DRUNEN N k VLIJMEN Sprang Waalwijkse en Langstraatse Courant SCHAATSWEDSTRIJDEN Sprang-Capelle Nieuwkuijk Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. De jongste van onze prinsessen, H-K.H. Prinses Marijke, die a.s. woensdag 12 jaar wordt. Foto: M. C. Meijboom. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Consultatie Wit-Gele Kruis. Wegens omstandigheden zal op dins dag 17 februari geen consultatie worden gegeven voor zuigelingen. Het consultatie-bureau is wel ge opend op dinsdag 24 februari a.s. :!5 Sprang CapeBBe Haarsteeg Tafeltennis-nieuws. Afgelopen weekend zetten TTVD 1 en TTVD 2 hun zegetochten weer voort. De uitslagen zijn: TTVD 3—TTVD 2 0—10 TTVD 1—JVC 8 10—0 Jeep 2—TTVD 4 10—0 Er zijn bij TTVD nog steeds drie teams ongeslagen; het zijn TTVD 1, TTVD 2 en het jeugdteam. K.V.P. In het kader van de algemene ver- kiezings-actie van de K.V.P. zal a.s. vrijdag in de Hoge Braken een pro- paganda-avond worden gehouden. Op deze avond, waarvoor o.a. ook aan de besturen der standsorganisa ties en vele anderen speciale uitno digingen zijn gezonden, worden ook vooral verwacht de propagandisten van de K.V.P., die deze avond in structies zullen ontvangen voor de te houden landelijke leden-wer vingsactie op 3 maart a.s. Speciale instructies zullen die avond o.a. worden gegeven aangaande 't stem men met volmacht. Ook zullen en kele prominente voormannen van de K.V.P. het woord voeren. Aanvang 8 uur in de Hoge Braken. Een goede opkomst wordt verwacht. R.K. Werknemende middenstand. Voor de leden van de r.k. werk nemende middenstand zal heden avond in hotel Ter Hunen Jan Glis- senaar komen vertellen over zijn reis naar Tunesië, Libye en Egypte. Deze reis maakte Jan Glissenaar in 1957 per jeep met Peter Pennarts. aantal nieuwe boeken aangekregen. De bibliotheek is geopend op zondag van 11.30 tot 12 uur; ;op woensdag van 7.30 tot 8 uur en 's woensdags middags van 2 tot 2.30 uur voor de jeugd. Agenda. Maandag 16 februari: 7.30 uur: trainen TTVD, Grotestraat nr. 8, Drunen; 8 uur: r.k. Werknemende midden stand, Ter Hunen; 8 uur: vriendschappelijke ontmoe ting Steeds HogerNieuwkuijk, ca fé v. d. Geit. Dinsdag 17 februari: 7 uur: trainen DVC-senioren; 8 uur: vriendschappel ke ontmoe ting schieten B.O.S.Reserve Rijks politie, zaal café Elshout; 8 uur: clubavond O.O.S., café v. d. Geit; 8 uur: voordrachtavond door Wim Barry, voor de Culturele Kring, in de Hoge Braken Woensdag 18 februari: 7 uur: Jiu-Jitsu, café Klerks; 7.30 uur: bibliotheek, Hoge Eraken; 8 uur: Nachten van Cabiria, 18 jaar, Hoge Braken; 8 uur: clubavond' O.O.O., café Els- hout; 8 uur: clubavond „Prins Bernhard" hotel Royal; Klasse B: Poedelvrees - Arendje 2-6 Klasse C: OBK - Zaltbommel 4-4 Klasse D: OBK 2 - DVS 3 2-6 Excelsior I - OBK 3 6-2 Valkenhof 2 - Poedelvrees 2 2-6 Klasse E: Poedelvrees 3 - Wapen van Vught 4-4 Stand Klasse B: DVS 13 7 5 1 19 65-39 Paternoster 13 7 4 2 18 67-37 Arendje 13 5 7 1 17 59-45 St. Joris 12 4 6 2 14 53-43 DES 13 5 3 5 i3 54-50 H. v. Brab. 13 4 5 4 13 51-53 Valkenhof 13 4 •3 6 11 50-54 Alt. Cadre 12 2 4 6 8 38-58 Poedelvrees 13 1 6 6 8 38-66 't Centrum 13 1 4 8 6 35-69 Klasse C I.uk raak 16 9 7 0 25 91-37 OBK 16 11 3 2 25 85-43 Limburgia 16 8 7 1 23 79-49 Z.bommel 16 9 4 3 22 81-47 W. v Vught 16 8 5 3 21 81-47 KI. Hut 15 8 4 3 20 74-46 Arendje 2 16 7 4 5 18 71-57 DVS 2 16 5 5 6 15 66-62 Schuttersh. 