nc IS vaii uetTEiiTDHM hengen o DE (J VAN jlET CENTRU Aef leste kaowvan 2). van tien OPRUIMING lil J. KROOT 7 Blok-cakes voor 1 gulden WIELRENNEN Medewerking Gevraagd BERGMANS SCHOENMAGAZIJN 1/, blik Appelmoes H. SPEET Zomerstoffen Strepen Blousen ENKELE JONGE MANNEN NETTE MEISJES EEN ADMINISTRATEUR. 2 volwaardige mannelijke stikkers een M. Cm Pulles-Heesbeen OPRUIMING Ter overname aangeboden prima brood- en banketbakkerij ZOMER SCHOENEN HEREN SCHOENEN KINDER SCHOENEN SANDALEN met 10°/0 korting. GYMSCHOENEN. Blauw en wit. 0p alle artikelen buiten de opruiming 10 pCt. korting! KAATSHEUVEL. Waalwijk 4 meter voor F 6.90 Duivensport Dr. MOLLERCOLLEGE ONTVING VOOR 5000.— AAN KUNSTWERKEN. OPRUIMINGSKOOPJE le keus F 2.95 ter opleiding voor precisie-werk. worden geplaatst. HET LEDERINSTITUUT T. N. O. vraagt voor spoedige indiensttreding Op schoenfabriek te Waalwijk GEVRAAGD Door klein-schoenfabrikant te Kaatsheuvel met een week-productie van 250 paar wordt medewerker gevraagd met het vooruitzicht de zaak over te nemen GEMBERBROODJES (nieuw) heerlijk pittig VL AATJES, VRUCHTENGEBA KJ ES KOOPJE V&N DE WEEK VROOM d I)REESMAi\\ Ook dit seizoen weer tegen ongekend lage prijzen by Grotestraat 153 WAALWIJK Schoenhandel H. P. v. d. Geld te Tilburg omzet lOiibaaltjes per week f 6.95 - 7.95 8.95 enz. f 9.95 11.95 enz. met gratis een paar sokken. f 3.95 - 4 50 5.50 Dr. VAN BEURDENSTRAAT 38 Telefoon 2198 r^'"" DEZE WEEK van Goudreinetten Opruimingsprijs 72 ct. H. Kleijn-Tummers Stationsstraat 18 - Waalwijk Tel. 2635 KATOEN OPKNOOPPAKJE Wit blauw rood groen f 1.79 INMAAK Inmaak druppels en tabletten Inmaak kruiden, speciale inmaak- azijn Penjel en Opekta. Kurken en flessenlak. Afsluitpapier en Paraffine en zo veel meer. Drogisterij „De Pelikaan" Stationsstraat 63 PARTIJTJE OVERALLS VOORGEKROMPEN GEDEKTE SLUITING ALLE MATEN f 7.98 driebandenklas ook een Kaats heuvels team deelnemer, n.l. KOT 1. Deze beide teams heb ben bij deze wedstrijden een strijdlust en een wedstrijdrouti ne gedemonstreerd, die hen niet alleen de algehele bewondering en achting van alle gewestelijke biljarters deed krijgen, maar die daarenboven de hoogste eer en de kampioensmedailles in Kaats heuvel deden belanden. Vooral de kampioenstitel in de driebandenklas is een fantas tisch sukses voor de vereniging „Krijt op tijd". Het team, bestaande uit gebr. Cor en Wim Soeterboek en Jae. Verhiel, kwam voor de eerste maal uit op een grote matchta fel. En juist door dit feit mag dit sukses een bijzondere prestatie genoemd worden. De eerste wedstrijd werd van de Post uit Tilburg met 4-2 ge wonnen. In deze wedstrijd was Wim Soeterboek de beste man met een bijzonder hoog gemid delde van 0.652. Broer Cor no teerde 0.476. De tweede en beslissende wed strijd moest tegen het zeer ster ke Entre Nous uit Breda worden gespeeld met cracks als v. Gils en Broers Jr. Jac. Verhiel moest zijn meerdere erkennen in Heij- nemans, waardoor het er voor KOT niet bepaald rooskleurig kwam uit te zien. De gebroeders stonden dus voor de zware op gaaf van persé te moeten win nen. Wim zegevierde na een ze nuwslopende partij over v. Gils met slechts 0.396. Een partij waarin hij een meester in het carottespel toch nog kon ver schalken door zijn betere kunde en bedrevenheid in het spel. Het lage gemiddelde is hierdoor dus volkomen normaal De laatste partij moest dus de beslissing brengen. En in deze partij heeft Cor Soeterboek fan tastisch gedemonstreerd, wat hij aan concentratievermogen en precisie bezit. Met een hoogste gemiddelde van de dag van 0.697 verpletter de hij als het ware alle Bredase illusies en liet een ware vreug dedans