Nederlandse strijdkrachten onder water. m DE ECHO VAN HET ZUIDEN Uit Loon-op-Zand's verleden. Geef Uw eitje een ander aanzien. 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 25 MEI 1956 10 Te land, ier zee en de luchtmaar ook Vaar- en Duikerschool van de Genie te Geertruidenberg, geboorteplaats der kikvorsmannen. Perspectieven. Ook voor de toekomst opent de duikeropleiding perspectieven. Een^ deel van de „afgestudeer den" gaat, na het volbrengen van de diensttijd, bij berginsbedrij- ven e.d. zijn toekomst onder we- ter zoeken. Men betaalt hun graag aanzienlijke bedragen, maar het vak van duiker blijft riskant vooral in het burger leven, waar men vaak niet be schikt over die apparatuur en uitrusting, welke het leger bezit en een ander deel wordt dan ook weer landrot. Zij bet dan met een grondige opleiding van vier maanden, wel ke hen in staat stelt indien no dig het vaderland onder water te dienen. Drie fasen. Het werk dat de duikers moe ten leren, is gevarieerd. Als ze nog groen zijn, trekt men hen hei zware standaardpak aan, waarmee ze in het aquarium ge laten worden. Op het program ma staat dan leren lopen, 't zoe ken naar voorwerpen, 't omgaan met gereedschap, kettinghakken, kistjes in elkaar timmeren, stroppen onder een wrak door halen, over een wrak leren lo pen snijden, lassen en. het aan brengen van springladingen. Be paalde handelingen, zoals 't om gaan met een wrak, kunnen niet .„binnenskamers" geleerd wor den, daartoe trekt men naar Zee land, waar men de beschikking heeft over gereserveerde wrak ken. Het timmeren en ketting- hakken doet men ook in het wa ter van dje Donge. Voelt de leerling zich in het standaardpak volkomen thuis, dan verhuist hij naar het z.g. P.-pak. Dit is een lichtere uitvoering van zijn vorige kledij. Hij krijgt niet langer meer lucht van Éo- ven, doch draagt zelf zijn zuur- stofcylinders mee. Speciale aan dacht wordt nu besteed aan het z.g. havenwerk, zoals het zoeken naar mijnen en het ontdekken van springstoffen. Hij zwemt nu in het z.g. „defensieve pak". Het „offensieve pak", dat hij eerst aan krijgt als hij de vorige fasen goed heeft doorlopen, is het kostuum der kikvorsmannen. Hij kan nu geheel zelfstandig, zonder contact met boven, ope reren, evenwel, met alle gevaren van dien. En dit is dan ook de reden, dat thans, in vredestijd, nagenoeg uitsluitend met kik- vorspakken wordt geoefend in het Sportfondsenbad. Niet kinderachtig. De wereld onder water is een aparte wereld. Het is er scheme rig en men voelt zich afgesloten van alles. Het lopen gaat log, de verhoudingen liggen anders.Voor de duikers is het allemaal een kwestie van wennen en op den duur merken ze het niet meer. Als je hun vraagt naar onder water-ervaringen, komt er veelal een wild verhaal over een nest zeemeerminnen, dat ze hebben ontdekt en waar ze af en toe gaan buurten. Heel soms komen ze bo ven, maar even, anders krijgen ze het koud". Om duiker te zijn moet je ke rel zijn. Niet kinderachtig. In oorlogstijd heb je betrekkelijk weinig kans zelf nog je onder scheidingen te gaan afhalen. De jongens in Geertruidenberg we ten dat. Toch willen ze niet weg van dit kleine onderdeel. Ze lo pen in monsterpakken rond en doen dat met liefde. Griezels, dachten we, hen bespiedend van achter het aquariumglas. Angst aanjagende griezels, maar grie zels van onze defensie. Het nare woord