16 4 3 9 11 51-77 St. Joris 16 2 4 10 8 48-79 Z.bomm. 2 15 2 2 11 6 35-85 Gouden Kr 16 0 0 16 0 5-123 Klasse D Schuttershof 2 H. v. Brab. 2 DVS 3 Limburgia Poedelvr. 2 Excelsior Alt. Cadre Paternoster OBK 2 OBK3 't Centrum 2 Vnllr*»r*Kr\f 9 16 12 16 12 16 10 16 8 16 4 8 16 3 10 16 16 16 16 16 1 IR 9 7 6 6 4 7 8 9 1 1 27 92 - 36 27 90 - 38 24, 82-46 21 80-48 16 65 - 63 16 61-67 15 62-66 12 59 -6£ 12 56-72 10 48-8C 9 44-84 7 9C a*: DE ECHO m HET ZUIDEN 82e JAARGANG No. 14 Abonnement: 22 cent per week; i 3.1 franco p.p. per .V», -taal 2.85 Gironummer 50798 Advertentieprijs: lOcent -t m.ia. Contract-advertenties: speciaa. 'ar "t K TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHl Klasse B: Poedelvrees - Arendje 2-6 Klasse C: OBK - Zaltbommel 4-4 Klasse D: OBK 2 - DVS 3 2-6 Arendje 4 16 7 2 7 16 64-64 H. v. Brab. 3 16 4 3 9 11 53-79 DVS 4 16 4 2 10 10 46-83 CWWrtViiWVi'i iVi'i i' .vumt'iu - VN -V MAANDAG 16 FEBRUARI 1959 Bibliotheek. De r.k. bibliotheek, die de laatste tijd verschillende reorganisaties heeft ondergaan, heeft een groot PRIJSUITREIKING VAN CARNAVAL. Zaterdag 14 febr. werd in café H. Lam- mers de prijsuitreiking gehouden van de groepenwedstrijd en tevens de extra prijzen. Ter opluistering waren present de Vagebon den uit Den Bosch; dit orkest werd harte lijk verwelkomd en bracht er de carnaval- stemming weer flink in. De voorzitter van de carnaval de heer M. Berkelmans, bracht dank voor de grote op komst van de groepen en dankte voor het slagen van de carnaval door hun grote me dewerking. De optocht is geslaagd en zal het het volgend jaar zeker nog uitgebrei der zijn. Ook de groepen hebben zich weer van hun goede zijde laten zien en hebben de belangsstellendeen weer iets moois aan geboden. Hierna sprak Prins Carna val, dankte voor het goede verloop en het deed hem groot genoegen dat de sterke arm niet op heeft hoeven te treden, alles is netjes verlopen. Hierna bekendmaking extra prijzen. Prijs H. Lammers, f 15 voor de eerste prijs van dinsdag, De Clowns van carnaval. F 10 voor de laatste prijs, behaald door Met muziek door het leven. Extra beker optocht café Gezelligheid, met de eerste prijs en tevens eerste prijs dinsdag voor doe Clowns van carnaval. Beker voor maandag werd behaald door de Tierelantijnen met de eerste prijs. Gemeenteprijs voor de groep die bei de avonden de meeste punten behaalden, de Parels van Carnaval met 1384 pnt. Extra prijs, beker, voor de groep die de minste punten behaalde in beide avonden, geschonken door C. de Gouw behaald met Met muziek door het leven. Door een groepsleider was een voorstel ingediend om een oud-carnavalvierder de leider van de groep de Leeuwerikken, die reeds enkele maanden in Berg en Bos ver toeft een kleine verrassing aan te bieden. Dit werd door de groepsleiders gezamen lijk gesteund en werd besloten een klein radiootje te kopen. De raad van Elf besloot het tekort bij te leggen. Hierna stelde de Prins voor om alle groepen nog eens het nummer van een van beide avonden voor te dragen, wat spontaan werd gedaan. Het ging er echt gezellig naar toe en het slui tingsuur kwam weer te vroeg. IJSPRET. Van het weinige ijs dat er in Vlijmen te vinden was werd zaterdag en zondag nog druk gebruik gemaakt. Het tekort aan een ijsbaan wordt dan sterk gevoeld, die met kleine kosten toch zeker wel gemaakt moet kunnen worden. Wie neemt het initiatief? UITVOERING. De Toneelvereniging van de Jonge Boe ren, in samenwerking met de R.K. jonge Boerinnen, presenteerde in het patronaat 'n toneelspel in drie