SPORTSPIEGEL t 1 t DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 24 SEPTEMBER 1956 6 s. s, c. Wederopbouw en Volkshuisves ting in Noord-Brabant. 7. Voorstel tot vaststelling van 'n verordening op de gemeentelij ke archiefbewaarplaats. 8. Voorstel tot vaststelling van een gewijzigde) verordening op de héffing van besmettelijke ziek te-gelden. 9. Voorstel tot verhoging van het krediet voor de aanleg van het sportterrein, met bijbehorende begrotingswij ziging. 10. .Voorstel tot het verlenen van een krediet voor de verbetering van straten, alsmede voor de aanleg van trottoirs langs de verbindingsweg, met bijbeho rende begrotingswijziging. 11. Voorstel tot het verlenen van een krediet voor het herstel van de voormalige vismarkt, met bijbehorende begrotingswijzi ging. 12. Voorstel tot het verlenen van een krediet vo-or de aanleg van j straten en riolering in het uit- breidingsplan, met bijbehoren- I de begrotingswijziging van het grondbedrijf. 13. Voorstel tot wijziging van de salarisverordening voor het ge- meentepersoneel. j 14. Voorlopige vaststelling gemeen terekening dienst 1954. 15. Wijziging gemeentebegroting dienst 1956. 16. Wijziging begroting stedelijke godshuizen dienst 1955. 17. Voorstel tot inbreng van gron den in het grondbedrijf. 18. Benoeming van een lid van de Commissie tot wering van schoolverzuim. 19. Voorstel tot het voeren van een rechtsgeding. VOETBALUITSLAGEN. Eredivisie NACAmsterdam 3—1 NOADSparta 3—0 AjaxGVAV 4—2 DOSEindhoven 0—1 VVV—MVV 1—3 Fortuna '54Rapid JC 5—0 PS VElinkwij k 0—3 EnschedeFeij enoord 2—3 BW—Willem XI 3—2 Eerste divisie A ADO—DWS 3—0 V ole wij cker sKFC 2—2 LimburgiaVSV 6—0 Roaa SportHVC 3—2 Xerxes—SW 0—0 WageningenAlkmaar 2—2 HelmondiaEmma 2—i Eerste divisie B RigtersbleekHelmond 4—2 Blauw-W itV itesse 1—0 DFCEB OH 5—1 Hermes-DVSSittardia 5—2 ExcelsiorEDO 2—2 RCHAGOVV 3—2 Fortuna (VI.)SHS 1—4 Tweede divisie A TubantiaV elocitas 0—0 HeerenveenOldenzaal 1—2 Be QuickZwartemeer 3—3 VeendamEnsch. Boys 2—0 Go AheadZw. Boys 2—0 Oosterp arkerLeeuwarden 1—3 RhedenHeracles 2—1 Tweede divisie B TOPZeist 1—3 DOSKOWilhelmina 1—2 DHCHilversum 1—3 UVS—LONGA 1—3 ZFCON A 6—0 't GooiRBC 0—1 NECBaronie 4—1 AMATEURVOETBAL. Eerste klasse C KimbriaVlissingen 12 De Spechten—WH '16 6—3 RoermondBrabantia 63 VSV '34—Spel. Emma 3—0 Tweede klasse A Sarto—Wit-Zwart '32 4—0 ODCSchijndel 6—1 Veloc—DESK 7—4 BaardwijkBoxtel 14 JVC '31—OSS '20 s.n.o. Tweede klasse B Rood-Wit—Goes 1—3 RoosendaalBSC 33 WVO—Hulst 3—2 Uno AnimoRAC 02 AxelTaxandria 15 MiddelburgInternos 23 Derde klasse C VES '35Zierikzee 14 De Schutters—RWB 1—3 Dongen—WSC 2—4 EKDVC—Heusden 2—5 RKC—Virtus 3—4 Veerse BoysHERO 20 Vierde klasse E HilvariaVlijmense Boys 23 Ons Vios—Zigo 06 Were DiNieuwkuijk 02 TACRKTVV 0—3 BaardwijkBoxtel, 1—4. Deze wedstrijd is door Boxtel verdiend gewonnen, de rood-wit- ten waren aan snelheid en schot vaardigheid betreft de Baardwij- kers volkomen de baas. Dit wil niet zeggen dat de Ju- liana-voorhoede geen kansen heeft gehad, want voor de rust speelde het Juliana-elftal goed en hadden zij ook verschillende kan sen om te doelpunten. Maar, zo als gezegd, de afwerking was slecht. Toen er ongev. een kwar tier gespeeld was maakte Boxtel door hun linksbuiten 0—1; de Ju- lianalui werden door dit doelpunt geïnspireerd en wisten door van Luxeniburg gelijk te maken. Maar nog voor de rust maakte Boxtel 12. Direct na de rust kregen de Juliana-voorwaartsen nog enkele mooie kansen, maar zij wisten hiervan niet te profi teren. De mannen uit Boxtel wis- ten beter wat doelpunten maken was en maakten er nog twee bij. Het leek ons of de geel-zwarten de moed opgaven; dit mag in geen geval meer gebeuren, de wedstrijd duurt 90 minuten en daarom de volgende wedstrijd, al