zij daarom ditmaal in gun stige zin te verstaan, als compli ment voor dit kranige onderdeel van Neerlands strijdkrachten on der water. Voor de Vrouv/. Van de ruim VA milliard eie ren, die jaarlijks in ons land ge geten worden, Komt een belang rijk deel hard of zacnt gekookt op tatel: dat is immers voor de huisvrouw wel zo gemakkelijk. Maar waarom zoudt u uw eitje ook thuis niet eens een ander aanzien geven? Een warme uitsmijter, een pit tige goudgele omelet bedoren ze ker ook tot de lekkere gerechten, die u in uw eigen keuken kunt bereiden. Recepten voor 4 personen: Gepociteerrie eieren met saus. 5 eieren, Vz liter bouillon of water met een bouillonblokje, 5Ü gr. (3 eetlepels) boter of marga rine, 5(1 gr. (5 eetlepels) bloem, ui (foelie), azijn, zout. Een der eieren hard koken, la ten afkoelen en pellen. De bouillon of het water met het bouillonblokje op zetten met een stukje ui (en een weinig foe lie) en aan de kook brengen. De ui verwijderen. De boter of mar garine smelten, de bloem er door roeren en bij scheutjes tegelijk de bouillon toevoegen. De saus eni ge minuten zachtjes laten door koken en op smaak afmaken. De saus warm houden. Kort voor het opdienen de eie ren pocheren. Hiertoe in 'n diepe koekepan of andere ondiepe pan een flinke laag water aan de kook brengen met een lepel zout en een lepel azijn. Het vuur tem peren. De eieren één voor één op een schoteltje breken en in het water laten glijden dat net tegen de kook aan wordt gehouden. De eieren 3 a 5 minuten zo zacht verwarmen. (Zij zijn lan van binnen nog zacht - wie van harder gekookte eieren houdt kan ze nog een paar minuten ver warmen). De eieren voorzichtig met een schuimspaan uit het wa ter nemen en op een schaal over brengen. De hete saus er over schenken. De dooier van het hardgekookte ei in een zeefje leggen en boven' de saus fijn wrijven, zodat de op pervlakte daarvan met eigeel is bestrooid. De eierschotel meteen opmenen. Hei overblijvende gekookte ei wit kan geüruikt woroen m een sla oi soep. Gemengue omelet. in een omeiet kunnen allerlei restjes verwerkt woruen kaas, stuitjes vlees oi gekookte groente lenen er zien uitsekenu toe. De restjes woruen, voor U het ei in de pan schenkt even opgenakken. in de omeiet, waarvoor wij u hier het recept geven, geöruikten wij ui, aardappelen en spek. 3 a 4 eieren, oü gr. rookspek in blokjes gesneden of 5u gr. na- con, een ui of preitje, een paar koudp gekookte aardappelen, en zout (peterselie oi seidery). in een grote koekepan de ba con ot het spek zachtjes uithak ken met de gesnipperde ui. De aardappelen klein snijden en aan weerszijden bruin bakken in het vet; zo nodig daarPij Poter of margarine gepruiken. De eieren loskloppen met 3 a 4 eetlepels water, een weinig zout( en peter selie- of selderij groen), totdat geel en wit dooreen gemengd zijn. De ei-massa in de koekepan schenken en bij matige warmte gaar bakken. Steeds de omelet langs de rand van de pan losste- ken en nog vloeibaar ei er onder laten lopen. De omelet behoeft slechts aan één kant gebakken te worden. Waarom zoudt u niet eens een saus, soep of toespijs met ei ver fijnen? U kunt er de kleine eitjes voor gebruiken. Voor het afmaken van 'n soep ot saus leent zich de dooier het best. Eén dooier op 'n liter soep ot een halve liter saus is voldoen de. De soep of de saus wordt op de gewone wijze gekookt; kort