PERSONEEL LOEMPIA'S PHILIPS RADIO 'S7^5^ Zoals een waaier zich ontvouwt THAS N.V. PERSONEEL voor alle afdelingen meisjes Stiksters Plaksters Kleermakers Jongens en Meisjes voor opleiding. ...zo ontvouwt Theater „MU$IS SACRUM" „TERUG UIT DE HEL" „NACHT IN SOCORRO" Bakkerij in Waalwijk Fa CASTELIJN EN BEERENS STIKSTERS, PLAKSTERS, JONGENS EN MEISJES. vakbekwame arbeiders X aankomende jongens Hypotheekgelden beschikbaar WSum, Waalwijk Schoenfabriek „MOLINA" uit grootse vinding 'n nieuwe wereld van radioklank TE KOOP: 1 CLARY HAARD groot model 1 CLARY HAARD klein model vraagt voor direct LEDERWAREN ATELIER St. Antoniusstraat 122 WAALW IJK. VRAAGT: PRIMA WERKKRING. HOOG LOON. Grotestr. 286 B - WAALWIJK vraagt voor haar atelier te Waalwijk Aanmeldenle ZEINE 94. vanaf f 3000.op woonhuizen, woon-winkelhuizen en boerderijen. N.V. „BOHAN", Brigittenstraat 17, UTRECHT. 4 li DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1956 r 4 Stencilwerk Lichtdrukken Fotocopleën vraagt op prima voorwaarden. VANAF HEDEN R. SPEELMAN Mgr. Zwijssenstraat 9 WAALWIJK. Tel. 2689 PROFITEER NU Wy ruilen Uw oude machine in. ontvouwt de verrassende mogelijkheden van de techniek PHILIPS Dit jaar introduceert Philips niet alleen een nieuwe serie toestellen - maar een nieuwe wereld van toestellen. Want ze brengen u een verrassende vernieuwing van de radioklank-techniek! Het begon met „Bi-Ampli"; de Philips-ontdekking die de „ruzie" tussen hoge en lage tonen beslechtte. Als een waaier ontvouwde zich uit deze fundamentele vernieuwing een hele rééks van nieuwe mogelijkheden, nu verwezenlijkt in mmmggm Vraag uw handelaar de schitterende Philips radioserie '57! gl ?-,k: een demonstratie. wocw WAALWIJK Telefoon 2274 presenteert VRIJDAG en ZATERDAG om 8 uur ZONDAG om 6 en 8.30 uur MAANDAG en DINSDAG om 8 uur Het opwindende, ware verhaal van Amerika's meest ge decoreerde held AUDIE MURPHY in. geprojecteerd in CINEMASCOPE. Het verhaal van een jongen die man werd op de hardste manier en elke onderscheiding won, die zijn land kon geven. Een prachtig verhaal van vriendschap, plichtsbetrachting, offervaardigheid en bescheidenheid. PRIJZEN DER PLAATSEN ZIJN: Zaal en Bale. Loge f 1.50 Balcon en Stalles 1 1.25 Parket f 1.Parterre f 0,75. 18 jaar. DONDERDAG om 8 uur Rory Calhoun en Piper Lauri in: Het verhaal van een berucht man, die op alles wedde, zelfs op zijn eigen leven. 18 jaar. beide in prima staat. Te bevragen bijA. COPPENS, Steenkolen en Oliehandel, Grotestraat 189 a WAALWIJK Brieven onder no. 7790 aan het bureau van dit blad. Wegens uitbreiding van de productie worden gezocht voor alle afdelingen (interne opleiding tot volledig vakman is aanwezig) (interne opleiding tot prima stikster is e aanwezig) door firma C. HENDRIKS ZONEN Voor nieuwbouw, tot 85% van de netto stichtingskosten aanbieding op tekening. Gunstige aflossingsvoorwaarden. Tel. «8400—19727. Medewerkers C. H. COLET, Hoofdstr 16, GENDEREN Tel. K. 4165-103 W. v. d. HAMMEN, Burg. v.d.Klokkenlaan 47, WAALWIJK Tel. K 4160—2285 J. VAN NISPEN, St. Antoniusstraat 41, WAALWIJK. het enige Rijksgediplomeerde bedrjjf in de Langstraat. U.gtind. 89-91. Tel. K 4160 nr. 3118 Egelantierstraat 8789 AMSTERDAM Electrisch, in koffer, ringspoel, voor- en achter uit, zomen, watteren, stoppen enz., met gratis onderricht. F 277.contant of f47.0912 maandelijkse termijnen van f21.35: Vraagt vrijblijvend prospectus of demonstratie LEWENSTEIN N.V. Kruisstraat 34, 's-HERTOGENBOSCH- Tel. 7172 HIER ZIJN ENIGE VAN DE BELANGRIJKSTE VERNIEUWINGEN... Directe energie-overdracht. De eindbuis van het toestel is hier rechtstreeks aangesloten op een dubbelconus-luidspreker. Dit betekent: géén schadelijke verliezen... een zuiverder geluid. Bovendien: Vier golfgebieden. Aparte afstemwijzers voor AM en FM. Dubbele klankkleurregeling met diafragma-indicatie. 9 buizen. Afmetingen 34 x 51 x 22 cm. B k X 61 A - f 298.- „Bi-Ampli" met transformatorloze scheiding van hoge en lage tonen. Directe energie-overdracht aan twee luid sprekers Dubbelconus-luidspreker voor hoge tonen en grote basluidspreker. Gescheiden weergavemeer diepte en klank. Bovendien: Vier golfgebieden. Aparte afstemwijzers voor AM en FM, met vliegwielaandrijving. Dubbele klank kleurregeling met grafiek-indicatie. 9 buizen. Afmetingen 42 x 62 x 26 cm. B 5 X 63 A - f 398.- „Bi-Ampli" met twee gescheiden geluidskanalen. Aparte versterker voor hoge tonen plus grote dubbelconus-luid spreker. Aparte versterker voor lage tonen plus basluid spreker. Geen geluidsvervormingrijkere, gavere muziek. Bovendien. Vier golfgebieden. Aparte afstemwijzers voor AM en FM, met vliegwielaandrijving. Dubbele klankkleur- regeling met grafiek-indicatie. 10 buizen. Afmetingen 43 x 64 x 24 cm. B6 X 63 A - f 698o-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10