VIM aak» vé schoner een grote GOUDREEP de Gruyter JL, FLINKE JONGENS voelt het met Uw vingertopP®" slechts 10 cent N.V. Lederfabriek „DE KROON" HèhtUzemmt zpliggmvoorUMw i pmoom k$o2ppmwfyfo ...En Als U hou lochhtit..kijkt fan ook m tm BiïëïHdktiè ml't hnspohhlA! ppM. uimt en kan niet krassen „Ik was een Amerikaanse Spionne" „Een meisje in slecht gezelschap" MARCELINO, BROOD en WIJN. Studie Orgel. PERSONEEL voor alle afdelingen vette jonge hanen 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 7 DECEMBER 1956 4 Theater „MUSIS SACRUM" Bij elke aankoop van 2 pakjes De Gruyter's Super-, Tafel- of Fijnste margarine of 2 pakjes zuiver gesmolten vet Super margarine Fijnste margarine Extra margarine Tafelmargarine Zuiver gesm. vet WORDT VERWACHT, volgende week Herwonnen Levenskracht a) secretaresse b) steno-typistes c) boekhouders d) vrouwelijke en mannelijke kantoorkrachten Burg. v. d. Klokkenlaan 69 WAALWIJK vraagt ONGESCHOOLD RANI SCHOENFABRIEK - DRUNEN vraagt to Wwwi/k VOOR PROFITEER NU Wjj ruilen Uw oude machine in. GRONDIG Er is niets dat Uw tegels zó glanzend glad, zó stralend schoon maakt als juist Vim. VLUG Zelfs de hardnekkigste aanslag wordt in een ommezien weggebruist! Dat doet het zeld zaam actieve snelschuim van Vim. VEILIG Daarbij... Vim is zo veilig. U kunt er alles gerust aan toevertrouwen. Een reden temeer om altijd Vim te eisen, in de gele bus! WAALWIJK Telefoon 2274 Geldig van 5 t/m 11 December 1956 561205. HEBBEN EEN LANGERE LEVENSDUUR presenteert a.s. VRIJDAG en ZATERDAG om 8 uur ZONDAG om 0 en 8.30 uur Ann Dvorak, Gene Evans, Douglas Kennedy In Geen offer te groot, geen bevel te zwaar. Adembenemende belevenissen van Amerika's Mata Hari. 14 jaar. MAANDAG en WOENSDAG om 8 uur Denis O'Keefe en Colleen Gray In 'n Gevaarlijk verbaal in een gevaarlijke stad. Opwindend."" Opzichtig. Wispelturig. 18 jaar. Uitslag van de Loterij. 2800 2947 297 3 3020 3147 3225 3326 3425 3804 5494 5514 5518 5545 5630 5681 5733 5766 5773 5924 5999 6128 24447 24595 24603 24613 24730 25021 Er zijn in Waalwijk 1700loten geplaatst. Namens het comité hartelijk dank aan de kopers en ver kopers van de loten vnn de R.K. Vereniging tot bestrijding der tuberculose Herwonnen Levenskracht. De loten waarop prijzen ge vallen zijn kunnen gestuurd worden naar Herwonnen De- venskracht Utrecht Ouden oord 12 of ingeleverd worden bij J. C. Westenburger Cana- desestraat 19, Waalwijk. TE KOOP AANGEBODEN Poternestraat 9 GEERTRUIDENBERG P. de Gruyter en Zoon N.V. vraagt voor haar kantoren Vereist: Middelbaar onderwijs en praktische ervaring, ook in de moderne talen. Vereist: Minstens Mulo-diploma en vlot en accuraat in de Nederlandse taal. van 20 tot 35 jaar. Functie naar vakkundige bekwaamheid. vanaf 16 jaar. Vereist: Goed verstand en goede wil. Onze uitgebreide administratieve organisatie biedt voortdurend verbeteringskansen. Goede salariëring en zo nodig vergoeding van reiskosten. 's-Hertogenbosch, Orthenstraat 14 voor diverse werkzaamheden in ons ledermagazijn. Zich persoonlijk te melden bjj de afdeling Perso neelszaken. Aanmelden: Grotestraat 215, Drunen en Baardwijksestraat 33, Waalwijk naar P. v. d. WIEL Eindstraat 23 DRUNEN. Tel. 221 REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en.... goedkoper. H. KOLSTER, Minister Loeff- straat 4a, Tel. 2547, Waalwijk V.7l.lU.I»O.SV. Electrisch, ln koffer, rlngspoel, voor- en achter uit, zomen, watteren, stoppen enz., met gratis onderricht. F 277.contant of f52.)-12 maandelijkse termijnen van f20.90: Vraagt vrijblijvend prospectus of demonstratie LEWENSTEIN N.V. Kruisstraat 34, 's-HERTOGENBOSCH- Tel. 7172

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 4