r VIM maakt véél schoner! Vertegenwoordiger. MEISJES, H. A. v. d. POL Grotestraat 211-213 Uw vingertoppen coÜbmeRK ZOEKT EEN MEISJE Magazijnbediende MOEDERS, Jan van Dongen U voelt het met P. DE GRUYTER EN ZOON N.V. Zit-Slaapkamer Piet van Woensel LOIJKENS' Kledingbedrijf LOIJKENS' Kledingbedrijf SENSATIONEEL LUCHTSPEKTAKEL Stationsstraat 113 AFZONDERLIJKE VRIES-BOX J. STRENGE, WASPIK. - Tel. K 4168-254 schuimt en kón niet krassen iiillt Bij elke aankoop van 2 pakjes De Gruyter's Goudmerk of Roodmerk cacao DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1956 MEVROUW VERSCHUREN-BRANDS Kraanvenseweg 90 LOON OP ZAND voor dag of dag en nacht. GEVRAAGD liefst met enige kantoorervaring. DE ROOIJ-BOURGONJEN, WAALWIJK Laageinde 83 in onze ruime en moderne verpakkings. ateliers is nog plaats voor een aantal mede werksters. 's HERTOGENBOSCH. LUXE ARTIKELEN JOS BAKKERS - OLYMPIA AutorijLes? Autotechniek PHensen. Korte Driesen 2 WAALWIJK TEL. 2411 GLAS- en AARDEWERK DEMI'S, COATS, REGENJASSEN. Ook KINDERKLEDING. AUTO VKRHUUB Garage tod Oyen TE WAALWIJK Heden Vrijdag en Zaterdag a.s. om 8 uur 's avonds Zondag a.s. om 3 uur en 8 uur 's avonds. 21/2 uur sensatie-programma. DE ZAAK VAN is VERPLAATST van naar v./h. Woonhuis Notaris Schaap Televisie Stofzuigers Wasmachines Scheerapparaien Verlichting ene. Tel. 2168 2491 Stationsstraat 65 WAALWIJ K. van 200 Liter tegen een huurprijs van Fl. 60.per jaar. Radio GRONDIG GladSpiegelend schoon, van bodem tot bovenrand! Na een Vim-beurt zijn Uw pannen weer als nieuw. VLUG Vet en aanzetsel zijn spoorloos verdwenen... VEILIG Grondig, vlug èn... veilig. Het fijne Vim poeder kan onmogelijk krassen. Nog een reden om altijd Vim te nemen, in de gele bus. Goudmerk 100 Roodmerk 100 Roodmerk 200 Blauwmerk 100 Loon resp. f 80.tot f 90.per maand. Aanmelding schriftelijk. Reeds lang bestaande, goed ingevoerde Groot handel in fournituren en grondstoffen voor de schoenindustrie, zoekt Gegevens over opleiding, ervaring enz. graag onder No. 7791 aan het bureau van dit blad. GROOTHANDEL IN ROOKARTIKELEN. wij zorgen niet alleen voor de toekomst van Uw dochter als huisvrouw, door onze cursussen in naaien, koken, kinderverzorging enz. in bedrijfstijd, maar wij hebben ook uitstekende sociale voorzieningen, zoalsvrije uniformkle- ding, volledige reisvergoeding, enz. Bovendien betalen wij ook een zeer hoog loon. Aanmelden dagelijks van 9 tot 6 uur bij onze personeelsafdeling, Visstraat te 's Hertogenbosch. GEVRAAGD in Waalwgk of omgeving (liefst 2 kamers) Brieven onder no. 7789 aan het bureau van dit blad. Antoniusstr. 40 Waalwijk Verhuur zondEr Chaufeur Pres.Steynstr.19 WAALWIJK Antoniusparochie. Grotestraat 325 Tel. 2157 WAALWIJK W ASM ACHINEFABRIEK heeft elektr. wasmachines met lichte emaille-beschadigingen, gloednieuw met garantie f 145.- Desgewenst afbetaling. Cen. trifuges f 150.-. DepötVan Rijckevorse) van Kessellaan 68, 's-Hertogen- bosch. Tel. K 4100—4708. biedt U de meest duurzame kwaliteitsproducten in Costuums, Sport-combinaties Lederen kleding, Mantels, Japonnen, Rokken, Mantel-costuums, (jersey en Kamgaren) Blouses, enz. enz. Uitsluitend betere kwaliteit U kunt desgewenst de be taling prettig regelen zonder enige rente of kostenverhoging Komt U naar de zaak, of vraagt vrijblijvend vertegen woordiger bezoek. Korvelseweg 61 TILBURG Tel. 25667 11 cent per K.M, Grote Kerk 13 Tel. K 4108-393 VLIJMEN vanaf de toren van St. Jan Baptist naar het Vredesplein. DE GROOTSTE SENSATIE IN EUROPA VOOR DE EERSTE MAAL IN WAALWIJK Q GROND EN LUOHTVERTONING VAN 20 ARTISTEN. DE MAN ZONDER ZENUWEN op 45 meter hoge scheepsmast. LEVENDE BEREN OP DE KABEL 3 DUBBELE SALTO MET DE MOTOR OM DE KABEL AAN DE KERKTOREN. VOLWASSENEN F 1.— KINDEREN F 0.50 iTjrr/TL-TLfewrr^M^hi" i' A>É>ia«» m /(jruuVu^M'e'i* Bij de EERSTE LANGSTRAATSE VRIES- CENTRALE, bestaat gelegenheid tot het HUREN van een Hierin kunnen bewaard worden onder andere alle vleessoorten of hiervan bere ide producten, alle soorten wild en gevogelte, vis alsmede alle groenten, dit, wil zeggen, dat behalve de particulieren en landbouwers (huisslachtingen) ook slagers, comestibles zaken, poeliers en jagers van deze u.nieke gelegenheid gebruik kunnen maken. Daar de producten onbeperkt houdbaar zijn, hun natuurlijke smaak behouden, en geen vitaminen ver loren gaan, ook practisch geen werk medebrengt is dit de ideale conserveringsmethode, voor grote in stellingen, zoals kloosters, ziekenhuizen, hotels enz. Met het oog op beschikbare ruimten hadden wij Uw aanvrage gaarne tijdig binnen. Alle inlichtingen worden verstrekt door: vliegensvlug opgelost door 't actieve snel- schuim van Vim. es»

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9