H Blaupunkt Radio's Blouses o. d. ^fEout - PIET KLERMX - H H I JAN VAN DONGEN een net meisje 10 tot 50°/o onder de prijs I JOS VAN DE VEN I CRVP GEBR. KUIS Dit zijn acht kansen die u niet mag missen r Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen DEZE UNIEKE fi 6 6 fi n fi R.K. WINKELJUFFROUW WERKSTER Fa. SCHILDERS „DE ECHO" UW BLAD nette meisjes Cowa confectieateliers OPRUIMING Nou steeds koopjes in onze opruiming 10% korting. SEIZOEN-OPRUIMING KANS Er zijn nog tal van aantrekkelijke koopjes 10°/o korting Grotestraat 222-224 - Waalwijk hetere drukwerk 11 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 JULI 1956 11 u U :no:22:o~2:o:22:o::::::o:2:::o:: y ::cc;2XJ2:rxx2:2o::::2o:2"c:: 1 Of 2 BESTELWAGENS DAMES: voor een goede permanent ol moderne watergolf naar kapsalon Tel. 2716 Plastic luierbroefejes 95 cent. Franciscus Johannes Oosterwaal Het personeel van de „GLOBE" Schoen fabriek der Fa. M. v. Boxtel Zn. te Kaatsheuvel brengt door deze hartelijk dank voor de uitstekend verzorgde reis en royale traktatie ontvangen op zaterdag 22 juli ter gelegenheid van het huwelijk van het echtpaar P. v. Boxtel-v. Bommel Kaatsheuvel 26-7-'56 De nieuwe Stationsstraat 65 Waalwijk Wij hebben plaats als le modinette als 2e modinette en leerling-modinette Min. Loeffstraat 57b Waalwijk KOOPJE VAN DE WEEK VROOM .1 OHEKSMAW restant-paren kwaliteitsschoenen Schoenhandel H. P. v. dGELD Fa. W. v. Nieuwstadt en Zn. VRAAGT per 15 augustus a.s. en op alle artikelen buiten de opruiming in onze kwaliteitsopruiming Tot en met zaterdag 28 juli a,s. VOOR EEN GOED STUK MEUBEL ol KINDERWAGEN WONINGI NRICHTING - HANDWEEFSTOF - - COCOS - - VITRAGE - Wat denkt U hiervan? 2-20 2-90 DEKENS in Zomerprijzen - PLASTIC - - MOLTONDEKENS - COUPONS - Dit kan alléén Voor het naar Met grote vreugde en dank baarheid aan God geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje JOSÉ PIETERNELLA C. F. v. d. Hoeven A. P. v. d. Hoeven- v. d. Schans Rina Addie Waalwijk, 26 juli 1956 Besoyensestraat 43a fi Met grote vreugde en dankbaarheid hebben wij de eer U kennis te geven, dat onze geliefde ouders J. H. Couwenbergh en M. M. Couwenbergh- Jong op zondagöaugustus a.s. hun 25~jarig Huwelijks feest hopen te vieren, De H. Mis van dank baarheid zal tot hun in tentie worden opgedra gen om 10.30 uur in de parochiekerk van Maria Onbevl.Ontv.te Besoijen Eveline Victor (Nw. Zeeland) Martien Frie Piet Ans Margriet Guillaume. Gelegenheid tot felici teren van 2.303.30 uur in Café M. Leenheers. li I Waalwijk, Besoijensestraat 21 B BIEDT ZICH AAN tegen 1 september 20 jaar. Liefst in Waalwijk Brieven onder no. 7698, aan 't bureau van dit blad. GEVRAAGD voor 2 dagen per week Adres te bevragen aan het bureau van dit blad. TE KOOP Ford en Morris. Dagelijks in volle bedrijf. Firma Ploegmakers Gasthuisstr. 