bedrijven Eddie kon niet blijven, van Michel Boere en Jan Grosveld. Regie Jo Schoonen. Decor Marie Meesters. Het boeiend stuk werd voortreffelijk ge speeld. Bij de dames moet zeker eerst ge noemd worden mej. Jo van Kuijk met de rol Coba Verboom, weduwe; haar spel was vlot te noemen; eveneens Annie Mommer- steeg met de rol Martha. Deze speelde zeer voortreffelijk, evenals Annie Pijnenburg en Jeanne v. d. Brandt met de rol Lucie Kroes 8 uur: clubavond „Nooit Gedacht", café v. d. Geit; 8 uur: clubavond D.V.P., café Klerks Donderdag 19 februari: 7 uur: trainen DVC-junioren; 7.30 uur: trainen TTVD, Grotestr. 8; 8 uur: bijeenkomst K.A.V., zaal café Elshout; 8 uur: repetitie „Cantabile", café Elshout. en laatstgenoemde zr. de Rooij, verpleeg ster en Annie Boom met de rol Rita. Deze rollen werden zeer goed gespeeld. De heren zou men in een adem kunnen noemen. Ant. Kiviets met de "rol Sjoerd; Henk Mommersteeg met de rol Eddie en Hub Klerx met de rol Barend; Fr. v. Bok hoven met de rol dokter; Bas v. Heivoort met de rol de Groot, postbode; allen speel den zeer vlot en zorgden mede voor het goede geheel, het was een spannend stuk, dat zeer goed werd gespeeld. Dank werd gebracht na afloop aan de regisseur Jo Schoonen voor de grote opoffering, evenals aan Marie Meesters voor het prachtig de cor. COMITÉ OUDEN VAN DAGEN. Op zondag 22 febr. 1959 organiseert 't comité Ouden van Dagen, bij voldoende deelname een rikconcours in Hotel Prinsen te Vlijmen. (Rikkers)ters) komt naar Hotel Prinsen te Vlijmen. U kunt daar uw hoog ste troef uitspelen en waardevolle prijzen winnen. De netto opbrengst is voor de Ou den van dagen. De aanvang is 7 uur n.m. Inschrijvingsbiljetten zijn aan de zaal verkrijgbaar tussen 6 en 7 uur. GOUDEN BRUILOFT. Heden, maandag 16 febr., viert het echt paar G. van Stokkum-Boom zijn gouden huwelijksfeest. Dit feest zal in familiekring gevierd worden, Maar zeker zal het die dag het nog krasse paar aan belangstelling niet ontbreken. CARNAVAL OP BANDREKORDER. Zaterdag 14 en zondag 15 febr. werd in café van Beijnen de carnaval op de Band recorder afgedraaid. De groepen werden in de gelegenheid gesteld zichzelf te horen. Hiervan werd druk gebruik gemaakt. BURGERLIJKE STAND over januari 1959. Geboren Egidius L M zv J v Heist-v Bokhoven - Adriënne P E dv M Branten- Mommersteeg - Caspar P E dv Th v d Brandt-Brok - Johanna M dv J v Loon-v Drunen - Gerardus J zv J v Asseldonk- Boom - Maria J dv J v Tuyl-v Kuijk - Guido W A zv P Verdonk-v d Heijden - Wouthera W M dv A Schapendonk-van Gestel - Petrus A M zv A v Beurdcn- Bruijsters - Albert J M zv J v d Gricndt- Pangkey. Overleden Anna M v d Aa 80 j wed J Samuels - Katharina M Geers 88 j wed M v d Griendt - Norbertus v d Heijden 88 j wedn C de Bont - Johannes Koks 86 j wedn J v Overdijk - Marinus Fitters 55 j echtg A de Laat - Johannes B A Gre- goor 61 j - Engelina Naafs 24 j. Huwelijken Martinus C Verbaarschot 25 j en Helena J v Oosterhout 23 j - Leo- nardus C v d Wiel 23 j en Catharina A v d Heijden 22 j - Theodorus L de Brou wer 32 j en Lamberta J Spooren 27 j - Marius P Mommersteeg 30 j en Johanna C M v d Wiel 29 j - Hendrikus J v Osch 25 j en Henrica E v d Graaf 22 j. BILJARTEN. Uitslag en standenlijsten van de Biljart verenigingen Den Bosch en Omstreken. 