MEISJES, EBAHKj LEEGVERKOOP F. DE RO Y-F RANKEN g 8 Fa.Josv. Asten- Ij Wolfs Cunen Waalwijk MOEDERS, ADVERTEERT IN DIT BLAD PRISMA IEDEREEN MAC MIJ ZIEN ALCOCHIN-SPECIML SPOTKOOPJES ongemeubileerde kamers. Kinderwagen. leegkomend HUIS. Piet van Woensel flink Middenstandshuis Eis Hindriks SCHRIJFMACHINES. K.L.M. WERKKLEDING Al is 'f nóg z© warm Auto-FÈuancierSng N.V, Zuid-Nederlandse Financieringsmaatschappij „DE LANGSTRAAT" P. DE GRUYTER EN ZOON N.V. het ankerhorloge Huiskamers, Slaapkamers, Bankstellen aan abnormaal lage prijzen. Alles moet weg. - 1001 restanten. ALLEEN KOESTRAAT 144 TILBURG - Geen filialen - TEL. 22975 3 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 JULI 1956 3 OÖOOOOOOOOOOOODOCooo tientallen serviezen. JOS BAKKERS TE KOOP een binnenkort TE KOOP in de Grotestraat TE WAALWIJK Sept. '56 te aanvaarden. VANAF F 1243.- Tevens een gebr. kofferschryfmachine en een telmachine. Enkele houten schrijfbureaus en typetafels. in een zeer grote sortering verkrijgbaar by N.V. Schoenfabriek v/h. A. PULLES VAN GERWEN Co. te Waalwijk HET PERSONEEL. Grotestraat 349. WAALWIJK Tel. 2113 HENRI VRINTEN in onze ruime en moderne verpakkings ateliers is nog plaats voor een aantal mede werksters. 's HERTOGENBOSCH. VAN VOOR 54 CENT VOLG OOK EEN ALCOCHEN - SPECIAAL - KUUR Uit het N.I.P.O. - onderzoek blijkt, dat voor 37 van de on dervraagden het spaaraspect en voor 40 i% de risico-dekking de belangrijkste eigenschap van de levensverzekering is. Er is dus geen aanwijzing voor een bepaal de voorkeur en men mag zeggen, dat de levensverzekering op grond van beide eigenschappen, die elkaar in evenwicht houden, waardering bij het publiek onder vindt. Opmerkelijk is, dat onder de genen, die tegenover de levens verzekering afwijzend of neutraal staan (27%) de jongeren tot de leeftijd van 35 jaar relatief het minst vertegenwoordigd zijn, het geen er op zou kunnen duiden, dat in deze na-oorlogse tijd in het bijzonder de jongere generatie po sitief tegenover toekomstvoorzie ningen staat. Merkwaardig, of schoon niet onbegrijpelijk, is ook dat het jongeren zijn, die zo ontlenen wij aan het rapport de risicodekking het veelvuldigst als de aantrekkelijkste eigenschap van de levensverzekering hebben genoemd, terwijl voor degenen uit de leeftijdsklasse van 35 tot 50 jaar 't spaaraspect voorop wordt gesteld. I Ondanks deze positieve instel ling van een zeer groot deel van het publiek blijkt uit het rapport echter ook, dat de verzorging van de nabestaanden nog te wensen overlaat. Bij 30 van alle onder vraagden is er in geval van over lijden niet voor de toekomst van de nabestaanden gezorgd. Bij de laagste inkomensklasse is dat zelfs 50 bij de welgestelden 17 i In vele gevallen, waarin niet of niet voldoende voor de oude dag en voor de nabestaanden is ge zorgd, wordt als oorzaak cho- nisch geldgebrek genoemd. Meer dan de helft van de Ne derlandse gezinshoofden spaart. Voor de oude dag spaart 9 voor het gezin, de kinderen, spaart 8 Het N.I.P.O. heeft de vraag gesteld hoeveel inkomen men wil hebben, wanneer men op 65- jarige leeftijd ophoudt met wer ken. In alle welstandsklassen bijkt men dan gemiddeld 80;% van het huidige inkomen te ver langen. Nog lang niet iedereen in ons land blijkt er zeker van te zijn dat hij op zijn oude dag goed ver zorgd zal zijn. Ongeveer de helft van degenen, die bij het arbeids proces zijn ingeschakeld, heeft die zekerheid wel, maar vooral bij 't stijgen van de leeftijd neemt het pessimisme op dit punt toe. Bij de ambtenaren is 90 nu reeds zeker van een voldoende verzorgde oude dag, maar bij de landbouwers is dat percentage slechts 40 en bij de zelfstandigen is het nog lager, nl. 38. Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan de H.H. Geestelijken, aan de H.H. Dok toren en aandeEerw. Zusters van het Ziekenhuis te Waal wijk, voor de goede zorgen tijdens de ziekte van mijn vrouw. Voorts dank ik al degenen die hun medeleven betuigden bij het overlijden van mijn echtgenote Josephlna v. Otterdgk. C. J. MAAS Waalwijk, Vooreinde 6 Kinderledikant jes Commodes O Wiegen Kinderstoelen Boxen Complete baby-uitzetten g Zomerstr.52, TILBURG 8 Tel. K 4250—22245 5 Bij aankoop worden 9 voor één persoon de reis- 2 5 kosten vergoed. OöOOOOOOOOOOOOOQOOtXJ Alleenstaande vrouw zoekt in Waalwijk of omgeving Brieven onder No. 7690 aan het bureau van dit blad. Keus uit Antoniusstr. 