voor het opdienen wordt de met wat soep of saus aangemengde eidooier er door geroerd. Het 'ge recht mag daarna niet meer flink doorkoken, want dan schift het Een zure saus of peterseliesaus mei ei op smaak gebracht en ge kleurd, smaakt bijzonder lekker over gekookte vis, witte bonen aardappelen of rijst VROOM DREESMAN1V KOOPJE VAN DE WEEK GEEN LETTER! geschieden volgende week donderdag avond, wanneer tevens een sportverga- aering wordt belegd in verband met het voetbaltournooi op 3 juni te Waalwijk en de grote district sportdag, op 17 juni te Tilburg. Hierop komen wij in ons volgend nummer echter nog uitvoeriger terug. AGENDA. Maandag 7.30 uur groep. Dinsdag 7 uur pioniersgroep. 8,30 uur pioniersgroep. Donderdag 7.30 uur sportvergadering en uitreiking van de prijzen van de oriëntatierit. Vrijdag KAJ-zaal 7.30 u. jongere KAJ. Grote zaal 7.30 uur danscursus. HOCKEY D.E.S. De Dessers hebben het seizoen, on danks de tegenvallers die dit jaar ge ïncasseerd moesten worden, nog op 'n uitstekende wijze weten te besluiten. Na vorige week zondag in Eindhoven op tournooi ie zijn geweest bij Oranje- Zwart, waar het herenelftal bar tegen viel, hebben twee elftallen op 2e Pink sterdag bij Were Di aan de Goirlseweg beter werk laten zien. En het resultaat hiervan was, dat zowel de dames als de heren in hun afdeling de eerste plaats wisten te bezetten, waarmee zij de prij- zenkast ter elfder ure nog konden ver rijken met twee bekers. De dames die in de C-poule speelden, wonnen alle drie de wedstrijden, de laatste maar liefst met 70! Het was voor hen een ongekende weelde. De te genstanders waren inderdaad1 'n stuk in de minderheid, maar in 25 minuten 7 doelpunten maken gebeurt echter toch ook niet iedere dag. De heren hadden het moeilijker, al was dan hier het begin gemakkelijker. De Were Di-veteranen moesten na een wedstrijd, waarin nogal slordig met de kansen was omgesprongen, met 50 in het zand van het woestijnachtige veld bijten. Het pas gepromoveerde Were Di 2 bood meer weerstand, maar ook hier kwamen de Oranjemannen met 'n 20 overwinning uit de bus. De laatste wed strijd zou tegen Hoco gaan, dat in twee wedstrijden de indrukwekkende score van 101 had laten noteren. Bij gelijk spel tegen Hoco van DES door 'n la ger doelsaldo genoegen moeten nemfen •met de 2e plaats, dus winnen was het parool. Al vrij gauw had men het gat gevonden en keken de mannen uit Ois- terwijk tegen een 13) achterstand aan. De wedstrijd die op 'n zeer droog gras veld werd gespeeld, ging zeer snel op en neer, maar kansen kwamen er nage noeg niet meer. De Dessers gaven de voorsprong niet meer prijs 'en behaalden daarmee ook de beker, die 's avonds met gejuich in ontvangst werd genomen. EERSTE SCHREDEN IN HET AQUARIUM. De Maasbode van 1.1. zaterdag be vatte de volgende reportage: „Daar zit-ie", zei de luitenant. We stonden met de neus bijna plat gedrukt tegen de kille ruit van het reuze-aquarium en zagen binnen, in het groenige water, een log mon ster zich langzaam voortbewegen. Het leek een griezelig dier, dat zelfs gevaarlijk scheen te worden als het de grote kop traag naar de ruit keerde. Luchtbelletjes kringelden onheilspellend omhoog, alsof het beest zich kwaad maakte. Af en toe kwam er vuur uit zijn handen. Zo dachten we, moet een jonkie van het monster van Loch Ness er uit zien. Maar, het was het jonkie