SPORTSPIEGEL Hebt U al DITVOORST-SCHRIJVERS U komt toch ook kijken T I B U R G. Kop en schotel 't Geschenkenhuis Te koop: 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 6 MAART 1959 10 WVO—wsc v. Mierlo's brood begeren 11 8 1 2 17 36—14 11 6 3 2 15 47—23 11 5 4 2 14 36—19 12 6 2 4 14 41—26 9 4 3 2 11 29—24 4 2 5 4 0 6 3 1 6 2 2 5 3 0 5 1 1 7 10 22—29 8 24—43 7 33—34 6 18—32 6 24—35 3 13—42 MEUBEL-, PLANTEN- en BLOEMENTENTOONSTELLING in onze toonzalen TUINSTRAAT 8 2. TEKENINGEN en OLIEVERF:HANS v. ZUMMEREN BLOEMEN en PLANTEN;TEEUWEN WAGEMAKERS de etalage gezien met de FRANSE STIJLMEUBELEN in de NIEUW LAND STRAAT No. 14. - UNIEK VOOR NEDERLAND. - De toonzalen zijn tot 's avonds 10 uur geopend. Woninginrichting sinds 1878 Nieuwlandstraat 14 Tuinstraat 82 <o GMNOM VOOQ UW LEVEN complete collectie tonen. ONZE VRIJDAGAANBIEDING 0.98 Tafeltennis net meisje een dienstmeisje net dienstmeisje veranderen Te koop: kinderwagen bromfiets Uitslag verloting le pr. 3e pr. 5e pr. 7e pr. 9e pr. 11e p. 13e p. 15e p. 17e pr, 19e p. 21e p. 23e p. 25e p. nr. 2573; nr. 2450; nr. 2163; nr. 2185; nr. 1504; nr. 1579; nr. 2019; nr. 1414; nr. 982; nr. 1718; nr. 3972; nr. 1924; nr. 3990 2e pr. nr. 4e pr. nr. 6e pr. nr. 8e pr. nr. 10e p. nr. 12e p. nr. 14e p. nr. 16e p. nr. 18e p. nr. 20e p. nr. 22e p. nr. 24e p. nr. 3594; 2392; 3786; 3105; 1857; 3372; 1948; 3152; 3806; 1114; 2446; 2777; Lenteweer JOS BAKKERS Brand „BOUMAN"- De Oosterhoutse Wapendra gers zullen a.s. zondag fungeren als gastheer voor WSC voor de returnontmoeting WVOWSC. De thuiswedstrijd won WSC destijds met 3—0 toen WVO nog lijstaanvoerder was en deze wed strijd is tot dusver wel de beste geweest die de oranje-zwarten deze competitie hebben gespeeld. Ook nu nog is WVO een der ge gadigden voor de kampioenstitel en het zal daarom slechts met in zet van alle krachten gelukken WVO enige puntenwinst te ont futselen. Uit ervaring weten de WSC-ers nl. dat het in Oosterhout slecht kersen eten is en zeer vaak strui kelden de oranje-zwarten in het verleden dan ook over het ob stakel: WVO. Ook wordt het hoog tijd dat WSC weer eens met een over winning uit de bus komt, al be tekende het gelijke spel tegen Hero enige weken geleden be haald inderdaad een stap in de goede richting. Indien WSC met hetzelfde élan en dezelfde goede spelopvatting de Oosterhoute- naren tegemoet treedt is een overwinning op WVO zeer wel mogelijk. Deze wcdsrijd vangt aan om half drie. Het tweede elftal heeft weer een thuiswedstrijd en wel tegen rode lantaarndrager Zeeland Sport 2. Het is zeer belangrijk dat de reserves juist deze wed strijd winnen, want eventueel uit deze wedstrijd behaalde volle winst telt in zekere zin dubbel. Het verdere programma voor WSC luidt: RKJVV 2—WSC 3 Berkdijk 3—WSC 5 12 uur. 12 uur. R.W.B. Zondag a.s. gaat het le elftal naar Vlijmen om daar te probe ren tegen de Boys een succes te behalen. Dit zal geen gemakkelijke taak zijn voor Besoijen, temeer daar er met een of meer invallers ge speeld zal moeten worden van wege enkele geblesseerde spelers. Ondanks deze handicap ver wachten we dat RWB in Vlijmen zal trachten met een zo eervol mogelijk resultaat uit de strijd zal komen. RWB 2 krijgt de reserves van Heusden op visite en voor de uit slag van deze wedstrijd mogen we wel wat meer hoop hebben op een volledig succes. Aanvang half drie. V t