'•"rtSk» BIMFOSTS Dameshakjes. véGé 1MB Uw tweede japon voor halve prijs!! BILJARTEN zoekt een betrekking CHEMISCH REINIGEN van vrijdag 7 december tot woensdag 12 dec. MANTELS 20% KORTING. 1 "Hout# ctcfc. VéGé-APPELMOES VéGé-EXTRA SIAM-RIJST Garage van Oyen DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 7 DECEMBER 1956 ZATERDAGVOETBAL. gsp. gw. vrl. 36 24 9 36 23 13 36 20 14 36 19 17 36 17 17 14 19 11 21 9 23 met ervaring Alle onderdelen GEMEENTE WASPIK. at\ever'»*9 prijie"- cuikls ABONNEMENTEN en ADVERTENTIES December is een drukke maand \Met een krachtig bord havermout als ontbijt, - kunnen groot en klein de kou weerstaan! VéGé-HAVERMOUT Maak ook eens een lekkere RIJSTSCHOTEL! Snel bereid, smakelijk en voedzaam mijn kruidenier! zult zien. M I R L O N pms 5 dagen een ran op onze japonnen. VHERTOGENBOSCH. Stencilwerk Lichtdrukken Fotocopieën WSum, Waalwijk OLYMPIA AutorijLes? Autotechniek? PHekisen. Korte Driesen 2 WAALV/IJKtel.4». [aamsdonk 3Be Ready 3 iVaspik 3Dussense Boys lussense Boys 2Waspik 2 3e klas 308. Jongen 3—WSC 5 WVC 2—Berkdijk 2 iVVC 3Berkdijk 3 jESK 4Uno Animo 3 iVhite Boys 3RWB 3 3e klas 3,19. J'SC 6Herptse Boys l\VB 5RWB 4 IKC 5Heusden 3 \ieuwkuijk 2RKDVC 5 'rogramma zaterdag 8 dec. 1956. WEST II. 4e klas D. .1 -iJLl lalburgThe Gunners iiinteloordGood Luck leenWijk prangAalst Zwaluwse BoysWoudrichem Zaterdagmiddagcompetitie. Ie klas. [hrislandiaNAC SmerdiekKogelvangers ONISeolto SSC '55—HNC 2e klas. I The Gunners 2WHS HNC 2Zwaluwse Boys 2 DEBSprang 2 Good Luck 2—SSC '55 2 i 3e klas B. PTT (T.)Good Luck 3 The Gunners 4ONI 2 BILJARTBOND WAALWIJK EN OMSTREKEN. Uitslagen en stand tot 7 dec. Hoofdklasse. HBS 1—KOT 1 4—4 Eendracht 1TOP 1 44 Keesje 1—WBC 1 8—0 TOP 1Keesje 1 62 gsp. gw. vrl. gl. pt. HBS 2 28 20 6 2 42 Keesje 32 20 11 2 41 TOP' 1 32 18 13 1 37 HBS 1 Eendracht 1 32 EOT 1 24 WBC 1 28 le klasse. 32 15 15 2 32 14 17 1 29 7 17 0 14 6 21 1 13 ENA 1—HBS 3 WBC 2Eendracht 2 EOT 2—Keesje 2« TOP 2—BVK 1 TOT 2 BVK 1 Keesje 2 WBC 2 HBS 3 TOP 2 ENA 1 36 32 2—6 6—2 4—4 4—4 gl. Pt. 1 49 0 46 2 42 0 38 2 36 3 31 0 22 0 18 0—8 4—4 0—8 Eendracht 1 32 2e klasse. HBS 4—KOT 3 EOT 4Keesje ENA 3—KNA 2 gsp. gw. vrl. gl. pt. EOT 3 36 27 9 0 54 HBS 4 36 19 16 1 39 KNA 2 28 18 9 1 37 KNA 3 32 13 19 0 26 Keesje 3 32 13 19 0 26 KOT'4 36 9 27 0 18 Voor maandag 10 december is ingelast de wedstrijd KNA 2 KNA 3. Vereniging KOT, denk er aan, [een twee wedstrijden laten spe len door een speler uit hetzelfde viertal. KNBB District Kaatsheuvel- De uitslkgen van de laatste wedstrijden waren In de 2e klas: HKS—KOT 2 4—4 KAS 2Nooit Volleerd 44 KTO 2HGL 2 4—4 Centrum 1Euphonia 2 80 In de 3e klas KAS 3—HKS 4 6—2 Centrum 2—HGL 3 0—8 Kooit Volleerd 2—HGL 4 4—4 In de eerste klas werd deze week wegens omstandigheden •iet gespeeld. Alleen werd een inhaalpartij gespeeld, waarin Bertus Dekkers van good old W. Kamp met 9.00 gem. een klin kende 80 zege voor zijn vier tal bewerkte. In de 2e klas prijkt deze week trots als een pauw al weer jezelfde Bart Jansen bovenaan, "aar deze week dan toch wel ®et de partij^van zijn leven. Met •en hoogste serie van 48 en een lem. van op de kop af 9.00 liet 'ij „kampioensdoder" Hanneke van der Velden ver achter zich. Eigenlijk moest toch een ander jok eens zoiets presteren, want •et wordt wel wat eentonig, Maar voor Bart kan niks anders gezegd worden als „nog meer •an zukke". .Verder was er nog ene „drie- pin" geweldig in vorm. Allereerst Kees Smit, die op ®e grote tafel bij