niet, doch een goed Nederlands sol daat, die met goed gevolg door een serie opgezouten keuringen was ge komen en nu in het natte „kleuter- lokaal" van de Vaar- en Duikers- school van de Nederlandse Land macht te Geertruidenberg zijn eer ste onder-water stappen zette van een duikersloopbaan. Lassen in bad. De soldaat, die verborgen zat in het monsterachtige pak, kreeg juist les in lassen. Lassen in bad. Schrik niet, als je met je blote hand het ijzer vasthoudt, dat vijf centimeter verderop met een vlam van vijftien honderd graden wordt verhit. Je zit in het water. Houdt de vlam iets naar links. Nu naar beneden Naast het aquarium zit êen ser geant te telefoneren. Door het glas kan hij de verrichtingen van zijn leerling duidelijk volgen. Jansen, zet de vlam er nog eens op. Jansen doet het. Voor de toeschouwer lijkt het onmiddellijk reageren van het monster daarbinnen een onwezen lijk Staaltje van diepzee-dressuur. Voor Jansen en de sergeant is het normaal. Louter een kwestie van wennen. Kameraadschap, teamgeest, ver trouwen. Woorden die zo vaak wer den misbruikt, dat ze welhaast een deel van hun kracht hebben verlo ren. Voor de Vaar- en Duikers- school echter begrippen die op elk ogenblik van de dag bijna tastbaar worden gemaakt. Er valt niet mee te spotten. De man die straks, na zijn aquariumlessen het echte wa ter in gaat, moet er zeker van zijn dat zijn kameraden boven, aan wie hij hulpeloos is overgeleverd, goed voor hem zorgen. Geen onnauwkeurigheden, niet de geringste inbreuk op de voorschrif ten. Afwisselend gaan ze naar be neden, afwisselend staan ze aan de apparatuur. Ze kleden elkaar aan met de bedachtzaamheid van een moeder. Wat ik doe voor jou, doe jij straks voor mij. Een duiker kan geen doortrapte egoïst zijn. Is hij dat wel, dan gaat hij onherroenelij k terug naar het legeronderdeel waar uit hij, op zijn eigen verzoek, voor dit werk werd gerecruteerd. Kous op de kop. Voordat de soldaat op de Vaar- en Duikersschool wordt geaccep teerd, wordt hij grondig aan de tand gevoeld. Onlangs had men uit 1200 dienstnlichtigen zestig man uitgezocht, die er ook wel voor voel den. Vijf en twintig kwamen er door. Veertig pet. bestaat uit bank werkers, veertig pet. uit schippers. Onder de rest vindt men bakkers, kantoorbedienden, fietsenmakers. Ze hebben het niet slécht op de Vaar- en Duikersschool. Extra voe ding, een radio van de Dienst Wel zijnszorg Leger, een toeslag van een dubbeltje voor elke minuut onder water. Maar dan moeten ze ook werken daar beneden en er geen potje van maken. Er is er eens een geweest die al leen maar onderdook om zijn uit- gaansavondje op hoger niveau te kunnen doorbrengen. Hij ging rus tig op een steen zitten teilen, maar het kader kwam er achter dat gaat vrij gemakkelijk, zelfs al zit de man onder water en de nietsdoe ner kreeg de kous op de kop. V. De brief van de Vicaris Generaal van het Bisdom 's-Hertog'enbosch aan de kasteelheer van Loonopzand, waarin Mgr. deze zijn voornemens tot benoe ming ivan een vaste pastoor voor de Ketsheuvel mededeelde, luidde als volgt „Weledele Heer, „Niet langer hebbende kunnen tegen- „houden het vurig verlangen van de meeste en de gegoede ingesetenen van „den Ketsheuvel om eijgen pastoor en „capellaen te hebben, hebben de selven „bij schriftelijk verzoek waervan neffens „copy, te dien eynde zig aen my gead- „resseert. „Daer