SPORTSPIEGEL IIW MENING De avonturen van Bim en Bam DUIVENSPORT 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 25 MEI 1956 6 UITSLAGEN VAN 2e PINKSTERDAG. KNVB Afdeling Noord-Brabant. Ie klas 103. VCW—Be Ready TPOAdvendo le klas 104. RKDVG 3Baardwijk 2 31 Boxtel 2Concordia 3 40 (Boxtel kampioen) 2e klas 212. RWB 3Heusden 2 uitgesteld. 3e klas 311. Uno Animo 3Berkdijk 2 uitg. RWB 4—DESK 4 1—4 Zaterdagmiddagcompetitie. Uitslagen zaterdag 19 mei. Kampioenswedstrijd VVNThe Gunners 03 PTT—ONI 0—3 Sprang 2Good Luck 2 02 WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG 27 MEI 1956. K.N.V.B. BEROEPSVOETBAL. Hoofdklasse A. StormvogelsADO AjaxExcelsior NoadEindhoven HVCFortuna '54 RigtersbleekRoda Sport EBOHLimburgia VitesseDOS SpartaAmsterdam NA C—VVV Hoofdklasse B. SVVDFC EDOFeijenoord ElinkwijkDe Graafschap GVAV—Spel. Enschede Rapid JCAlkmaar SittardiaWillem II PSVEmma MVV-De Volewijckers DWSRBC HeerenveenXerxes PEC—RCH Vel oei tasGo Ahead Enschedese Boys—De Valk vsv Blauw WitWageningen ONABaronie HeraclesRheden LongaBe Quick 't GooiLeèüwarden VolendamDosko ZeistHilversum ZFCZwartemeer Tubantia—UVS OldenzaalHelmondia '55 DHC—KFC AMATEURVOETBAL. le klas C. VlissingenWH '16 SehijndelAlliance iMauritsKimbria TSCBrabantia 2e klas A. OSS '20Taxandria BaardwijkSarto Uno AnimoDe Spechten 2e klas B. RoosendaalDongen DESKMiddelburg AxelRAG InternosGoes Hulst—MOC '17 KFC 28 21 4 Helmondia 28 19 4 Volendam28 16 8 3 46 65-28 5 42 92-39 4 40 76-33 GW 2St. Michielsgestel 2 KNVB Afdeling Noord-Brabant. le klas 103. TPORaamsdonk 3e klas 311. Waspik 3Berkdijk 2 WSC—Gudok. De laatste loodjes wegen het zwaarst, dat heeft WSC j.l. zon dag ook weer ervaren tegen Hero dat op overduidelijke, maar zeer faire wijze haar sportieve plicht vervulde en het daarmede de Oranjezwarten danig lastig ge maakt heeft. Dat dit nu a.s. zondag om half drie op het WSC-terrein herhaald zal worden, daarvan kan men verzekerd zijn. Immers, Gudok is nog in degradatiegevaar en zal dus alles op alles zetten om de dans te ontspringen. Laat dit voor de WSC-ers een waarschuwing zijn om de zaken flink aan te pakken. Gelukkig voor hen is ook Gudok een faire ploeg, waartegen men kan voet ballen en niet benauwd behoeft te zijn dat men onbeheerste te genstanders tegen zich krijgt. WSC moet echter winnen om maar laatste kampioenskans te behouden en als dit dan wil luk ken, zal er een beslissingswed strijd gespeeld moeten worden tegen de winnaar van BSC Veerse Boys, welke wedstrijd eveneens zondag gespeeld wordt. Het zal zondag op het WSC- terrein dus weer niet aan span ning ontbreken. Om 12 uur wordt er ook nog een wedstrijd gespeeld tussen WSC 3-RKC 3 om de Toon Schrö- der-beker. De winnaar van deze wedstrijd zal zich voor de vol gende ronde plaatsen. Pinkstervoetbaltournooi voor