staat men achter, toch volhouden en als het kan een schepje er bo- j venop. Dus lui, de volgende keer beter. Het 2e elftal verloor tegen j verwachting in bij Voab met gro te cijfers, 06. Het 3e elftal won voor de 2e maal van het 4e met 6-5. Zondag a.s. gaat het eerste elf tal naar Oss. Vrijdag a.s. hopen wij hier nog nader op terug te komen. DongenW.S.C. 24. Met een volslagen nieuwe lin kervleugel, uitsluitend bestaan de uit invallers, moest WSC de strijd aanbinden tegen het pas gedegradeerde Dongen. De invallers voor v. d Anker, jMuskens en Blij levens hebben zich prima geweerd, al konden ze niet allemaal hun geroutineer de voorgangers doen vergeten. Bovendien moest WSC vooral in de eerste fase van de wedstrijd zoeken naar positie en dekking van de tegenstander, die speelde met twee vooruitgeschoven hin- nenspelers en een teruggetrok ken middenvoor, die als aanval lende spil optrad. Zo kon het dan ook gebeuren dat de achterhoede van WSC aanvankelijk onsamenhangend verdedigde en alle zeilen moest bijzetten. In deze periode knalde v. d. Leur uit een goed genomen corner keihard tegen de paal. De stormlopen van Dongen, vooral over rechts geleid, oefen den echter een zware druk uit op de WSC-veste, maar Pulles stopte in laatste instantie alle schoten klemvast. Een verre tra]) van v. Meeuwen, door Steen beek goed voor 't doel gebracht, werd door v. Iersel ineens op de slof genomen, doch de Dongense doelman stond op zijn past. Een corner, door Dongen goed genomen, bracht het eerste grote gevaar. De inswinger deed de bal keihard in de doelmond dalen, wgar Pulles de bal wegstompte. Uit de scrimmage die ontstond, werd de bal door een haag van spelers hard ingeschoten, 10. Vlak daarop kogelde Steen beek naast, maar een goede pass van v. Iersel naar Pulles werd door de rechtsbinnen hard en zuiver benut, 11. Nog voor de rust gaf v. Iersel de bal goed af naar de vrijstaan de Bertie Kouwenberg, die de bal voor het doel trok en v. d. Leur knalde de bal ineens in de uiter ste hoek, 12. Vlak na de rust werden enkele gevaarlijke aanvallen van Don gen goed onderschept en schoot de WSC voorhoede enige malen net naast. Maar ook de Dongen se voorwaartsen schoten een maal net naast en een keer tegen de lat. Bij een hoge bal misrekende zich de zwaar op zijn huid geze ten doelman van WSC en hoog in de hoek viel de bal in het net 2-2. Toen verscherpten de kant- halfs van WSC hun dekking en schakelde Steenbeek de terugge trokken middenvoor uit. Toen bereikten zuivere passes de WSC voorhoede en dirigeerde Pulles de charges over rechts. Eerst schoot de rechtsbinnen ineens op het doel, doch de bal was te hoog gericht. Vlak daar op werd eenzelfde schot goed ge stopt, maar toen een volgende pass door rechtsbuiten Kouwen berg handig en snel de bal naar Pulles werd teruggekopt, kogel de de aanvoerder hard in, 23. En even daarna draaide van Iersel zich magnifiek van de uit stekende stopper af en zijn korte zuivere pass bereikte Pulles^ die even richtte en toen de bal oer- hard inschoot, 24. De zwakke aanvallen van Don gen, die nog deed wat ze kon, kregen geen kans meer tegen de goed dekkende verdediging van WSC.De laatste kans was weer voor WSC, maar nu belandde 't diagonale schot over de lat. Het was een snelle en goede wedstrijd, die verdiend gewon nen werd. WSC 2Longa 3. Ondanks het feit dat WSC 2 een danige verzwakking had on dergaan, omdat nofal wat spelers aan het le elftal moesten wor den afgestaan, heeft het de nieu we competitie met daverend sukses ingezet en wel met een 92 overwinning op Longa 3. WSC 3—WSC 4 46. R.K.C.Virtus 34. Weer een nederlaag dus en in tegenstelling met vorige week climaal volkomen verdiend. De RKC-ploeg was geen scha duw van de ploeg die in de wed strijd