40 Waalwijk TE KOOP: zo goed als nieuwe Schotsehooglanderstraat 16 WASPIK. Te bevragen; BAARDWIJKSESTRAAT 2 KEUKEN-GASFORNUIZEN Grotestraat 325 Tel. 2157 WAALWIJK Brieven onder no. 7693 aan het bureau van dit blad. VESPA-scooter de meest verkochte ter wereld. Gasthuisstraat 44 TILBURG Tel. K 4250—23984 Enkele in prima staat verkerende CONTINENTAL en TORPEDO schrijfmachines TE KOOP, met normale en grote schrijfrol. Moderne schrijfmachines, pas gereviseerd, nog onder garantie. Prijzen vanaf f 1 20. Brieven onder nummer 7678 aan het Bureau van dit blad. HERENZAAK TEL. 2809 Hierdoor betuigen wij onze hartelijke dankj|j aan de directie van voor de prachtige en goedverzorgde personeels- reis welke wij mochten maken naar Zuid Limburg. ik heb er geen last van, dank zij de tweedeligeoveral! KLM-Special. Wordt 't me te warm, dan rits ik het jasje even uit en ik kan er weer tegen. Nee, m'n KLM-Special zou ik voor geen geld meer willen missen, 't Is verreweg de handigste overall én... de voordeligste, want je kunt er een losse broek bijkopen. De handige overall met de vele voordelen: jas en broek apart te dragen gemakkelijk aan- en uittrekken eenvoudiger wassen broek ook apart verkrijgbaar t vlotte, moderne coupe volle garantie óók op de rits! KLM WERKKLEDINGFABRIEKEN HAAKSBERGEN Nieuwe automobielen worden gefinancierd door (Nieuwe asbestcement) GOLFPLATEN 108 cm breed en 153-183-213-244-274-305 cm lang prijs resp.F 5.56-6 61-7.69 8.81-10.67-11.87. HARDBOARD zolang de voorraad strekt) 122 cm breed 305 - 336 - 366 - 396 cm. lang F 1.95 per M2. Wij maken alle HOENDERHOKKEN en andere houten GEBOUWTJES op maat tegen ongekend lage prijs. Verder leveren wij zowel nieuwe als gebruikte balken, planken, deuren, ramen, latten, spijkers, sloten, klinken, schroeven, gaas, draad, gereedschappen, enz. enz. Aanbevelend. Gasthuisstraat 91 KAATSHEUVEL. Tel. 2584 wij zorgen niet alleen voor de toekomst van Uw dochter als huisvrouw, door onze cursussen in naaien, koken, kinderverzorging enz. in bedrijfstijd, maar wij hebben ook uitstekende sociale voorzieningen, zoals: vrije uniformkle- ding, volledige reisvergoeding, enz. Bovendien betalen wij ook een zeer hoog loon. Aanmelden dagelijks van 9 tot 6 uur bij onze personeelsafdeling, Visstraatte 's Hertogenbosch. Edah verdubbelt Uw spaargeld en handhaaft bovendien de onveranderde lage netto-prijzen.... (echte gezinsprijzen) Op elke volle gulden aan Plak uw dubbelgeld-zegels Lever uw VOL dubbelgeld- waren* kunt u voort- in een dubbelgeld-spaar- spaarboekje bij EDAH in aan voor 5 cent een boekje tot het boekje VOL enu ontvangt géén dubbelgeld - zegel kopen. is (100 zegels). 100x5 cent f 5,- maar 'Enkele artikelgroepen uitgezonderd f 10,-. Dubbd-gêld duS. LUXE GLAS K ASTEFL-MOSTcRD „VAN EDELE HUIZE" en... recht op Dubbelgeld-zegels EDAH zegt de heer Josef Jordens p/a v. Maer'ant straat 58, Antwerpen. Ik leed aan KAALHOOFDIGHEID (kale plekken). Na een massagekuur met Nederlands nieuwste wetenschappelijke haargroeimiddel heb ik thans weer een gezonde volle haardos Daarom geef ik een ieder, die iijdt aan kaalhoofdigheid, ernstige haaruitval en roos, enz., enz., de raad: en vraag Uw kapper, drogist, apotheker of parfu meriehandelaar om het VOLLEDIGE ALCOCHIN-SPECIAAL-KUURPAKKET bestaande uit: 1. De uitgebreide massage-voorschriften. 2. Kuurflacon Alcochin- Speciaal (Haargroeimiddel). 3. Kuurfl. Alcochin-Shampoo (de enige haarversferkende shampoo). 4. Kuurfl. Alcochin Super-Klitwortelolie (vervangt de natuurlijke huidtalg). 5. Kuureenheid Alcochin-Haarcrème (gevit.; bestemd voor de haaropbouw). Prijs f 14.75. ALCOCHIN-SPEC1AAL: Kuurverp. f 9.75. gr. ft. f4.45, kl. ft. f 1.95; ALCOCHIN-SHAMPOO: f 1.05 en f 1.95 pakjes f 0.25; ALCOCHIN-SUPER-KUTWORTELOUE f 1.40; ALCOCHIN GEVIT. HAARCREME f 1.65. MEUBELEN - i:mj

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3