in de Kaatsheuvelse ge lederen ontstaan. Bedenk daar bij dat het gem. van de hoofd - klas van Nederland aanvangt bij 0.650, dan is het te begrijpen dat de gebr. Soeterboek met hun fantastisch gem. het gesprek van de dag waren en dat juist 't feit dat zij nooit op een grote tafel of voordien in een officiële wed strijd uitkwamen, een wel zeer bijzondere prestatie genoemd mag worden. Hun clubmakkers H. Snoeren. Piet Vloemans, Piet van Boxtel en Kees Smit hebben in de le kl. libre eenzelfde bijzondere pres tatie verricht. Ook zij hebben 'n strijdlust een routine gedemon streerd, die hen vaak veel ster kere tegenstanders^ na soms een grote achterstand te hebben in gehaald, toch nog deed overwin nen. Van de drie gespeelde wed strijden wonnen zij er 2 met 8-0 en de finalepartij wisten zij met 7-1 in hun voordeel te beëindi gen. Slechts één verliespunt over al deze wedstrijden bewijst vol komen het meesterschap waar mee zij deze kampioenstitel in de -■ wacht sleepten. Hun eerste tegenstander was 't Hoekje uit Rijen met sterke knapen als Jasjiers en Baeten, doch het KOT viermanschap eiste alle partijen overtuigend voor zich ojr. De tweede wedsrijd was tegen HGL 1 uit Tilburg, dat sterk op revanche belust was voor de 8-0 nederlaag van enige weken gele den. Doch ook nu weer moesten zij met een 8-0 nederlaag huis waarts, waarbij de bijzondere prestatie van Drik Snoeren en Piet Vloemans vermeld moet worden tegen resj?. G. Verhoeven en G. Iverkhofs, door een achter stand van resp. 90 en 100 car. toch nog om te zetten in 'n over winning. En de laatste ronde is dan j.L. zondag in Tilburg verspeeld en ook hier was Entre Nous Breda hun tegenstander Maar weer moest Entre Nous ervaren dat er in Kaatsheuvel nog vechtjassen van biljarters zitten, want het werden voor hen drie nederlagen en 1 remisepartij. De gewestelijke voorzitter, de heer Uijtendaal, prees daarom KOT zeer bijzonder met haar sukses en noemde KOT een pa rel van strijdlust en sportiviteit van het gewest Brabant-Zeeland. Met deze suksessen mag het district Kaatsheuvel oji 'n bui tengewoon geslaagd seizoen te rugzien met een lest best als waardig slot. TOUR DE FRANCE. Nederlanders handhaven-%ich irc. 13e etappe. om» Vier leden van de Nederlandse ploeg zijn in de 13e etappe van Luchon naar Toulouse (176 km) in de kopgroep geëindigd: De Groot, Wagtnians, Voorting en Nolten. Daarmee hebben de Ne derlanders hun goede jilaats in het ploegenklassement behou den De overwinning ging weer naar de Italiaan Del'ilippis, die zich in de sprint de sterkste toonde. Tweede wérd Picot .(W.) derde Ockers (B.), vierde Tho- min (W.) en vijfde Ernzer (gem. Lux.). In dezelfde tijd als de winnaar werd een groep van 44 renners geklasseerd, waaronder de vier genoemde Nederlanders. In het algemeen klassement behoudt de Belg Adriaenssens de leiidng met op de 2e plaats Lau- redia op 2 min. 53 sec. Voorting is derde gebleven met een ach terstand van 3 min. 47 sec. Wagtmans bezet de 9e plaats, de Groot de 16e, Nolten de 35e, van der Pluijm 37e, Hinsen 84e, en Lahaye 94e. In het jrloegen- klassement bezet Nederland de derde plaats achter België en de Franse Westploeg. In het pun tenklassement bezet Voorting de 3e en de Groot de 5e plaats. ADEMA's BROOD - BANKETBAKKERIJ Stationsstraat 6 Tel. 2483 MARKT 3 WAALWIJK GEVRAAGD diverse dessins van ST. ANTON1USSTRAAT 14 WAALWIJK WASPIK. C.G.