r t t. af KEMI N.V. WAALWIJK 10 PROCENT KORTING. Dat mag U niet missen! WIELRENNEN II KLM fywjoJb J. TAUSCH - WAALWIJK Cunen Waalwijk ADVERTEERT IN DIT BLAD mmm WOLLEN DEKENS o.a. Aa-Bé, BEMO, V. P. R. B. en KARPETTEN Kroon, Peroka, Keijzer Carpets in Wilton «n machinaal Smyrna. OUDKERK cMt L0YKENS' TILBURG LOYKENS' TILBURG een nood-hulp Houten Schuur Winkelsluiting te Waalwijk. K.L.M. WERKKLEDING BROMFIETS SCOOTER Kom, kom, niet piekeren over een paar gulden GROTESTRAAT 183 TELEF. 2334 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1956 Automobielbedrijf „DE LANGSTRAAT" N.V. Grotestraat 349, Waalwijk Telefoon 2113 en 2409 AUTOMOBIELBEDRIJF „DE LANGSTRAAT" N.V., GROTESTRAAT 349, TELEFOON 2113 EN 2409, WAALWIJK KLEDINGBEDRIJF JOS BAKKERS tot 22 uur geopend zullen mogen blijven op 13, 14, 16 en 17 augustus a.s. Ik merk 't in mijn porte- monnaie dat KLM-Spe- cial véél voor deliger is. Meestal is de broek van een overall veel eer der versleten dan het bovenstuk. En dat is nu zo prettig van de KLM-Spec.- al: je kunt er een aparte broek bij kopen. Om over het gemak bij het dragen en de was nog maar te zwijgen... Voor mij bestaat er maar één overall: KLM-Special De handige overall met de vele voordelen: jas en broek apart te dragen gemakkelijk aan- en uittrekken eenvoudiger wassen broek ook apart verkrijgbaar1 vlotte, moderne coupe de tweedelige overall volle garantie óók op de rits! Uurwerken - Goud - Zilver - Brillen Grotestraat 231 Tel. 2625 in een zeer grote sortering verkrijgbaar bij HEREN BROMFIETSRIJDERS wegens vakantie gesleten M. TROMMELEN H. PULLENS A. DEKKERS J. TROMMELEN G. VAN LOON J. WILLEMSE. Spinazie, Spar, per blikvan 70 voor 65 ct Chocolademelk, 2 flesjes van 66 voor 59 ct Jam, Spar, 1e soortvan 92 voor 86 ct Mayonnaise, Spar, per tubevan 62 voor 56 ct Mayonnaise, Spar, per potvan 85 voor 79 ct LllXe melange, 200 gramvan 64 voor 56 ct Gebr. gehakt, 100 gramvan 39 voor 34 ct 1 pakje Maïzena (Spar)en 1 busje Nootmuskaat a 50 gram samen van 89 voor 79 ct en 10% korting 250 gr. Nootkoekjes Gedurende de Muziekfeesten geven wij op onze gehele voorraad I 3f Een schitterende show van Amerikaanse, Duitse, Engelse en Franse Fordproducten met als primeur het grote succes van de RAI: de gloednieuwe Consul 1700, de Zephyr 2500 en de Zodiac 2500. Een show, die wéér bewijst: FORD geeft de toon aan met élégance, comfort en veiligheid. Opening zaterdag 11 augustus om 2 uur in de garage van: De show duurt tot en met 14 augustus en is dagelijks geopend van 's morgens 10 uur tot 's avonds 10 uur. OFFICIAL FORD DEALER VOOR DE AMERIKAANSE, DUITSE, ENGELSE EN FRANSE FORDPRODUCTEN Burgemeester Snels kwam zon dagavond in de Harmoniezaal achter café van Delft, de Harmo nie Beatrix complimenteren met haar sukses. Burgemeester Snels constateerde met trots en met vreugde de groei en bloei van de muziekverenigingen in de ge meente. Dit was al de tweede promotie in één jaar. Spreker gaf t de verzekering dat dit alles de volle belangstelling van het ge meentebestuur had. De heer M. Elshout, voorzitter van Volharding, wenste met vriendelijke woorden Beatrix ge luk: hij wist wat er voor nodig was om dit sukses te bereiken. Hij bracht de woorden van Bur gemeester Snels nog eens in her innering en hoopte dat de belang stelling van het gemeentebestuur zich zou omzeten in een grotere subsidie. I Ook de verschillende andere verenigingen uit de gemeente kwamen zondagavond de Har monie Beatrix gelukwensen met dit grote sukses dat zij heeft weten te behalen. W ereldkampioenschappen Gerrit Schulte, Nederlands oudste beroepswielrenner, is aan gewezen voor de wereldkampi oenschappen op de weg, welke eind augustus te Kopenhagen zul len worden gehouden. De Neder landse Wieier Unie heeft de ploeg voor de