JULIANA. Na het vrijaf zijn van zondag jl. is voor zondag a.s. weer een belangrijke thuiswedstrijd vast gesteld en komen de Veerse Boys in Waalwijk op bezoek. Veerse Boys hebben zich de laatste we ken flink omhoog gewerkt en maken ook nog een kleine kans op de bovenste plaats, zodat onze geel-zwarten wederom op flinke tegenstand kunnen rekenen. De eerste ontmoeting tegen deze vereniging werd door onze geel zwarten verloren. Wij vertrou wen dat zij in deze ontmoeting zullen trachten revanche te ne men, maar dan zal ook van het begin alles op alles gezet moeten worden, daar ook Veerse Boys zich steeds met alle kracht in de strijd werpt, en om kanshebber Ie blijven voor de bovenste plaats vertrouwen we dat ook de Juliana-spelers hiermede terdege rekening willen houden, zodat 't aan spanning niet zal ontbreken en vele voetballiefhebbers uit Waalwijk en omgeving deze ont moeting zullen bijwonen, en ook Veerse Boys wel met een talrijke schare supporters aanwezig zal zijn. Aanvang half drie. Juliana 2 moet naar Uno Ani mo 2 te Loon op Zand. Ook voor onze reserves wordt het tijd dat weer eens een succesje wordt be haald, daar echter telkens te veel krachten de geblesseerde spelers van het le elftal moeten vervangen zal het niet zo gemak kelijk gaan in Loon op Zand. Aanvang 12 uur. Door het één week te PROBEREN, blijft U steeds Putstraat 68 WAALWIJK Telefoon 2855 Juliana 3 speelt op eigen ter rein tegen Wilhelmina 3 uit Den Bosch. Beide elftallen zijn kam pioenskandidaten en ook bij deze wedstrijd zal het niet aan span ning ontbreken. Aanvang 12 uur. S.V. JULIANA Vanaf zondag 8 maart start 't jeugdbestuur gedurende 3 weken met een barakconcours, waar van de opbrengst bestemd is voor jeugddoeleinden. Ongetwij feld zijn er ook onder de niet Ju- liana-leden, personen die graag eens zouden willen barakken om daarmee tegelijk onze jeugd le steunen. houden in café H. v. d. Heu\el, op het Julianaterrein, waar ook de prijzen te bezichtigen zijn. De prijzen bestaan uit: een theeservies, een schemerlamp en verder nog vele andere waarde volle prijzen. Dit alles in aan merking genomen is een bezoek je aan dit concours zeker de moeite waard. De aanvangsuren van het barakconcours zijn: op zondag vanaf 12 uur 's middags en op weekdagen van 7.30 uur. KKC-GVV Zondag a.s. krijgt RKC GW uit Geldermalsen op bezoek. De uitwedstrijd werd door RKC ver loren, hetgeen niet wil zeggen dat zij zondag op eigen veld kansloos zijn. Gezien de laatste wedstrijden zitten de RKC-ers er beter in dan in de eerste helft van de competitie en zij zullen dan zondag alles weer in 't werk stellen om de heide puntjes in Waalwijk te houden. De strijd kan succesvol zijn als snel en open gespeeld wordt. Doe zondag weer je uiterste best en laat de supporters juichen! Het verdere programma luidt: Concordia SVD 2RKC 2 12 uur RKC 4—RKDVC 4 12 uur Haarsteeg 3RKC 5 12 uur SPRANG. NEO—NIEUWDORP. Een wedstrijd die voor beide partijen van groot belang is. Wil Nieuwdorp zijn kostbare voor sprong on de overige kampioens- candidaten behouden dan zijn zij verplicht in Sprang heide punt jes te behalen. Wil NEO tot de koplopers blijven behoren, dan zullen zij ook moeten winnen. Daarbij zullen zij zeker revanche willen nemen voor de nederlaag in Nieuwdorp. Alles bij elkaar genomen motieven genoeg voor een spannende wedstrijd. Aanvang vier uur. SSC—THE