tegen WSC zo behoorlijk partij gaf, en de verwachtingen die redelijkerwijze gekoesterd mochten worden, zijn lelijk de bodem ingeslagen. Het is een feit dat de doelman van RKC blunderde bij het twee de doelpunt van Virtus en ook bij de vierde goal niet geheel vrij uit ging, maar dit is geen reden om in z'n geheel hieraan de ne derlaag te wijten. De middeniinie was er deze middag lelijk naast en we kun nen ons niet aan de indruk ont trekken dat de gehele ploeg wat te mat van start ging en de te genpartij onderschatte. Virtus speelde geen groots, maar zeer nuttig voetbal, met vlijmscherpe directe aanvallen, zonder veel franje, die regelmatig grote ver- i warring stichtten in de meestal ontredderde verdediging van RKC. Jammer, zeer jammer van deze nederlaag, die onze goodwill een lelijke knauw heeft toege bracht, waar tegenover staat dat de spelers na rust, bij een 31 achterstand, alles gedaan hebben om het verloren terrein te her overen Met een beetje geluk was dit ook mogelijk geweest, j maar men had dan toch meer ge- kregen_dan men verdiende. Na het beginsignaal trok de Virtusploeg direct flink van leer, waarbij al direct te zien was dat de verdediging van RKC verre van safe was en diverse malen kwam het doel lelijk in 't nauw en alleen met kunst- en vlieg werk kon erger worden voorko men. Het was feitelijk tegen de verhouding in dat v. d. Aa met een goed schot RKC de leiding gaf, wat in een minimum van tijd genivelleerd werd door een tegengoal.. De Virtus-lui kregen toen pas voor goed de smaak te pakken, maar moesten toch op een blunder van Eekels wachten om 21 te maken. Met 'n fraai doelpunt werd het zelfs 31, bij welke stand het er lelijk voor de geelblauwen begon uit te zien. Gelukkig konden zij tot de rust de Zevenbergenaren het verdere scoren beletten. In de tweede helft werd scherp op winst gespeeld, maar Virtus verdedigde fel en gaf niet veel kansen weg. Toch slaagde Figee er in met een prima kopstoot de achterstand wat in te lopen, maar jammer genoeg werd ook dit weer teniet gedaan door een vierde doelpunt van Virtus. RKC bleef terugkomen, maar kon niet verder komen dan een zeer behoorlijke goal van Smit, die even later nog een geheide kans kreeg om gelijk te maken; zo kwam het einde van een wed strijd, die lang geen bevrediging heeft geschonken. Het 2e elftal zette de uitwed strijd tegen St. Michielsgestel in winst om door met 31 te win nen. Goed gedaan jongens. Het 3e en 4e elftal deelden bij de onderlinge wedstrijd de pun ten 44. R. W. B. Op een abnormaal en voor voetbal totaal ongeschikt terrein heeft RWB 1 een zwaar bevoch ten 13 zege behaald op 'n hard doch fair spelend elftal van De Schutters te Stampersgat. Vanaf de aftrap zette RWB 'n zeer hoog tempo in, wat resul teerde in 3 hoekschoppen in de eerste 5 minuten. De gebrilde goalie van De Schutters wist hier echter wel raad mee en ran selde alles uit zijn doel, totdat een misverstand tussen de links achter en de doelman hem nood lottig werd. Aanvoerder v. Beek was er als de kippen bij en kalm en beheerst liet hij 't éérste doel punt aantekenen. Fel vielen De Schutters aan om de achterstand teniet te doen, maar onze verde diging met aan het hoofd stopper Springer en rechtsachter Jan Bergmans gaf niet thuis. De kanthalfs van RWB werkten als paarden en verplaatsten het spel telkens naar De Schutterszijde en vooral de prima gegeven vrije schoppen van linkshalf Frans v. Delft stichtten vaak veel verwar ring in de verdediging van De Schutters, Tien minuten voor rust was het weer v. Beek, die er 20 van maakte, terwijl vlak voor rust een oerhard schot van dezelfde speler op sublieme wijze door de keeper der gastheren ge stopt werd. Ruststand 02. Een half uur na de rust vuur de een der