i JAN VERAA ZOON j ZOMERJAPONNEN en BLOUSES. 5.50 I JOS VAN DE VEN „Het Huis van Vertrouwen i BILJARTEN WIELRENNEN DUIVENSPORT UITSLAG Tweede Kamer-verkiezingen 13 juni 1956 Scholten's Textiel ADVERTEERT IN DIT BLAD ZIEKENVERVOER. OVERHEMDEN PARADE Overhemden Parade Weg met de dure vieesprijzen I Vieespaieis - Sprang Volkswagenrijschool Totaal-uitslag Tweede Kamerverkiezing 1956 een (linke mnl. of vr. kracht Vervul rijn HARTEWÉNS X Telefoon 3103 X Stationsstraat 15 WAALWIJK X X DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 15 JUNI 1956 met vergelijkende cijfers van de Kamerverkiezingen in 1952 donderdag, vrydag, zaterdag 1 kg Rundsrollade 500 gr. Gehakt alleen Wennekes Schoenfabrieken Kaatsheuvel vraagt voor haar kantoor: all cotton lingerie 3^7 Niiaetieo «i T' -' -iétffMtlÊlaS Prov. Noord-Brabant Provincie Limburg Kieskr. Amsterdam Kieskr. Rotterdam 428125 92139 17598 16079 12163 7794 4069 100 467407 100 490006 Pracht kwaliteit Cotton ONDERJURK met broderie kanten v.a. 8 95 Leuke Cotton PETTICOAT, de ideale zomerdracht, vele modellen v.a. 5.95 lingerie Stationsstraat 28 Waalwijk f9 geef hem met VADERDAG een OVERHEMD 9.75 - 10.90 - 11.90 - 12.75 - 13 50 13.90 14.60 - 16.50 ZELFBINDER 1.95 - 2.50 - 2.95 - 3.50 - 3.75 3.95 - 4.50 - 4.95 paar SOKKEN of ENK LETS van 1.35 tot. en met 5.25 ■PANTALON van 12.75 tot en met 36.— ZIET ONZE SPECIALE ETALAGE'S Grotestraat 178 Waalwijk HET HUIS VOOR GOEDE KLEDING Wegens afwezigheid van ondergetekende vanaf 16 Juni t/m. 29 Juni gelieven verzekerden van het A.A.Z., Tilburg zich voor ziekenvervoer te vervoegen bij de Heer M. MENS. Burg v.d. Klokkenlaan 75, tel. 3057. N. VAN DELFT, Ie Zeine 118 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O»»» ZONDAG VADERDAG das Denkt U aam VADERDAG a.s. Zondag dan denkt U aan Die houdt deze week een ter ere van Vaderdag, met leuke nieuwe bij- X passende ZELFBINDERS in luxe verpakking en X STRIKJES in diverse prijzen, voor elke beurs. X Komt eens kijken er is zeker iets voor U bjj: KNBB District Kaatsheuvel. Van Wanrooy verdedigde zijn titel met sukses. Het is vanaf vrijdag 8 juni t. m. maandag 11 juni een gezellige drukte geweest tijdens het re- vanche-tournooi dat de 5e klas- sers van het district in café Jan van Dun verspeelden. Christ van Wanrooij stond voor de zeer zware taak om tegen vier op re vanche beluste tegenstanders zijn titel te verdedigen, een taak die nog zwaarder geworden was door het speciaal ontworpen handicapsysteem, volgens welk hier werd gespeeld. Dat hij des ondanks toch zijn titel met suk ses en overtuigend heeft verde digd, bewijst eens temeer dat hij de sterkste was van alle vijfde klassers. Gemakkelijk heeft hij het niet gehad en in zijn laatste partij was hem de titel haast ontgaan door een sublieme party van H. Sulsters. Met één carambole ver schil verloor Sulsters en dat be tekende de eerste plaats voor v. Wanrooij. Toch