UW MENING MEISJES, toppers nog steeds en vogue H. VAN HERWIJNEN VADERDAG HOEDEN - PETTEN - HERENMODES Cunen Waalwijk MOEDERS, FLINKE JONGEN ZONDAG 17 JUNI Radio Televisie Rijwielen Wasmachines Wringers Naaimachines Stofzuigers Scheerapparaten Naar o 8 K.L.M. WERKKLEDING P. DE GRUYTER EN ZOON N.V. BURGERWOONHUIS H00I0RAS gevraagd. Eindelijk eens een overall orffe i 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 15 JUNI 1956 6 Fablo-, Kerko- en Cojo OVERHEMDEN en WEEKENDSHIRTS Grote sortering ZELFBINDERS. Stretch NYLONS en BIJOUTERIEËN. J. HOENDERVANGERS Grotestraat 155 Waalwijk de tweedelige overall Stationsstraat 113 Telefoon 2565 Waalwyk die heeft de grootste keuze en de prettigste betalingsregeling Loonopzand oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo in een zeer grote sortering verkrijgbaar by in onze ruime en moderne verpakkings. ateliers is nog plaats voor een aantal mede werksters. 's HERTOGENBOSGH. R.K. Huishoud- en Industrieschool „St. Angela" - Kaatsheuvel. J. VAN TILBORG KOUSEN SOKKEN, ONDERGOED, VITRAGES, alle fournituren en garneringen IN GROTE VERSCHEIDENHEID t>Ü Stationsstraat 70 WAALWIJ E. Tel. 3195 ABONNEMENTEN en ADVERTENTIES Vaderdag - Vulpandag FILIAAL HOUDSTER MEVR. v. d. BRAND-HENS - GEM. V. OCTR. 41427 MUSEUM. Inderdaad treedt het Museum op zeer bescheiden schaal naar huiten op. Dit is geen bescheidenheid uit. wijsheid, doch helaas uil nood zaak. Het bestuur beschikt n.l. niet over geld om op de grote trom te slaan, niettegenstaande alles is gedaan om de nodige middelen aan te trekken. Het weinige waarover wij kun nen beschikken, menen wij voor lopig te moeten besteden voor zover nodig voor aankoop van museumstukken en wij zijn ge lukkig te kunnen zeggen dat ons museum gestadig groeit. De vooruitzichten op enigs-, zins langere termijn zijn zeker niet ongunstig. Tot zolang moet ook het bestuur geduld oefenen. Wij hopen dat Waalwijk over een paar jaren door samen werking van gemeentebestuur en bedrijfsleven zal beschikken over een museum waarop streek en industrie trots zullen mogen zijn. Intussen is fananciële en an dere steun zeer welkom. J. W. VAN HEESBEEN, Voorzitter. Tilborgh - Lambertus L de Wil de en Ch Schellekens Pie- ter .1 Lankhuijzen en Jaantje B de Waal Adriaan M Lank- haar en Wilhelmina A van der Waals Gerardus M F Remme ren en Maria Th IJpelaar. Vertrokken: Suzanna P Gom- mers naar NO-polder Antonia P Timmers naar Oosterhout Maria Th van Veen naar 's Her- to^enbosch Gerdina Chr. Schellekens naar Goirle Chris- tiaan J van Dongen en echtgen naar Putte Jaantje B de Waal naar Raamsdonk Adriaan M Lankhaar naar Sprang-Capelle Maria Th IJpelaar naar Loon- opzand Anna M van den Berg naar Breda Willem Schouten naar Breda. IngekomenHendrikje Bos- scher van Enschede Cornelis de Veer en gezin van België Johannes A Rekkers en gezin van Sprang-Capelle Maria E van Meel van Made Christi ana A J Kieboom van Made. Verkiezingspropaganda. Indien ergens de verkiezings propaganda met grote activiteit gevoerd werd, dan is dit wel in Uoonopzand geweest. Bij alle verkiezingslectuur, door de KVP als zodanig ver spreid, heeft het dagelijks be stuur ter plaatse al het mogelij ke gedaan om jeder en elk te be reiken en voor te lichten. In de loop der voorbije week werd per post in ieder huis een breedvoerig schrijven bezorgd, waarin op gepaste manier nog eens werd gewezen op de plicht van iedere katholiek de katho lieke eenheid te bewaren en niet in te gaan op de fabeltjes, die van bepaalde zijde worden gelan ceerd. Zaterdagavond werd een ver- kiezingstocht gehouden door het dorp, waaraan de Drumband en de Kon. Erk. Harmonie Concor dia medewerking verleenden. Deze manifestatie bracht veel volk op de been, die mede op trok naar het Oranjeplein, waar genoemde harmonie enige fikse marsen ten gehore bracht, waar na de voorzitter van de KVP ter plaatse een korte doch krachtige inleiding hield op de spreek beurt van de heer P. Vriens, die gedurende ongeveer een kwar tier de grote menigte wist te boeien door zijn enthousiast be toog, dat aan duidelijkheid niets te wensen overliet. Na deze rede werd de film over de Belgische schoolstrijd „Het volk zegt