Schuttersvoorwaart- sen een onschuldig schot af. Tot verwondering van iedereen viel deze bal in, de uiterste hoek van het doel zonder dat Jos er een hand naar uitstak. Maar RWB had het antwoord klaar en on middellijk daarna scoorde weer v. Beek uit een algemene aanval een fraai derde doelpunt, hier mede de stand op 13 brengend. Met deze stand kwam ook het einde. Bravo RWB-ers, prima werk. RWB 5 won de strijd tegen Berkdijk 2 met 32. A.s. zondag RWB tegen VES uit Ooudenbosch op het terrein aan de Floris V-laan alhier. SPRANG. Aalst—NEO 1—4. Hoopvol zag het er voor NEO na twee minuten spelen al niet meer uit, want toen had de links binnen van Aalst reeds een fout in de achterhoede afgestraft met een goed doelpunt. Toch bleek al spoedig dat dit doelpunt 'n goe de uitwerking had op de bezoe kers, die met man en macht be gonnen te werken om de gelijk maker te scoren. Bijzonder actief was de voorhoede en deze wist spoedig door goede combinaties de achterhoede van Aalst uit el kaar te halen. Na 10 minuten maakt de centervoor zich prach tig vrij en uit zijn afgemeten pass maakt de linksbinnen geen fout en schiet onhoudbaar in. Nu wordt er doorgestoten en de aan vallen van NEO blijven bijzonder gevaarlijk. Spoedig is het nu de linksbuiten die van de center voor een afgemeten pass ont vangt, waaruit hij met een oer hard schot de doelman van Aalst onhoudbaar passeert. Nog zijn de bezoekers niet tevreden, want vlak daarop zien wij een fraai schot van de rechtsbinnen, dat onder de kruising van paal en lat het veld weer in springt. Dit bleek echter uitstel van execu tie, want vlak daarop geeft de linksbuiten met een harde kop bal de doelman van Aalst geen kans, 31. Wel komt Aalst fel opzetten en speelt nu geheel op ae aanval, doch dit wordt hen spoedig noodlottig, als de NEÜ- rechtsachter ineens doorspeelt naar de centervoor. In 'n snelle rush stevent deze op het doel van Aalst af en met een feilloos schot jaagt hij nummer 4 in de touwen. Na de rust heeft NEO niet meer het spel laten zien wat wij gedacht hadden en met ver te ruggetrokken binnenspelers be steedde men meer aandacht aan de verdediging. Toch had de ver dediging van Aalst nog de groot ste moeite met de drie mans voorhoede van NEO, waarvan de centervoor wei bijzonder ac tief was, en hoewel de achter hoede van Neo beter speelde dan vobr de thee, wist de achterhoe de van Aalst toch nog enige zeer goede schoten te lossen. De NEÖ- doelinan toonde nu zijn klasse door op meesterlijke wijze zijn doel schoon te houden. De wedstrijd was in z'n geheel snel te noemen en NEO heeft in Aalst een zeer sportieve tegen stander in hun afdeling ontmoet. Scheidsrechter v. Hertum leidde tot ieders genoegen NEO 2—Good Luck 2 1—1. Onze reserves hebben het op eigen terrein niet verder dan een gelijk spel kunnen brengen, hoe wel, als de kansen beter waren benut, een overwinning binnen het bereik had gelegen. De eind stand was hier 11. NEO 3Good Luck 3 70. Het derde elftal had geen vol doende tegenstand aan Good Luck 3 en wist dan ook op haar sloffen met niet minder dan 7-0 te winnen. CAPELLE H. N. C. HNC bracht j.l. zaterdag een bezoek aan Kogelvangers in Willemstad. De wedstrijd werd echter na circa een half uur spe len gestaakt, doordat de keeper van HNC een onderbeen brak en naar het ziekénhuis in Raams- donksveer vervoerd moest wor den. Wij wensen hem een spoe dig^ herstel toe. De stand was 1-0 in 't voordeel van Kogelvangers. HNC 2 ontving BWR uit Roo sendaal. Het was voor rust een gelijk opgaande strijd. BWR wist een 20 voorsprong te nemen en behield deze tot de rust. Na de rust was het echter al HNC wat de klok sloeg, maar daar er wat roekeloos met de kansen werd omgesprongen, kwam men toch niet verder dan twee tref fers, waardoor het einde kwam met 22. HNC 3 wist een gelijk spel te hèhalen tegen ONI 2 uit 's-Gra- venmoer, n.I. 33. si VRIJH.