hetselve verzoek in den jaere „1787 aen verscheyde leeden van den „Raed van Staeten seer billijk voorquam, „en even billijk aen alle de overige lee- „den van den Raed soude sijn voorge- „komien, indien men hadde konne gelo- „ven dat de uitgestrektheijd van den „Ketsheuvel het getal der ingesetenen, en „desselfs vermogens om pastoor en cap- „pellaen te onderhouden soo groot waere „alswel deselve ware voorgedragen (het „geene ingesetenen in die teyd wel ten „claerste hebben willen, maer niet heb- „ben mogen proberen (daer de Raed van „Staeten persisterende bij deselfs geno- me resolutie, waerbij het verzoek van „den vicaris en ingesetenen van den ^Ketsheuvel is van de hand geweesen, „eventwel op naedere instantiën deselfs „Minister wel heeft willen permiteren „dat men deswegens bij laetere tijden „opnieuw zoude requesterën, zeker uit „aenmerkinge van de billijkheijd van „verzoek, eijndelijk daer ik dn die teijd, „evenals alle andere onpartijdige, ben „overtuigt geweest zoo als ik nog over- „tuigt ben, dat sonder eijgen pastoor en „capellaen de gemeente van den Kets- „heuvel nooijt naer behoren int kerke- „lijk bestiert kan worden, wil ik wel be- „tuigen dat ik seer inolineren, en mij „ampshalve verplicht achte alen het ver- Hangen der ingesetenen van den Kets- „heuvel voldoening te geven. „Alvorens nogtans daer aen toe te tre- „den, neme ik de vrijheijd, U Edele Co- „py yan de belangens van voors. inge zetenen te laeten toekomen, met ver- "?°t dat soo lied. efenige gegronde „bedenkingen tegens gemeld verzoek „zoude hebbe in te brengen, die aen my „ten eersten gelieve te communiceeren, „teneijnde de selve in overwegingen te „nemen, alvorens een officiëel besluijt „te neemën. 'Ik heb d' eer mij met allen eerbied en „hoogagting te noemen „Weledelen Heer „Uw Ed. Ootmoedigen Dienaer, w.g. A. van Alphen, Vicar. Gen. des Bisdoms cc van 's-Bosh. Schyndel, 11 Febr. 1796." De Rentmeester van de 'Heer van Loon schijnt bovenstaande brief van de Vi caris Gen. 'van het Bossche Bisdom als een ultimatum te hebben beschouwd en liet enige dagen nadien de pastoor (A. Huijgfens) 'bij zich ontbieden. Een verslag van dit onderhoud melde pastoor Huijgens aan zijn Vicaris nog op dezelfde dag als het onderhoud plaats had, 20 Febr. 1796. „Hoogaerdigste Heer, „Heb vandaag met de Heer Rend- „meester gesproeken over het verzoek „van de ingesetenen van den Ketsheu- „vel, waerin hij geen genoegen neemt, ■niet uijt 'haet of neyt van het gepas seerde, soo hy segt, maer om de on enigheden die daeruijt soude opreysen „in de gemeente, alsook omdat dan de „kerk en de pastoor van Loon niet kon- DEN BOSCH EINDHOVEN Alleen geldig 25 en 26 Mei Ruwe Ham pracht kwaliteit gram Belegen Edammer kaas wegens enorm succes, halve kaas 720 gram Doperwtjes, middel fijn tuinbouw kwaliteit 2 halve blikken Java Thee huishoud melange 200 gram Biesjes Speciaal U proeft de roomboter 250 gram Christalfruit helder zomer zuurtje in cello- phaan 200 gram „n!en bestaen; hierop heb ik geseyt, die „te konnen bestaen, als de Heer van „Loon blijft contribueren, hetwelk de „heer Rendmeester seyde niet te sullen „geschieden, voor sooveel als in hem zal „zijn. Wat den Heer sal doen dat wist „hij niet. Hij had alreeds aen den Heer „geschreven, dat men wederom besig „was een verdeling te maken, ten als er „van hem advies gevraagd wierd, soude „aen