1 26 86 - 42 2 24 89 - 39 3 23 90 - 38 3 23 86 - 42 4 22 79-49 3 17 66-62 C. de Wilt uit Herpt en lid van de alhier bestaande hardrijdersvereniging aap Eden won na een spannende strijd de 10 km race. Dolgelukkig stond gistermiddag te ca. 5 uur de bekende schaatsenrijder C. de Wilt uit het naburige Herpt aan de jurytent om uit handen van de voorzitter van de Haar- steegse IJsclub de verdiende beker en de bloemen in ontvangst te nemen. En ieder een gunde van ganser harte deze sympa thieke rijder de lauweren, want even voor dien had hij het gepresteerd om op het laatste rechte eind van de de prachtige 500 m baan een zeer sterk veld rijders achter zich te laten en als eerste de eindstreep te passeren. Een unieke prestatie, want in zijn nabij heid waren verschillende rijders van naam, waarvan wij slechts noemen, het oud-lid van de kernploeg van deKNSB, Doetsch uit Loosdrecht, verder de winnaars van de Friese Elfstedentocht J. v. d. Hoorn en P. Keizer, die helemaal uit Ter Aar in Zuid- Holland waren overgekomen om alhier te starten; de oud Brabants kampioen onze dorpsgenoot W. v. d. Berk en verder een aantal jeugdige rijders, vooral uit eigen plaats die in de slotfase van deze grote strijd het presteerden om in dezelfde tijd de eindstreep te passeren. Deze prachtige eindstrijd vormde de climax van de lange- baan-wedstrijden, die zondagmiddag alhier op het Oude Maasje door de IJsclub Haar steeg in samenwerking met de hardrijders vereniging Jaap Eden werden georgani seerd. Uit de grote deelname viel af te leiden dat de leden van de zo juist genoemde hardrijdersvereniging, die in de afgelopen week op verschillende plaatsen in ons land met groot succes aan wedstrijden hebben deelgenomen, zeer veel goodwill hebben gekweekt. Uit alle delen van het land wa ren zeer bekende rijders naar hier geko men om een gooi te doen naar de fraaie prijzen, want niet alleen uit Ter Aar en Loosdrecht waren ze gekomen, ook uit Willemstad, Breda, Tilburg, Boxtel, Gor- kum, Vught en omliggende plaatsen schre ven rijders in toen het uur van vertrek was gekomen. Maar niet alleen de deelname was groot, ook de publieke belangstelling voor dit schaatsevenement was enorm; naar schatting waren circa 3000 personen aan wezig, deels om een baantje te maken, maar ook om als toeschouwer de wed strijden gade te slaan. Het is dan ook een schaatsevenement geworden dat dank zij de prachtige baan en een keurige organisatie in alle opzichten schitterend is geslaagd. Het verloop. Te circa 2 uur werden de wedstrijden door de voorzitter van de IJsclub de heer A. van Engelen geopend. Hij riep alle deel nemers die zich aan de startplaats hadden verzameld een hartelijk welkom toe. Daar naast begroette hij burgemeester Hoefnagel van Groot-Vlijmen, waaronder ook Haar steeg ressorteert, die geheel onverwachts, in gezelschap van de beide wethouders Vorstenbosch en Hornman, was gekomen om het startsein te geven. De wedstrijden werden verreden in series van 10 km, waar van de drie eerstaankomende in de finale werden geplaatst. In de eerste serie startten onze dorps genoten W. v. d. Berk en A. v. Zon, Doetsch, Damen, v. d. Braak en Prosman. Er ontspon zich direct een zeer spannende strijd en aan het slot wisten v. d. Berk,. Doetsch en Prosman een ruime voorsprong Limburgia 3 16 2 5 9 9 44-84 Alt. Cadre 3 16 1 3 12 5 30-98 Luk Raak 2 16 0 4 12 4 30-98 OBK I heeft in klasse C mede de leiding; Poedelvrees 3 in klasse E. GROTE WINTERUITVOERING. De harmonie De Eendracht gaf zondag j.l. in de zaal van Baardwijk een grote uitvoering. De muzieknummers werden on der leiding van de directeur de heer Moors