DE LAATSTE KANS Cunen I voor HALVE prijzen Cunen D, WÊÊKÊHÊk heeft niemand verwacht VEMMiX zorgt voor KOOPJES AKONA ALLE RESTANTEN WIELRENNEN PLASTIC-NYLONBAND KNAL PRIJZ ZOMERJAPONNEN SLAAPKAMERS, WOONKAMERS, SALONS Nu hebi U de kans DE NIEUWSTE RADIO-APPARATEN 1956/'57 EEN GROTE COLLECTIE WASMACHINES i DE KNITTAX-BREIMAGHINE ZOMER JAPONNEN MANTELS - TOPPERS ROKJES EN BLOUSES Waspik BRUINE MERRIE LUCHTBANDENWAGEN PRIMA PENSION EEN BROMFIETS Waalwijk BRADERIE HET GESCHENKENHUIS EEN ZWARTE MELKKOE Aparte Fauteuils, Theemeubels, Boekenkasten in uitgebreide sortering En U weef hei W ImJIK l' IK Fa.G.VENNIX TIJDENS DE BRADERIE !C3B' 11 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1956 11 fssm OPZIENBARENDE AMERIKAANSE VINDING Grotestraat 220, WAALWIJK SCHOLTEN'S TEXTIEL Grotestraat 175 WAALWIJK )C VUGHTERSTRAAT 46-48-50 DEN BOSCH van de Ambonezen uit „De Lu netten" in Vught. Deze ontmoeting is vastge steld om half zes, en wordt ge speeld op het RKC-terrein. Van de wedstrijd van vorig jaar hebben we de beste herin neringen overgehouden en nu t elftal der bezoekers nog met en kele prominente spelers is ver sterkt, zal het voor RKC niet zo eenvoudig blijken een behoorlijk resultaat te behalen. Het 2e elftal speelt eveneens op zaterdag en wel tegen bbG uit Capelle, om half 4. VLIJMEN. p.V. De Zwaluw. Zondag 5 aug. hield de P.V. De Zwaiuw een wedvlucht met jonge duiven vanuit Ghislain, afstand 171 km Los 8 uur ccr- ste prijswinnende duit 10.09.5/. Uitslag als volgt: H. Pelders 1 9 48; J. v. d. Dun- gen 2; M. Nicols 3 59; J. Ooster waal 4 25 52 66 70; H. Mommer- steeg 5; J. v. d. Wiel 6 10; L. Ni- cols 7; C. van Heivoort 8 16 26 51 71 72; Th. van Esdonk 11 14 33 3 8 47 5 6 60; J. v. d. Heuvel 12 54; K. Kivit 13 15 49 61 62; M. van Dal 14 37 65; L. Alosenj 17 19; Fr. van Uden 18 29 41; J Kiviets 20 22 36 40; N. van Es- donk 21 43; A. Parijs 23 32 44; W van Ravensteijn 24 63; M. Libregts 27 41 50 55; J. Ver- schuuren 28; W. v. Ravensteijn 29 32; Th. van Overdijk 30 31; L. van Esch 34; W. van Vught 35 5 7 69; J. Kuijs 39; C. de Laat 42; R. van Esdonk 45; J. van den Broek 53; H. de Vaan 58; Jos Kuijs 64; J. de Vaan 67. -Zondag 12 aug. wedvlucht vanuit Noyon (Fr.-. Inkorven vrijdagavond van 78.30 uur. Allen op tijd. DE RONDE VAN NEDERLAND. Buitenlandse ploegen oppermachtig -Ook de derde etappe van Leeuwarden naar Zandvoors over 222 km. werd 'n Belg. overwinning. R. v. Looy van de Belgische A-ploeg ging namelijk als eerste over de eindstreep, ge volgd door Schulte, Voorting en van Est. De eerste plaats in het algemeen klassement is nu ste vig in handen van v. Looy met 9.21 voorsprong op Defeyter (B.) Van Est bezette de vijfde plaats met een achterstand van 12.22. Ook in het algemeen ploegen- klassement bezetten de Belgen de eerste plaats met 18.22 min. voorsprong op Nederland A. e eerste drie dagen van de 8ste Ronde van Nederland heb ben twee dingen duidelijk aange toond, n.l. dat dit Nederlandse wielerfestijn nog nooit zo n sterk I rennersveld heeft gezien en dat de buitenlandse ploegen in deze achtdaagse omloop oppermachtig