tern yen oooc stad m stceek DE VOCHT's WONINGINRICHTING I t s n tan r.ninocr' LET OPÏ PLUIJMERTS VLEESBEDRIJF HUISHOUDSTER U IS VAN HARTE WELKOM! H. SPEET 7 Appelcarrées voor één gulden Uw adres voor MODERN en KLASSIEK interieur. Grotestrast 270 -- WAALWIJK -- Telefoon 2291 prima bijtuiger Geen grote uitgaven ineens LOIJKENS' Kledingbedrijf Schoenfabriek H. C. Schoenmakers WIM MUSTERS 1 PERS. BINNENVERING, 10 jaar garantie 52.50 2 PERS. BINNENVERING, 10 jaar garantie 77 50 DEKENS halfwollun gij zuivGr wollon kw3lit6it6n» speciale etalages een Dagmeisje EEN NET WINKELMEISJE EEN WERKSTER Televisie Antenne J. MAIBURG N.V. 1 Leerling-magazijnbediende 1 Stanzer auto teren rijden? Moonen-Muiders SCHOL TEN'S TEXTIEL voor het naderend Grote collectie DAMESJAPONNEN ST. NICOLAAS-AKTIE WAALWIJKSE MIDDENSTAND WAALWIJK. Notaris M. F. M. VAN GURP Geroutineerde Typiste. Wollen Heren- en Jongenshandschoenen Pracht gestreept flanel Herenpyama's alle maten KOOPJE VAN DE WEEK f 1.20 per kilo H. A. KLEIJN-TUMMERS Boterletter is wel lekker VITAMINE Drogisterij „De Pelikaan" KOOPJE VAN DE WEEK Puddingvorm met schotel f 2.75 ADEMA's VROOM A DREESH1AJVN DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 7 DECEMBER 1956 8 Voor direct gevraagd DE VOGELVRIEND kospt a-s. zondag van half 10 tot II uur Uitgeruide mankanaries, bastaards en manbastaardputters aan de hoogste prjjs Café L. LEIJTENS Uw huishoudgeld. DAMES- HEREN- en KINDERKLEDING ook LEDERKLEDING. Gedipl. Opticiën KAATSHEUVEL. KAPOKRUSSEN f 7.50 ALLE MERKEN INTERIEUR MATRASSEN o.a. EPEDA, OLGA, NORMA enz. Ook SCHUIMRUBBER, DUNLOPILLO en LATILIT m. onbeperkte garantie GEVRAAGD TE KOOP Dames l Met de komende Feest dagen een KEURIG KAPSEL. GEVRAAGD Bespreek NU TIÈDE WAVE COLD CASCADE „DE ECHO" UW BLAD Voor direct gevraagd in WOL en JERSEY. Grotestraat 175 W A A L W IJ K. Tel. 3055. (dus niet op 8 dec.) in zaal „THALIA" Waalwijk n.m. 2.30 uur. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIES GROTESTRAAT en HOEK BAARDWIJKSESTRAAT Fa. H. H. de Kort-Wingels „La Reine" Schoenfabriek te Waalwyk DANKBETUIGING N.V. Schoenfabriek v/h A. Pulles van Gerwen en Co. teWaalwyk Stationsstraat 129 WAALWIJK VRAAGT vanaf 2* 7S Deze week ZOUTE SNIJBONEN VERSE CHAMPIGNONS BANANEN Stationsstraat 18 - Waalwijk Tel. 2635 maar voor z'n gezondheid is het beter te nemen in een of andere vorm Stationsstraat 63 MARKT 3 WAALWIJK Kwaliteit is onze reklame BROOD - BANKETBAKKERIJ Stationsstraat 6 Tel. 3483 DEN BOSCH EINDHOVEN Alleen geldig 7 en 8 december} Chopped Ham, heerlijk broodbeleg, 100 gram Belegen kaas, volvet, pracht kwaliteit, 250 gram Carolina rijst, speciaal voor pap, 500 gram Tutti-Frutti, voordelige vervanging van groenten, 250 gram Cascade's, heerlijk koekje, 250 gram Romano's lekker snoepje met voortreffelijke vulling, 200 gram Voor winkeliers verkrijgbaar bij: Fa. A. de Rooy-Bourgonjen Laageinde 83 WAALWIJK om opgeleid te worden in de sngderg vogels brengen b(j Grotestraat 171 Waalwijk Wij brengen U een enorme sortering in alle Uitsluitend in het betere genre. BETALING: Kunt U prettig en discreet regelen - zonder verhoging van prijs - géén rente-berekening. Komt U eens geheel vrijblijvend onze collectie bewonderen. Op verzoek komt onze ver tegenwoordiger U ook gaarne aan huis bezoeken. Korvelseweg 61 TILBURG Tel. 25667 V. Hees wijkstraat 7 Kaatsheuvel VRIJDAG EN ZATERDAG EXTRA RECLAME door grote reorganisatie in ons bedrijf. Pracht Runderlappen 178 p. 500 gram Rosbief 238 p. 500 gram Filet 238 p. 500 gram Biefstuk 258 p. 500 gram Prima verse worst 158 p. 500 gram Als attractie 200 gram gekookte schouderham voor 98 cent Oosteinde 61 SPRANG-CAPELLE MEVR. RIJKEN, Hogevaart 82 Vrijhoeve-Capelle. GEVRAAGD en bij SCHRAAUWERS tegenover de Peperstr. Kaatsheuvel. voor kanaal 2 (België) en kanaal 4 (Nederland) Inclusief toebehoren. JAN DE ROOIJSTRAAT 3 WAALWIJK. Telefoon 2870 Pastorie Heusden Pastoor Kolsteren. voor de Kerstdagen PERMANENT St. Antonius- straat 88 Tel. 2819 WAALWIJK 3 fSpSQ Vakkundig door ons verzorgd. Permanent warm, tiède, cold- wave, watergolven.kleurspoe- lingen, verven, blonderen. Steeds het nieuwstevoor Uw coiffure. Daméskapsalon Fa. SCHILDERS Hoogelnde 10 WAALWIJK Telefoon 2716 Industrie- en Handelsonderneming WAALWIJK Aanmelden: Grotestraat 108, Waalwijk Na 19 uur: Grotestraat 108b, Waalwijk Wilt U vlug en goed dan naar AUTORIJSCHOOL Die geven les in modern materiaal en de verkeersvoor- schriften worden op de meest gemakkelijke en moderne wjjze duidelijk gemaakt. Voor Waalwijk: Stationsstraat 101 Tel. 3199 Voor LoonopzandHoge Steenweg 39 Tel. 266 Bergstraat 24 Tevens uitreiking van de nog niet afgehaalde prijzen van de trekking op 24 november. ons bijkantoor ta KAATSHEUVEL en om# agantan In alle plaataen van da Langitraat naman itaadi gaarne ADVERTENTIES en ABONNEMENTEN aan 04 diogjn Het gezamenlijk personeel van de betuigt hiermede z(jn hartelijke dank aan de direc tie voor het mooie St. Nicolaas pakket, dat zij mochten ontvangen. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan de directie van de voor de mooie St. Nicolaas-surpriie» Het Personeel

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8