Waarom Esso gas? neem (^sso) gas ONZE GEWELDIGE OhJt 1001 Sensationele koopjes KWALITEITSGOEDEREN Waarom kochten reeds zovelen hun HUIS- ZIT- OF SLAAPKAMER bij ons ZOMERSTOFFEN SpaaKzatne. duCsvKauw. in ONZE OPRUIMING tot 50%) verlaagd. Ziet onze opruiming met tal van verrassingen Het zijn de PRIJZEN en de KWALITEITEN die het hem doen H. DE ROY Zn. Spoorlaan 62 TILBURG STIKSTERS en THUISSTIKSTERS. I; Begint maandag 16 juli Fa.iosv. Asten- die alléén VOLKSBELANG brengt Wolfs f 2.65 p. mtr. Vespa- en Zündapp-scooters „DE MOTORHUT" ZIT- SLAAPKAMER Grotestraat 192 WAALWIJK 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 13 JULI 1956 6 HET PERSONEEL. Csso Nederland N.V. Esso Gebouw, Den Haag 3 4 3 7 8 8 6 3 9 7 0 10 6 1 11 5 1 12 9 5 7 4 8 2 6 4 26 52-26 24 54-29 23 51-29 18 48-39 19 42-51 16 52-61 15 50-53 14 33-44 13 46-60 11 28-55 Cotton-de-Soie VAKANTIE Aangeboden Postdienst Amsterdam vraagt OP gehuwd en ongehuwd mannelijk personeel II U (vlak by station) a - V Omdat Esso Nederland N.V. U garandeert. Kwaliteit door zuiver produkf Inhoud 13 kg per fles 9 Veiligheid lage druk in gekeurde flessen Service door vakbekwame depothouders Vraagt daarom niét naar „flessengas" maar Voor kokenverwarmen warm water enz Met Esso bent U beter uit Voor de heerlijke reis en de uitstekende verzorging zaterdag 7 juli genoten brengt het gezamenlijk personeel van de Schoen fabriek P. BREKELMANS, Kaatsheuvel, de directie hartelijk dank. Wij zijn hoogst voldaan over de prachtige reis en de genoten tractaties en willen hiervoor de Directie van de Damesschoenfabriek „TILLY" Fa. J. KEMMEREN ZN Kaatsheuvel onze dank betuigen. Het gezamenlijk Personeel. GEVRAAGD SCHOENFABRIEK WED. C. STEENBERGEN KAATSHEUVEL. GEVRAAGD. OP MIDDELGROTE SCHOENFABRIEK te Kaatsheuvel EEN STOKER voor Centrale verwarming tevens bekend met andere werkzaamheden. Tijdens winterseizoen extra toelagen. Br. ond. no. 7675 Bureau Jan Tuerlings, Kaatsheuvel. Bijna twee uur trekt de stoet. Eerst het Mariaal gedeelte, waar in Maria als de Moeder van God en de Moeder van alle mensen lof wordt gebracht. In de twaalf groepen, die Ik afzonderlijk een glorietitel van de H. Maagd op allegorische wijze uitbeelden. In de openingsgroep vragen engelen te paard en engelen met bazui nen de aandacht voor wat volgt. Sint Michaël, de beschermengel van de omgang, rijdt in zijn strijdwagen en jaagt duiveltjes voor zich uit om de weg vrij te maken voor de Koningin des He mels. Ook de reisheiligen trek ken meer: Sint Christoffel, Sint Jan, Sint Geertruid, Sint Benoit Labre en Sint Bafaël. En dan begint de eigenlijke stoet. De schepping van de wereld wordt gevolgd door de zondeval. De slang bedreigt Adam en Eva en een groep klaagdanseressen beeldt de droefheid om de ge vallen mens uit. Maar reeds in het oude verbond deed God door middel van Zijn profeten voor zegging van de komende verlos sing en van het deel, dat Maria daarin hebben zou. Hiervan verhaalt groep 3. De Onbevlekte Ontvangenis wordt bezongen en verbeeld in groep 4. Dan volgt de verloving van Maria, de bood schap van de Engel Gabriël (een geheel vernieuwde groep), en 't. bezoek van Maria aan Elisabeth. Een groep, waarin de herders met hun schapen en de drie wij zen met hun gevolg en dieren trekken, is gewijd aan de ge boorte van Jezus in Bethlehem. Het eerste wonder van Jezus, dat op voorspraak van Maria in Ca- na geschiedde, is het onderwerp van de volgende groep. Alom is geprezen de zeer suggestieve groep van het H. Lijden (waarin Maria zo'n groot aandeel heeft gehad) veertien kruiswegstaties, welke wordt gevolgd door de groep van de verrijzenis. Het Mariaal gedeelte wordt af gesloten met de groei) van de kroning van Maria in de Hemel. Na een overgang, gevormd door een gilde, dat al vendelend eer bewijst, trekt het historische deel, dat de geschiedenis van het wonderbeeld van de Zoete Moe der verhaalt. Opnieuw zijn daar herauten te oaard, gevolgd door trommelaars en de allegorische figuren: Faam, Historie en Le gende. De vinding van het beeld wordt voorgesteld en hoe het van verbranding werd