Fabrux Voor moderne MEUBELEN DE VOCHT's WONINGINRICHTING Extra geur, J extra smaak! Douwe Egberts B fl a a a a a GROTE DEMONSTRATIE I C.V. Lederfabriek L MOMBERS MATHUIS: OPSPAMNERIJ SLIJPERIJ Tempo (driewieler) „De Kachelsptcialist" jfy- Fa. J. Th. (ouwenberg Met de a.s. Vacantiedagen luxe Touringcars van MUSA-EXPRESS een tochtje maken! A. MULDERS-SARS («ROUWBRIEVEN -KAARTEN VERLOVINGSKAARTJES VISITEKAARTJES GEBOORTEKAARTJES NAAI MAC HINES DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1956 WAALWIJK Grotestraal 270 Telefoon 2291 zoekt wederom voor de afdelingen L thnke sjouwers 4 geoefende opspanners (Split) 2 slijpers of schuurders Verder FLINKE JONGENS voor opleiding in alle afdelingen Hoog loon Beste sociale voorzieningen VOOR HUISHOUDING MIEKE Juist in de zomer heeft U zo'n genot van de extra geur, de extra smaak, waar- mee Pickwick thee U verrast. Op zomerse dagen is er geen ver kwikkender drank! Te koop: de fijne Engelse Melange W Tel. 0 4162-204 HEUSDEN J Familiedru kwerk Handelsdrukwerk V erenigingsdruk werk Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen - Waalwijk DE NEDERLANDSE BOND VOOR AUTORIJSCHOOLHOUDERS met de Maandag 20 augustus Zuid-Limburg, Valkenburg p. p. 8.50 Dinsdag 21 augustus Luik, Spa, Coo, La Gileppe, Grotten van Remouchamps, zonder entrée p. p. 10. Den Haag, Scheveningen, Madurodam p. p. 6. Rotterdam, Blijdorp p. p. 4.— Woensdag 22 augustus Köningsvvinter met Ahrtal p. p. 12.75 Donderdag 23 augustus Hilversum, Schiphol, Amsterdam, Volendam p. p. 7. Namen, Dinant, Brussel, Antwerpen p. p. 9.50 Voorzitter W. Margadant, Vlierboomstraat 424 te 's-Gravenhage, tel. 86.02.36 PROFITEER NU Wij ruilen Uw oude machine in. Stationsstraat 95 Telefoon 2051 Tefefoondistrict 's-Hertegenbosch vraagt voor de binnendienst te Waalwijk mannelijk personeel Tewerkstelling geschiedt in de rang van geoefend werkman op arbeidsovereenkomst. Leeftijd: tot 30 jaar. Vereistede Lagere School met goed gevolg hebben doorlopen. De in dienst te nemen candidaten kunnen zich bekwamen voor de rang van vakman. Sollicitaties met volledige gegevens binnen 7 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de directeur van het Telefoondistrict 's-Hertogenbosch, Prins Bernhardstraat 12 te 's-Hertogenbosch. FIRMA GEBR. VAN HEESCH DR. NOLENSSTRAAT 3 - KAATSHEUVEL. [j Wij zijn gespecialiseerd in: HEBBEN EEN LANGERE LEVENSDUUR VORSTELIJKE VAKANTIEREIS Invitatie van Griekse Koningspaar. De Griekse koninklijke fa milie heeft, evenals twee ja ren geleden, weer een groot aantal vorstelijke personen uit Europa uitgenodigd een vakantiereis door de Griekse wateren te maken. De ko ninklijke gasten zullen in de ze vakantieweek, van 19 tot 27 augustus, voornamelijk op het eiland Korfoe verblijven. Naar wij vernemen zijn ook H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard uitge nodigd aan deze reis deel te nemen. Volgens een bericht van 't Franse persbureau A.F.P. uit Athene, zullen een honderd tal personen van koninklijke huize aan de samenkomst deelnemen. Een deel daarvan zou zijn intrek nemen in ho tels op het eiland Korfoe en voor de Nederlandse gasten zou daar volgens A.F.P. de villa „Mon Repos" zijn gere serveerd. De overige gasten zouden volgens dit bericht verblijf houden op het jacht, waarmee de reis door de Griekse wateren zal worden gemaakt. voor dag en nacht Loon naar prestatie f 75.f 100,- per maand Aanmeldingook 's avonds Grotestraat 128 Waalwijk Met grote dankbaarheid en vreugde geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter Bij haar doopsel in de pa rochiekerk van de H. Johan nes de Doper ontving zij de namen Maria Geertruida W. J. v. Gemert M. Th. van Gemert-Geers Waalwijk, 15 augustus 1956 Kerkstraat 66 De fijne kwaliteit wordt extra beschermd door een speciale aluminium bin- nenverpakking! Bezoekt dinsdag 21 augustus a.s. onze grote demonstratie met de „Tarakan" en „Abadan" oliestookhaarden in zaalThalia" Stationsstraat te Waalwijk van 3 tot 10 uur n,m. Wij verwachten U zeker want er worden top klasse producten gedemonstreerd. Ceylon Melange 108 cl. Engelse Melange 94 cl. Pickwick Theezakjes doosje van 20 stuks 98 ct. doosje van 10 stuks 50 ct. Bouwjaar 1952 In prima staat M. PULLENS-APPELS Laageinde 54 Waalwijk MODEL 53.33 f 795-1 Bestemd voor grote ruimten zoals kerken, scholen, zalen, winkels, res taurants, etc. Zeer fraaie uitvoering: zware, prachtig donkerbruin geëmail leerde plaatijzeren ommanteling met verchroomde versiering. Geheel zicht baar vuur door rond Pyrexglazen venster in de vuurdeur. Grote, gesle pen kookplaat onder het kopdeksel. Warmtevermogen 20.000 Kcal./U. Olieverbruik: min. 0,75 Itr., max. 3 Itr. per uur. biedt aan een beperkt hantal gegadigden de mogelijkheid om na een opleiding erkend en gediplomeerd te worden als Alleen zij, die over een rijbew^s B-E beschikken, alsmede over bet nodige enthousiasme om een eigen bedrijf te beheren en te exploiteren, gelieven hun uitvoerige brieven te richten aan Kosten, inclusief examen, contributie, diploma, erkenningen wagenschild, muurbord en bondsinsigne f 145.- Houders van reeds bestaande Rijscholen zeer geringe kosten. ImODEL 53.38 f 525 Electrisch, in koffer, ringspoel, voor- en achter uit, zomen, watteren, stoppen enz., met gratis onderricht. F 277.contant of f 47.09 12 maandelijkse termijnen van f 21.35 Eventueel gemakkelijke betaling. Vraagt vrijblijvend prospectus of demonstratie: LEWENSTEIN N.V. Kruisstraat 34, Er zijn ook F ,3RUX oliekachels in capaciteiten van 6000-9000 en 14.000 Kcal./U, alle compleet met A-P olieverdeler, trek- begrenzer, extra veiligheidskraan op de tank en oliepeil, in prijzen vanaf f 235.- 's-HERTOGENBOSCH- Tel. 7172 Bezoekt onze interessante demonstraties met FOBRUX oliehaarden en -kachels op Dinsdag, 21 en Woensdag, 22 augustus des avonds van 7-10 uur in Café „De Steenbakker", Horst 8, Kaatsheuvel, 1CZKS WAALWIJKSE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN - WAALWIJK Oggmrnggggi."! v—g l-j t-i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8