-CAPELLE. ;;|Iet le elftal heeft zaterdag weer een lastige klip weten te omzeilen door NAC in eigen huis een 52 nederlaag te bezorgen. Het heeft er tot ver na de rust njet zo fraai bijgestaan, maar tenslotte moest het sterke spor tieve NAC zwichten voor het jongere, bruisende tempo van de gasten, hetgeen de gastheren ook volmondig bekenden (o.a. Can- jels). Het verloop van de wed strijd was als volgt: SSC trapt af tegen zon in en zit spoedig voor het doel van NAC, waar twee hoekschoppen worden genomen, maar deze le veren zowel over links als over rechts niets op. Dan gaat NAC op verkenning uit en komt en kele malen gevaarlijk over rechts voor het doel, maar het afweer geschut is daar in orde. Tocli neemt NAC onverwacht de lei ding met een harde schuiver in de uiterste hoek, 10. Dit is in de 22ste minuut maar SSC neemt dit niet en drie minuten later is het dan ook weer gelijk, 11 Direct daarna een goed schot van de midvoor, gevolgd door 'n dito van de linksbuiten, welke beide via een hoekschop worden algeslagen. Dan is het rust, die vooral de NAC-mannen zeer wel kom is. Na de rust rukt NAC direct weer op, maar na 8 minuten is het SSC dat een doelpunt scoort dat terecht wordt afgekeurd we gens buitenspel. Dan komen de gastheren weer terug en na 15 minuten spelen zij de achterhoe- ae uit positie en doelpunten op fraaie wijze. Zo is de stand 21 voor NAC. Zo duurt het lange tijd, want NAC is gaan verdedi gen en iedereen denkt al dat hel zo zal blijven, maar de gastheren blijken te veel van hun krachten te hebben gevergd en als 12 mi nuten voor het einde M. van der Schans een prachtig doelpunt laat aantekenen zijn de SSC-man- nen niet meer te houden, 22. Zelfs Dekkers, de oude rot, rukt mee naar voren en NAC gaat door de knieën en het vonnis wordt voltrokken. Met nog 6 mi nuten te spelen wordt een doel punt van A. v. d. Schans afge- jUr,4- Een minuut later maakt dezelfde speler weer een doel punt, gevolgd door doelpunten van M v.. d. Schans en G. v d Mast. Zodoende wordt dit slotof- lensief met zwaar geschut nog bekroond met een dik verdiende 52 overwinning. Dat was mooi werk mannen. Drie uitwedstrijden zijn nu ge speeld en drie mooie overwin ningen geboekt. Rest nog te ver melden dat de scheidsrechter niet was opgekomen, maar de bezoekers namen genoegen met een arbiter van NAC. Alle hulde aan deze heer, die prima en rus tig leidde. Het 2e elftal speelde tegen DEB 1 in Breda. Daar SSC 2 nog steeds speelt zonder een enkel lachje van Vrouwe Fortuna, Aan onze berichtgevers en adverteerders, Wij moeten nogmaals met klem aandringen om berichten, verslagen en ADVERTENTIES tijdig in te zenden. Wij zijn verplicht in de toekomst stipt vast te houden aan de tijd waarop de aanname van advertenties en berichten moet sluiten. Maandag en donderdag zullen die berichten en advertenties worden opgenomen die vóór 9 uur binnen zijn. Nadien wordt nog opgenomen in volgorde van binnenkomst zover er plaatsruimte is, Matrijzen moeten in elk geval vóór 9 uur binnen zijn. Wij moeten hieraan beslist vasthouden willen wij op tijd met afdrukken kunnen beginnen. De Administratie t 0 moest het de punten in Breda laten, hoewel toch zeker een ge lijk spel verdiend was. Maar vol houden mannen, want na regen komt zonneschijn. BERNDIJK. Berkdijk—VCW 6—2. Met een prachtige 62 over winning heeft Berkdijk dus een begin gemaakt met de competi tie Met vlotte combinaties en snelle aanvallen heeft Berkdijk VCW totaal overtroefd. Nu moet ook meteen gezegd zijn dat het vooral voor de rust de Wagen bergers niet erg meezat. Na de rust echter is de voorsprong van Berkdijk geen minuut in gevaar