ambachtsscholen in Tilburg. Dinsdag 22 mei werd in Tilburg het jaarlijkse voetbaltournooi gehouden tussen de ambachts scholen van Tilburg, Breda, Den Bosch, Oosterhout, Waalwijk, en de textielschool van Tilburg. In de ambachtsschool van Til burg werden de deelnemers har- „S.C.C. '56" Sprang-Capelse Combinatie resultaat van het samengaan der voetbalverenigin gen in Sprang-Capelle Als sportminnend gemeentenaar signaleer ik terloops een abuisje in de plaatselijke voetballerij, dat door enig overle'g tussen de be sturen van de diverse kleine voet balclubs hier ter plaatse eenvou dig ware te verhelpen en dat, laat ik schrijven voor het eerst, aan het licht trad tijdens de za terdag j.l. ten bate van ons aller vereniging „Het Groene Kruis" gesneefde wedstrijd, tussen een Sprang-Capels gelegenheidscom binatie-elftal van zaterdagmid dagvoetballers en het-le elftal van de bekende 2e klasser Uno Animo uit Loonopzand. De wedstrijd bevredigde de ve le toeschouwers. De individuele prestaties van onze spelers wa ren heel goed, 't tempo lag hoog; slechts een gebrek aan routine aan onze kant en vooral het niet op elkaar ingespeeld zijn deed de gasten een, overigens verdiende, 41 overwinning behalen. Over duidelijk bleek, dat er in onze plaats een aanbal geschikte voet ballers zijn, wier bekwaamheden echter in de slechts bij de plaat selijke ontmoetingen zéér belang rijke clubjes niet tot hun recht komen. Uno Animo, d.w.z. eensgezind, was men dan ook langs, de lijn van oordeel, dat om wille van 'n hoger sportpeil een combinatie der plaatselijke voetbalclubs doorgevoerd moet worden. Ook degenen, die de ontmoeting niet zagen, zullen ongetwijfeld deze mening zijn toegedaan. Aldus, tegenwoordige besturen van de kleine voetbalclubs in Sprang-Capelle: ga dit, enkel al uil sportieve overwegingen, on middellijk veranderen; vorm één grote, stevige en gezonde plaat selijke vereniging van voetbal lers, en combineer SPRANG-CAPELLENAAR. lelijk welkom geheten door dhr. Korman, adj.-directeur van bo vengenoemde school. Dhr. Maer- lens directeur van de textiel school, gaf een korte uiteenzet- nng over de regeling van het tournooi en verzocht de spelers voor de wedstrijd een minuut stilte in acht te nemen voor de onlangs overleden directeur van de Tilburgse ambachtsschool, de heer Leijgraaf. De wedstrijden werden gehou den op het Sarto-terrein onder leiding van scheidsrechters van de KNVB. Voor de school uit Waalwijk is deze dag niet erg suksesvol ge weest. Er kon maar één wedstrijd van de vijf gewonnen worden. De jongens waren niet erg for tuinlijk met hun schoten en het wilde maar niet vlotten. De sa menwerking en de verstandhou ding was echter prima onder de jongens en daardoor hebben zij ondanks hun verliezen toch een fiine sportdag achter de rug, waaraan ze nog vaak terug zul len denken. De resultaten waren: le pr. Oosterhout 9 pnt. wisselbeker. 