-vlucht vair Waspik, Raams- donk en Caplle op Duffel. Con cours van zondag 15 juli 1956. Afstand 72 km. Gelost om 11.15 uur bij Zuidwestenwind. Eerste duif kwam binnen 12.16.54 uur (met gemiddelde snelheid van 1190 meter per minuut)de laat ste prijswinnaar werd gedraaid óm 12.26.41 u. (snelheid 1033.72 meter per minuut). Er werd met 58 oude duiven deelgenomen, waarvan er 20 in de prijzen vie len. Th. Gijsman W 1 7 13; D. Lan- germans W 2; van den Mosse laar W 3; Arendsche R 4; Th. Smits W 5 15; J. Nieuwenhuizen C 6 17; J. van Helden C 8; H. Verduin C 9; H. van Gampen C 10; M. Timmers W 11; P. de Wit W 12; J. v. Hoof W 14, 16; S. Selders W 18 20; M. Bax W 19. C.C.-concours van Waspik, Raamsdonk en Cajielle op Gor- beil d.d. zondag 15 juli. Geen bijzonderheden omtrent afstand en uur van lossing. Aantal prijs winnaars 21, waarvan de eerste werd gedraaid om 2.53.30 uur (met gemiddelde snelheid van 1538 meter per minuut) en de laatste om 3.39.30 uur (met een snelheid van 1163.97 meter per minuut). S. Selders W 1 3 8 9 12: J. Timmers W 2 20; C, Groeneveld C 4 6 7; B. Pols C 5; W. Zijlmans W 10 15; P. de Graauw W 11; IJpelaar R 13; M. J. de Rodij \V 14; Poorter Jr. Raamsdonk 16; A. de Ruijter R 17; J. Zijlmans R 18; Arendsche R 19; J. van Onzenoord R 21. VLIJMEN. Zondag hield de PV De Zwa luw een wedvlucht met jonge duiyen vanuit Duffel (B.) af stand 84 km. Uitslag als volgt: C. Diepstraten 1; J. v. d. Wiel 2 19; W. van Vugt 3 27 49 74 75; J. Verschuuren 4 25; A. Parijs 5 64 68 72 80; N. van Esdonk 6; J. v. d. Heuvel 7 91; J. van En gelen 8 59 79; R. van Esdonk 9 22 73; J. Oosterwaal 10 29; C. v. Hel voort 11 60 78 83; H. Pelders 12 52; M. van Ravensteijn 13 43, Th. van Overdi.jk 14 85; M. van Dal 15 42 45 7i; M. Libregts 16 36 57; P. van Dal 17 41; J v. d. Broek 18 67 84; H. Merkx 20 34; H. Kiviet 21 47; H. van Beijnen 23 50 62 70; H. Mommersteeg 24 30 87 88 89 90; M. Nicols 26 39 40 81; Th. van Esdonk 28 33 38 54; L. van Esch 31 69; J. Kuijs 32; v. Bokhoven-v. d. Dungen 35 63 66; F v. d. Lee 37; L. Alo- serij 44 48 51; Th. Stupers 46 56; J. v. d. Dungen 53 61 86 92 93; Jos Kuijs 55 94; J. Nicols 58; J. Voets 65; H. de Vaan 76 77 82. Wedvlucht Corbeil op zon dag 15 juli met oude duiven. Uitslag: H. Pelders 1 4 5; C. vim Heivoort 2 8 10; M. Libregts 3: M. Nicols 6; L. van Esch 7; Th. van Overdijk 9. RECTIFICATIE. Elders in dit blad staat dat de Zondagsdienst voor doktoren zondag 22 juli wordt waargeno men door dr. van Daal; dit moet zijn: Dr. Langemeijer. Het Dr. Mollercollege, dat zich slechts in een schaars bezit van moderne kunstwerken mocht ver heugen, heeft dezer dagen van het ministerie van O. K. en W. 42 wer ken van moderne kunstenaars ten geschenke gekregen, in totaal voor een waarde van 5000.Het me rendeel van deze rijke aanwinst be staatuit schilderijen, pentekenin gen en gouaches. Daarnaast bevin den zich nog een aantal zeer fraaie beeldjes, aardewerk en glaswerk onder deze kostbare gift. Deze prachtige verzameling zal het cachet van het interieur van de school ongetwijfeld in grote mate verhogen en de leerlingen een be ter inzicht geven in en meer begrip bijbrengen voor de moderne kunst. Deze gift is een gevolg van een bezoek dat enkele vertegenwoor digers van het ministerie onlangs aan de school hebben gebracht. LICHTE AANRIJDING. Maandagmiddag had op 't kruis punt Noorder Parallelweg-Stations straat een lichte aanrijding plaats tussen de motorrijder P. B. uit Ou de Tonge en een personenauto, be stuurd door M. R. uit Breda. De van de Noorder Parallelweg komende motorrijder bemerkte te laat de van rechts uit de Stationsstraat komen de auto. De auto werd licht bescha digd. Door de politie is proces-ver baal opgemaakt. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Yvonne ,C. M. M., dv. E. G. M. v. Rooij-Langer; Wouter G. A., zv. A. W. de Rooij-Bax te Sprang-Capelle; Hendrina W. C., dv. L. v. d. Heuvel-v. Wezenbeek; Adrianus M. M., zv. M. W. J. Klerks-Hamers. in rose - bleu - beige - groen grijs en zwart. ST. ANTON KJ SST# t* WA A L WL/M Overleden: Gornelia M. E. Mast boom 72 jaar, wed. van J. B. J. Timmermans; Josephina A. v. Ot- terdijk 65 j., echtgenote van C. J. i Maas. Huw.-aangiften: F. L. v. Heumen 41 j. en J. A. Maaskant 41 jaar, bei den te Waalwijk. Gehuwd: J. J. H. M. Broos, 29 j. en M. J. L. Vermeer 26 j., beiden te Waalwijk; W. G. T. IJpelaar 31 j. en C. A. de Peffer 30 j., beiden te Waalwijk; C. M. v. Breugel 28 j. en W. A. v. d. Hoven 26 j., beiden te Waalwijk; M. J. Huetink 27 j. te Rheden en P. H. Voogd 25 jaar te Waalwijk; P. W. in 't Groen 28 j. te Loonopzand en G. M. A. J. Rom- bo.uts 25 j. te Waalwijk. Ingekomen: J. P. Joosen van Til burg; C. E, Pruij'ssers en gezin van 's-Gravenmoer; L. v. d. Kolk en gezin van Eethen; J. P. Hendriks j van 's-Bosch; H. j. W. Holtel van Veghel. Vertrokken: W. A. Trimbach naar Loonopzand; A. J. Bronner naar Al- blasserdam; H. C. H. M. van Loon naar 's-Bosch; A. C. Leijtens naar Loonopzand; J. J. Mandemakers naar Sprang-Capelle. j Echtpaar gedood bij botsing. Op de rijksweg Meppel—Assen is woensdagavond de 63 jarige assuradeur J. Meijer uit Meppel met zijn auto tegen een boom ge reden, tengevolge waarvan hij en zijn echtgenote op slag werden gedood. Op weg naar Meppel wilde de heer M. nabij Wittel ter- brug een vrachtauto voorbij rij den. Hij heeft daarbij vermoede lijk de bumper van die wagen ge raakt, waardoor zijn eigen wagen uit de koers raakte. Op de Grolseweg te Emmen botste woensdagavond de motor rijder J. Sulman uit ;Nieuw Dord recht tegen een vrachtwagen. De motorrijder werd gewond; zijn va der, H. Sulman, die op de duo meereed, werd op slag gedood. Fabriek voor Meet- en Regelapparatuur Vredesplein 4 Waalwijk vraagt Tevens kunnen nog Meisjes en jongens die binnenkort de school verlaten en voor een werkkring in ons bedrijf belangstelling hebben, kunnen zich nu reeds aanmelden. Het werk is aantrekkelijk. De beloning is zeer goed, terwijl aan meisjes en jongens, die buiten Waalwijk wonen, de reiskosten geheel worden vergoed. Aanmelding, alsmede vrijdagsavonds van 7-8 uur. H. de Vaan WIJ HEBBEN NOXACORN tegen likdoorn en eelt a 1.35 per flacon Drogisterij v. Amelsvoort op de Markt - Kaatsheuvel Antoniusstraat 50, Waalwijk Tel. 2286. Brieven met uitvoerige inlichtingen en opgave van ver langd salaris vóór 10 augustus te richten aan de Directeur van het Lederinstituut T.N.O., Mr. v. Coothstr. 55, Waalwijk. Eventueel is een woning beschikbaar. ■yi- iuifa Jll 3 (machine met motor beschikbaar) Brieven onder nr. 7687 aan het bureau van dit blad Brieven onder nr. 7684 bureau Jan Tuerlings Kaatsheuvel heerlijk fris Ons brood staat onder voortdurende controle van Wagenlngen Een waarborg voor goed brood. Opnieuw een aantal interessante aanbiedingen die bovendien een week geldig blijven dus tot en met donderdag 26 juli. Lunchworst zeer fijn,200 gram Krui vermicelli Franse kwaliteit, 500 gram Blanke CaHfornische peren heerlijk als dessert en groente 250 gram Appelstroop echte Limburgse grote pot statie Belegen Goudse kaas zeer mooie partij, 250 gram Vegoletta's de veel gevraagde zomer- koeken250 gram Nootbonbons met zachte vulling, 200 gram Ananasblokjes ongevuld, 250 gram ••Lu - v. V". v V'.N, - DEN BOSCH EINDHOVEN Ziet onze OPRUIMINGSETALAGE met PKIMA KWALITEITSSCHOENEN. Restant-paren tegen zeer lage pryzen Nu haalt U EXTRA KOOPJES by .hi Antoniusplein 73 Waalwijk Brieven onder nr. 7686 bureau Jan Tuerlings Kaatsheuvel

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10