GUNNERS 7—3 SSC is zaterdag met 73 baas gebleven over The Gunners. De uitslag zou doen vermoeden dat de Bredanaars n gewillige prooi zijn geweest voor de Capelse voetballers, maar dit was geens zins het geval, want voor de rust deden de blauwbroeken niet al zeiden, in de laatste fase druk te de thuisclub door. Eerst schoot van Zeist raak en toen volgde kort daarop 'n mag nifieke soloactie van M. van der Schans. Het resultaat was 63. Het zevende en laatste doelpunt amper 2 minuten later kwam van de voet van A. van der Schans. De stand: Nieuwdorp SSC '55 Arnemuiden Sprang Good Luck Colijnspl. 13. 11 AZVV 10 The Gunners 10 Zwal. Boys 9 Dintcloord 8 Vrederust 9 S.S.C. Na de mooie overwinning op The Gunners jl. zaterdag gaat 't eerste elftal naar Roosendaal. Daar ontmoeten ze de hekken sluiter n.l. Vrederust. We kunnen hierover kort zijn, maar toch willen we de SSC- mannen even waarschuwen want een kat in het nauw maakt soms rare snrongen, te meer daar de Roosendalers heus geen slechte ploeg hebben Daarom, neem het niet te licht op, dan zitten er 2 punten in. Het 2e elftal gaat een partijtje voetballen bij WHS. Voor jullie wordt het hard aanpakken lui, want de gastheren beschikken over een zeer goed elftal, dat sterk probeert om kampioen te worden. Dus aan jullie de eer om dit sportief te verhinderen, mis schien zit er daarom een gelijk spel in. Aanvang 4 uur. Ook het derde elftal rukt weer uit en gaat bij Wit Zwart 2 op bezoek. Dit is een zware opgaaf, maar misschien zorgen jullie voor een verrassing. Hoe het ook gaat, succes lui. Leider is W. Pot. Aanvang 2.15 uur. KAATSHEUVEL. RKVV DESK. Programma voor zondag 8 maart Door de KNVB werd de voor de derde plaats zo belangrijke wedstrijd Middelburg DESK uitgesteld. Het Desk-bestuur heeft nog getracht een vriend schappelijke wedstrijd voor het eerste elftal te krijgen, maar is hierin niet geslaagd. naar onze voor de SSC-ers onder. Ook na GW 2DESK 2. de rust heerste er lange tijd vol op spanning. Eerst in de laatste fase van deze ontmoeting druk ten de Capelenaren de Bredase kanonniers uit hun balans. In korte tijd wist SSC toen de score van 43 op te voeren tot 73. Het begin van de wedstrijd was sensationeel. Want de bal was nauwelijks aan het rollen of |M. van der Schans deed het leer al achter keeper Golberdinge be landen. Van der Schans profi teerde van een mooie voorzet van linksbuiten van der Mast. Vijf minuten later zat SSC op fluweel, toen invaller J. Roze- brand uit een pass van M. van der Schans de stand op 20 bracht. Na een kwartier spelen echter waren The Gunners weer in hun normale doen en met soms goed opgebouwde aanval len brachten zij de defensie van SSC in gevaar. Een kleine aarze ling in de SSC-gelederen leidde meteen tot een tegengoal ge scoord door linksbuiten De Regt. Maar SSC herstelde zich en haar uiterst gevaarlijke en snelle mid- voor M. van der Schans schoot voor de derde keer in de roos. Weer reageerden de Bredanaars niet succes. Eerst was het rechts binnen Klapwijk die doelman Spierings voor een voldongen feit stelde en toen linksbinnen de Waal. Dat was dus 33. Maar kort voor rust echter vuurde M. van der Schans een kogel af van 30 meter afstand die keeper Gol berdinge te machtig bleek. De tweede helft van de wed strijd paf gedurende lange tijd 'n op en neergaand spel te zien. De Bredanaars weerden zich