2e pr. Breda, 8 pnt., medaille. 3e pr. amb. school Tilburg 4 pt. medaille. 4e pr. text.-school Tilburg 4 pt. 5e pr. Den Bosch 3 pt. ,6e pr. Waalwijk 2 pt. De prijzen werden in de tex tielschool uitgereikt door de heer Ponsen, wethouder van Onder wijs van Tilburg. Deze vond het fijn de prijzen te mogen uirei- ken en dat de samenwerking tus sen de scholen op sportgebied zo voortreffelijk is. Hij hoopte dat, wanneer de jongens" straks in de maatschappij zullen komen, ze ook zullen samenwerken voor de opbouw van een goede maat schappij. Hierna dankte de heer Maer- tens alle spelers en hun leiders voor de sportiviteit en hoopte 't volgend jaar wederom een tour nooi te organiseren. De heer v. Weerden uit Oos terhout dankte de organisatoren namens alle deelnemers voor de nrima organisatie, die in handen was van enkele heren van de tex tielschool en ambachtsschool. De heer Maertens sloot hierna het prima geslaagde voetbal tournooi. BIM EN BAM IN DE HETE WOESTIJN. Kijk de zon eens heerlijk schijnen O, wat is hel buiten fijn, „Dag", zegt Bim, „we maken 'n grote Wandeling in de woestijn!" DE POSTDUIF WAALWIJK. Zondag hield bovengenoemde vereniging een wedvlucht vanuit St. Ghislain, 167 km. Los 8.45 u. Uitslag: B. van Riel 1 2 78; Kleijssen 3 101; Kramer 4; Jan van Schaik 5; A. Spapens 6; J. Verwiel 7 28 94; C. van Beijnen 8 48 80 82; M. Verhulst 9 16 21 105;G. J. Schoemans 10 65 96; A. Verhoeven 11 24 35 89 119; H. Pullens 12 50; C. Schuwer 13 15 22; D. Avontuur 14; H. v. Boxtel 17 92; H. Lombarts 18 40; P. L. Pullens 19 64; L. de Gouw 20 23 103 113; J. de Bruine 25 32 107; Andr. Bakkers 26 83 102; J. v. d. Meijdenberg 27; H. Knippels 27a 32a 67 71; Jos van Bladel 29 63 68; Andr. Leijtens 30; J. Tim mermans 31 97; Suk 33 37 55; H. Veltmeijer 34 88; J. van Ark 36 73; F. van Kessel 38 41; Jos van der Pas 39 120; D. v. d. Boom gaard 42 57P. van Esch 43 59 74 87; W. Duquesnoij 44; C. Ver hulst 45 76 85 116; C. A. Bakkers 46; Groeneveld 47 72 118; Dek kers 49; Berkelmans 53 54 60; A. van Eeten 56; H. Heesbeen 58 69 106; Schoemans Sr 61; Wasse- lewski 62; v. d. Linden 66; A. v. Huiten 70 114; Ant. van Schaik 75; Braat 77; A. Schilders 79 110; G. van Gelder 81; L. v. d. Boo- gaert 86 91; Jan Hensen 90; D. Blok 93; P. Leijten 95; Duivekam 98; C. Sars 99; v. Onsenoort 100; C. de Man 104 115; P. van Brun- schot 108; L. de Kloe 109; J. v. d. Pennen 111; Schoemans Jr. 112; Jos Hensen 117. WASPIK DUIVENSPORT. Maar de zon rijst al maar hoger, Schaduw, water zijn er niet, En de arme beertjes zweten, 't Is niet leuk, zoals je ziet Ha, daar zien ze in de verte De twee broeders Ooievaar, „Lopen jullie zo te zweten, Arme beertjes? Kom dan maar!" Beiden spreiden breed hun vleugels Over Bim en over