Keesse en nog jetis tegen Keesse een bovenste «ste 5.00 gem. „bekwaanselde". Maar ook Thomas van Riel van HGL won zijn weddenschap, Jant hij zou beslist boven het oogste moyenne van Theo van «anrooij uitkomen. Maar Do- rus Netten liet zich zo maar niet ••men en vocht tot het aller laatste; hij verloor met slechts car. en een gem. van 5.04. BIM EN BAM EN DE WONDERBOOM. '"TT Bam zit met een zere voet; hij Kan niet met de picnic mee, Zit een sprookjesboek te lezen In een goed humeur O nee Van verdriet valt hij in slaap m Droomt dan dat hij vleugels heeft, Wanneer hij in het vriendelijk zonlicht Hoog boven de bergen zweeft. Och, de picnic is verregend Zie. die arme Bim daar staan, 't Water druipt hem uit z'n kleren Er zit geen droge draad meer aan Bam kijkt naar zijn arme vriendje En met een tevreden oog. Hij denkt: „Ik ben heel niet nat en Ik heb gevlogen, hoog en droog" Thomas noteerde precies 5.00 en een extra borreltje. In de 3e klas noteerde Theo van Wanrooij weer het hoogste moyenne, maar hij had het dit keer ontzettend moeilijk tegen een verbeten Jos v. d. Velden uit Loonopzand. Het buitengewoon gem. van 3.18 van Jos was toch iets te wei nig, want Theo noteerde meer een gem. van 3.40 en zorgde daarmee dat HGL 3 een klinken de ,80 overwinning behaalde en weer eens 2 punten uitliep op concurrent NAS 2. Deze week geen stand, maar wel een verdiend compliment voor 't Centrum 2, dat Euphonia 2 een klap bezorgde, die niet al leen een daalder waard bleek te zijn, maar een verlies van acht punten betekende voor Eupho nia 2. i - HAARSTEEG. In café M. Reuser had zater dagavond de huldigingswedstrijd plaats tussen de winnaar van het door de biljartclub DVK georga niseerde biijartconcours, n.l. een combinatie van Haarsteegs bes te spelers, en EEBC uit Elshout, die op de tweede plaats eindigde. De Haarsteegse combinatie was zeer goed op dreef en won met niet minder dan 232 caram boles. De kopman van Haarsteeg speelde z'n partij van 150 car. uit in 7 beurten met een alge meen gemiddelde van 20.4. Ook de andere spelers wisten hun te genstanders te overtroeven en wonnen met duidelijk verschil. DVK kan met trots terugzien op een goed geslaagd concours, dat vooral veel heeft bijgedragen om alhier het biljartspel op een nog hoger niveau te brengen. De onderlinge biljartcompeti tie werd in de afgelopen week voortgezet. De uitslagen waren 't Hoekje B't Hoekje C. Jo de Gouw- Th. v. Bokhoven 4360 J. de Laat-J. Meijs 6054 J. Keetels-P. Meijs 6021 H. Theunissen- T. Timmermans 6043 H. Kivits-A. Timmermans 6029 Uitslag 82 voor 't Hoekje B. Avanti BJuliana B. F. v. Oijen- H. van Bokhoven 6058 A. Scheij-C. v. d. Lee 6021 H. van Heijst- B. v. d. Heijden 6038 Jo de Vaan- Th. v. Liempde 6030 J. v. Oijen-T. Verhoeven 6059 Uitslag 100 voor Avanti B. DPLBDVKB. Joh. v. Bijnen-H. Willems 58—60 A. Treuren-Jos Koks 606Q N. Slegers-A. v. Helvoirt 5760 B. Kuis-Jac. Treuren 5860 T, Timmermans- W. v. Esch 60—44 Uitslag 73 voor DVKB. Door de in café J. Siegers ge vestigde biljartclub DPL zal in de maand december een groot concours worden georganiseerd; aan dit concours zijn tevens wedstrijden verbonden op de ba rak en met vogelpik. Met de wedstrijden is j.l. zaterdag en zondag reeds aangevangen. Ver schillende verenigingen hebben bereids hun medewerking toe gezegd. MODELEUR ln een middelgrote Dames schoenfabriek. Brieven onder no. 9869 aan het bureau van dit blad. Zjjn verkrijgbaar by H. SPEET WAALWIJK ■S li BEKENDMAKING. Het hoofd van het