GOEDE WERKERS. onvoorwaardelijke GARANTIE! Adverteert in dit blad BEKWAAM ZWIKMEESTER. Ibert Hcytt komt met nieuw pluspunt: voor kwaliteit AANKLOPPER. Theater „MUSIS SACRUM" THE DAM BUSTERS „Het schot in de Nachtclub" j WELKE JONGEMAN wenst een leidende functie Dirks van Oers' Meubelfabrieken N.V, MACHINESTIKSTERS HANDWERKSTERS JONGENS KLEERMAKERS TH AS N.V., - le Zei no 92-94 hulparbeiders geplaatst worden PRIJSVERLAGING BLOK VAN HEUST geroutineerde WSum, Waalwijk Wat U maar wilt: 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 15 JUNI 1956 1 TWEE-JARIGE DAGCURSUS W A A L W IJ K Ook kunnen wij nog plaatsen enige STOF FEERDERS en LEERLING-STOFFEERDERS. N.V. SCHOENFABRIEK v/Ii. A. PULLES VAN G E R W E N C O. vraagt In ons atelier te W a a 1 w y k en V 1 ij m e n is plaats voor: en voor opleiding in de Stikkerij en Bij Lubbers' Constructiewerkplaats en Machinefabriek HOLLAND1A N.y. Keizersveer, kunnen in diverse afdelingen. OTop-kwaliteit met deze Garantie: Elk artikel voor de laagste prijs! F| Obligaties met rente en winstaandeel En nog meer voordeel door deze VRAAGT: HENRI VRINTEN WATERSCHAP ,HET ZUIDERAFWATERINGSKANAAL." VOOR- EN NAGRAS over 1956 Stencilwerk Lichtdrukken Fotocopleën een uitstekende cursus. PRACHT SERVIEZEN J0S BAKKERS - WAALWIJK De ongeschreven regel, dat u bij AH blinde lings op de kwaliteit kunt vertrouwen, is thans vastgelegd in deze onomwonden verklaring: zonder enig voorbehoud garandeert Albert Heijn de kwaliteit van elk zijner artikelen! Albert Heijn biedt u een veelheid van voor delen, die nergens wordt geëvenaard. :xx:x;: WAALWIJK Tclefap, 2274 presenteert VRIJDAG en ZATERDAG om 8 uur ZONDAG om 6 en 8.30 uur Richard Todd en Michael Redgrave in Het adembenemende verhaal van een van Engelands meest heroische wapenfeiten. Werkelijkheid die de film beklemmend maakt. Indringend document van heldenmoed. 14 jaar MAANDAG en WOENSDAG om 8 uur Georges Ulmer, Vera Norman e. a. in: Een film met elk wat wils. Een tiental oude en nieuwe chansons gezongen door GEORGES ULMER tegen de achtergrond van intrigue en moord. 18 jaar. Zowel in de leder- als in de schoenindustrie bestaat grote vraag naar krachten, die leidende functies in de bedrijven van die beide industrieën kunnen bezetten. Deze leidende functies in een dergelijk interessant bedrijf kunt U bereiken door het volgen van de van een van beide afdelingen van de MIDDELBARE VAKSCHOOL VOOK DE LEDER- EN SCHOEN INDUSTRIE TE WAALWIJK. De nieuwe dagcursussen beginnen in de eerste dagen van september. Opgaven te richten aan en inlich tingen te verkrijgen bg de directeur van de M.V.L.S., Mr. van Coothstraat 55 te Waalwijk. hebben in enige afdelingen plaats voor Vakkennis is geen direct vereiste,^ hoofdzaak is een dosis werklust om iets aan te pakken. Meer gevorderde leeftijd vormt geen bezwaar. Komt U eens praten op onze fabriek, 1 e Zeine 88. Weilicht liggen er voor U betere mogelijkheden. Busabonnementen worden vergoed. W A A L W IJ K Sollicitanten moeten goed op de hoogte zijn met alle gangbare systemen voor Heren- Dames-en Kinderschoenen en in staat zijn geheel zelfstandig de afdeling te leiden. PRETTIGE WERKKRING HOOG LOON Aanmelden le Zeine Waalwijk en Grote kerk 6, Vlijmen Aanmelden dagelijks aan de fabriek. Wanneer u enig AH-artikel niet élke cent waard acht, die u er voor hebt betaald, dan geeft Albert Heijn u onvoorwaardelijk het volle bedrag terug. Prompt, zonder bedenking (en even goede vrienden) Bij Albert Heijn geen z.g. kortingen, die u zelf eerst hebt betaald... Bij Albert Heijn strikt-netto prijzen, zodat u direct weet hoe voordelig u koopt. Vergelijk onderstaande prijzen met wat u elders betaalt. De le serie AH-klanten- obligaties is, in recordtijd, voltekend. Een tweede serie van vijf millioen gulden wil nog meer huisvrouwen laten profiteren van de hoge rente en het winstaandeel! (Dit jaar tezamen 7%!) VERGELIJK ONDERSTAANDE PRIJZEN BOTER - OLIE - VET Zilvervloot tafelmargarine 3 pak 100 Armada keukenmargarine per pak 32 Blue Band per pak 38 Planta, plantenmargarine pak 40 Diamant