2 mei a.s. om 2 uur in de zaal van Musis Sacrum een grote Entrée 25 ct. fl Hoge Steenweg 14 VHertogenbosch OVERAL ALTIJD Volwassenen (-16 jaar en ouder) f 4.80 f 6.00 Kinderen (beneden 16 jaar) 3.20 4.00 Gezinsabonnementen 1e kaart 4.80 6.00 2e kaart 3.20 4.00 3e kaart 2.40 3.00 4e kaart 1.60 2.00 5e kaart 1.60 2.00 6e kaart en volgende gratis gratis Neem Uw abonnement vóór 15 Mei a.s. Profiteer van de 20 pCt. reductie. Voor jongelui met een diploma MULO A of B of gelijkwaardige ontwikkeling, bestaat mogelijkheid tot plaatsing in een administratieve functie bij de Postcheque- en Girodienst op aantrekkelijke voor waarden. Ook zijn er mogelijkheden voor hen, die niet geheel aan deze ontwikkelingseisen voldoen. Zij, die dit jaar examen doen, kunnen nu reeds solliciteren. Belangstellenden kunnen alle inlichtingen over salaris, pensiontoelage, pensiongelegenheid te 's-Gravenhage enz., mondeling verkrijgen. Daartoe zal door de Postcheque- en Girodienst zitting worden gehouden van 10-15 uur en van 19-21 uur te: Boxtel: Hotel van Boxtel, Stationsplein 2 op dinsdag 1 mei Breda N.V. Oranje Hotel, Stationsplein 7 ag op woensdag 2 mei Roosendaal: Hotel Central, Stationsplein 9 op donderdag 3 mei Bergen op Zoom Hotel de Draak, Grote Markt 37 op donderdag 3 mei Postcheque- en Girodienst Spaarneplein 2, 's-Gravenhage. 200 gram 200 gram 1 blik 100 gram 100 gram 1 pot 1, blik 1 grote 1 tube pak Kersenjam (appel) Chocolade hagel Jonge kaas volvet Boterhamworst Aveha leverpastei Bacon Boerenmetworst Piccalilly Makreel Kandykoek Mayonnaise Aveha Cacao 1 kilo Havermout 2 pakken Custard 2 pakjes Ananas pudding 250 gram Grote pinda's 2 rollen Aveha beschuit 200 gram Rumbonen 200 gram Vruchtentips 200 gram Biesjes PARTIEEL UITBREIDING^ PLAN IN ONDERDELEN VOOR BAARDWIJK. Het hoofd van het gemeente bestuur ;van Waalwijk maakt bekend, dat het 'door de gemeente raad in zijn vergadering van 23 april 1956 vastgestelde partiële uitbreidingsplan in onderdelen voor Baardwijk, in uitvoerige kaarten uitgewerkt en de bijbe horende bebouwingsvoorschriften ter secretarie van deze gemeente voor een ieder ter inzage liggen van 1 mei 1956 tot en met 14 mei 1956. i Belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen vóór 26 juni 1956 hun bezwaren tegen het plan en de bebouwingsvoorschrif ten bij gedeputeerde staten van Noord-Brabant indi'enen. Waalwijk, 1 mei 1956. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, J. L. P. M. TEIJSSEN. NETTE WERKMAN zoekt kennismaking met leeftijd tot 50 jaar. P.G. Brieven onder no. 7592 aan het bureau van dit blad. GEVRAAGD: f 100.per maand. Zaterdagmiddag en Zondag vrij. Adres te bevragen bureau van dit blad. COSTUUMS, regenkleding, de mi's, sportcombinaties, man- telcostuums, mantels, f 10.- maandelijks. Schrijf aan Super Standing: Jac. Cremerstr. 44c ARNHEM Kleur en maat vermelden. De Griffier der Arrondisse- ments-Rechtbank te Breda, roept op ingevolge bevelschrift van van de Heer President van gemelde Rechtbank dd. 25 april 1956Antonius Maria de Peffer laatst gewoond hebbende te Tilburg, doch thanszonder be kende woon- of verblijfplaats, om te verschijnen voor ge noemde Heer Presidentin het Gerechtsgebouw aan 't Sophia- plein te Breda op woensdag 16 mei 1956, des voormiddags om 10.30 uur, zulks ter fine van verzoening met zijne echt genote Adriana Maria Lucia van Beek, wonende te Tilburg, die een verzoek tot echtschei ding, subsidiar tot scheiding van tafel en bed bij deze Recht bank heeft ingediend, Breda, 25 april 1956. De Griffier der Recht bank voornoemd, Mr. R. P.E.DAHMEN. VOOR MODERNE GROTESTRAAT 221 Leveranc. v. a. Ziekenfondsen. Korting wordt direct afgetrokken, WAALWIJK voor alle voorkomende werk zaamheden. Prettige werkkring en gun stige voorwaarden. Aanmelding tussen 18 en20 uur. voor eenvoudige monteurswerkzaamheden, met een toekomst bij gebleken aanleg Sollicitaties te richten aan de directie van „De Efteling" Parklaan 31 Kaatsheuvel Brieven onder nr. 7593 bureau van dit blad om opgeleid te worden in de afdelingen Snijderij en Onderwerk en een 'W DONDERDAG 3 MEI doen wij mee aan het CONCOURS ELEGANCE te Noordwijk met onze ZATERDAG 5 MEI naar BLOEMENCORSO Hillegom met bezoek KEUKENHOF per persoon f 5.50 0 De firma J. M. van Brunschot C.V. te Waalwijk maakt bekend dat zij met ingang van heden fl mei, de comestibleszaak annex rookartikelen van de firma Kolsteren-Lagarde heeft overgenomen. Wij zullen deze gerenommeerde zaak in kwaltieitsartikelen op dezelfde wijze voortzetten en tevens ons dividend systeem in deze zaak toepassen. Beleefd aanbevelend, Vanaf heden zijn ten kantore van de Centrale Administratie der Ge meentebedrijven, Stationsstaat 45 alhier, verkrijgbaar tegen de navolgende tarieven Zwemabonnementen afgehaald Kies uit meer dan 100 dessins de moderne combinatie van Engels tweed colbert, met gabardine of kamgaren pantalon. Sportcolberts tweed van 28.- tot 58.- Schotse import v.a. 68.- tot 95.- Sportpantalons in effen tinten 24.- 28.- 34.- 38.- 44.- Superieure Brixon kleding exclusief bij: vóór 1 5 mei na 1 5 mei Vanaf de opening van het zwembad gelden de navolgende enkelvoudige tarieven: Toegang tot het bad per keer Volwassenen (16 jaar en ouder f 0.40 Kinderen (beneden 16 jaar) 0.20 Couponkaart voor 10 keer Volwassenen 3.25 Kinderen 1.50 Zwemles voor 10 lessen Voiwassenen 4.00 Kinderen 2.00 Verhuur ligstoelen per morgen of middag 0.25 Gebruik parkeerplaats per keer Auto's 0.20 Motors en bromfietsen 0.10 Rijwielen 0.05 WaalwijkHotel De Twee kolommen, Grotestraat 279 op dinsdag 1 mei Tilburg: Hotel Suisse, Spoorlaan 114-116 op woensdag 2 mei Zij, die zich niet persoonlijk kunnen melden, worden verzocht zich schriftelijk te wenden tot de •k?" 200 gram 200 gram A 100 gram cent GELDIG TOT 5 ME»

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8