den pastoor niets toeleggen, om- „dat hij volgens conciëntie in de ver- „deeling niets goeds en zag. De Heer „van Loon soude dan eens vast de 175 „guldens inhouden. Wilden ze pastoors „stellen, dat konden ze do'en, al wilden „ze er vier stellen. „De Heer Rendmeester soude er geen „voet om versetten of geen oog te min- „der om slapen. Hij konde het volk wel „overhalen om tegen te teekenen, dat „was bij hem geen 'korist, maer had sij- „rien buijk daervan vol (dog ik geloof „dat het tegen teekenen veel moeyte „voor de heer rendmeester in soude „hebben). Dat die van Loon sig stil „soude houden, dat dogt hij niet. Het „was hem ook geseyt dat ik (past. Huij- „gens dus) meeste oorzaek en eerste „aenlegger van alles was, hetwelk hij „van mij niet verwacht had. Ik héb ge- „seit dit onwaer te sijn, maer dat ik het „niet sou tegenhouden, om het gemak „dat ik daerbij hebben soude. Wat aen- „gaet het versoek, schijnt mij soo billik „ten redelijk, dat ik niet anders kan ver- Hangen als het mag geschiede, neme „daer ten 'hoogsten genoege in, sien er „ook niet in als het misnoegen van den „rendmeester, en het slecht bestaen voor „kerk en pastoor van Loon. „Blijve met alle mogelijke Eerbiet Hoogwaerdigste Heer Uw Hoog. Dw. Dienaer, w.g.,A. Huijgens." Loonopzand, 20 Febr. 1796. Ofschoon pastoor Huijgens vast be sloten bleek, om met den Vicaris van het Bisdom van den Bosch mede te werken om aan de werkelijk onhoudbare toe stand op Ketsheuvel een einde te maken, was hij toch wel enigszins bevreesd dat de Heer van Loon zijn vrijwillige con tributie tot onderhoud van de plaatselijke geestelijkheid zou intrekken. Honderd viif en zeventig gulden per jaar was voor die tijd dan ook een respectabel bedrag. Geen wonder dan ook dat pastoor Huij gens zich tot rekenen zette en nauwkeu rig overwoog, hoe in geval dat de Heer zijn jaarlijkse bijdrage zou intrekken dit bedrag gecompenseerd zou kunnen wor den. Op 16 Maart schrijft pastoor weer een uitvoerige brief aan de Vicaris te Schijndel en stelt Mgr. voor om in ver band met de mogelijke intrekking van de vrije gift van de Heer, alvast maar te beginnen met de twee schaalcollectens op zondag en de halfjaarlijkse omgangen door de gemeente nog eens dringend aan te bevelen. Zo zal dan uit deze collec- tens het tractemtent voor de pastoor worden betaald, terwijl dan de kerk de kosten van de „custerse" (kosteres) en de miswijn zal betalen. De kerk rijkt n In groten getale is het publiek opgekomen om getuige te zijn van de ontmoeting tussen de twee rivalen. Is het niet verwonderlijk, dat een simpele aankon diging in het plaatselijk nieuwsblad voldoende was om zon belangstelling te wekken? Wel een bewijs hoe intensief deze krant wordt gelezen. Zowel het nieuws als de advertenties worden van A-Z gespeld, want de inhoud van het plaatselijk nieuwsblad is voor de lezers de spiegel van alle gebeurtenissen uit de wijde omtrek. .iiiilllllll111""""" llllfljp1 VAM ohsEDOüKUW? WIL MEN NIETS M sMOHODWiliDlLAiB) WIL MEN NIETS MISSEN PII0»ER thans uit f 210 en houdt nog wat over, schrijft de pastoor, en zal met een en ander wat aan te bevelen wel f 300 worden. De kerk is f 800 rijk. Daer moet wel een nieuwe vloer in de kerk en het dak moet wel worden gerepa reerd, maer dan sal zij weer lang in goeden staet sijn; „Van misgewaet en ornamenten is sij redelijk wel voorsien'' (bedoeld