Bam, Zodat 't berenpaar in schaduw Lekker fris weer huiswaarts kwam Aan de Ouders! Weldra breekt de tijd aan dat uw kinderen de school gaan verlaten en u voor de keus staat welk vak zij zullen kiezen en in welke richting zij hun levenstaak zullen vinden. Mogen wij uw aandacht vestigen op het GRAFISCHE BEDRIJF, k m éwM m "i S Kou'stte 3/4 cup strapless 4 in 7.90 O O O O O O O O O Sparta 31 16 10 5 42 56-34 NAC 31 18 4 9 40 52-37 Fortuna 31 14 11 6 39 56-32 SC VVV 31 16 6 9 38 52-39 DOS 31 15 8 8 38 88-63 Ajax 31 14 8 9 36 54-43 Eindhoven 31 11 12 8 34 49-42 A'dam 31 13 7 11 33 54-42 ADO 31 12 8 11 32 57-50 Limburgia 31 11 10 10 32 51-53 Noad 31 11 10 10 32 47-52 Excelsior 31 10 10 11 30 48-55 Stormv. 31 9 11 11 29 55-62 HVC 31 6 11 14 23 43-62 Roda Sport 31 7 8 16 22 56-75 Vitesse 31 7 8 16 22 43-59 Rigtersbl. 31 8 4 19 20 42-78 EBOH 31 3 10 18 16 36-71 Sch. Holl. Sport BW SC Ensch. 31 20 6 5 46 87-46 Elinkwijk 30 20 4 6 44 71-31 Rapid JC 31 17 8 6 42 72-44 PSV 31 19 3 9 41 84-50 Willem II 30 17 4 9 38 58-42 Feijenoord 31 16 6 9 38 86-55 RVV 31 15 5 11 35 57-40 DFC 31 13 7 11 33 58-55 GVAV 31 13 6 12 32 60-54 Alkmaar 31 13 6 12 32 43-44 MVV 30 13 5 12 31 51-41 Sittardia 30 10 8 12 28 56-73 Graafschap 31 8 9 14 25 45-65 Sch. H. Sp. 30 9 5 16 23 44-64 SVV 31 8 6 17 22 52-57 EDO 31 8 4 19 20 31-61 Volew. 31 5 3 23 13 44-110 Emma 30 2 5 23 9 25-87 le klas A. RCH 24 14 6 4 34 45-24 AGOVV 25 15 3 7 33 65-38 DWS 25 14 3 8 31 53-27 Xerxes 24 11 7 6 29 28-16 25 12 5 8 29 43-34 NEC 25 11 5 9 27 46-43 Veendam 25 11 5 9 27 53-58 RBC 25 9 6 9 24 50-37 Go Ahead 24 8 7 9 23 42-43 De Valk 24 9 4 11 22 42-58 PEC 24 9 3 13 19 49-63 Velocitas 24 6 5 13 17 27-43 Heerenv. 23 4 5 14 13 34-56 Ensch. B. 24 4 4 16 12 35-72 le klas B. Herm. DVS 24 14 6 4 34 52-26 Wagen. 24 12 7 5 31 46-32 Haarlem 24 11 8 5 30 39-28 Helmond 24 10 8 6 28 43-28 Blauw Wit 23 13 1 9 27 46-41 Leeuw. 24 9 9 6 27 40-31 Rheden 24 10 7 7 27 44-37 Be Quick 22 10 2 10 22 40-34 Baronie 23 7 7 9 21 36-47 Longa 24 6 8 10 20 38-45 't Gooi 24 6 6 12 18 28-46 ONA 23 7 2 14 16 43-50 Zwolse B. 25 4 8 13 16 24-54 Heracles 24 6 3 15 15 34-54 le klas C. Tubantia 28 13 7 8 33 55-42 Fortuna 28 12 9 7 33 65-58 Dosko 28 10 9 9 29 50-56 Zeist 28 11 6 11 28 45-48 Hilversum 28 10 8 10 28 57-72 Wilhelm. 27 11 5 11 27 52-51 ZFC 28 11 4 13 26 42-54 Oosterp. 27 9 5 13 23 42-51 UVS 28 6 10 12 22 55-54 Oldenzaal 28 9 4 15 22 46-65 DHC 28 8 4 16 20 51-71 Zwartem. 27 3 7 17 13 46-80 TOP 27 4 4 19 12 31-68 Kimbria 21 11 3 7 25 52-46 Vlissingen 20 9 6 5 24 44-42 TSC 21 10 4 7 24 38-26 Maurits 20 10 2 8 22 34-27 SC Emma 21 11 0 10 22 46-44 VSV '34 22 9 4 9 22 34-38 Alliance 19 9 3 7 21 38-28 Brabantia 19 8 4 7 20 32-32 WH '16 19 7 4 8 18 34-34 Roermond 20 5 7 8 17 33-33 Almania 21 5 5 11 15 27-46 Sehijndel 21 6 2 13 14 34-50 MOC 21 17 3 1 37 65-27 RAG 21 12 7 2 31 55-29 Middelb. 