zullen zijn. De Nederlandse ras paarden kwamen in deze eerste dagen slechts tot onbetekenende acties. De Italianen en Belgen daarentegen roerden zich geducht en legden dank zij het voortreffe lijke teamwerk beslag op de vette prijzen en de eerste plaatsen in het klassement. In de eerste etappe, van Utrecht naar Steenwijkerwold, over een afstand van 210 km, flitste de j Italiaan Mario Baroni als eerste over de eindstreep, gevolgd door zijn landgenoot Donato Piazza. De Zwitser Graf plaatste zich derde in dezelfde tijd. Op 1.19 volgden de Belgen Schroeders en Gielen, terwijl eerst de 6e plaats op 1.22 voor een Nederlander was (Suykerbuyk). Op 1.39 kwam het grote peloton binnen. De tweede dag was de grote dag der Belgen, die in voortref felijke samenwerking hun grote favorieten naar voren schoven. En dat daaraan door de overb gen weinig -te doen was, blijkt wel uit de uitslag van deze etap pe van Meppel naar Leeuwarden over 207 km drie Belgen op de eerste plaatsen. Op de 4e plaats klasseerde zich als beste Neder lander v. d. Brekel van de Ned. A-ploeg. Ook de Italianen konden niets uitrichten tegen de Belgi sche overmacht en Baroni moest dan ook de leiderstrui afstaan aan de Belg Vannitsen. Wim van Est kwam ruim 11 minuten na de win naar binnen, terwijl Schulte een achterstand te incasseren kreeg van 15.23. In het algemeen klassement wa ren de eerste twee plaatsen voor de Belgen Vannitsen en van Looy, terwijl de Belg Schils de 3e plaats deelt met de Nederlander v. d. Brekel. In het ploegenklas- sement bezette België ook de eer ste plaats met 4.37 min. voor sprong op de Nederlandse A- ploeg. Burgerlijke Stand maand juli '56. Geboren: Waltherus M J J zv D A C Savelkouls en E Th M Merkx Michaël A A M zv L R A Berkelmans en A M Th v Iersel Anna H Th M dv T J Hubeek en J A v Dongen Jo hannes M B P zv A H Smits en G J Krooshoop Luciën M zv C A v Iersel en H de Hond Pe trus A G zv M G Smits en J Smits Arnoldus C zv P G Ver schuren en G A Vermeulen Franciscus GAMzvJGP Rom- bouts en G C Vaarten Adria- na MM dv J M Meijs en L M W v Hellemond. Huwelijken: Antonius Timmer mans en Elisabeth P Hoogers Josephus J v d Mortel en Hendri- ka P A v Onzenoort. Duivensport. Wedvlucht op St. Ghislain in C.C. Waspik, Raamsdonk en Ca pelle. Concours d.d. zondag 5 augustus 1956. De houder van de eerste duif draaide zijn kampi oen om 9.58.53 uur (gemiddelde snelheid 1356.96 meter per mi nuut) de laatste prijswinnende duif (no. 169) kwam binnen om 10.10.34 uur (snelheid 1215.30 m. per minuut). C. Groenveld C 1 13 17 51 89 99 101 146; A. Klootwijk G 2 38 93; P. de Graauw W 3 19 37 41 66 141 150 164; F. de Poorter R 4 95; A. Neerings W 5; Boelaars R 6 90 132 142; J. v. d. Vleuten W 7 87; G. Vos C 8 35 100; Mu- reau R 10 29 122 152; S. Selders W 11 24 110 125 117; A. van Raamsdonk C 12 14 33 45 121 123; IJpelaar R 15 151; F. Roo- vers W 16 133 153 161 163 167; H. Dalmeijer C 18 22 58 68 92 126 135 165; P. Nieuwenhuizen C 20 39 42; H. Boons R 21 57 75; J. Timmers W 23 43 71 94; Th. Smits W 25 118 138; Th. v. Don gen W 26 73 114 120 136; Poor