uit Vlijmen, zeer verdienstelijk ten gehore gebracht en oogstten bij het publiek tel kens luide bijval. Voor 't eerst trad ook op de jeugdhar- monie die onder leiding van de heer J. v. Loon groot succes had. Door de toneelvereniging uit deze vereni ging werd opgevoerd het toneelspel: „n Dui vel die op 't lest nog in de hemel kwam". Het voor 't voetlicht brengen van dit stu'; werd een enorm succes. De harmonie heeft aan velen wederom een genoegelijke avond verschaft. BOERINNENBOND. De boerinnenbond hield in café De Ster haar algemene jaarvergadering. Na ope ning door de voorzitster mej. Mien Pijnen burg. met een woord van welkom in 't bij zonder tot de spreker van deze avond, de weleerw. pater v, Mierlo, gaf de secretares se, mej. M. de Gouw, het jaar- en kas- vers'ag. De weleerw. pater van Mierlo hield hierna een spreekbeurt over het leven in de Missie van Afrika. Ten bate dezer Missie hield men hierna een verloting. Het aftredende bestuurslid mej. P. Mostermans werd herkozen, ter wijl wegens bedanken van mej. M. de Gouw als secretaresse in haar plaats werd gekozen mej. A. de Gouw. CULTURELE AVOND. Op zondag 22 febr. a.s. is door de Cul turele vereniging op Mariënkroon een cul turele avond georganiseerd van zang en declamatie, Dit belooft voor vele een in teressante avond te worden. te nemen, waardoor zij van een pulaats in de finale verzekerd waren. In de tweede serie kwam uit de Wilt, Maas, v. Bladel, v, Gent, Coehorst en Ke tels; ook deze rijdes deden voor de ande ren niet onder, in een hoog tempo werden de 20 ronden afgelegd en hier wisten zich te plaatsen de Wilt, Maas v v. Gent. Gezien de lange duur en de grote deel name werden de derde en vierde serie sa mengevoegd, waarvan er zes de finale kon den bereiken. In deze serie waarin de groot ste kanshebbers zaten, zoals v. d. Hoorn en P. Keizer, ging het er uitermate spannend naar toe. Ook hier vielen de zwakkeren af en verhoogden de favorieten het tempo. Uitstekend reden ook onze dorpsgenoten W. v. Heijst en de gebroeders P. en J. xan Heeswijk; onversaagd volgden zij het hoge tempo dat hen vooral door P. Keizer werd opgelegd, tot grote vreugde van al wat Haarsteeg was bereikten zij alle drie de finale. Na een kwartier te hebben gerust kwa men voor de beslissende finale die even eens ging over 10 km de volgende rijders aan de start. Onze dorpsgenoten W. v. d. Bosch, W. van Heijst, P. van Heeswijk en J. van Flees- wijk, J. Keizer en J. v. d. Hoorn uit Ter Aar, de Wilt Herpt, Maas Gorkum, v. Gent Willemstad en de, Ruyter ^reda. In deze finale gaven de rijders elkaar zeer weinig toe, vanwege het zeer hoge tempo werd iedere uitlooppoging verijdeld en moest de laatste ronde de beslissing brengen. Na een machtige eindsprint schoof de Wilt uit Herpt als eerste over de eind- streep en kon daarmede een fraaie over- winning op z'n naam schrijven. I Huldiging. Direct na afloop van deze wedstrijden werd overgegaan tot het uitreiken van de prijzen. Maar alvorens de voorzitter van de organiserende vereniging de prijzen en de premies aan de winnaars overhandigde, dankte hij de diverse rijders voor hun deel name en de getoonde sportiviteit. Verder dankte hij burgemeester en wethouders voor hun aanwezigheid, de gemeentelijke politie die voor een keurige afzetting zorg droeg, de EHBO alhier voor hun bereid willigheid om bij eventuele ongevallen di rect hulp te verlenen, de commissarissen die de politie terzijde hebben gestaan en i