neen" vertoond. Een en ander werd afgewisseld door muzieknummers van Con cordia. Naar ons door de voorzitter van de plaatselijke KVP werd medegedeeld, werden zij die ter plaatse voor de eerste keer ter stembus gingen, nog eens apart per brief voorgelicht, terwijl dinsdagavond voor alle mannen en vrouwen van 65 jaar en ou der een speciale bijeenkomst be legd werd in het parochiehuis, alwaar onder het drinken van 'n goed kopje koffie of thee en het roken van een sigaar, de voor de deur staande /verkiezingen be sproken werden en de juiste houding van iedere katholiek werd bepaald. Als spreker trad hierbij op de heer A. M. Teijssen uit Tilburg, de 70-jarige hoofdbestuurder en voorzitter van de Ambtenaren- vereniging „Arka". Het bestuur had voor die ge- legenreid de kaarttafels en bil jarts gereserveerd. Het volijverige bestuur der plaatselijke KVP verdient met zijn acties een woord van lof, welke activiteit niet tevergeefs I is geweest. O Voor de talrijke blijken van belangstelling, die ik jj O in zo ruime mate bij gelegenheid van mijn 40-jarig 8 ambtsjubileum en naar aanleiding van de konink- lijke onderscheiding, die mij werd toegekend mocht 5? ontvangen, betuig ik hiermede mijn hartelijke dank. jj Dr. H. G, Langemeijer S Waalwijk, juni 1956 S OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DOOOOO wij zorgen niet alleen voor de toekomst van Uw dochter als huisvrouw, door onze cursussen in naaien, koken, kinderverzorging enz. in bedrijfstijd, maar wij hebben ook uitstekende sociale voorzieningen, zoalsvrije uniformkle- ding, volledige reisvergoeding, enz. Bovendien betalen wij ook een zeer hoog loon. Aanmelden dagelijks van 9 tot 6 uur bij onze personeelsafdeling, Visstraat te 's Hertogenbosch. Gelegenheid tot aangiften van nieuwe leerlingen voor: PRIMAIRE OPLEIDING MIDDAGCURSUS NAAIEN voor meisjes die 6 klassen van de lagere school hebben doorlopen. Deze cursus duurt 2 jaar. voor meisjes van 14 jaar en ouder, deze cursus duurt 2 jaar en omvat 4 middagen per week. Kosten f 1.— p. mnd. AVONDCURSUS NAAIEN 1 avond per week, kosten f 12.50 2 avonden p. week kosten f 25.00 AVONDCURSUS KOKEN Fijne keuken of burgerkeuken. 1 avond per week. Cursusduur 21 weken. Kosten f 15.00 plus kookgeld. LEVENSSCHOOL VOOR MEISJES van 14 15 en 16 jaar. 1 middag per week. Kosten f 1.00 per week. MATER AMABILIS SCHOOL voor meisjes van 17 jaar en ouder, 2 avonden per week of 1 morgen. Kosten f 1.00 per week. Aangifte en inlichtingen tot 15 Juli a.s. dagelijks aan de school Gasthuisstr. 15 a of telefonisch 2349. TE KOOP in het Land van Altena een royaal nieuw met grote schuur en 1.20 hectare grond. Bijzonder ge schikt voor tuinderij. Brieven onder no. 7646, aan hét bureau van dit blad. TE KOOP een perceel groot 1 bunder 17 onder Besoyen. J. Timmermans Rzn, v. d. Duinstraat 10, Sprang. Aardappelhandel, Besoijensestr. 15 WAALWIJK ons bijkantoor ta KAATSHEUVEL an enza agentan In alle plaatsan van da Langstraat naman staadi gaarna ADVERTENTIES en ABONNEMENTEN aan De betere merken o.a. PELIKAN PARKER - OSMIA WATERMAN CROWN enz. hebben wij voor U in voorraad. Met volle garantie bij: J. COOLS v/h W. Sikkers Markt 4, Waalwijk KLM WERKKLEDINGF ABRI EKEN HAAKSBERGEN waar ze in de advertenties geen wóórd teveel van zeggen. Ongelooflijk handig met dat jasje en die broek die je apart kunt dragen. Vooral als landbouwer heb je daar een massa plezier van. 's Middags bij het hooien bijvoorbeeld, als het shikheet is, draag ik alleen de broek. Tegen melkenstijd, als het wat frisser wordt, even het jasje aanritsen en klaar is Kees! n Overall waar ik m'n petje voor afneem! De handige overall met de vele voordelen: jas en broek apart te dragen gemakkelijk aan- en uittrekken eenvoudiger wassen broek ook apart verkrijgbaar vlotte, moderne coupe et volle garantie óók op de rits Topper van zuiver wollen flausch-mohair. In diverse mode- m. yg tinten 11. Topper in prachtig lichte go b e 1 i n - we 11 i n In de kleuren bleu, geel, OQ75 wit, beige of grijs «Jv. Tal van snoezige shawls en handschoenen vindt jf- U op onze parterre. ger winkelen bij: OSS WAALWIJK VEGHEL

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2