moet gezegd worden dat Sulsters de grootste pechvogel van dit tournooi is geweest. Van de 8 partijen ver loor hij er 2 met slechts één car. verschil en nog eens twee met twee car. verschil Vier partijen dus die even goed winst hadden kunnen zijn en hem dan ook op 1- matchpunten zou hebben ge bracht. Tot de laatste drie partijen waren er nog drie kanshebbers, waarvan eerst A. Laros afviel en v-Dun zich hardnekkig hand haafde, maar met een verschil van 0.16 gem. de eer aan van Wanrooy moest laten. Invaller M. Ververs speelde zijn allereerste tournooi en kreeg hierin geen les in biljartspel, maar wel in profiteren van wed strijdroutine. De einduitslag was: esp. gw. car. brt. gm. pt. 1. C. v. Wanrooij 8 6 456 304 1.50 12 4. Piet van Dun 8 6 447 332 1.34 12 o. A. Laros XT8 4 372 330 1.12 8 4. M. Ververs - Q 8 2 375 294 1.27 4 5. H. Sulsters 8 2 281 290 0.93 4 Na afloop werden de prachtige prfijzen uitgereikt door de voor zitter J. v. d. Kaa, die de kam pioen naast de wisselprijs een blijvend aandenken schonk na mens de organiserende vereni ging KOT. Hierna dankte H Sulsters na mens de soelers met een schitte rende speech, waarin zowel de ernst als de humor zoals alleen ny die kan ten beste geven. Zelfs de geschonken „haksel" van W Kamp kreeg er een dankbaar woord in. Dinsdagavond hebben de deel nemers het nog eens rustig over gedaan met een mals haantje en wat dies meer zij. VLIJMEN. Zondag namen de amateurs Libregts en v. d. Ven deel aan een wedstrüd in België; v. d. Ven werd in een valpartij betrokken; Libregts reed een goede wed- stryd en werd achtste. Combinatie Waspik, Raams- donk en Capelle. Concours van Noyon op zon dag 3 juni 1956. 'Afstand 272 km 364 duiven, los 7 uur, wind Z.W. 1 Dr. Smits W2 53 62 v. Heu- men C; 3 A. Klootwijk C; 4 42 121 Nerings W; 5 B Pols C; 6 70 Boer C; 7 65 J. Timmers W; 847 36 Th. van Dongen W; 9 79 118 122 P. de Graauw W; 10 24 26 38 44 95 W. Zijlmans W; 11 112 F. Poorter R; 12 28 37 43 S. Selders W; 13 72 108 A. Tac- tor C; 14 106 M. van Peer C; 15 66 78 A. van Beek C; 16 M. Snnders R; 18 80 94 A. Stam C; 19 23 25 54 83 J. v. Tilborgh W 20 Bakkeren C; 21 St. vab Peer Cl 22 Poorter Jr. R; 27 Fr. de Mooselaar W; 29 85 113 M. van xlrmPxerlT 30 58 Th. Gijsman W; 31 Heine Boom R; 31 "il 71 J„ van Onzenoort R; 33 119 Scha pers R; 34 63 76 H. Boons R; 35 68 P. de Wit W: 36 52 C. Ligt- voet R; 39 Arendse R; 40 55 91 C. Groeneveld C; 41 102 104 C de Cloe C; 45 49 Mureau R; 46 73 115 B. Verduin W; 47 98 Dal- 48 77 93 H. v. Campen C; 50 97 J. Ziilmans R; 51 A. v. Tilborgh W56 57 M. J. de Rooij W; 59 100 Ger. v. d. Broek W; 60 J. van Helden C; 64 92 A. de Ruijter R; 67 101 111 120 J van Hooft W; 69 A. v. d. Schans C; 8<khnTietz W: 75 Upelaar R; 81 110 J. v. d. Vleuten W; 82 109 117 C. Fitters W; 84 A. „akkeren C; 87 Rozenbrand C; 88 P. van Rooij C; 89 J. C. van den Hoven W; 90 107 Fr. Rovers W; 96 C. Verschuren W; 99 