het publiek voor de getoonde belangstel- ling. Hierna feliciteerde de heer A. van Engelen de winnaar met het behaalde suc ces en overhandigde hem de fraaie beker en een bos bloemen, waarmee hij onder grote belangstelling een ereronde reed. Ook de andere negen rijders ontvingen een fraai aandenken; ook de premies die beschikbaar waren gesteld en waarvoor de voorzitter de schenkers hartelijk dank bracht, werden hierna aan de winnaar over handigd. Het was in z'n geheel een eve nement dat dank zij de ideale weersom- sandigheden en een keurige organisatie, een mooie reclame is geweest voor deze mooie tak van sport. De einduitslag was als volgt 1 C. de Wilt Herpt: 2 J. v. d. Hoorn Ter Aar; 3 W. van Heijst Haarsteeg; 4 A. Doetesch Loosdrecht; 5 Jo v. Heeswijk Haarsteeg; 6 W. v. d. Broek Haarsteeg; 7 A. v. Gent Willemstad; 8 J. Prosman Willemstad; 9 de Ruyter Breda; 10 P. Keizer Ter Aar. HAARSTEEG. JAARVERGADERING. Op donderdag 19 febr. a.s. zal de R.K. J. B. alhier in café J. Siegers haar jaaver- gadering houden over het afgelopen boek jaar. Tijdens deze vergadering zullen na afwerking van de huishoudelijke agenda verschillende punten aan de orde komen, die werden besproken op de kringverga dering die verleden week eveneens in café Siegers werd gehouden. Om wat meer over deze kringvergade ring te weten te komen, worden de leden verzocht donderdagavond aanwezig te wil len zijn. In café W. v. d. Loo had zondagavond ZANGAVOND. Vanwege de Bijbel-Kiosk-Vereniging te Amsterdam werd j.l. vrijdagavond in de Ned. Herv. Kerk alhier, onder het motto „Ja, 'k geloof en dadrom zing ik", een in terkerkelijke zanagavond georganiseerd, met medewerking van de bekende bariton zanger Kees Deenik en de plaatselijke Chr. Gemengde Zangverenigingen Excelsior en Looft den Heer. Voor deze bijzondere avond bestond zeer veel belangstelling, ook van buiten Sprang; het ruime kerkgebouw was vrijwel geheel bezet. De bijeenkomst stond onder leiding van Ds. P. J. Bos, Ned. Herv. predikant al hier, die de samenkomst opende en voor ging in gebed na samenzang van Ps. 150. Onder leiding van haar directeur de heer P. Christ uit Tilburg voerde de Chr. Gem. Zangver. Looft den Heer vervolgens uit Vertrouwen, Jubelzang en Hymne. De ba riton-zanger Kees Deenik zong daarna en kele geestelijke liederen met begeleiding op het kerkorgel door de heer v. Tilburg, or ganist te Gorinchem, die deze avond het prachtige kerkorgel op meesterlijke wijze bespeelde. Ds. W. B. van der Meulen, Geref. pre dikant alhier, las 2 Tim. 2 1 - 13 en ver zorgde daarna een korte meditatie naar aanleiding van het Schriftwoord: „Maar Gods Woord is niet gebonden". Na samenzang van Ps. 138, sprak de propagandist van de Bijbel-Kiosk-Vereni ging de heer Bekker over Wat wil de B. K. V.? Spreker vertelde dat de B.K.V., in opdracht van Jezus Christus, Zijn laatste wilsbeschikking wenst uit te voeren, door Zijn getuigen te zijn en alzo de kerken bij te staan bij de evangelie-verkondiging. De B.K.V. doet dit door kiosken met evangeli satie en lectuurverspreiding in grote ste den en vakantiecentra. De B.K.V. wil dus niet anders dan het evangelie brengen. Spr. wekte op deze arbeid te steunen ver schillende aanwezigen gaven zich tijdens de samenkomst op als donateur der B.K.V. De heer Kees Deenik zong hierna een tweetal negro-spirituals, waarbij hij voor af een toelichting gaf. De Chr. Gemengde Zangvereniging Ex celsior zong onder leiding van dirigent Jac. Groen