schit terend en bleken qua techniek in geen enkel opzicht de mindere Het barakconcours wordt ge- van de SSC-ers. Maar zoals we Aanvang half drie. Hel tweede elftal trekt de Be tuwe in om in Geldermalsen de strijd aan te hinden tegen de re serves van GW die momenteel op de bovenste plaats staan. Dit zal een moeilijke opgave worden omdat GW in eigen huis en op „klei" een geduchte tegenstander is. Dessers, tracht in elk geval enige winst mee te brengen, want de laatste tijd waren jullie mooi in herstel. DESK 3—RKTVV 3. Aanvang 12 uur. Het derde elftal krijgt RKTVV op bezoek waarvan zij in Tilburg verloren met liefst 111. Het zal dus zondag een revanche moeten worden Dessers, want jullie kunnen de punten veel te goed gebruiken. Raamsdonk 3DESK 4 Aanvang 12 uur. Het vierde elftal trekt naar Raamsdonk om een van hun zwaarste concurrenten te ont moeten. In Kaatsheuvel werd destijds wel gewonnen, maar nu onze jongens „uit" zijn zal het niet zo glad zitten. Dessers tracht in een sportie ve wedstrijd winst te behalen. LOON OP ZAND. Uno AnimoSarto Zondag a.s. zal Uno het sterke Sarto uit Tilburg ontvangen een ploeg welke nog hoge ogen gaat gooien. Voor de thuisclub is het een zeer zware opgaaf, welke 'n dubbele waarschuwing moet zijn voor Uno om de zaken stevig aan te pakken. Laat het zondag zover niet komen als vorige week, want het zal in deze wed strijd van het begin tot het einde DOOR EN DOOR VIEKVRU Wij kunnen U de Gedecoreerde porceleinen GROTESTR. 220, WAALWIJK voor de volle 100 pet. werken zijn wil men tot enig succes ko men, daar ook Sarto haar mooie positie zal willen handhaven. Wordt er zondag gespeeld zoals in de uitwedstrijd tegen Sarto dan is er kans op succes. Uno- mannen, laat zondag voor eigen publiek zien dat het wel kan en laat ze genieten van een span nende en sportieve wedstrijd, Uno Animo 2Baardwijk 2 Het tweede elftal kan voor eigen publiek, wanneer ze hun tegenstander niet onderschatten over Baardwijk zegevieren. Om zo hun kans le behouden, maar geef je voor de volle 100 pet., want deze tegenstander heeft u al meer roet in het eten ge gooid. Jongens, wees op je hoede. Uno Animo 3DVVC 3 Ook het 3e elftal speelt in eigen huis en wel tegen DVVC uit Don gen. Zo op het oog een zwakke tegenstander, maar laat de Loonse jongens de zaken niet te licht opnemen om hun mooie 2e plaats te behouden.. Uno-luitjes, laat uw suppor ters zondag genieten van goed en sportief voetbal. D RUNEN. RKDVC. Voor RKDVC 1 staat er a.s. zondag weer een thuiswedstrijd op het programma. Dan komt nl. SET uit Tilburg op bezoek. Na het mooie resultaat van zondag jl. is het nu zaak ook zondag weer goed voor de dag te komen. We kennen SET als een stevige tegenstander, die zich de buit zo maar niet laat ontfutselen. In Tilburg werd het een 11 gelijk spel, dus hebben de Drunenarèn nu nog wel wat goed te maken. Het is natuurlijk erg jammer, dat men zondag jl. de vierde spe ler is kwijtgeraakt, maar dit be hoeft toch geen reden te zijn de moed te verliezen. En wanneer men ondanks alle invallers toch goede resultaten weet te behalen is de prestatie des te mooier. We hopen dan ook dat de Drunena- ren hun uiterste best zullen doen om tegen SET weer prima voor de dag te komen. Aanvang half drie. Scheidsrechter is de heer van Vught uit Oosterhout. Door de spelersmisère waar mee het le elftal te kampen heeft wordt