hengen oooc stad m stceek het beste hoopje oan de meek 1 pak VéGé-lucifers CADEAU U ER WIEL'5 hu™ dFAmsmmmopm i Regenjas1 ENIGE MEISJES föo&Q,p keus en gu&dens maKdeeif voor 1 gulden Popkanaries 16. a administratlef-commercliil medewerker b staao-typistfe] ^GROOTSTE 12 Cocos kransen Prima Appelmoes H. SPEET EEN BROMFIETS Vogelliefhebbers! AUTO-VERZEKERING gratis geldzegels! 16. ios van de Ven J. Trimbach Zonen - Waalwijk ANKLETS ORGANZA GROTESTRRRT 264 per 1/1 blik H. Kleijn-ïummers MARKT 3 Linnen ^Boodschappentas 2.98 WAALWIJK Loonopzand F 1.25 per stuk. J. A. YANRIEL&ZN. 26 ct, extra voordeel! uit van Haren's enorme collectie Machine-Import Onderneming in de ieder- en schoenensector WflflLWUK WEES ER BIJ.... NOG MAAR 9 DAGEN UPPUIMNG VAN DRNE5TQ55ENKOFFERS REISTASSEN HANDSCHOENENACTE B00D5CHRP TASSENPORTEHONNRIES PORTEFEUILLES FIET5TP55EN en RLLE 500RTEN LEDERWAREN! Filiaal t* WAALWIJK Grotestraat 291 HET HUIS VOOR ^^JIOEDE RLEDING^J ongemeubileerde Kamer N.V. Electr. Cartonnagefabriek LEDERENKLEDING HET LEEEHUIS HET LEERHUIS. NIET TE EVENAREN Prima kwaliteit. 1 Streepdessin PARTIJTJE SOKHEN Wol met Nylon DEZE WEEK van Goudreinetten FLOCK-I'RINT BLOUSES in lose, bleu en wit. C Qj NU Oiwl Voor de mooie Ardennenreis en de royale j verzorging daarbij genoten, brengt het perso- j neel van de Fa. W. VAN NIEUWSTADT EN ZN de Directie langs deze wijze hartelijk dank, Kaatsheuvel, 1 Augustus 1956, De zomen is mooi, doch gevaarlijk, maar U kunl onbeperkt genieten van zon, zomer en vacantia als U Uw voorzorgen neemt. ADEMA's BROOD - BANKETBAKKERIJ Stationsstraat 6 Tel. 2483 Drogisterij „De Pelikaan" Stationsstraat 63 Stationsstraat 18 - Waalwijk Tel. 2635 Koopje van de week. met Ritssluiting De politie 'verdiende alle lof voor de keurige verzorging bij de finish. Zondag-Dokters-Dienst. Kaatsheuvel—Loonop Zand. De dienst wordt waargenomen door A. de Vries, arts, v. Rijcke- vorselstr. 6, Loon op Zand, tel. 04166-250. Agenda. Vrijdag 3 aug. inmanden café de Sportwereld, vlucht St. Ghis- lai. Zaterdag 4 aug. 10 uur v.m. repetitie Harm. Kon. Muz. Gez. Euphonia. Zaterdag 8 uur nam. Apollo Theater „Theodora de Byzantijn se Keizerin", toeg. 18 jaar. Zondag 12.30 uur v.m. repetitie Harm. Kon. Muz. Gez. Euphonia. Zondag 6 en 8,30 uur nam. Apollo Theater „Theodora", toe gang 18 jaar. Noodweer. Zondag heeft de razende storm in Loon nogal wat schade veroor zaakt. Op verscheidene plaatsen knapten de televisiemasten af en kwamen met donderend geraas op de straat terecht. Diverse bomen, vooral de beukenbomen rondom het kasteel, moesten het ontgel den. Hier en daar knapte een reu- zegrote beuk als een luciferhoutje doormidden. Pesoonlijke ongeluk ken deden zich hierbij echter ge lukkig niet voor. Voor de KNVB-beker, Na een ruime rustpoos zal a.s. zondag in Loonopzand de voetbal weer gaan rollen. Het betreft hier een thuiswedstrijd tegen Baard wijk, met als inzet de K.N.V.B.