is de schuurkerk) Hij meent dat de gespannen toestand wel spoedig „gestilt" zal zijn, waarna met enigen goeden wil de financiële kwestie op bevredigende wijze kan wor den geregeld. INa ivxgr, nog enige moge lijkheden aan de hand. te hebben gedaan, gat pastoor als zijn mening te kennten dat de Heer zeker „sijn geieijK sal soeken en het volk trachten op te hitsen, dait de pastoor geen 'bestaen sal hebben". In een schrijven van 20 april 1796, omschreef pastoor Huijgens de situatie nog eens breedvoeriger, waarna Mgr. v. Alphen medio Mei 1796 een beslissing nam. 'Om velerlij redtenen, die overigens zeer verklaarbaar zijn, benoemde Mgr. van Alphen pastoor Huijgens, wien hij di keuze gelaten had. Op 21 'Mei 1796 schreef pastoor Huij gens aan zijn Vicaris het volgende „Hoogwaerdigste Heer, „Ik hebbe de sendinge voor den Kets- .heuvel met genoegen ontfangen, sal „daer van naer het versoek van sijn „Hoogwaerde zoo veel mogelijk is, met „den eersten gebruyk maecken, gelieft „mij maer eens te laten weten wanneer „het zijn Hoogw. soude gelegen komen ,om de schikking te maken, en wie dat „daertoe moet mede komen. Blijve met „alle mogelijke onderdanigheyt en offers „van dienst. 'Hoogwaerdigsten Heer, Uw Dw. Dienaer, w.g. A. Huygens, pastoor." Loonopzandt, 21 May 1796. Met de benoeming van pastoor Huy gens als herder van de gelovigen van Kaatsheuvel, Sprang en Capelle, was de stichting van de eigen parochie van Kaatsheuvel een voldongen feit. Alle actie van de Heer van Loon was echter niet ten einde, zoals we in een volgend artikel zullen zien. P. A. v. B. Loon op Zand. KAMERLID STELT VRAGEN OVER DE DRIE VERONGELUKTE STRAALJAGERS. Sprake Van onvoldoende geoefendheid? Het Tweede Kamerlid, de heer Visch (KWj heeft aan de Minister van Oorlog schriftelijk vragen gesteld over het verongelukken van de drie Thunder- streak-straaijagers. Hij vraagt bierbij o.m. of het juist is, dat de formatie van vier straaljagers bo ven Noord-Duitsland met gebrek aan brandstof had te kampen, zodat de be stuurders gedwongen warten hun vlieg tuigen te verlaten door middel van de schietstoel. De heer Visch wil verder weten of de tanks voor de start geheel waren ge vuld, welke opdracht de vluchtcomman- dant had en of bemanning regelmatig radiocontact met de gronddienst heeft gehad. Het Kamerlid vraagt of de minister niet [van oordeel is, dat dit ongeval, waarbij gelukkig nu geen mensenlevens zijn te betreuren, maar wel grote mate riele schade, te wijten is aan onvoldoen de geoefendheid in samenwerking tus sen het personeel van de gronddienst en de vliegtuigbemanning. PROVINCIALE PRIJS VOOR SCHONE KUNSTEN. De provinciale prijs voor schone kunsten die voor 1955 de muziek 'betrof, is dinsdagavond te Eindhoven aan Hein Jordans uitgereikt in de zaal van Katho liek Leven te Eindhoven tijdens een feestconcert. E>e commissaris der koningin Dr. J. E. de Quay, heeft de prijs zelf aan de di rigent van het Brabants Orkest uitge reikt. De commissaris deelde mede, dat blijkens het uitgebrachte rapport, men in de dirigent tevens het Brabants Orkest nad willen onderscheiden, want de or kestleden hebben het door hun ijver en bekwaamheid mogelijk gemaakt dat het orkest zich ontwikkeld heeft tot een symfonie-orkest, dat onder de Neder landse orkesten een eervolle plaats in neemt r

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10