het er voor het twee de ook niet beter op. Dit elftal moet natuurlijk voor de aanvul ling zorgen. Zondag a.s. gaan zij op bezoek hij Schijndel 2. Daar zal hard "ewerkt moeten worden wil men tot winst komen. RKDVC 3 ontvangt om 12 uur Haarsteeg 2 en zal dan natuur lijk trachten tot succes te ko men. Wanneer dit zou lukken dan kreeg men hierdoor ook een wat veiliger gevoel op de rang lijst. Het vierde gaat op bezoek hij RKC 4 en zal het daar ook nie cadeau krijgen. RKDVC 5 is vrij. VLIJMEN. RossumVlijm. Boys 2 Om de beker moest Vlijmense Boys 2 zondag jl. naar Èossum maar heeft niet gewonnen, waar door Rossum in de volgende ron de komt. Herptse BoysVlijm. Boys 4 0-2 Door deze overwinning zijn de Vlijmense Boys naar de bovenste plaats opgerukt en staan met 2 punten hoven WSC 6 en Herptse Boys. Dit elftal dat samenge steld is uit de oude A-junioren en een paar oudere spelers kan met succes op haar gespeelde wedstrijden terug zien. Cor van Heivoort en Jo Merx, beiden van hel bekende schoolelftal, met H. Pelders z«m de oudsten. Jan Peij- nenburg, Bartje Parijs en Hennie Libregts zijn van de oude B-ju nioren, die toen onder aanvoer der Hennie Libregts zo glansrijk kampioen zijn geworden. Jos v. d. Heijden is voor een tijdje op non-actief gesteld wegens een operatie. De geest in de ploeg is zeer goed. Wij wensen hen dan nog veel succes en Jos van de Heijden een spoedig herstel. Vlijmense Boys 1RWB 1 Zondag spelen de Vlijmense Boys een thuiswedstrijd tegen RWB, een ploeg die de laatste zondagen goede successen heeft behaald. Daarom is het zondag voor de Boys oppassen. Want bij een nederlaag of gelijk spel zijn de kansen voor de Boys op de bovenste plaats verkeken. Daar om Boys zondag allen uw uiter ste best om de kleine kans nog te behouden, vanaf hdl begin tot het einde flink aangepakt, dan is succes mogelijk. Aanvang wed strijd half drie. Supporters, we derom in grote getale present om uw favorieten aan te moedigen. Boys, succes. JUNIOREN. Programma voor zaterdag 7 maart: Klasse A 2: Helvoirt 2Vlijmense Boys 5 Klasse B 2: Vlijmense Boys 6TGG 5 Klass B 3: Vlijmense Boys 7TGG 6 HAARSTEEG. VOETBAL. Nu de meeste elftallen bezig zijn aan de afwerking van het tweede gedeelte van de competi tie en verschillende daarvan al enkele wedstrijden in deze twee de helft hebben gespeeld valt er reeds een duidelijke scheiding waar te nemen. In de diverse klassen is dan ook reeds sprake van een kop groep die onderling gaat uitma ken wie uiteindelijk met de titel zal gaan strijken. Maar ook is duidelijk welke clubs tot de staart behoren die dan weer moeten uitmaken wel ke club zal moeten uitmaken welke club zal degraderen. Voor Haarsteeg is het momenteel zo dat ze nog stevig bovenaan de ranglijst staat. Maar de weg naar het einddoel is lang en hard en ook voor Haarsteeg zullen de laatste loodjes het zwaarste we gen. Maar gezien de kracht van het elftal staat toch wel vast dat Haarsteeg een belangrijk woord zal blijven meespreken. Zondag a.s. staat er een zware uitwed- s t rij cl op het programma, het moet nl. aantreden tegen Rossum dat de tweede plaats bezet en voor wie er alles aan is gelegen deze wedstrijd te winnen. Toch moet worden toegegeven dat Haarsteeg de hetere papieren heelt en wel in staat is om een kleine zege te behalen. Suppor ters die dc reis per bus wensen mee le maken worden verzocht