gered. Kanunniken en kerkmeesters verhalen van de mirakelen van de talloos genezenen en gered den. Ook deze groep is in 1956 vernieuwd en uitgebreid. Groep 3 vertelt hoe eens in 1629 het beeld moest vluchten en werd overgebracht naar Brussel. Van het verblijf in die stad geeft groep 4 een beeld. Het historisch deel sluit met de glorieuze terug keer in de Sint Jan. Deputaties van gilden vormen nu de overgang naar het derde deel, het hoogtepunt van de stoet, de processie waarin het beeld van de Zoete Lieve Vrouw in triomf wordt meegedragen. Het zou te ver gaan nog bre der uit te wijden. Op de dag van de omgang zijn uitgebreide pro grammaboekjes verkrijgbaar. Nadere inlichtingen kunnen nog worden verkregen op het se cretariaat: Markt 40, Den Bosch, tel. 4406. Wij raden eenieder aan deze plechtige omgang, die niet meer vóór 1959 zal trekken, te gaan zien. STRIJD OM VOETBALBEKER BEGINT OP 21 JULI. De wedstrijden om de Neder landse voetbalbeker beginnen dit jaar op zaterdag 21 juli. Voor deze eerste voorronde zijn in Zuid I vastgesteld RKFG-Terneuzen, METO-VES '35, RCS-NSV, Sportclub Gastel- Zeelandia, Luctor-Zeeland Sport, Sluiskil-Ierseke, Zierikzee-Kaai- se Boys, GSBW-Wit Zwart, Hal- steren-TVC '39, Blauw Geel '38- OJG, Berghem-Sport-Margriet, RKDVC-SVG, Veerse Boys-WSC, St. Michielsgestel-RPC, Zaltbom- mel-Concordia SVD, RWB-DVC, Hero-Breda, BMC-UDI '19, Zwa luw VFC-Hieronymus, Nevelo- Oisterwijk, RKVVU-Boeimeer, DSV-Vol'harding, ESV-Woensel, Mulo-NWC, Geldrop-UNA, WV VZ-LEW, Heeze-Reusel Sport, Sparta '25-BladelIa, Corn. Boys- Oostburg, SCB-Gestelse B., Bu- delschoot-Deurne, Mierlo-Hout- DVS, DEVO vrijgeloot. Bij Willem II een sectie betaald en amateurbestuur. Op de algemene jaarvergade ring van Willem II, welke maan dagavond gehouden werd in het restaurant sportpark, kwam de heer Arn. v. d. Ven met 't voor stel om een sectie betaald voet bal en een sectie amateurvoet bal te stichten, elk met een be stuur van vijf leden. Daarboven komt een algemeen bestuur van drie leden. Voor het betaald voetbal zal een adviescollege van 21 personen geformeerd worden. Dit reorganisatievoorstel werd met algemene stemmen aange nomen. Als bestuursleden traden af P. Bogaers, A. en Jo Horsten. Laatstgenoemde is meer dan 25 jaar secretaris der vereniging. Er werden plannen besproken voor het herdenken van het 60- jarig bestaansfeest. Geen enkele contractspeler van Willem II zal op de trans- ferlijst geplaatst worden. Wel tracht men enkele aankopen te doen. Eindstanden KNVB Afdeling Noord-Brabant seizoen 1955-1956. OÖOOÖOCOQOOOOÜ3000ÖO OPRUIMING le klas 103. Terheijden White B. Waspik Baronie 3 Raamsdonk 20 VCW Be Ready TPO NAC 5 Advendo Tet. Boys 20 12 4 4 28 49-26 20 11 5 4 25 56-28 20 9 5 6 23 43-45 20 10 2 8 22 55-43 8 4 8 20 50-49 19 6 7 6 19 41-44 20 7 4 9 18 49-51 19 8 1 10 17 35-47 20 5 5 10 15 38-52 20 5 4 11 14 39-54 20 5 5 10 13 40-56 2 winstpunten in mindering. De clubs VCW en TPO hebben met goedvinding besloten de competitie als geëindigd te be schouwen. le klas 104. Boxtel 2 18 11 Noad 4 18 10 U. Animo 2 17 RWB 2 18 Baardwijk 2 18 Wilhelm. 3 18 DESK 5 18 Conc. 3 17 Vlijm. B. 2 18 RKDVC 3 18 Kinderledikant jes Commodes Wiegen Kinderstoelen Boxen Complete baby-uitzetten Tegen inlevering van deze advertentie 33/0 KORTING. TEXTIEL GEBIED Zomerstr. 52, TILBURG Tel. 22245 OOOOOOOOOQOOOOOOOOOÖ REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en.... goedkoper. H. KOLSTER", Minister Loeff- straat 4a, Tel. 2547, Waalwijk 'n Speciale KERMIS - AANBIEDING 90 cm. breed v.v Zomerstr. 15 TILBURG Telefoon 21814 EIS HINDRIKS Gasthuisstraat 44 - Tilburg Tel. 23984 voor 2 personen met gebruik van keuken in juli, augustus en september K.W. laan 322 - Voorburg Tramhalte Scheveningen voor expeditiewerkzaamheden. Geboden wordt een afwisselende en aantrekkelijke werkkring met gunstige arbeidsvoorwaarden Leeftijd 18 t/m 45 jaar. Schriftelijke inlichtingen worden op aanvraag verstrekt doorde directeur van het Postdistrict Amsterdam, hkZ. Voorburgwal 182 te Amsterdam.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6