geweest. De wedstrijd is nog maar nau welijks begonnen of André Em mers en Sjel van Boxtel hebben beiden met een keihard schot de soliditeit van de VCW-doelman op cl_e proef gesteld. Slechts een hoekschop, die geen sukses op levert, is hiervan het resultaat. Meer sukses heeft Jan v. Wan- rooij, wanneer hij een ingooi even met zijn voet bewerkt en de bal met een hard schot onhoud baar in het doel deponeert, 10. Met verre schoten probeert VCW hierna de achterhoede van Berk dijk uit positie te spelen, maar het spel van Wagenberg blijft te doorzichtig. Toch krijgt de VCW midvoor een unieke kans om de gelijkmaker te scoren, doch zijn schot is juist enkele centimeters te hoog. Tien minuten voor rust krijgt Berkdijk een corner te nemen. Sjel v. Boxtel plaatst de bal hoog voor het doel en stelt André Em mers in de gelegenheid met een prachtige kopstoot de score te verhogen, 20. Direct na de rust is 't de links binnen van VCW, die met een afgemeten kogel de achterstand verkleint tot 21, maar nog in dezelfde minuut komt het ant woord van Berkdijk. Een vlotte combinatie wordt door G. Kern- meren keurig afgerond, 31. Een minuut later is het A. Koe nen die het publiek doet juichen 41. VCW zwoegt hard om nog een redelijk resultaat te behalen en zo gebeurt het dat in de 24ste minuut de rechtsbuiten, na slecht uittrappen van doelman Wage- makers, die toch een goede in druk maakte, de achterstand re duceert tot 42. Maar hiermee heeft VCW dan ook al haar kruit verschoten. Vijf minuten voor het einde is het G. Kemmeren die de stand op 52 brengt en in de allerlaatste minuut maakt André Emmers het halve dozijn vol, 62. Zo begon dus Berkdijk met 'n klinkende overwinning het nieu we seizoen, door welke overwin ning Berkdijk met goede moed deze competitie tegemoet kan zien. WASPIK. The White BoysWaspik 02. Blijkbaar door het schitteren de weer geïnspireerd, heeft Was pik zondagmiddag in haar uit wedstrijd tegen haar plaatselijke sportvrienden en rivalen The White Boys een partijtje voetbal weggegeven dat ons met de beste verwachtingen de rest van de competitie tegemoet doet gaan. Al was het aan de spelers tegen het einde van de wedstrijd wel te zien dat er niet intensief ge traind wordt, waardoor het uit houdingsvermogen niet groot genoeg is om een hele wedstrijd op volle toeren te draaien, in de eerste helft werd er soms aardig gecombineerd in de voorhoede, terwijl de achterhoede heeft ge toond niet zo heel gemakkelijk uit positie te zijn te spelen. Al kort na het beginsignaal weet Waspik door een doelpunt van midvoor Th. Smits de lei ding te nemen. AI was dit een doelpunt dat door een fout in de achterhoede van The White Boys en in feite dus een meevallertje voor Waspik, de kans werd toch benut. Nadien golfde het spel op en neer met beide ploegen om beurten in de aanval. Een uitge sproken overwicht van de een of de ander was er niet. Tot de rust toe wisten de bei de verdedigingen de zaak mees ter te blijven, zodat in de stand 01 voor de thee geen verande ring kwam. De tweede helft begon voor Waspik weer veelbelovend Am per 5 minuten was gespeeld toen A» Reuvers n.I. een tweede doel punt wist te scoren, waardoor de stand op 02 werd gebracht. Dit was een mooi doelpunt. De bal werd door Cor Schellekens vrijgespeeld en keurig doorgege ven aan Reuvers, die het vonnis voltrok. Na dit doelpunt kwam er een ommekeer in de strijd. The White Boys, kwam sterk op zetten om te proberen een gelijk spel uit het vuur te slepen. Er ontstonden bepaald hachelijke momenten voor het doel van Waspik. Maar bijna het gehele elftal trok zich op eigen speel- helft terug in de verdediging, waardoor het voor The White Boys onmogelijk bleek nog de eer te redden. AI bleven ook de uitvallen van Waspik niet