uit Heusden Psalm 146, Boven de Starren en Achter Hem aan. Tot slot volgde onder leiding van dhr. Kees Deenik nog samenzang; de heer Dee nik wekte krachtig op vooral in deze tijd thuis meer geestelijke liederen te zingen en daarvoor de knop van de radio maar eens om te draaien, wat z.i. zeker veel bevre diging zal geven. de uitreiking plaats van de prijzen die door de diverse groepen tijdens de laatste car navalsdagen waren verdient. De voorzitter van het comité dankte bij deze gelegenheid de groepen voor hun deelname en voor het feit dat zij over het algemeen genomen zich met de beslissing van de juryleden hadden kunnen verenigen. Hij riep alle deelnemers voor het volgend jaar een tot weerzien toe waarna hij aan de resp. lei ders de gewonnen geldprijzen overhandig de, In café Reuzcr waren zondagavond via de geluidsband de diverse carnavalsgroe pen nog eens voor iedereen te beluisteren. Ook van deze gelegenheid om zich zelf en ook anderen nog eens te horen werd een druk gebruik gemaakt. Nadat Ds. Bos in dankgebed was voor gegaan, werden gezamenlijk nog enkele ver zen van Psalm 118 gezongen. JONG EXCELSIOR. De meisjes van het jeugdkoor en kinder koor Jong Excelsior werd j.l. donderdag avond een feestavond aangeboden. De jeug dige zangeresjes werden ruimschoots ont haald op gebak en versnaperingen. De avond werd gevuld met zang en voordracht. Het ligt in de bedoeling in de a.s. zomer de zangeresjes weer een uitstapje aan te bie den, terwijl ook weer aan een jeugdcon- cours zal worden deelgenomen. IJSWEDSTRIJDEN. Het kampioenschap van de Langstraat werd behaald door de bekende Dusscnse schaats- rijder Antoon Verhoeven. De ijsclub 't Eendennest hield j.l. zater dag op haar banen grote ijswedstrijden, met als inzet het kampioenschap van de Lang straat. Aan deze wedstrijden namen o.m. deel onze plaatsgenoten de gebr. Versteeg alsmede de alom bekende Dusscnse schaats- rijder Antoon Verhoeven. De wedstrijden namen een aanvang met de 1500 m. Voor dit onderdeel hadden 11 rijders ingeschreven. Als eerste startte op dit nummer onze plaatsgenoot de heer Ver steeg. Zijn tijd over d, 1500 m bedroeg 2.34.4 min. Gelet op de minder goede kwaliteit van het ijs kan deze tijd als zeer goed worden beschouwd. En de andere deelnemers dienden uiterst goed voor de dag te komen, wilden zij de heer Versteeg van de eerste plaats verdringen. Doch An toon Verhoeven liet zien dat men nog snel ler kon. Zijn tijd over de 1500 m bedroeg 2.30.0 min. Dhr. Blijlevens uit Breda maakt eeii tijd van 2.36.2 min. over deze afstand Eerste werd dus op het nummer 1500 m Antoon Verhoeven uit Dusscn. Hierna werd een rit gehouden over de 10.000 m. Deze rit ging met massastart. 15 deelnemers schreven in voor dit num mer. De eerste ronden van deze rit werd kalm ,doch wel snel gereden; men bleef de eerste ronden goed bijeen. Doch nadat een tiental ronden gereden woren zakten enkele rijders af maar het tweede plan. Beurtelings lagen Verhoeven, dan weer van Tilborgh aan de kop. Met onze plaatsgenoten de gebr. Versteeg bleven deze rijders tot on geveer 15 ronden bijeen. Doch toen achtte Verhoeven het tijdstip gekomen om een uitlooppoging te doen en zodoende een voorsprong te nemen.Met enkele forse sla gen slaagde hij erin een kleine voorsprong Klasse E Poedelvrees 3 16 11 4 Excelsior 2 16 10 4 KL Hut 2 16 10 3 Arendje 3 16 10 3 DVS 5 16 10 2 W. v. Vught 2 16 4 9

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1