103, Kaatsheuvel Hoogeinde 10 WAALWIJK WIJ HEBBEN 'alle maten Drogisterij VAN AMELSVOOKT op de Harkt, Tel. 2286, Kaatsheuvel, Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel on verwacht, nog voorzien van het, H. Oliesel, onze hoog geachte directeur en oprichter onzer firma de heer Echtgenoot van Mevrouw Maria Klijndijk in de ouderdom van 74 jaar Zijn nagedachtenis houden wjj in hoge ere. Firma F. J. Oosterwaal „OWA" Schoenfabriek Kaatsheuvel, 24 juli 1956 Antoniusstraat 15 De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op don derdag 26 juli om 10 uur in de parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum te Kaatsheuvel (Berndijk) Geen bezoek Geen bloemen Gaarne H.H. Missen zijn er Ziet onze etalage Blaupunkt-dealer voor Waalwfjk en Omstreken: op ons confectieatelier te Waalwijk voor Het is gezellig werken in onze ateliers en U kunt een hoog loon verdienen. Prima sociale verzorging Wjj geven U graag alle gewenste inlichtingen Kom eens praten bjj Nog éénmaal een week lang bijzondere aanbiedingen, die geldig blijven tot en met Don derdag 2 Augustus a.s. Bacon zonder zwoerd een zeer fijn gelders product 100 gram Peren op sap gelegenheidspartij, 2 grote potten, geen statie Doperwtjes (fijn) Tuinbouwkwaliteit. Zojuist uit Vlaanderen ontvangen, sla nu Uw wintervoorraad in, per blik 5 blikken Rozijnen zonder pit honing zoet 250 gram Halve perziken op sap Weer iets anders op tafel groot literblik Japana waaiers heerlijk zandkoekje, 250 gram Sinassnippers orange vulling in echte choco lade 200 gram DL'N ÖObCH fc.INDHOV.EN Wij gaan door met het opruimen van Onze speciale etalage toont U extra koop jes tegen abnormaal lage prijzen. Antoniusplein 73 Waalwijk Schoenfabriek Kaatsheuvel voor kantoorwerkzaamh. Plm. 1 maand gelegenheid tot inwerken. Prettige werkkring Salaris nader overeen te komen. V St. Antoniusstraat 14 Waalwijk r PROFITEER VAN DE EXTRA KOOPJE* EN STERK VERLAAGDE PRIJZEN L GROTESTRAAT 178 WAALWIJK Unieke aanbieding, hemdjes en broekjes, normale prijs 2.95 NU 1.79, 1.59, 1.49 De laatste nylon onderjurken voor 7.88 Nog grote keus in pracht pyama's van 14.75 NU voor 9,49 Restanten peignoirs, prima modellen, betere kwaliteiten, van 45.95 NU voor 27.98 Onze suksesaanbieding klasse nylons in 30 en 15 dernier van 4.50 NU voor 2,75 Koopt nu een voordelige en mooie blouse reeds vanaf 8.49 op alle artikelen die niet in de opruiming zijn en alles op het gebied van naar Benndljksestraat 20 KA A TSHEU VEL. Telefoon K 04167—2405 Gemakkelijke betaling, plus vaste vloerbedekking GRATIS leggen en gordfjnen GRATIS maken. ■mm-. WH zijn gespecialiseerd in Geboortekaart jes Visitekaartjes Verlovingskaart jes Ondertrouwbrieven Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN. geweldige sortering in modern en klassiek. Speciale aanbieding HOE BESTAAT 'T 2 35 P- mtr' zeer ruime sortering vanaf 3-90 per meter DEZE WEEK GRATIS BOREN!! zolang de voorraad strekt 90 cm. breed 0-®® en 0-80 TRAPLOPER 50 cm. GANGLOPER 70 cm. UNIEKE AANBIEDING van 150 x 200 17-50 170 x 220 2 0-50 melkwit en doorschijnend NUper meter ().90 C 90 X 130 2-35 125 x 180 3-85 150 x 200 5-50 UW ALLERLAATSTE KANS o.a. cocos - zeil - lopers - vast tapijt Vt PRIJS EN MINDER

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 15