zon der gevaar, een tegenpunt had White Boys zeker verdiend, ge zien het feit dat zij na de rust meer in de aanval is geweest. Hun voorhoede bleek echter niet tot de juiste afwerking m slaat te zijn. Niet altijd bleef zij daar echter ver vandaan, want Waspik mocht kort voor 't ein de van geluk spreken, toen zij bij een doelworsteling voor hei heiligdom van keeper Vermeulen door het oog van een naald kroop Laatstgenoemde kon een schot van een voorhoedespeler van The White Boys n.I. niet voldoende onder controle krij gen, maar de backs kwamen hem te hulp. Alles bij elkaar was het een pleizierige en sportieve wed strijd. DRUNEN. DVC 1Heusden 25. De eerste competitiewedstrijd van DVC 1 tegen Heusden 1 werd op eigen terrein voor DVC een nederlaag. Het was een strijd te gen een sterke ploeg waarbij men ook nog onfortuin had Voor de rust was Heusden iets in de meerderheid en in de 8ste minuut maakt de rechtsbuiten van Heusden 't eerste doelpunt. In de 12e minuut laat de DVC- keeper de bal los en het is de midvoor van Heusden die deze kans benut, 20. Het laatste kwartier voor de rust krijgen wij een gelijk op gaand spel te zien met gevaar lijke aanvallen van DVC. Na de rust start Drunen met een klein offensief. In de 15e minuut maakt de linksbuiten met een strak schot 21. Maar nog geen 2 minuten daarna weet Heusden uit een rechtstreekse corner de stand op 3—1 te 'bren gen. Weer enkele minuten later weet de midvoor uit een voorzet van rechts te doelpunten, 41 en het slot van deze doelpunten- reeks volgt als Heusden 'n twee de blunder van de DVC-keeper afstraft. DVC houdt kranig vol en weet in het laatste kwartier nog te doelpunten. Het was een fraaie strijd, die prima werd ge leid. HAARSTEEG. Wilhelmina 3Haarsteeg 15. Een beter spelend Haarsteeg heeft in de wedstrijd tegen Wil'- helmina 3 de volle buit binnen weten te halen. En wat meer zegtde overwinning is in het geheel niet geflatteerd. De gas ten speelden deze middag 'n zeer nuttige partij voetbal; vooral de gewijzigde voorhoede was zeer actief. Het samenspel was beter verzorgd en de geboden kansen werden zeer goed benut. Het onderling verband was bij de thuisclub zoek; de zeer slecht geplaatste ballen werden meest al een prooi van de zeer hard werkende Haarsteegspelers, die er kennelijk alles op hadden ge zet om de punten mee naar huis te nemen. Het overwicht dat Haarsteeg m het begin van de wedstrijd wist te verkrijgen, resulteerde al vrij spoedig in een doelpunt, dat door linksbuiten Junggeburth uit een voorzet van rechts werd gescoord De vrij ongevaarlijke aanvallen van de Bosschenaren konden door de defensie van Haarsteeg worden onderschept. Uit een- vrije trap, die door inid- half v. Oijen goed voor doel ge plaatst werd, was het Wim Walk die met een hard schot de stand op 02 wist te brengen. Met wederzijdse aanvallen, die ech ter geen gevaar opleverden, brak de rust aan. Na de hervatting waren de gastheren lange tijd in het of fensief; het doel van Haarsteeg kwam onder zware druk te staan en meermalen moest doelman Beekmans zijn talenten tonen om erger te voorkomen. Bij een dezer aanvallen maakte een der achterspelers van Haarsteeg in het beruchte gebied hands en de toegekende strafschop werd door de bosschenaren benut, 12. Hierna werd het meer een ge lijk opgaande strijd met de be zoekers het meest in de aanval. De midvoor van Haarsteeg slaag de er in zeer korte tijd in oin twee prachtige voorzetten feil loos af te werken, waardoor hij de stand op 14 bracht. Wilhel mina was toen 'n geslagen ploeg, de bezoekers trokken zich in de verdediging terug en wisten de voorsprong te handhaven. Een uitval van Haarsteeg bracht in de voorlaatste minuut nog suk-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6