A. Versteeg C; 103 H. Stam C: 105 J. Nieuwenhuizen C; 114 M. de Rooij W; 116 G. Treffers C. Totaal geldige stemmen Ongeldige stemmen Lijst PARTIJEN No. 1. Katholieke Volkspartij 648 2. Partij van de Arbeid 108 3. Anti-Revolutionaire Partij 17 4. Chr. Hist. Unie 22 5. Volksp. v. Vrijh. en Dem. 39 6. Comm. Partij Nederland 7. Staatk. Geref. Partij 1 8. Geref. Politiek Verbond 1 9. Nationale Unie 1 10. Ned. Oppositie Unie Lijst PARTIJEN No. 1. Katholieke Volkspartij 2. Partij van de Arbeid 3. Anti-Revolutionaire Partij 4. Chr. Hist. Unie 5. Volksp. v. Vrijh. en Dem. 6. Comm. Partij Nederland 7. Staatk. Geref. Partij 8. Geref. Politiek Verbond 9. Nationale Unie 10. Ned. Oppositie Unie WAALWIJK Stem men Stem men Totaal geldige stemmen 613082 100 679389 350689 100 398633 372614 100 399184 316880 336823 o O -C c O 0) i/> O (p V> «- d) O CO cn TOTAAL WAALWIJ 195211956 195211956 19521956 1952 1956 1952|1956 Kieskr. Den Haag 1952 1956 55395 I02I52 46392 23457 40995 20902 4375 719 brengt U iets aparts in Grotestraat 175 WAALWIJK Oosteinde 61 1952 1956 1952 1956 1952 Stem men 48375 158927 39325 24068 41793 35664 8344 1758 13.00 42.7 10.6 6.5 12.00 9.6 2.2 0.5 57675 188440 37010 25435 44450 33575 8594 1788 1111 1106 66590 127802 36443 22444 49722 17839 4365 807 8597 2164 1956 Stem men Stem men Stem men 264552 44777 3381 3146 3181 8198 340 620 Stem men 71557 164140 38066 17776 49824 104481 1231 1089 17.00 40.2 6.8 3.7 11.5 18.9 0.3 0.3 0.8 0.5 VERGELIJKENDE CIJFERS Tweede Kamerverkiezingen 1952 Stemmen Percentage Zetels 1.529.508 28.67 30 1.545.867 28.97 30 603.329 11.31 12 476.195 8.92 9 471.040 8.83 9 328.621 6.16 6 129.081 2.42 2 35.497 0.7 216.607 4.— 2 5.335.064 100 100 Een RIJBEWIJS nodig dan naar de Wij geven les met nieuw materiaal en verkeerstheo- rie geven wij volgens de nieuwste methode. Bent U soms al in het bezit van een rijbewijs en ondervindt U moeilijkheden op theoretisch gebied, volg» dan bij ons een theorie cursus. De eerst vol gende les is op dinsdag 26 juni a.s. in de zaal van Calé „De Korenbeurs" Grotestraat 1 98, Waalwijk. Opgave bijGedipl. F. N.O. P. Instructeur H. Snijders Hoogeinde 50 Telefoon 2277 Waalwijk 508688 111418 18254 15744 13568 3823 3956 638 1541 1759 313243 69782 3332 2331 3401 3993 187 280 1015 1069 Stem- I men 15.30 35.12 8.13 3.80 10.66 22.36 0.26 0.23 83820 197568 33412 18422 56763 92914 1375 1345 3742 2527 Katholieke Volksparty Party van de Arbeid Anti-Revolutionaire Party Christelyk Historische Unie Volksparty v. Vrijh. en Dem. Comm. Party Nederland Staatkundig Geref Party Geref. Pol. Verbond Nationale Unie Ned. Oppositie Unie Overige partyen Totaal Stemmen Percentage Zetels 1.815.242 31.69 33 1.871.990 32.69 34 567.517 9.91 10 482.848 8.43 8 502.325 8.77 9 272.167 4.75 4 129.512 2.26 2 37.257 0.65 28.954 0.51 19.543 0.34 5.727.355 100 100 1820 jaar oud.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10