21 10 5 6 25 53-32 Axel 22 8 4 9 20 36-46 Internos 21 8 4 9 20 36-46 Rood Wit 22 5 9 8 19 31-36 Roosend. 20 7 4 9 18 42-48 DESK 20 8 2 10 18 36-40 Hulst 21 7 4 10 18 41-59 WVO 20 4 9 7 17 31-36 Goes 20 6 3 11 15 65-69 Dongen 20 2 4 14 8 28-63 3e klas B. RKTVV Voab RKDVC Reusel Sport 3e klas C. BSCVeerse Boys RKCZierikzee Virtus—DHV WSCGudok BSC 21 17 1 3 35 94-28 WSC 21 17 1 3 35 85-30 Veerse B. 21 17 1 3 35 79-29 Hero 22 8 6 8 22 45-39 VES 21 8 5 8 21 55-46 Virtus 20 9 0 11 18 51-64 Schutters 21 7 4 10 18 40-56 RKC 21 6 5 10 17 31-55 RWB 20 5 4 11 14 41-62 Gudok 21 6 1 14 13 32-66 Zierikzee 19 4 2 13 10 29-67 DHV 20 4 2 14 10 28-68 Res. 3e klas B. SPRANG N.E.O.—BOLNES. A.s. Zaterdag speelt NBO haar laatste thuiswedstrijd voor de competitie tegen Bolnes. Beide ploegen hebben de laatste -wedstrijden de nodige punten verzameld om zich in veilige haven te brengen. NEO heeft echter tegen Bolnes nog iets goed te maken. Zeker zijn er de NEO-spelers op gebrand de daar gele den nederlaag te doen vergeten en door een overwinning zouden zij eihter nog moot te bereiken. Al met al zal het ze ker de moeite waard zijn om deze wed strijd te gaan zien. Aanvang half vijf. De reserves gaan op het Good Luck- terrein e'en beslissingswedstrijd spelen tegen ONI I uit 's-Gravenmoer. Aan een overwinning zouden ij echter nog niet genoeg hebben voor promotie, daar volgende week dan de wedstrijd Good LuckONI de beslissing inhoudt. VOETBAL INTERLANDS. Op die internationale voetbalkalender, aanvangende september 1956 en geldende Ccpyricrb !J. i Box 6 V_Op«-iii,oc,un - [SAHARAJ SAHARA tot eind december 1957, zullen tenmin ste tien landenwedstrijden van het Ne derlands Elftal moeten worden geplaatst. Dit houdt verband met het feit, dat Nederland een uit- en een thuiswedstrijd moet spelen in de voorronde voor het wereldkampioenschap tegen Oostenrijk en hetzelfde geval doet zich voor met Luxemburg. Deze voorronde moet na melijk zijn gespeeld vóór 31 december 1957. De volgende landenwedstrijden zijn reeds definitief vastgesteld ZwitserlandNederland, Lausanne, zaterdag 15 september 1956. BelgiëNederland, Antwerpen, zon dag 14 oktober 1956. Denemarken-Nederland, Kopenhag'en' zondag 4 november 1956. NederlandDuitsland, Amsterdam, woensdag 3 april 1957. NederlandBelgië, Amsterdam, maan dag 22 april 1957. België BNederland B, zaterdag 20 april 1957. t NederlandBelgië, najaar 1957. WEER KNVB-BEKER-COMPETITIE? Naar wij vernemen worden plannen ontworpen om de competitie om de K. N. V. B.