ruimt Oft COWI Confectie Ateliers Ui CRUP DEZE UNIEKE KANS EEN TABLET CHOCOLADE Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen EEN SNELWEGER m Thuisstiksters. ADVERTEERT IN DIT BLAD Een jongeman Overiedersnijder ieerl. overl. snijder WAALWIJK betere drukwerk m sim zit- en slaapkamer magazijnbediende jfpPÉfgi Na een prettige wandeling vrije Zit-Slaapkamer. nog enkele BEKWAME CONFECTIE-NAAISTERS of MEISJES een praktijkleraar Bovenwerk. 357 CALCULATOR, TIJDSCHRIJVER enz. A uto-Financiering N.V. Zuid-Nederlandse Financieringsmaatschappij „DE LANGSTRAAT" 8 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 20 JULI 1956 8 Profiteert nog vllug van onze zeldzame aanbieding all-cottotn onderjurken en petticoats voor bijna halve prijzen, all-cotiton onderjurken 7.98—6.98—5.98. all-cottonf petticoats) van 9.95, nu voor 5.49—4.49. Zo juist kwam nog een partij zomerpyama's binnen, een veel te liate levering, die we vrijdagmorgen 9 uur in de opruiming brengen, van fl. 14.75, nu voor fl. 9.49. Grote restant-partij hemdjes en broekjes, uitsluitend de beste kwa liteiten en modellen. hemdjes van 3.95, nu voor 1.98, 1.79 en 1.59. broekjes van 2.75, nü voor 1.98; en 1.49. Partij kersverse nylons in hoogzomertinten, beslist eerste keus, zonder foutjes, van fl. 4.50, nü voor fl|. 2.75, i In onze afdeling blouses en jumpers elke dag nieuwe koopjes, eerste klas goed, met kortingen van 10—50 OP ALLE OVERIGE ARTIKELEM bij elke aankoop van 250 gram koffie of een busje Oploskoffie UVIB Voor het naar Het 1 I HULDIGINGS-COMITÉ van de KAJOTTERS- DRUMBAND deelt belangstellenden mede, dat de Kajotters Drumband zal recipiëren op zaterdag 21 juli a.s., in het Gemeen schapshuis, van 8 tot 9 uur. Het Huldigingscomité. Onderwijzeres zoekt zonnige of zit-slaapkamer Brieven onder no 7681 bureau van dit blad terug uit mil. dienst zag zich gaarne ge plaatst als Administratief onderlegd. Brieven onder no. 7679 aan het bur. v. d. blad. TE KOOP merk Nationaal z.g.a.n. weegvermogen 15 kg. Te bevragen bij P. v. d. WIEL, Eindstraat 23 Drunen, tel. 221 Ruim gesorteerd in HÜISH. ARTIKELEN J0S BAKKERS WAALWIJK Antoniusstraat 40 Tel. 2497 GEVRAAGD en een AANMELDEN Fa. J. LOMMERS Stationsstraat 130 a WAALWIJK ofEindstraat 10 DRUNEN W üCT ..bij thuiskomst genieten van een kop pittige Douwe Egberts koffie. Die echt lekkere koffie, samengesteld uit de allerbeste soorten, op speciale wijze gebrand en, door de grote vraag, altijd vers bij Uw winkelier verkrijgbaar. HUURGEYZERS plaatst PIET VAN WOENSEL Te koop gevraagd: een klein huisje voor alleenstaande vrouw omgeving Loonsed£jk of Sprang. Brieven onder no. 7680 aan het bureau van dit blad. JUFFROUW vraagt: Liefst met pension. Brieven onder No. 7682 aan het Bureau van dit blad. SCHOENFABRIEK „MARTI NO" KAATS HEUVEL vraagt Werk wordt gehaald en thuisgebracht. vragen die het vak willen leren. MIN. LOEFFSTRAAT 57 b - WAALWIJK achter het Nieuwe Gemeenschapshuis te Baardwijk. MIDDELBARE VAKSCHOOL VOOR DE LEDER EN SCHOENINDUSTRIE TE WAALWIJK. vraagt voor de Afdeling Machinale Schoenfabricage Sollicitanten dienen door hun ervaring in staat te zfln leiding te geven bij de praktijk van de in de bovenwerk- afdeling van een schoenfabriek te verrichten werkzaam heden. Datum van indiensttredingzo spoedig mogelijk. Salariëring volgens Rijksregeling. Schriftelijke sollicitaties met beschrijving van levensloop en opgave van tot nu toe vervulde betrekkingen voor 10 augustus 1956 te richten aan het Bestuur van de school, Mr. van Coothstraat 55 Waalwijk. HUISKAMER EN SLAAPKAMER N,V. Waalvvgksehe Chroomlederfabriek v/h. van Dooren de Greeff, Waalwyk. Nieuwe automobielen worden gefinancierd door Grotestraat 349. WAALWIJK. Tel. 2113 VOOR DIRECT GEVRAAGD: bg leder dames- en herenconfectie-atelier bekwame Stiksters en Plaksters. Prima werkkring goed loon goede sociale voorzieningen. - Event, reiskosten worden vergoed. Brieven onder No. 7683 aan het bureau van dit blad. "r"" ——ii I, i m Grotestr. 325 Waalwijk Vakkundige opleiding. Na gebleken geschiktheid hoog loon. Aanmelding VOOR EEN, DEGELIJKE EN PRACHTIGE GROTESTRAAT WAALWIJK - TEL. 2037 AFGESTUDEERD J Een interessante functie als kortom, een zeer leerzame betrekking met goede vooruitzichten is voor hen, die vooruit strevend zijn, vacant bij de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8