de Gruyter II m US) B A. SOETERBQEK- DE JONS Sens' I. S. SGHAGEN FA. F. SMITS ZOON AU BON MARGHÉ BLOK'3 TorgtrnrU TUERLINGS-van MIERLO a. EEN ERVAREN STENO-TYPISTE b. BEGINNENDE STENO TYPISTES ieder kind verlangt ernaar L H. FREDERIKS EN ZN. AFWEZIG NETTE WERKSTER LOYKENS' Tilburg Voor Vaderdag. SPOORBIELS. Exclusieve DAMES- REGENKLEDING en Manielcostuums 17 juni wordt VADER in 't zonnetje gezet. RQOKSTOELEN vanaf f 24.75 KUSSENS per stel vanaf f 14.90 „De Gouden Vijzel" ervaren kracht in magazijn-admin. LEVENSPOSITIE Adverteert in dit Biad 357 Beschuit, Spar, 2 rollenvan 58 voor 52 ct Vruchtenhagel 200 gramvoor 25 ct Gevulde pruimpjes, Spar, 200 gr.van 64 voor 56 ct Soepgroente, Spar, 2 blikjesvan 52 voor 45 ct Gr. erwten m. wortelen Spar van 63 voor 59 ct Schoencrème, Spar, 2 dozenvan 56 voor 42 ct Boerenmetworst, 100 gramvan 50 voor 45 a EXTRA 8 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 15 JUNI 1956 8 Ook voor Vaderdag slaagt U het beste by Voor complete Woninginrichting VLOERBEDEKKING GORDIJNEN KLEDINGBEDRIJF Tilburg KLEDINGBEDRIJF Korvelseweg 61 „PRIMA HORLOGES" PIET VAN ROOIJ publiek verkopen: een party zeer goede Kelkjes, 'n fijn spritskoekje I 250 gram ia, Lange Schijfstraat 63-63 a TILBURG. KOMT U OOK EENS KIJKEN? Voor a.s. VADERDAG hebben wy een ruime keuze nuttige geschenken. D.A. DROGISTERIJ WIM MUSTERS LEVENSPOSITIE met minstens M.Ü.L.O. diploma, of bij gebleken geschiktheid aangeboden. HUISKAMER EN SLAAPKAMER Alleen deze week (14-21 juni) met ook nog 10% korting in Sparzegels: Voor 2G0 Sparzegels altijd direct een gulden terug. TWINWAFERS -.f;* Hoofdstr. 65 - Tel. 2267 Kaatsheuvel WONINGINRICHTING Hoofdstr, 50 Kaatsheuvel 'n Verrassing voor VADER VADERDAG 1956 HERENHORLOGE goud of zilver MANCHETKNOPEN DASKLEMMEN Ed. G. M. VAN ROOIJ arts van 18 tot en met 23 juni. Pres. Steijnstraat 3 Waalwijk. Voor spoedgevallen nemen de .plaatselijke collega's waar. GEVRAAGD Donderdags van 9 tot 6.30 uur Prettige werkkring en goed loon. L. A. de Ronde Stationsstraat 13 Waalwijk, WIJ HEBBEN voor Vaderdag FRESH-UP (voor na het scheren) in de prijzen van ƒ1.60, en ƒ2.50. Drogisterij v. Amelsvoort Op de Markt - tel. 2286 Kaatsheuvel. De zaak met enorme sortering. Levert U op zeer prettige be taling, strikt aan contant- prijzen, zonder bijkomende kosten, ALLE DAMES-, HE REN- en KINDERKLEDING, speciaal ook LEDERKLEDING. Maakt U eens kennis met onze zaak of vraagt ge heel vrijblijvend bezoek van onze vertegenwoor diger. Discretie verzekerd. vindt U bi) Gasthuisstraat 44 Tel. 2187 KAATSHEUVEL Wij komen met zicht- zending aan huis. WIJ HEBBEN alle soorten SCHEERKWASTEN (haar en nylon) vanaf 1.25. Drogisterij v. Amelsvoort Op de Markt - tel. 2286 Kaatsheuvel. OPENBARE VERKOPING GEMAAID GRASGEWAS van de polder „JANNEZAND". NOTARIS J. A. DUYNE te HEUSDEN zal op vrijdag 22 juni a.s. om 2 uur n.m. in het gebouw „Tavenu" te Nieu- wendfjk (N.Br.) het gemaaid grasgewas eer ste snede van plm. 83 ha van de polders „Jannezand" en „Middelland" onder Dus- sen en Made in diverse per celen. Betaling uiterlijk 31 augus tus a.s. ten notariskantore met borgstelling; anders contant. Aanwijzing doet de heer A. v. d. Stelt op de polder „Jannezand". TE KOOP, C. DE HOND ZN. Benedenkerkstr. 4 WASPIK. Tel.: K 4168—357. RONSON AANSTEKER Hoofdstraat 63 - Kaatsheuvel Tel 2465 200 gram 55 blik 95 Geef vader eenmaal zijn zin, geef hem gereedschap van IJZERWARENHANDEL Sprangaestr. 1 - Kaatsheuvel Telefoon 2555 Daar zal ie blij mee zijn, PORTEMONNAIE AANSTEKER SIGARETTENKOKER och, zo veel vaderdagpresentjes vindt U bij t/o de kerk. Kaatsheuvel. ZONDAG - VADERDAG KLEDINGMAGAZIJN heeft 'n grote keuze in OVERHEMDEN van f 7.95 tot f 22.50 ZELFBINDERS v.a. f 1.95 SOKKEN en ANKLETS ook nylon v.a. f 1.49 Zakdoeken 3 stuks f 1.— Pya ma's katoen en flanel vanaf f 9.75 Hoofdstraat 60 Tel. 2044 Ontbijtworst, Keta zalm, hele moot Kasteel-bier, licht en donker 40-30-35-25 Doperwten M II 2 literblikken 123 2 halve blikken Krul-vermicelli, 250 gram Macaroni, 250 gram Vruchtentips, verp. zuurtjes 1 50 gram 3l Ananas blokjes 100 gram 15 '•■-.v... v,,y-.. Maar U kunt hem nog beter in een ROOKSTOEL zetten op een heerlijk verend KUSSEN dat vindt hij veel prettiger. Hoofdstraat 87 Kaatshetuvel Tel. 2101 P. de Gruyter en Zoon N.V. vraagt M.M.S. of Mulo-opleiding kennis van Engels Deze functie biedt een mooie gelegenheid tot positieverbetering Er wordt een prettige werkkring geboden met een goed salads en zo nodig vergoeding van reiskosten. Mulo-opleiding Ook zij die voor steno studeren kunnen zich reeds aanmelden, ten groot bedrijf met eigen fabrieken en winkels biedt meisjes die een veelzijdige werkkring zoeken zeer veel mogelijkheden L?oed salaris. Zo nodig vergoeding van reiskosten. j V-Hertogenbosch, Orthenstraat 14 Voor pientere, wilskrachtige jongen, Brieven onder No. 7645 Bureau Jan Tuerlings, Kaatsheuvel. VOOR EEN DEGELIJKE EN PRACHTIGE woriiMGmnicHTiMC GROTESTRAAT WAALWIJK - TEL. 2037 Met Sparzcgels krijgt u er guldens voor. Dank zij de 10% korting en de vele extra-aanbiedingen bij altijd 100% kwaliteit spaart u gratis tientallen guldens Bij 1 pak KOFFIE (Spar), waarop altijd 10% korting NU 200 gram voor slechts 55 ct met ook nog 10% korting Prijswijzigingen voorbehouden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 4