-beker in ere te herstellen. De bedoeling is dat deze competitie reeds in het begin van het seizoen 1956'57 aanvangt met voorwedstrijden. Voorts wil men het daarheen leiden dat ook de amateurclubs aan deze beker competitie kunnen deelnemten, naar het voorbeeld, zoals dat reeds jaren in Frankrijk geschiedt. De competitie voor het betaald voet bal zal niet op 26 augustus beginnen, maar een week later, op 2 september. Concours van St. Ghislain op zondag 20 -mei 1956. Afstand 159 km; 384 dui ven gelost om 8,45 uur. Wind N.W. Combinatie-vlucht Waspik, Raams donk, Capelle. M J de Rooij Waspik 1, 4, 31, 60, 68; W Zijlmans W 2, 20, 27, 40, 56„ 84, 119; D iSmits W 3, 124, 127; W 'Donks W 5, 34; J Vleuten W 6, 120; C Boer Capelle 7, 89, 109, 122; Bols C 8, 10, 15, 17, 121; C. Groeneveld C 9, 43, 47; IJpelaar Raamsdonk 11, 123; M Tim- mers W 12; A v Raamsdonk C 13, 16, 38, 79, 97; H Verduin C 14, 74; Arend- sche R 18, 41, 54; KI Schmitz W 20, 59, 112; Mosselaar W 21; J v Tilburg W 22; A v Beek C 23, 52, 82 99; J van Helden C 24, 49; K Klootwijk C 25, 46, waarin zij als zetter, drukker of binder een goede toe komst kunnen hebben. Voor jongelui met goed of normaal rapport en met ambitie, ligt hier interessant en variërend werk met daarbij goede lonen en Arbeidsvoorwaarden volgens de C.A.O., dat één der beste is in den lande. Niet alleen uw zoons, maar ook uw dochters, vanaf 16 jaar, kunnen er een prettige werkkring vinden. Wij raden u aan eens tijdig met ons te komen praten, ook al is uw zoon nog op school, dan kunnen voorbe reidende maatregelen als leerlingen-contract, school bezoek e.d. reeds thans genomen worden. WAALWIJKSE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Grotestraat 205 - Waalwijk 58, 69, 111; Nico Smits W 26, 90; Mu- reau R 28, 48, 114; Th Gijsman W 29, 8b, 78; C Fitters W 30; A Stam C 32, 83, 125; P de Graauw W 33, 51, 108, 129, 130; S Selders W 35; Bakkeren C 36, Boelaars W 37; H Boons R 39, 76; J C v d Hoven W 42; H y Catmpen C 44; M v Campen C 45, 91; A de Ruyter R 50, 73, 115, 64; P de Wit W 53, 55; H Langermans W 57, 88; A Versteeg C 61; J Timmers (W 62, 65, 77, 81; Be rends R 63; M de Jong C 66; J [Nieu- wenbuizen C 67; Haverhals C 70, 72; C de Cloe C 71, 85; Tactor C 75, 95; A v Tilborgh W 80; H Dalmeyer C 87; Schapers R 92; 'P Schellekens W 93; St. v Peer C 94; 'Zijlmans R 96; G Treffers C 98, 105; 'Boelaars R 100; J de Meter C 101, 103; Th v Dongen. W. 102, 406; M v Peer C 104; Joh Smits W 1<V; Gerard v d Broek W 110, 117, 126; B Verduin W 113; C Smits W 116, '148; D Langermans W 128. De eerste duif kwam van deze C.C.- vlucht binnen om 10.37.29 uur, gedraad'i door M j de Rooij i(200 punten).. Ge sloten werd met de 1130e duif welke om 11.05.49 uur werd gedraaid!. De 3/4 cup strapless kan maar liefst op 4 manieren gedragen worden, dank zij de eenvoudige beves tiging van de bijbehoren de losse schouderbandjes, n. I. 1strapless 2. boottials 3. halter 4. op de rug gekruist witte poplin Stationsstraat 28 WAALWIJK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6