zich tijdig op te geven. Door de diverse teams van de alhier bestaande en in café J. van Oijen gevestigde tafeltennis club Victoria '51 werden in de afgelopen twee weken voor de competitie van de NTTB weer flink wat wedstrijden gespeeld. Dc diverse uitslagen waren: Heren le klas B: Victoria '51 1—'s-Bosch 1 7—3 Never Down 1-Victoria '51 1 37 Heren 3e klas E: Never Dispair 2 Victoria '51 3 73 Victoria '51 3—'s-Bosch 5 9—1 Victoria '51 2Never Down 4 100 s-Bosch 5Victoria '51 2 28 Victoria '51 2JVC 5 46 Dames 2e klas B: Victoria '51 1's-Bosch 1 64 Dames 3e klas C: Victoria '51 2OJC 64 De Heer en Mevrouw Maris-Kerst vinden het een genoegen U kennis te geven van de ge boorte van hun dochtertje Jacqueline Martine Nicoline 2 maart 1959 Capelle, Nieuwevaart 2. Inplaats van kaarten. Op maandag 23 maart a.s. hopen onze geliefde ouders H. Spierings en T. Spierings-van Zeist de dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in de echt werden verbonden. Dat zij nog lang gespaard mo gen blijven is de wens van hun dankbare kinderen. Jana en Christ Janny en Izak Jan Sprang-Capelle, 23 maart 1959. Receptie: 4—5 uur n.m. Heistraat 15. Voor de zeer vele bewijzen van medeleven, ondervonden bij het overlijden van mijn ge liefde man en onze dierbare vader en grootvader Adrianus Cové betuigen wij U langs deze weg onze oprechte dank. W. Cové-Paans kinderen en klein kinderen Sprang-Capelle, maart '59 Waspiksedijk 1. Wij hebben: de echte Pleegzuster BLOEDWIJN a 4.95 per hele fles en 2.75 per halve fles Drogisterij v. Amelsvoort Aan de Markt, tel. 2286 Kaatsheuvel. GEVRAAGD voor spoedige in diensttreding voor de huishouding in klein gezin. Voor dag, of dag en nacht. Goed loon. A. Blok Hoofdstraat 60 - Kaatsheuvel Tel. 2044 GEVRAAGD in rustig gezin van 3 personen voor dag, of dag en nacht. Brieven onder nr. 986 aan het bureau van dit blad. GEVRAAGD 1617 jaar Ant. Klis Antoniusstr. 41 - Kaatsheuvel STIKMEESTER, tevens goed MODELEUR wenst van betrekking te Brieven onder nr. 985 aan het bureau van dit blad. 2 eikenhouten DRESSOIRS 1 WASTAFEL 1 twee-pers. LEDIKANT met Auping Te bevragen: le Zeine 118, Waalwijk. een WAGENTJE voor achter de fiets, een Ijzeren ZEUGENKOOI en PAARDETUIG Alles in goede staat. Te bevragen: Wed. A. Kuysten le Zeine '2.1, Waalwijk. TE KOOP z.g.a.n. Thorbeckelaan 37 - Waalwijk TE KOOP: in goede staat zijnde merk: Vicky Victoria Baard wij ksestr. 53, Waalwijk KUNST NA ARBEID CAPELLE Voor zover de prijzen niet zijn afgehaald, kunnen deze wor den afgehaald bij de heer A. H. Kerst, Nieuwevaart 21, Ca pelle. SCHOONMAAKWEER Nu vlug voor huish. artikelen naar Antoniusstraat 40 - Waalwijk Voor gal-patiënten magere kaas, ook met komijn, 25 cent per 100 gram. Morgenmiddag op de markt, bij: HubvandenHout Onze naam hangt in de kraam. NEDERLANDSE WASMACHINE-FABRIEK heeft wasmachines, snel- en langzaamwassers voor de vol gende prijzen 105, 115, 145, 160, 170, 185, 222, 225, 245, 287.50; combina tie 395, 453, 525; centrifu ges a 145, 245. Klassen-machines, alles gloed nieuw en onder volle garantie. Geringe emaille-beschadiging voorbehouden. Depót Caspar-Houbenstraat 14 wijk Jeruzalem, TILBURG Tel. 25906 Wij vergoeden alle schade op basis van nieuwwaarde. Lage premie 80 cent per mille. ASSURANTIËN 2de Zeine 30a - Waalwijk Telefoon 2759

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 10