gemeentebestuur van WASPIK brengt ingevolge het bepaalde in artikel 36, 4e lid van de Woning wet ter openbare kennis, dat de Raad der gemeente Waspik in zrjne openbare vergadering van 30 november 1956 heeft besloten te bepalen, dat wordt voorbereid: a. de herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak b. de herziening van het partiële uitbreidingsplan voor Waspik-Beheden. Waspik, 3 december 1956. Het Hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, L. KUIJSTERS, l.b. i75- panlaKons Mantels, CosUiums ïoo- Service-Station van Adelberg WAALWIJK Stationsstraat 69 Het repareren van kleine damesschoenhakjes heeft de schoenhersteller dikwijls veel zorgen gekost. Immers door het zeer kleine draagvlak is het le deren hakje aan een geweldige slijtage onderhevig, hoewel zij steeds het beste leder daarvoor gebruiken. Thans is deze misère opgeheven, dank zij de Deze hakjes zjjn voorzien van een sierlijke metalen rand in zwart, brons en nikkel. Wat zijn de voordelen van die hakjes t 1. loopt er veel langer op. 2. Het randje rafelt niet en wordt dus niet scherp. 3. 17 loopt veel fijner als met een stootplaatje of kleine hoefjjzertjes in de hak en het getik is veel minder. Het hakje loopt niet uit en kan niet slippen. 4. n De Rimforts hakjes, die uit Engeland afkomstig zijn, worden daar reeds algemeen gedragen. Doch let U er opalleen RIMFORTS HAKJES zijn de beste Neemt U eens een proef bij onderstaande gediplo meerde schoenherstellers: Groot-Vlijmen Heusden, Herpt, Made, Kaatsheuvel, Raamsdonksveer, Veen, Waalwijk, Waalwijk, Waalwijk, C. van Buul, Wolput 113 Timmermans, Hoogstraat 5 J. van Huiten, B 30 J. Dirven, Nieuwstraat 54 A. Th. v. Wanroy, Leo XIII str. 27 P. de Jongh, Haven 4 T. Roza, Grotestraat H. v. d. Geld, Antoniusplein 73 T. Kelder, Poolsestraat 17 Th. Verdonk, Laageinde 105 a om bijkantoor ta KAATSHEUVEL en onze agenten In alle plaatian van de Langstraat nemen steeds gaarne ADVERTENTIES en ABONNEMENTEN aan Maak het U gemakkelijk Uw VéGé-kruidenier helpt U daarbij! Een 3U literpot van 75 voor 54 cent bij aankoop van een blik VéGé-ERWTEN met WORTELEN voor 85 cent Op beide artikelen 10°lo korting, dus in totaal 23 gratis geldzegelsl (Beide artikelen behoeven slechts te worden opgewarmd I) XAo O Per karton (500 g) 57 ct. met 11 gratis geldzegels Per pak (500 g) 53 ct. met 11 gratis geldzegels Per pak van 500 gram 69 cent met 14 gratis geldzegels Mirlon, bet sterke HT9 garen, voor sokken pj|iy waar U geen gat in Mirlon, voor sokken die niet slijten. vraagt U Mocht Uw winkelier geen Mirlon in voorraad hebben, t inlichtingen bij N.V. ter Hoeven, Postbus 103, Apeldoorn. mits van gelijke prijs of lager. Nu onze collectie japonnen haar hoogte punt bereikt heeft met nouveauté's uit WENEN, BERLIJN, LONDEN en BRUSSEL, menen wij onze attractieve reclame UW TWEEDE JAPON voor halve prijs, op geen geschikter moment te kunnen houden, gezien het succes van vorige jaren. Pro fiteer van de rustige morgenuren, onze verkoopstaf kan U dan volledige service geven. .qi De reclame omvat al onze japonnen en tri- cot-costuums, Keus uit 1500 stuks I Tijdens deze japonnenreclame op het domein voor de goedgeklede vrouw I Hogesteenweg 3 het domein voor de goedgeklede vrouw l het enige Rgksgediplomeerde bedrijf in de Langstraat. La*q«ind« 89 91. Tel. K 4160 nr. 3118 Verhuur zonder Chaufeur AUTO VERHUUR 11 cent per K M. Grote Kerk 13 VLIJMEN Tel. K 4108-394

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3