vet 250 gram 44 Delfia 250 gram 48 Delfrite 250 gram 48 AH Arachide olie grote fles 152 AH Slaolie groenmerk gr. fles 129 Calvé slaolie grote fles 168 ONTBIJTKOEK Gemberkoek per stuk 59 Blanke Limburger koek per stuk 48 Groninger koek reuze koek 95 Zaanse snijkoek grote koek 39 Zaanse Joffer ontbijtkoekje, p. stuk 22 Kantkoek 500 gram 36 Zaanse korstjes in speciale zak 25 AH thee 10 voordeliger dan elk ander kwaliteitsmerk Goudmerk Darjeeling melange per pak 94 Zilvermerk China tarry melange per pak 94 Blauwmerk Ceylon melange per pak 84 Groenmerk Java-Sumatra melange per pak 78 Roodmerk Java melange per pak 74 Geelmerk Java melange per pak 67 Delicata teaballs 20 stuks per doos 88 Formosa de allerfijnste thee per pak 250 gram300 SUIKERWERK Ananasblokjes 200 gram 29 Gevulde framboosjes 150 gram 25 100 gram 25 100 gram 49 250 gram 49 200 gram 49 200 gram 49 2 grote rollen 25 200 gram 49 100 gram 27 2 rol 15 grote rol I5 100 gram 28 200 gram 25 LIMONADESIROOP Sinaasappellimonade gr. fles 95-75 Sinaasappellimonade extra gr. fles 120 Frambozenlimonade grote fles 95 Frambozenlimonade extra gr. fles 120 Citroenlimonade grote fles 95 Grenadine grote fles 95 Verpakte drups Amandelbonen Vruchtentoffees Engelse toffees Hazelnoottoffees Pepermunt Vruchtenkoekjes Sinaasappelschijfjes Fruitdrups Teesty verpakte drups Bruidsuikers Vruchtenhagel Coca Cola - Herodranken - Tonic Victoria water Bieren VISC0NSERVEN Frans-Marokkaanse Sardines per blik 60-38 Rode Canadese Zalm DelMonte dubbel blik345 Rode Canadese Zalm Clover Leaf pet blik 195 Canadese Pinkzalm Clover Leaf Canadese Zalm Fancy Keta Canadese Zalm Fancy Keta Schelvislever Blanke tonijn Pilchards DelMonte Ansjovis Haring in tomatensaus Makreel per blikl 15 dubbel blik 175 per blik 95 per blikje 65 per blik 100 per blik 115 per pot 90 p. blik 31 p. blik 41 Reeds in onze vorige advertenties, kwamen wij, ondanks gestegen bedrijfskosten, met prijsverlagingen. Wij zetten dit door en verlaagden nu weer onderstaande artikelen. By Albert Hetjn kunt u steeds profiteren van de laagste prijzen. Thee huishoudkwaliteit 100 gram van 54 voor 49 Zuiver Rundvet 500 gram van 57 voor 55 Macaroni elleboogjes 250 gram van 22 voor 19 Bruine bonen met spek literblik van 110 voor 99 Vermicelli op kooklengte 250 gram van 19 voor 18 Zware butterscotchreep 8 stuks van 136 vootlOO (Nieuwe asbestcement) GOLFPLATEN 108 cm breed en 153-183-213-244-274-305 cm lang prijs reap,F 5.38-6.43-7.48- 8.57-10.80-11.53. HARDBOARD (zolang de voorraad strekt) 122 cm breed 305 - 336 - 366 - 396 cm. lang F 1.95 per M*. W(j maken alle HOENDERHOKKEN en andere houten GEBOUWTJES op maat tegen ongekend lage prijs. Verder leveren wfl zowel nieuwe als gebruikte balken, planken, deuren, ramen, latten, spijkers, sloten, klinken, schroeven, gaas, draad, gereedschappen, enz. enz. Aanbevelend. Gasthuisstraat 81 KAATSHEUVEL. Tel. 2584 Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap „Het Zuider afwateringskanaal" te Waspik zal bij inschrijving publiek doen verkopen de volgende percelen Een perceel in district 4 (Overdlepgroot 3.30.00 h.a- 1. 2. 3. 4. Een perceel kade in district 9 vanaf pereeel Th. A- R(jken oostelijk deel. Een perceel kade in district 9 vanaf perceel Th. A. Rijken westelijk deel. Een perceel wegberm „de Koesteeg" onder Sprang- Capelle. Inschrijvingen worden ingewacht vóór 18 juni 1956, ten kantore van het Waterschap Raadhuisstraat 15a te Waspik, alwaar ook inlichtingen zijn te verkrijgen. Betaling vóór 1 juli 1956. Het Dagelijks Bestuur voornoemd, De Voorzitter, J. WAVERIJN De Secretaris, M. VAN DONGEN. het enige Rijksgediplomeerde bedrijf in de Langstraat. Laaqainde 89 91. Tel. K 4160 nr. 3118 Voor practisch elke vakoplei ding en examenstudie hebben de Verenigde Leergangen voor Schriftelijk Onderwijs, Schie dam, Prospectus gratis op aan vraag. Antoniusstraat 40 Tel. 2497 REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en.... goedkoper. H. KOLSTER, Minister Loeff- straat 4a, Tel. 2547, Waalwijk

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10