- beker. Gelijk bekend is zal de ver liezer van deze wedstrijd voor de volgende bekerwedstrijd worden uitgeschakeld. De wedstrijd vangt aan te haff twee namiddag. Uiteraard bestaat er voor de wedstrijd ter plaatse grote belang stelling. Geslaagd. Voor het middenstandsdiploma slaagden onze dorpsgenoten de dames Nelly Jansen, Mien Huy- bregts, Tini van Loon, Jeane Jansen en de heren Gerard van Loon, Jan de Beer en Antoon Hebing. Ziekentriduum zeer geslaagd. Voor Loonopzand en St. Joa- chimsmoer is het eerste zieken triduum, dat gehouden is op dinsdag, woensdag en donderdag j.l., uitermate goed geslaagd. De opzet, die voor Loonopzano nieuw was, is voor de leiding, als de zieken goed georganiseer Elk der deelnemers" is dan o uiterst tevreden over de ga van zaken. De mei,sjes, die hun belangeloze medewerking heb ben gegeven, die zuster Jovita en de ZeerEerw. Heren Pastoors hebben geassisteerd, zijn zeer enthousiast over dit eerste tri duum, omdat zij de zieken moch ten helpen. Het is altijd nog be ter te helpen- dan geholpen te worden. Nu ziet men pas wat gezondheid betekent, aldus pas toor (Mommers Voor onze zieken was dit tri duum iets bizonders en het heeft hen, evenals degenen die er nauw bij betrokken waren, zeer aan gedaan. De entrée op dinsdagmorgen in het parochiehuis was onwen nig, doch ontroerend. De H. Mist welke in de grote zaal werd opgedragen en uitge legd door de ZeerEerw. Heer rec tor Heeren, yas een goed begin en men kon al niets anders meer zeggen dan dat alles naar wens ging verlopen. De recreatie's en gesprekken met de zieken, als ook de geestelijke oefeningen, zoals Kruisweg en Lof, waren opluchtingen voor de zieken. De dagintenties zijn aangepast aan de zieken en hun lijden. Het Lof werd deze drie dagen gezongen door de schoolkinderen en dit maakte zeer veel indruk. In het Lof van dinsdag had de afzon derlijke zegening plaats der zie ken met het Allerheiligste, ter wijl woensdag de handoplegging door rector Heeren bij de zieken verrichtte. Donderdag was de Maria-dag, want in het plechtig sluitingslof, dat in de parochie kerk werd gehouden, had de toe wijding plaats van de zieken aan O. L. Vrouw met een zeer toe passelijke feestpredikatie. Hierbij hadden alle zieken een bloemenruikertje, die door de bruidjes werden opgehaald, en neergelegd voor het beeld van Maria in onze kerk. Na deze plechtigheid gaf de ZeerEerw. Heer Heeren aan alle zieken de generale absolutie. Zodra deze plechtigheden ten einde waren, waarin ook de ZeerEerw. Heer Pastoor Mom mers de zieken nog een verster kend woord had toegesproken, werden de zieken allen weer per auto naar huis gebracht. Voor de spontane medewer king van autobezitters, midden standers, kortom allen die enigs zins hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dit triduum zegt het comité hartelijk dank. Moge in de toekomst voortaan jaarlijks iets gedaan worden voor de zieke medemensen. Wij heb ben nu gezien dat dit voor hen een zeer goede uitwerking heeft. WIJ HEBBEN een afdoend middel tegen wagenziekte AMOSYTE kleine verpakking 60 ct. grote verpakking fl.93. Droristerö VAN AMELSVOORT op de Markt. Tel. 2286. Kaataheoral. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling, bij ons Huwelijk ondervonden. F. J. Molensclf&t H. H. Molenschot- Schuurmans Waalwijk, augustus 1956 Crispijnstraat 54. TE KOOP merk Victoria Te bevragen: Stationsstraat 123 - Waalwijk Wij betalen voor oude en jonge Vogel- en Zaadhandel KAATSHEUVEL. Tel. 2118 Het voordeligst bij Ass. kantoor J. BOUMAN 2de Zeine 30a - Tel. 2759 WAALWIJK. bij aankoop van 3 stukken VéGé-toiletzeep a 32 ct. met 6 gratis geldzegels per stuk. Nsg meer var? die goede VéGé- csrtikelen srset 10% korting! Vooral in de zomer hebt U ze hard nodig! Voor Uw man: 'k NjiüT VéGé-seheerzesp, p. staaf SOct. met 10 gratis geldzegels. VóGé-scheermesjas, Blue steel, per pakje van 10 stuks 75 ct. met 15 I, gratis geldzegels. VéSé-vestzakSucifers, per pak 23 ct. met 5 gratis geldzegels. Voor de gezinswas: VóGé-huishoudzeep, per dubb. stuk 27 ct. met 5 gratis geldzegels. VéGé-zcshte zeep, per pot v. 500 gr. 49 ct. met 10 gratis geldz. Stiff SuperstijfseS, p. pak 38 ct. met 8 gratis geldzegels. Nu is het moment om voordelig te kopen. Onze prijzen zijn nog op de vacantie afgestemd. Onze zomer collectie is nog zo groot dat U voor Uw vacantie en die van Uw kinderen zeker een goede keus kunt doen. Voor minder geld kunt U bij van Haren beter terecht. Moderne Yack-calfs heren loafer, in grijs en zwart yg Prima herensandaal Ideaal zomerschoentje 30 Zeer buigzaam en sterk 2q_23 5.^^ Fraai en luchtig wandelschoentje, in wit leder en zwart suède 95 20-23 24-26 7.75 27-30 8.75 31-35 9.75 20-21 Mooi zomermodel, dat er tegen kan 22-23 4.75 24-26 5.25 27-30 5.75 31 -35 7.25 zoekt voor spoedige indiensttreding: voor de service-afdeling Zijn taak zal zijn het op kantoor zelfstandig behandelen van de onder delen-administratie, correspondentie, prijscalculatie, alsmede werkindeling en controle monteurs Vereisten Accuratesse, goede kennis van de Duitse taal, enig technisch inzicht en bedrijfsorganisatorische kennis en ervaring AANGEBODEN een zelfstandige en prettige werkkring met goede salariëring Nederl. en Duitse taal Eigenhandig geschreven sollicitaties met opgave van per sonalia, opleiding, tegenwoordige werkkring en ervaring, te richten onder nummer 7706 aan het Bureau van dit blad. met vacantie Koop dan eersteen goede b" S B Grotestr. 178, Waalwijk B Voor het geven van naai lessen ZOEK ik liefst in het centrum van Waalwijk. R. Teurlings Julianastraat 1, Waalwijk vraagt voor haar afdeling luxe cartonnages ook gehuwde vrouwen (voor hele of halve dagen) komen in aanmerking. Aanmelden aan de fabriek GROTESTRAAT 347- Na 6 uur: THORBECKELAAN 32 koopt U reeds vanaf f 2.- per week bij Grootste sortering lederenkleding voor Dames en Heren. Van tijd tot tijd tweede keus jassen tegen gereduceerde prijs. Ook hebben wij voor U ORIGINAL SINETEX Heren en Damesjacks Heren en Damesregenjassen Kinderjacks oersterk wind- en waterdicht, heerlijk warm. Wfl komen U aan huis bezoeken en de maat nemen. Komt eens kijken of schrijft aan Verkoop Fa. J. v. MIL, Grotestraat 241, WAALWIJK Fa. H. VERHULST, Markt 5, DEN BOSCH-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 11