ter Jr. R 27; N. Smits W 28 78 84 158 E. Haverhals C 30 111 140 156; J. van Helden C 31 102 107 B. Pols C 32 34 49 113 H. Verduin C 36; W. Zijlmans W 40 60; G. Treffers G 44 47 129 160; M. Snijders R 46 48 62 131; C. de Bont R 50 54 119; M. van Peer C 52 61 97 154; Dr. Smits W 53 79 109 155; C. Smits W 55 56 65; Arendse R 59 64; J. van Tilburg W 63; Dr. Langermans W 67; Th. Gijsman^W 69 80; A. Tactor C 72 i03 128 W. Donks W 74 83 91 148; Van Onzenoord R 76 137 144; Heinen Boom R 77; A. van Tilburg W 81C. Boer C 82; H. Langermans W 85 86; KI. Schmietz W 88; A. de Ruij- ter R 96; M. de Rooij W 98. TE KOOP vertrouwd met venten zeer goede H. BOUMAN 2de Zeine 30a, Waalwijk Telefoon 2759 R.K. PERSOON ZOEKT per 1 september Weekends afwezig. Liefst centrum Waalwijk Brieven onder no. 7717 aan 't bureau van dit blad. Wegens omstandigheden TE KOOP merk; Victoria. In prima staat Stationsstraat 123 Waalwijk. Benoemingen. Zijne Hoogw. Exc. Mgr. W. Mutsaerts, Bisschop van 's-Her- j togenbosch heeft benoemd tot ka pelaan te Kaatsheuvel (H. Jozef) de Weleerw. Heer B. J. J. M. Verhagen; kapelaan te Waalwijk H.Antoniusde Weleerw. Heer C. A. Meeuwissen; kapelaan te Waalwijk (St. Jan) de Weleerw. Heer J. Fr. M. Verschuuren. VAN DE PERS. Boekbespreking. Trygve Gulbranssen„De ge schiedenis van het geslacht Björn- dal". 1„En eeuwig zingen de Bos sen". 2. „Winden waaien om de Rotsen". 3. „De weg tot elkander". Gebonden per deel f 8.90. Ieder deel is afzonderlijk ver krijgbaar en kan als een geheel op zichzelf staand boek worden ge lezen. De illustratieve verzorging is van Anton Pieck en de geauto riseerde vertaling uit het Noors van Dr. Annie Posthumus. De trilogie is verschenen in de Cul tuurserie van Ad. M. C. Stok, Zuid-Hollandse Uitgevers Mij. te 's-Gravenhage. Wij veronderstellen dat er nog slechts weinig liefhebbers van goede boeken zullen zijn, die niet reeds de prachtige trilogie lazen van de Noorse schrijver Trygve Gulbranssen, vroeger grossier, thans eigenaar van een bekende Noorse boerderij met stamboek vee. Gulbranssen heeft zich, gelijk Margaret Mitchell met haar „Ge jaagd door de wind", een wereld reputatie verworven. Zijn roman in tegenstelling tot creaties van veel mindere schoonheid en este- tische waarde uit vroeger jaren verbleekt niet, blijft actueel en zeer bemind bij duizenden, mil joenen lezers. Het gevolg is uiter aard herdruk op herdruk en tal loze vertalingen. In 1954 is zelfs een Oostenrijkse filmmaatschappij begonnen met de verfilming van deze roman. Men verwacht van de film eenzelfde succes als van „Gejaagd door de wind". Toch is het meestal zo dat de film slechts een zwakke copie vormt van de grootsheid en de gedach- tenrijkdom die het boek in zich draagt. Zelf met hart en ziel boer, heeft Gulbranssen natuurlijk zijn onder werp gevonden in de epische be schrijving van het sterke geslacht Björndal. De schrijver stelt de stof als object tegenover zich en' laat het licht van zijn rusige be schouwing er ontdekkend en yer- helderend over gaan. De hoofd momenten worden breed uitge werkt en sterk belicht, zodat het