wegwedstrijd thans vastgesteld. Ons land zal verte genwoordigd worden door Ger rit Schulte (Den Bosch), Wim v. Est (St. Willebrord), Gerrit Voorting (Roosendaal), Adri Voorting (Haarlem), Daan de Groot (Amsterdam), Mies Stol- ker (Utrecht), Wim Rusman (Haarlem) en Piet van der Lijke (Groede). Als reserves zijn aan gewezen: Jan Westdorp, Thijs Roks en Marinus Verhelst. Bij de amateurs zijn aangewe zen: Frans Mahn (Amsterdam), Jan Rol (Alkmaar), Sjaak Ker sten (Siebengewald), Pieter de Jong (Made), Coen Niesten (Be verwijk) en Jan Buis (Badhoeve dorp). Reserves zijn: Geurt Pos, Piet Steenvoorden en Piet Damen. De keuze voor deze ploegen is 'reeds definitief. In de keuze voor de renners, welke voor de baan- wedstrijden zullen worden inge schreven, zijn nog wijzigingen mogelijk. Dat zal afhangen van de resultaten welke worden be haald tijdens de nationale kam pioenschappen op 11, 16 en 17 augustus. Voorlopig zijn reeds aangewezen: Sprint (profs)): Jan Derksen (Amsterdam), Jan Hijzelendoorn (Amsterdam), Peter Post (Am sterdam), Arie van Vliet (Woer den). Sprint (amateurs): Joop Cap- teyn, M. Gerritsen en H. Marius (allen Amsterdam). Achtervolging (profs): Daan de Groot (Amsterdam), Peter Post (Amsterdam), Jan Plantaz (Eindhoven).Er zal wellicht nog een vierde kandidaat in aanmer king komen. Achtervolgng (amateurs): Piet van Heusden (Amsterdam), Arie van Houweldingen (Sassenheim). Ook hier kan nog een derde kan didaat worden aangeduid. Stayers: Noppie Koch (Utrecht) met gangmaker Bertus de Graaf (Amsterdam), Jan Pronk (Eg- mond aan Zee) met gangmaker Jupp Merkens (Duitsland), Wil Vreeswijk (Alphen aan de Rijn) met gangmaker Leon van der Stuyft (Parijs). De zaak met enorme sorte ring. Levert U op zeer pret tige betaling, strikt aan con- tantprijzen, zonder bijko mende kosten, ALLE DA MES', HEREN- en KIN DERKLEDING, speciaal ook LEDERKLEDING. Maakt U eens kennis met onze zaak of vraagt ge heel vrijblijvend bezoek van onze vertegenwoor diger. Discretie verzekerd. KLEDINGBEDRIJF Korvelseweg 61 GEVRAAGD in klein R.K. Rusthuis te Hilversum van ±15 Augustus-16 October; meerdere hulp aanwezig. Inlichtingen bij MEVR. NIJMAN, Grotestr. 271, Waalwgk. TE KOOP GEVRAAGD een in goede staat verkerende (afm. 3 X 4'/2 meter-) Inlichtingen Bureau van dit blad. GLAS en AARDEWERK Antoniusstr. 40 Waalwjjk KUNT OOK y.... MAKEN MET 'N Grotestraat 262 WAALWIJK BURGEMEESTER en WETHOUDERS van WAALWIJK maken bekend, dat op grond van de gewijzigde plaatselijke verordening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, der winkel sluitingswet 1951, ALLE winkels in de gemeente Waalwfjk Waalwijk, 6.augustus 1956. Burgemeester en Wethouders voornoemd, TEIJSSEN, burgemeester THIJSSEN, wnd. secretaris. GEM. V. OCTR. 41427 De grootste sortering vindt U by Al onze horloges zgn GRATIS 2 jaar verzekerd tegen verlies en diefstal. HERENZAAK TEL. 2809 zo Juist ontvangen de nieuwste HET NEUSJE VAN DE ZALM. Verder diverse merken voorradig zo als: GORSA met Demm motor CAVALIER met H M W motor, PERSETTA met H M W dubbelzitRIXE met Sachs KREIDLER. Uit voorraad leverbaar. Gemakkelijke betaling. Motor- en Ry wielhandel A. K IV I T S. Laageinde WAALWIJK. Telef. 2989 De Waalwgkse Slagersvereniging maakt bekend dat de volgende slagerjjen in de week van 1319 Augustus zullen zijn met Sparzegels hebt u altijd guldens in reserve. Sparzegels en guldens krijgt u gratis. Dubbel voordeel door 10°/o kortingen 100% kwaliteit. KLM. WERKKLEDINGFABRIEKEN HAAKSBERGEN Bovendien alleen deze week (9-16 aug.) met toch nog 10% korting in Sparzegels: Kopen bij DE SPAR sparen bij de koop EXTRA Bij 1 pakje THEE van De Spar waarop altijd 10% korting voor slechts 63 ct en 10% korting in Sparzegels

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3