MEISJES a „jJnimali I I Waarom Esso gas? neem gas GEVAARVOLLE OPDRACHT MOEDERS MEISJES EN JONGENS SERIEUZE JONGEMAN Geniet maar jongens- - pMtiinlns°sp per pot- sTerdrups,^ i0vo°r 55 ct *Ï^Jaanbiedi"Z: P 0O/°k°^Inc*ïVo°r6<« F- II FOTO- OF FILMCAMERA. J. C. VAN VLIET Dzn. IJSSELSTEEN Theater .MUSIS SACRUM11 P. DE 6RUYTER EN ZOON N.V. Fa. CASTfcLIJN EN BEERENS LOYKENS' TILBURG LOYKENS' TILBURG Schoencrêmg s?ramvan Jvoor 38 BT\nmet*onir;„2doo^ »n s6voor 39 hm amworst 'Jr°grim so v°or 42 1 ""■•siroop', sP3r; *r .va„ 120 - SPAfi-ro,te" 2 gratis 10"/okortins is \f A ut o-Financiering N.V. Zuid-Nederlandse Financieringsmaatschappij „DE LANGSTRAAT" U hebt er jaren plezier van 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1956 4 VAKANTIE AANBIEDING Tricot Kostuum 79.- 89.- 99.- MAISON uoae srutmo s ben Bosch iu onze ruime en moderne verpakkings ateliers is nog plaats voor een aantal mede werksters. Aa nmelden dagelijks van 9 tot 6 uur bij onze personeelsafdeling, Visstraatte 's Hertogenbosch. 's HEKXOHENBOSCH. Lederwarenatelier, St. Antoniusstraat 122 WAALWIJK. Wq vragen in alle leeftijden. IJsselsteenfabriek - Gouderak WEET Nette jongeman, GOED STIKKER, WENST YAN BETREKKING TE VERANDEREN, KLEDINGBEDRIJF KLEDINGBEDRIJF Korvelseweg 61 GÜJR ..SMAAK AROMA Stencilwerk Lichtdrukken Fotocopleën WSum, Waalwijk Vogel- en Dierenpark E IN D H Of V E N. 't Mooiste piekje van het Zuiden.^ EEN BEZOEK OVERWAARD Met Sparzegels hebt u extra guldens voor méér vakantiegenot! Spar2W* kni„Spar2« o«van„ Tnstl tOCb 8 10°/n Week (2-9 van I7n /"ct e fles Voor S'J «„koop va ren Wat °RAT'S ^__^P«to°/tJe **i' ft»te/fa.. r Kopen bij DE SPAR sparen bij de koop zelfstandige kruideniers Grotestraat 349. WAALWIJK. Tel, 2113 Voor koken verwarmenwarm water enz. Met Esso bent U beter uitI' Esso Nederland N.V. Esso Gebouw, Den Haag als U uw kermispot besteedt aan een De grootste keus en deskundige voor lichting bq F0T0KIN0 HEUVEL 22 VELDMAN TILBURG. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIES WAALWIJK Telefoon 2274 presenteert a.s. vrijdag en zaterdag om 8 uur zondag om 6 en 8.30 uur DANNY KAYE, VIRGINIA MAYO, VERA ELLEN, S.Z. SAKALL in Samuel Goldwyn's grote musical WONDERMAN weder om in ons land. Danny Kaye als Buzzy en zijn tweeling broer Edwin, brengt U in een sfeer van muziek en humor. 14 jaar. Maandag en woensdag om 8 uur VICTOR MATURE, PIPER LAURIE, WILLIAM BENDIX 18 jaar. IMPORT SUISSE Een bijzonder grote keus in vlotte jeugdige modellen tot maat 46 Om kopiëren te voorkomen zijn deze kostuums niet ge- etaleerd. HET NIEUWSTE het EERST bij wij zorgen niet alleen voor de toekomst van Uw dochter als huisvrouw, door onze cursussen in naaien, koken, kinderverzorging enz. in bedrijfstijd, maar wij hebben ook uitstekende sociale voorzieningen, zoalsvrije uniformkle- ding, volledige reisvergoeding, enz. Bovendien betalen wij ook een zeer hoog loon. Meisjes die straks van school komen schrijft ons eens, dan zijn wij gaarne bereid U te komen bezoeken en in te lichten of komt zelf bij ons eens praten. Wij geven naast HOOG LOON een nette prettige werk kring waar ieder net meisje zich thuis voelt. Voor goede krachten hebben wjj regelmatig thuiswerk. (Hollandse IJssel) form. 4'/, X 7'/, X 1 7'/2 en (waaldikte) 5'/2 X 7>/2X 17'/, Dat de IJSSELSTEEN van de HOLLANDSE IJSSEL geen ROET doorlaat. Corretp. adres: VOORBURG, Zwartelaan 9 Tel. 728613 Tel. Steenfabriek Moordrecht K 1827-380 met vooruitzicht HULPSTIK- MEESTER of dergelijk. Brieven onder no. 7699 aan het bureau van dit blad. De zaak met enorme sorte ring. Levert U op zeer pret tige betaling, strikt aan con- tantprijzen, zonder bijko mende kosten, ALLE DA MES-, HEREN» en KIN DERKLEDING, speciaal ook LEDERKLEDING. Maakt U eens kennis met onze zaak of vraagt ge heel vrijblijvend bezoek van onze vertegenwoor diger. Discretie verzekerd. het enige Rijksgediplomeerde bedrijf in de Langstraat. Laagtinds 89 91, Tel. K 4160 nr. 3118 LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ (annex varia) zoekt contact met voor overname vaii bestaande portefeuille. De werkzaamheden bestaan uit incasso en contact leggen met nieuwe candidaten, tegen een behoorlijk vast salaris plus provisie. Het storten van een waarborgsom is vereist. Sollicitaties, met vermelding van religie, leeftijd, vroe gere en tegenwoordige werkkring, worden tegemoet ge zien onder no. 7704, bureau van dit blad. Duizenden vogels ena dieren annex duizenden bloemen, schitterende volières, flinkejspeeltuin. Üubbel w, J gUlden° van n gratis- En door )0o7 °e - ke(miaa, '°°r kore„ Jus. endien alia ^Wa/ite/t 885 KÏ Dl SPAR Omdat Esso Nederland N.V. U garandeert....' Kwaliteit door zuiver produkt Inhoud 13 kg per fles Veiligheid - lage druk in gekeurde flessen Service door vakbekwame depothouders Vraagt daarom niet naar „flessengas" maar Nieuwe automobielen worden gefinancierd door 121 m ons bijkantoor ta KAATSHEUVEL an onza agentan In alle plaatsen van da Langstraat naman steeds gaarne ADVERTENTIES en ABONNEMENTEN aan

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 4