verhaal diepte en tekening krijgt. De stijl is klassiek, met andere woorden: rustig, evenwichtig en klaar. Uit de nobele pracht van het verhaal treden de positieve levenswaarden als plichtsgevoel, godsvertrouwen en liefde tot de medemens, krachtig naar voren. Het boek speelt temidden van een overweldigende natuurpracht die harmonieert met de taalschoon heid van dit brok literatuur, waar van de zuiverheid en vlekkeloos heid niet wordt besmeurd door erotische aberraties. Dit waren slechts een paar punten die wij vluchtig aanstip ten. Er zou over dit edele ge schrift nog zo heel veel te vertel len en te bewonderen zijn, doch dit lijkt ons hier overbodig. Voor allen die deze magistrale werken nog niet lazen, hebben wij één goede wenk: zoek de stilte yan Uw huiskamer en lees ze, laat U zich tenvolle vermeien met de rust alluistert U goed naar wat breedgetakte verhaal, maar voor allustert U goed naar wat hij U daarin te zeggen heeft! Sir Walter Scott„Ivanhoe". Naverteld door mej, C. v. Eijs- den; prijs gebonden f 7.90. Uit gave: Zuid-Hollandse Uitgevers- Mij., Den Haag. Sir Walter Scotts verhaal „Ivan hoe" is algemeen bekend. Mej. C. van Eijsden zorgde voor een nieu we versie, geknipt voor deze tijd, waarin men verlangt naar vlotte en sprankelende taal. Of de film beter is dan het boek weten we niet, maar het boek dat schit terend geïllustreerd is met opna men uit de film vinden wij zeer zeker geslaagd, zodat mej. v. Eijsden, wat ons betreft, voldaan kan zijn. Dat bij Scott de humor niet vreemd Was evenals bij de ro mantici in het algemeen blijkt telkens in dit boek. De goede ka rakters worden wel iets te opper vlakkig getekend, erwijl de his torische personages inderdaad ruim zo interessant zijn als Ivan- TIJDENS DE BRADERIE BRENGEN WIJ IETS GEHEEL NIEUWS Het materiaal met 1001 mogelijkheden. U kunt nu zelf Uw handtas, byouterie-kistje e.d. vervaardigen Ook zeer geschikt voor onderwijs-handenarbeid 5 cm. breed per 10 mtr0.90 5 mm. breed per 50 mtr0.90 ALLEEN VERKOOP WAALWIJK TEL. 2512 IN 'i zolang de voorraad strekt hoe en zijn bruidje Rowena. Daar staat echter tegenover dat zij v/eer belangrijk genoemd kunnen worden als symbool van de in eenvloeiing van Saksisch en Nor- mandisch. Het werk van Scott 1771 1832) is zeer belangrijk in de ge schiedenis der wereldliteratuur en heeft vooral veel invloed gehad op de Europese en dus eveneens op de Nederandse letteren. Deze historisch-romantische ge schiedenis over een tijdperk van riddertournooien, onversaagd heid, list en karaktervastheid, zo'n 800 jaar geleden, is het lezen meer dan waard, inzonderheid nu het zo fris, in hyper-moderne lezing en in een totaal nieuwe gedaante rot ons komt. VERMIST (reg-) Gelieve zich in verbinding te stellen met: A. DIJK, Hogevaart 87, Sprang-Capelle. goedkoop EXPOSEREN en DEMONSTREREN wij in en voor het pand BROK-v. HELVOIRT, Stationsstraat 17 te Waalwijk, met Onze heer v. Drongelen is steeds aanwezig om U deskundige voorlichting te geven. E Voor WAALWIJK, VICTORIE STRAAT 31 Tel. 3062

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 11